Ceangail le linn

Gnó

#EU Cybersecurity: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar threoir NIS

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú an Treoir maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise (an Treoir NIS). Ó tháinig an Treoir reatha i bhfeidhm in 2016, tá an tírdhreach cibear-bhagairtí ag teacht chun cinn go gasta. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún anois an nós imeachta maidir le hathbhreithniú a thosú an Treoir NIS, ag tosú le comhairliúchán poiblí a bhfuil sé mar aidhm aige tuairimí a bhailiú maidir lena chur i bhfeidhm agus ar thionchar athruithe féideartha sa todhchaí.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach don Aois Dhigiteach: “De réir mar a bhíonn ár saol laethúil agus ár ngeilleagair ag brath níos mó ar réitigh dhigiteacha, teastaíonn cultúr slándála den scoth uainn thar earnálacha ríthábhachtacha atá ag brath ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide."

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán um Bhealach Saoil na hEorpa Dúirt Margaritis Schinas: “Is cuid dhílis dár Straitéis Aontas Slándála AE atá le teacht an t-athbhreithniú ar an Treoir um Chórais Líonra agus Faisnéise a sholáthróidh cur chuige comhordaithe agus cothrománach AE maidir le dúshláin slándála”.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Chuir an ghéarchéim coronavirus béim ar a thábhachtaí agus atá sé athléimneacht ár mbonneagair líonra a chinntiú, go háirithe in earnálacha íogaire amhail sláinte. Is deis é an comhairliúchán seo do gheallsealbhóirí an Coimisiún a chur ar an eolas faoi staid ullmhachta cibearshlándála cuideachtaí agus eagraíochtaí agus bealaí a mholadh chun é a fheabhsú tuilleadh. "

Ó glacadh é, tá an Treoir NIS Chinntigh sé go bhfuil ballstáit ullmhaithe níos fearr le haghaidh cibear-eachtraí agus gur mhéadaigh siad a gcomhoibriú tríd an Grúpa Comhoibriú NIS. Cuireann sé oibleagáid ar chuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha in earnálacha ríthábhachtacha, eadhon i bhfuinneamh, iompar, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, sláinte, soláthar agus dáileadh uisce agus bonneagar digiteach, chomh maith le príomhsholáthraithe seirbhíse digiteacha, mar innill chuardaigh, seirbhísí scamall-ríomhaireachta nó ar líne margaí, chun a gcórais teicneolaíochta faisnéise a chosaint agus mór-eachtraí cibearshlándála a thuairisciú do na húdaráis náisiúnta.

Lorgaíonn an comhairliúchán, a bheidh oscailte go dtí an 2 Deireadh Fómhair 2020, tuairimí agus eispéiris ó na páirtithe leasmhara agus na saoránaigh leasmhara go léir. Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha an AE chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú ar fáil anseo agus iontu seo ceisteanna & freagraí, agus tá tuilleadh faisnéise faoi obair Ghrúpa Comhoibrithe NIS anseo.

Eitlíochta / aerlínte

#Aviation - Ráiteas ón gCoimisinéir Vălean maidir le rún an Choimisiúin an tarscaoileadh sliotán a leathnú

foilsithe

on

Tá ráiteas eisithe ag an gCoimisinéir Iompair Adina Vălean tar éis don Choimisiún a bheith glactha tuairisc a thabhairt maidir le síneadh féideartha an Leasú ar Rialachán Sliotán.

Dúirt an Coimisinéir Vălean: “Taispeánann an tuarascáil go bhfanann leibhéil aerthráchta íseal, agus níos tábhachtaí fós, ní dócha go dtiocfaidh siad chucu féin go luath. Sa chomhthéacs seo, bíonn sé deacair d’aerlínte a sceidil a phleanáil mar gheall ar an easpa cinnteachta maidir le sliotáin, rud a fhágann go bhfuil an phleanáil deacair d’aerfoirt agus do phaisinéirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an ngá le cinnteacht agus freagairt do shonraí tráchta, tá sé ar intinn agam an tarscaoileadh sliotán do shéasúr an gheimhridh 2020/2021 a leathnú, go dtí an 27 Márta 2021. "

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún ráthaíocht iasachta Rómáinis € 62 milliún chun Blue Air a chúiteamh as damáiste a rinneadh mar gheall ar ráig #Coronavirus agus tacaíocht leachtachta práinneach a sholáthar don aerlíne

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, ráthaíocht iasachta Rómáinis suas le thart ar € 62 milliún (thart ar RON 301m) i bhfabhar aerlíne na Rómáine Blue Air. Is aerlíne príobháideach Rómánach é Blue Air le bunáiteanna sa Rómáin, san Iodáil agus sa Chipir. Cháiligh sé mar chuideachta a raibh deacrachtaí aici roimh an ráig coronavirus, ie an 31 Nollaig 2019. Go sonrach, bhí an chuideachta ag déanamh caillteanais mar gheall ar na hinfheistíochtaí fairsinge a rinne sí ó 2016 chun a líonra bealaí a fheabhsú. Bhí an aerlíne tar éis filleadh ar bhrabúsacht in 2019 agus go luath i 2020, ach d’fhulaing sí caillteanais shuntasacha mar gheall ar an ráig coronavirus.

Is éard atá sa bheart ráthaíocht phoiblí suas le thart ar € 62m ar iasacht don aerlíne a leithdháilfear mar seo a leanas: (i) ráthaíocht phoiblí thart ar € 28m chun Blue Air a chúiteamh as an damáiste a rinne an ráig coronavirus go díreach idir 16 Márta. 2020 agus 30 Meitheamh 2020; agus (ii) cúnamh tarrthála thart ar € 34m i bhfoirm ráthaíochta poiblí ar iasacht a bhfuil sé mar aidhm aici géar-riachtanais leachtachta Blue Air a chumhdach mar thoradh ar na caillteanais oibriúcháin arda a bhí aici tar éis an ráig coronavirus. Níl Blue Air i dteideal tacaíocht a fháil faoi Chreat Sealadach Cúnaimh Stáit an Choimisiúin, atá dírithe ar chuideachtaí nach raibh i dtrioblóid cheana an 31 Nollaig 2019.

Mar sin rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha eile um chúnamh Stáit, de réir an fhógra ón Rómáin. Maidir leis an gcúiteamh as damáiste, rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Maidir leis an gcabhair tarrthála, rinne an Coimisiún measúnú air faoi choimisiún an Choimisiúin Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh stáit le haghaidh tarrthála agus athstruchtúraithe, a chuireann ar chumas na mballstát tacú le cuideachtaí atá i gcruachás, ar choinníoll, go háirithe, go bhfuil na bearta tacaíochta poiblí teoranta ó thaobh ama agus scóipe agus go gcuireann siad le cuspóir leasa choitinn. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil beart na Rómáine ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá an ráig coróivíreas buailte go mór le hearnáil na heitlíochta. Cuirfidh an ráthaíocht iasachta Rómánach € 62m seo ar chumas na Rómáine an tAer Gorm a chúiteamh as an damáiste a rinneadh mar thoradh ar an ráig coronavirus. Ag an am céanna, cuirfidh sé na hacmhainní riachtanacha ar fáil don aerlíne chun aghaidh a thabhairt ar chuid dá riachtanais phráinneacha agus láithreacha leachtachta. Seachnóidh sé seo cur isteach ar phaisinéirí agus cinnteoidh sé nascacht réigiúnach go háirithe don líon suntasach saoránach Rómánach atá ag obair thar lear agus do go leor gnólachtaí beaga áitiúla atá ag brath ar thicéid inacmhainne a thairgeann Blue Air ar líonra bealaí atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar a riachtanais shonracha. Leanaimid orainn ag obair le ballstáit chun féidearthachtaí a phlé agus réitigh inoibrithe a fháil chun an chuid thábhachtach seo den gheilleagar a chaomhnú de réir rialacha an AE. "

A preaseisiúint iomlán ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

Formheasann an Coimisiún tacaíocht leachtachta Portaingéile € 133 milliún d’aerlíne #SATA; osclaítear imscrúdú ar bhearta tacaíochta poiblí eile

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, € 133 milliún i dtacaíocht leachtachta do SATA Air Açores (SATA). Ligfidh an chabhair don chuideachta a cuid oibleagáidí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh, seirbhísí riachtanacha a sholáthar agus nascacht réigiún is forimeallaí na hAsóir a chinntiú. Ag an am céanna, tá imscrúdú oscailte ag an gCoimisiún chun a mheas an bhfuil bearta tacaíochta poiblí áirithe ón bPortaingéil i bhfabhar na cuideachta ag teacht le rialacha an AE maidir le Státchabhair do chuideachtaí atá i gcruachás.

Is cuideachta aeriompair é SATA atá á rialú ag Réigiún Uathrialach Portaingéilis na hAsóir sa deireadh. In éineacht le cuideachta eile a bhaineann leis an ngrúpa céanna (SATA Internacional - Azores Airlines), soláthraíonn SATA seirbhísí paisinéirí agus lasta aeriompair laistigh de na hAsóir, agus ó agus chuig roinnt cinn scríbe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Maidir le bealaí áirithe, cuireadh oibleagáid seirbhíse poiblí air chun nascacht na n-oileán a chinntiú. Soláthraíonn SATA seirbhísí riachtanacha eile freisin, eg bainistíocht agus oibriú cúig aerfort bheaga in oileáin éagsúla na hAsóir.

Bhí deacrachtaí airgeadais ag SATA cheana féin roimh an ráig coronavirus, ie an 31 Nollaig 2019. Ó 2014 ar a laghad, tá caillteanais oibriúcháin ag an gcuideachta agus thuairiscigh sí cothromas diúltach le blianta beaga anuas, rud a mhéadaigh éifeachtaí an ráig coronavirus . Tá riachtanais phráinneacha leachtachta ag an gcuideachta faoi láthair.

Beart tacaíochta leachtachta na Portaingéile

Chuir an Phortaingéil in iúl don Choimisiún go raibh sé ar intinn aici tacaíocht phráinneach a dheonú do SATA, agus é mar aidhm dóthain acmhainní a sholáthar don chuideachta chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais phráinneacha agus láithreacha leachtachta go dtí deireadh Eanáir 2021.

Níl SATA incháilithe chun tacaíocht a fháil faoi Chreat Sealadach Cúnaimh Stáit an Choimisiúin, a bhí dírithe ar chuideachtaí nach raibh i gcruachás cheana an 31 Nollaig 2019. Mar sin rinne an Coimisiún an beart a mheas faoi rialacha eile um chúnamh stáit, eadhon an Treoirlínte 2014 maidir le Státchabhair maidir le tarrtháil agus athstruchtúrú. Cuireann siad seo ar chumas na mballstát cúnamh leachtachta sealadach a dheonú do sholáthraithe seirbhísí a bhfuil leas eacnamaíoch ginearálta acu seirbhísí riachtanacha a chothabháil agus a chaomhnú, mar shampla nascacht aeriompair agus bainistíocht aerfoirt. Tá an fhéidearthacht seo ar fáil freisin i gcás cúnaimh a thugann an ballstát don chuideachta chéanna a bhfuil sé deacair ar an gCoimisiún í a imscrúdú.

Mheas údaráis na Portaingéile go mbeidh riachtanais leachtachta SATA don chéad sé mhí eile maidir le hoibleagáidí seirbhíse poiblí agus seirbhísí riachtanacha SATA thart ar € 133m.

Chinn an Coimisiún go mbaineann an chabhair aonair don chuideachta i bhfoirm ráthaíochta poiblí suas le thart ar € 133m ar iasacht shealadach go docht le riachtanais phráinneacha leachtachta atá nasctha le SATA a sholáthar seirbhísí riachtanacha lena n-áirítear bealaí atá faoi réir oibleagáidí seirbhíse poiblí agus seirbhísí a bhfuil leas eacnamaíoch ginearálta ag aerfoirt áitiúla iontu. Fuair ​​sé amach go bhfuil an cúnamh riachtanach chun ligean don chuideachta leanúint de na seirbhísí seo a sholáthar.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha Státchabhrach an AE.

Imscrúdú ar bhearta tacaíochta eile a oscailt

Ar leithligh, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún imscrúdú a oscailt chun a mheas an bhfuil bearta áirithe tacaíochta poiblí i bhfabhar SATA ar aon dul leis an Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh stáit le haghaidh tarrthála agus athstruchtúraithe.

Amhail 2017, cheadaigh Réigiún Uathrialach na hAsóir, ar leis SATA go hiomlán é, trí mhéadú caipitil chun aghaidh a thabhairt go páirteach ar easnaimh chaipitil na cuideachta. Is cosúil gur íocadh an chuid is mó de na méideanna cheana féin. Éilíonn údaráis na Portaingéile nach ionann na méaduithe caipitil atá i gceist agus cúnamh stáit faoi rialacha an AE mar ó ghníomhaigh Rialtas Réigiúnach na hAsóir, mar scairshealbhóir aonair SATA, mar infheisteoir príobháideach atá ag feidhmiú faoi dhálaí an mhargaidh.

Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú breise anois más cúnamh stáit ba cheart a bheith curtha in iúl don Choimisiún mar gheall ar na méaduithe caipitil, agus más ea, má shásaíonn na bearta tacaíochta roimhe seo coinníollacha an Treoirlínte 2014 maidir le Státchabhair maidir le tarrtháil agus athstruchtúrú. Tugann oscailt imscrúdaithe domhain deis don Phortaingéil agus do pháirtithe leasmhara eile barúlacha a chur isteach. Ní dhéanann sé dochar do thoradh an imscrúdaithe.

cúlra

Is oileánra é Réigiún Uathrialach na hAsóir atá comhdhéanta de naoi n-oileán bholcánacha agus 245,000 áitritheoir. Meastar gur réigiún is forimeallaí den Aontas Eorpach é Réigiún na hAsóir, atá suite san Aigéan Atlantach Thuaidh, thart ar 1,400 km ó mhórthír na Portaingéile. Is féidir na hoileáin a bhaint amach ón mórthír i gceann dhá nó trí lá ar muir nó dhá uair an chloig ar eitleán. Tá an Réigiún ag brath ar aeriompar do phaisinéirí agus lasta, go háirithe i rith séasúr an gheimhridh, nuair is minic nach mbíonn iompar muirí ar fáil de bharr na haimsire.

Faoi rialacha Státchabhrach an AE, is féidir idirghabhálacha poiblí i bhfabhar cuideachtaí a mheas saor ó chúnamh stáit nuair a dhéantar iad ar théarmaí a mbeadh glactha ag oibreoir príobháideach faoi dhálaí an mhargaidh (prionsabal oibreora gheilleagar an mhargaidh - MEOP). Mura n-urramaítear an prionsabal seo, bíonn cúnamh stáit i gceist leis na hidirghabhálacha poiblí de réir bhrí Airteagal 107 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, toisc go dtugann siad buntáiste eacnamaíoch don tairbhí nach bhfuil ag a chuid iomaitheoirí. Tá na critéir mheasúnaithe maidir le hidirghabhálacha poiblí i gcuideachtaí atá i gcruachás leagtha amach sa Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh stáit le haghaidh tarrthála agus athstruchtúraithe.

Faoi Choimisiún an Choimisiúin Treoirlínte 2014 maidir le cúnamh stáit le haghaidh tarrthála agus athstruchtúraithe, féadfaidh cuideachtaí a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu cúnamh Stáit a fháil ar choinníoll go gcomhlíonann siad coinníollacha áirithe. Féadfar cúnamh a dheonú ar feadh tréimhse suas le sé mhí ("cúnamh tarrthála"). Tar éis na tréimhse seo, caithfear an chabhair a aisíoc nó caithfear plean athstruchtúraithe a chur in iúl don Choimisiún chun an cúnamh a cheadú ("cúnamh athstruchtúraithe"). Caithfidh an plean a chinntiú go ndéantar inmharthanacht fadtéarmach na cuideachta a athbhunú gan tacaíocht bhreise ón Stát, go gcuireann an chuideachta le leibhéal leordhóthanach le costais a hathstruchtúraithe agus go dtugtar aghaidh ar shaobhadh iomaíochta a chruthaíonn an chabhair trí bhearta cúitimh.

Trí chomhlíonadh na gcoinníollacha seo a chinntiú, coinníonn an Coimisiún iomaíocht chóir agus éifeachtach idir cuideachtaí éagsúla sa mhargadh aeriompair, cosúil le hearnálacha eile.

Aithnítear in Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh srianta sonracha na réigiún is forimeallaí agus déantar foráil ann maidir le bearta sonracha a ghlacadh i reachtaíocht an AE chun cabhrú leis na réigiúin seo aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin a bhíonn rompu mar gheall ar a n-iargúltacht, a n-insularity, a méid beag. , topagrafaíocht agus aeráid dheacair, agus spleáchas eacnamaíoch ar líon laghdaithe táirgí.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.58101 sa Clár Cúnaimh Stáit ar Choimisiúin comórtas suíomh Gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. Tá cinntí maidir le státchabhair a foilsíodh le déanaí san Iris Oifigiúil agus ar an idirlíon liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending