Ceangail le linn

Cyber-espionage

Seolann an Coimisiún # Women4Cyber ​​- Clárlann buanna i réimse na cibearshlándála

foilsithe

on

An 7 Iúil rinne an Coimisiún, mar aon le tionscnamh Women4Cyber ​​an An Eagraíocht Eorpach um Chibearshlándáil Sheol (ECSO) an chéad cheann ar líne clárlann de mhná na hEorpa sa chibearshlándáil a nascfaidh sainghrúpaí, gnóthais agus lucht déanta beartas le buanna sa réimse.

Is bunachar sonraí oscailte, so-úsáidte í an chlárlann de mhná a bhfuil saineolas acu ar an gcibearshlándáil, agus é mar aidhm aghaidh a thabhairt ar an éileamh méadaitheach ar ghairmithe cibearshlándála san Eoraip agus an ganntanas buanna gaolmhar sa réimse. Leanann a lainseáil an Clár Oibre Scileanna na hEorpa maidir le hiomaíochas inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneacht a chuir an Coimisiún i láthair an 1 Iúil 2020.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach don Aois Dhigiteach: “Is gnó gach duine an chibearshlándáil. Tugann mná taithí, peirspictíochtaí agus luachanna isteach i bhforbairt réitigh dhigiteacha. Tá sé tábhachtach an plé a shaibhriú agus an chibearspás a dhéanamh níos sláine. "

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Tá ganntanas ollmhór scileanna sa réimse cibearshlándála. Tá an ganntanas tallainne seo níos measa mar gheall ar an easpa ionadaíochta ban sa réimse. Tá sé mar aidhm ag an gClár Oibre Scileanna nuashonraithe a ghlac an Coimisiún an tseachtain seo caite bearnaí den sórt sin a dhúnadh. Is cinnte go gcuirfidh fórsa saothair éagsúil cibearshlándála le cibearshlándáil níos nuálaí agus níos láidre. Is uirlis úsáideach í an chlárlann a lainseáladh inniu chun gairmithe cibearshlándála ban a chur chun cinn agus éiceachóras cibearshlándála níos éagsúla agus níos cuimsithí a chruthú. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Thar na blianta tá tionscnaimh rathúla éagsúla á gcur chun cinn againn atá dírithe ar oiliúint i scileanna digiteacha a mhéadú, go háirithe sa réimse cibearshlándála. Caithfidh gach cibear-fhoireann scileanna éagsúla a chur le chéile a chomhcheanglaíonn eolaíocht sonraí, anailísíocht agus cumarsáid. Is uirlis í an chlárlann atá dírithe ar chothromaíocht inscne níos fearr a bhaint amach sa lucht saothair cibearshlándála. "

Tá an chlárlann, a thugann breac-chuntas ar phróifílí éagsúla agus a mhapálann réimsí éagsúla saineolais, inrochtana do gach duine agus tabharfar cothrom le dáta í go rialta. Tá tuilleadh faisnéise faoin tionscnamh Women4Cyber ​​ar fáil anseo, faoi straitéis Cibearshlándála an Choimisiúin anseo agus is féidir leat a bheith páirteach i gclárlann Women4Cyber ​​trí chliceáil anseo.

Gnó

#EU Cybersecurity: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar threoir NIS

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú an Treoir maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise (an Treoir NIS). Ó tháinig an Treoir reatha i bhfeidhm in 2016, tá an tírdhreach cibear-bhagairtí ag teacht chun cinn go gasta. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún anois an nós imeachta maidir le hathbhreithniú a thosú an Treoir NIS, ag tosú le comhairliúchán poiblí a bhfuil sé mar aidhm aige tuairimí a bhailiú maidir lena chur i bhfeidhm agus ar thionchar athruithe féideartha sa todhchaí.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach don Aois Dhigiteach: “De réir mar a bhíonn ár saol laethúil agus ár ngeilleagair ag brath níos mó ar réitigh dhigiteacha, teastaíonn cultúr slándála den scoth uainn thar earnálacha ríthábhachtacha atá ag brath ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide."

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán um Bhealach Saoil na hEorpa Dúirt Margaritis Schinas: “Is cuid dhílis dár Straitéis Aontas Slándála AE atá le teacht an t-athbhreithniú ar an Treoir um Chórais Líonra agus Faisnéise a sholáthróidh cur chuige comhordaithe agus cothrománach AE maidir le dúshláin slándála”.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Chuir an ghéarchéim coronavirus béim ar a thábhachtaí agus atá sé athléimneacht ár mbonneagair líonra a chinntiú, go háirithe in earnálacha íogaire amhail sláinte. Is deis é an comhairliúchán seo do gheallsealbhóirí an Coimisiún a chur ar an eolas faoi staid ullmhachta cibearshlándála cuideachtaí agus eagraíochtaí agus bealaí a mholadh chun é a fheabhsú tuilleadh. "

Ó glacadh é, tá an Treoir NIS Chinntigh sé go bhfuil ballstáit ullmhaithe níos fearr le haghaidh cibear-eachtraí agus gur mhéadaigh siad a gcomhoibriú tríd an Grúpa Comhoibriú NIS. Cuireann sé oibleagáid ar chuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha in earnálacha ríthábhachtacha, eadhon i bhfuinneamh, iompar, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, sláinte, soláthar agus dáileadh uisce agus bonneagar digiteach, chomh maith le príomhsholáthraithe seirbhíse digiteacha, mar innill chuardaigh, seirbhísí scamall-ríomhaireachta nó ar líne margaí, chun a gcórais teicneolaíochta faisnéise a chosaint agus mór-eachtraí cibearshlándála a thuairisciú do na húdaráis náisiúnta.

Lorgaíonn an comhairliúchán, a bheidh oscailte go dtí an 2 Deireadh Fómhair 2020, tuairimí agus eispéiris ó na páirtithe leasmhara agus na saoránaigh leasmhara go léir. Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha an AE chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú ar fáil anseo agus iontu seo ceisteanna & freagraí, agus tá tuilleadh faisnéise faoi obair Ghrúpa Comhoibrithe NIS anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Seolann AE glao € 10.5 milliún ar thionscadail i #Cybersecurity

foilsithe

on

Tá glao nua seolta ag an gCoimisiún, ar fiú € 10.5 milliún é tríd an TSaoráid um Chónascadh (CEF) clár, do thionscadail a oibreoidh ar chumais agus comhar cibearshlándála na hEorpa a mhéadú ar fud na mballstát. Oibreoidh siad go háirithe i réimsí éagsúla, mar shampla freagairt chomhordaithe ar eachtraí cibearshlándála, deimhniú cibearshlándála, forbairt acmhainne agus comhoibriú institiúideach ar ábhair chibearshlándála, chomh maith le comhoibriú idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Cuidíonn tacú le tionscadail nithiúla i réimse na cibearshlándála le teicneolaíochtaí agus réitigh nuálacha a chur chun cinn ar bhealach spriocdhírithe. Cuideoidh an glao a seoladh inniu lenár n-athléimneacht i gcoinne cibearbhagairtí a neartú, ar aon dul lenár n-uaillmhianta digiteacha san Eoraip agus lenár straitéis fhoriomlán a chuimsíonn an tAcht Cibearshlándála, an Treoir NIS agus na Moltaí Cibearphleanphlean. "

An spriocdháta d’iarratasóirí a dtogra a chur isteach ar an Glaonna Telecom 2020 CEF is é an leathanach gréasáin an 5 Samhain 2020 agus táthar ag súil go bhfógrófar leithdháileadh na ndeontas amhail Bealtaine 2021.Tá tuilleadh faisnéise faoin nglao nua ar fáil anseo. Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha an AE chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú ar fáil iontu seo ceisteanna & freagraí, cé gur féidir tionscadail chibearshlándála arna maoiniú ag an AE a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber-espionage

#EUCybersecurity - Oibreoidh grúpa geallsealbhóirí nuabhunaithe ar an gcreat deimhnithe cibearshlándála

foilsithe

on

D’fhógair an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Chibearshlándáil (ENISA) inniu go gcruthófar an Grúpa Deimhniú Cibearshlándála Geallsealbhóirí (SCCG), a thabharfaidh comhairle dóibh maidir le saincheisteanna straitéiseacha maidir le deimhniú cibearshlándála, agus ag an am céanna cuideoidh sé leis an gCoimisiún clár oibre rollta an Aontais a ullmhú.

Ina theannta sin, a aidhm, mar a bhí tuartha ag Acht Cibearshlándála an AE a glacadh bliain ó shin, is é sin scéimeanna deimhniúcháin faoi thiomáint an mhargaidh a chruthú agus cuidiú le ilroinnt idir scéimeanna éagsúla atá ann cheana i mballstáit an AE a laghdú. Tá an chéad chruinniú den Ghrúpa ar siúl inniu. Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Ní amháin go mbeidh ról ríthábhachtach ag deimhniú maidir le muinín agus slándáil a mhéadú i dtáirgí TFC, ach cuirfidh sé na huirlisí riachtanacha ar fáil do chuideachtaí Eorpacha freisin chun a thaispeáint go bhfuil gnéithe cibearshlándála den scoth ag a gcuid táirgí agus seirbhísí. . Ligfidh sé seo dóibh dul san iomaíocht níos fearr sa mhargadh domhanda. Cuideoidh an Grúpa Deimhnithe Cibearshlándála Páirtithe Leasmhara tríd an saineolas agus an chomhairle riachtanach a sholáthar chun córas deimhnithe AE atá oiriúnaithe agus riosca-bhunaithe a chruthú. "

Dúirt Stiúrthóir Feidhmiúcháin ENISA Juhan Lepassaar: “Tá sé mar aidhm ag deimhniú cibearshlándála muinín i dtáirgí, próisis agus seirbhísí TFC a chur chun cinn agus ag an am céanna dul i ngleic le ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh, agus ar an gcaoi sin na costais dóibh siúd atá ag feidhmiú sa Mhargadh Aonair Digiteach a laghdú. Beidh an Grúpa Deimhniú Cibearshlándála Geallsealbhóirí mar chuid den phobal a chabhróidh le feasacht ar scéimeanna an AE a thógáil agus a ardú. "

Tá an grúpa comhdhéanta d’ionadaithe ó raon eagraíochtaí a chuimsíonn institiúidí acadúla, eagraíochtaí tomhaltóirí, comhlachtaí measúnaithe comhréireachta, eagraíochtaí caighdeánacha i mbéal forbartha, cuideachtaí, cumainn trádála agus go leor eile. Tá an AE ag obair chun na cumais chibearshlándála riachtanacha a thógáil chun na cibearbhagairtí agus na hionsaithe atá ag síorathrú a chosc agus cur ina gcoinne.

Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha an AE chun cumais cibearshlándála a neartú, lena n-áirítear líonraí 5G, ar fáil in an bróisiúr seo. Is féidir liosta na mball den Ghrúpa Deimhnithe Cibearshlándála Geallsealbhóirí a fháil anseo agus tá faisnéis nuashonraithe ar a chuid oibre leis seo leathanach gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending