Ceangail le linn

Brexit

#Brexit Litir ón Uachtarán Donald Tusk do bhaill na Comhairle Eorpaí ar a thogra le haghaidh lonnaíocht nua don Ríocht Aontaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tusk-Bíonn-os cionn"Is é aontacht an Aontais Eorpaigh a choinneáil an dúshlán is mó dúinn uile agus mar sin is é príomhchuspóir mo shainordaithe é. Is sa spiorad seo a chuir mé togra chun socrú nua de chuid na Ríochta Aontaithe laistigh den AE. Is dóigh liom go dtéann sé i bhfad chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní go léir a d’ardaigh an Príomh-Aire Cameron. Ba é an líne nár thrasnaigh mé, áfach, na prionsabail ar a bhfuil an tionscadal Eorpach bunaithe.

"Creidim go mór go bhfuil ár bpobal leasa i bhfad níos láidre ná an rud a roinneann linn. Le bheith, nó gan a bheith le chéile, is í sin an cheist a chaithfidh muintir na Breataine a fhreagairt ní amháin i reifreann, ach ag an 27 eile freisin baill den AE sa choicís amach romhainn.

"Ba phróiseas deacair é seo agus tá idirbheartaíocht dhúshlánach fós romhainn. Ní aontaítear aon rud go dtí go n-aontaítear gach rud. Táim cinnte gur bunús maith é an togra le haghaidh comhréitigh. Ní fhéadfaí é a dhréachtú gan comhoibriú dlúth maith idir D’fhonn an próiseas seo a éascú, rinne an Coimisiún dearbhuithe polaitiúla a chuimsítear sa phacáiste seo freisin.

Aiseolas

“Lig dom tagairt ghearr a dhéanamh do cheithre chiseán an togra.

"Maidir le rialachas eacnamaíoch, leagtar amach i ndréacht-Chinneadh na gCeann prionsabail chun meas frithpháirteach a chinntiú idir na ballstáit a ghlacann páirt i ndoimhneacht bhreise an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus iad siúd nach ndéanann. Trí é sin a dhéanamh is féidir linn an bealach a réiteach a thuilleadh comhtháthú laistigh de limistéar an euro agus cearta agus inniúlachtaí na mballstát neamh-rannpháirteach a chosaint.

"Mar thaca leis an meas ar na prionsabail seo tá dréachtchinneadh ag bunú meicníochta nach féidir leis an dearbhú riachtanach a thabhairt maidir le hábhair imní na mballstát nach limistéar an euro iad a bheith ina chrosadh ná moill a chur ar chinntí práinneacha. Is iad na coinníollacha beachta chun an mheicníocht seo a spreagadh fós tuilleadh plé.

Aiseolas

"Ar iomaíochas, leagfaidh dréachtchinneadh na gCeannairí, mar aon le Dearbhú níos mionsonraithe ón gComhairle Eorpach agus dréacht-Dearbhú ón gCoimisiún, amach ár dtiomantas chun iarrachtaí a mhéadú chun iomaíochas a fheabhsú. Déanfaimid measúnú rialta ar an dul chun cinn maidir le reachtaíocht a shimpliú agus an t-ualach ar ghnó a laghdú ionas go mbeidh an rómhaorlathas gearrtha.

"Maidir le flaitheas, aithníonn Cinneadh beartaithe na gCeann, i bhfianaise staid speisialta na Ríochta Aontaithe faoi na Conarthaí, nach bhfuil sé tiomanta do chomhtháthú polaitiúil breise. Treisíonn sé freisin meas ar choimhdeacht, agus molaim go scoirfeadh na Ballstáit den bhreithniú. de dhréacht-ghníomh reachtach ina gcuireann roinnt parlaimintí náisiúnta ina choinne ar fhorais na coimhdeachta, mura féidir freastal ar na hábhair imní a ardaíodh. Is í an tábhacht a bhaineann le meas a bheith ar an gcóras rogha an diúltaithe de Phrótacail 21 agus 22, chomh maith le freagrachtaí slándála náisiúnta aibhsíodh freisin.

"Ar shochair shóisialta agus saorghluaiseacht, ní mór dúinn meas iomlán a bheith againn ar na conarthaí reatha, go háirithe prionsabail na saoirse gluaiseachta agus neamh-idirdhealaithe. Dá bhrí sin, cuireann an réiteach atá beartaithe chun aghaidh a thabhairt ar imní na Ríochta Aontaithe leis an soiléiriú ar léirmhíniú na rialacha reatha, lena n-áirítear dréacht-Dearbhú ón gCoimisiún ar roinnt saincheisteanna a bhaineann le mí-úsáid saorghluaiseachta a chomhrac níos fearr.

"Tugann an dréacht-Chinneadh de na Cinn faoi deara, go háirithe, rún an Choimisiúin athruithe ar reachtaíocht an AE a mholadh maidir le honnmhairiú sochar leanaí agus meicníocht chosanta a chruthú chun freagairt do chásanna eisceachtúla insreabhadh oibrithe ó Bhallstáit eile. A. Baineann dréacht-Dhearbhú ón gCoimisiún leis an meicníocht seo freisin. Ní mór an cur chuige seo, chomh maith le fad cruinn chur i bhfeidhm meicníochta den sórt sin a phlé tuilleadh ar ár leibhéal.

"Tá an chuid is mó de shubstaint an togra seo i bhfoirm Cinneadh atá ceangailteach ó thaobh dlí de na Cinn Stáit nó Rialtais. Ba cheart dúinn a bheith ullamh freisin chun ionchorprú féideartha substainte cúpla eilimint a chumhdaítear leis an gCinneadh sna Conarthaí ag an am a gcéad athbhreithnithe eile.

"Tiocfaidh ár Sherpas agus ár nIonadaithe Buana le chéile Dé hAoine an tseachtain seo chun an chéad phlé a dhéanamh ar an togra. Is é an cuspóir soiléir comhaontú a bheith ag gach ceann de na 28 ag Comhairle Eorpach mhí Feabhra. Chun go n-éireoidh linn caithfimid go léir comhréiteach a dhéanamh. a bheith ag cur isteach ar ár dtodhchaí choiteann. "

Uachtarán na Comhairle Eorpaí Donald Tusk

Brexit

Cuireann an Bhreatain moill ar chur i bhfeidhm rialuithe trádála iar-Brexit

foilsithe

on

Dúirt an Bhreatain Dé Máirt (14 Meán Fómhair) go raibh sí ag cur moill ar chur i bhfeidhm roinnt rialuithe ar allmhairí iar-Brexit, an dara huair a cuireadh brú orthu, ag lua brúnna ar ghnólachtaí ón mbrú paindéimeach agus ón slabhra soláthair domhanda.

D’fhág an Bhreatain margadh aonair an Aontais Eorpaigh ag deireadh na bliana seo caite ach murab ionann agus an Bhruiséil a thug rialuithe teorann isteach láithreach, chuir sí stad ar thabhairt isteach seiceálacha allmhairiúcháin ar earraí mar bhia chun am a thabhairt do ghnólachtaí oiriúnú.

Tar éis moill a chur ar thabhairt isteach seiceanna sé mhí cheana ón 1 Aibreán, tá an rialtas anois tar éis an gá le dearbhuithe agus rialuithe custaim iomlána a bhrú ar ais go 1 Eanáir, 2022. Beidh dearbhuithe sábháilteachta agus slándála ag teastáil ón 1 Iúil an bhliain seo chugainn.

Aiseolas

"Táimid ag iarraidh ar ghnólachtaí díriú ar a dtéarnamh ón bpaindéim seachas go gcaithfidh siad déileáil le riachtanais nua ag an teorainn, agus is é sin an fáth go bhfuil tráthchlár nua pragmatach leagtha amach againn chun rialuithe teorann iomlána a thabhairt isteach," a dúirt aire Brexit David Frost.

"Beidh níos mó ama ag gnóthais anois ullmhú do na rialuithe seo a chuirfear isteach de réir a chéile le linn 2022."

Dúirt foinsí tionscail san earnáil lóistíochta agus custaim freisin nach raibh bonneagar an rialtais réidh chun seiceálacha iomlána a fhorchur.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Conas a chabhróidh an AE le tionchar Brexit a mhaolú

foilsithe

on

Tacóidh ciste AE € 5 billiún le daoine, cuideachtaí agus tíortha a ndeachaigh aistarraingt na RA as an Aontas i bhfeidhm orthu, Gnóthaí an AE.

An deireadh na hidirthréimhse Brexit, an 31 Nollaig 2020, cuireadh deireadh le saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus caipitil idir an AE agus an RA, le hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha dochracha do dhaoine, do ghnóthais agus do lucht riaracháin poiblí ar an dá thaobh.

Le cuidiú le hEorpaigh oiriúnú do na hathruithe, d'aontaigh ceannairí an AE i mí Iúil 2020 an Cúlchiste Coigeartaithe Brexit, ciste € 5bn (i bpraghsanna 2018) le híoc go dtí 2025. Tosóidh tíortha AE ag fáil na n-acmhainní faoi mhí na Nollag, tar éis ceadú na Parlaiminte. Meastar go vótálfaidh FPEnna ar an gciste le linn seisiún iomlánach Mheán Fómhair.

Aiseolas

Cé mhéid a rachaidh chuig mo thír?

Cuideoidh an ciste le tíortha uile an AE, ach is é an plean atá ann go bhfaighidh na tíortha agus na hearnálacha is measa atá buailte ag Brexit an tacaíocht is mó. Tá Éire ar bharr an liosta, agus an Ísiltír, an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Bheilg ina dhiaidh.

Cuirtear trí fhachtóir san áireamh chun an méid do gach tír a chinneadh: tábhacht na trádála leis an RA, luach na n-iasc a ghabhtar i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA agus méid an daonra atá ina gcónaí i réigiúin mhuirí an AE is gaire don RA.

Aiseolas
Infographic ag míniú Cúlchiste Coigeartaithe Brexit
Infographic a thaispeánann an méid tacaíochta a gheobhaidh tíortha aonair an AE ón gCúlchiste Coigeartaithe Brexit  

Cad is féidir leis an gciste a mhaoiniú?

Ní bheidh ach bearta a bunaíodh go sonrach chun cur i gcoinne iarmhairtí diúltacha imeacht na RA as an AE incháilithe le haghaidh maoinithe. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo:

  • Infheistíocht i gcruthú post, lena n-áirítear cláir oibre ghearrthéarmacha, athoiliúint agus oiliúint
  • Ath-imeascadh shaoránaigh an AE a d’fhág an Ríocht Aontaithe mar thoradh ar Brexit
  • Tacaíocht do ghnólachtaí (go háirithe FBManna), daoine féinfhostaithe agus pobail áitiúla
  • Áiseanna custaim a thógáil agus feidhmiú rialuithe teorann, fíteashláintíochta agus slándála a chinntiú
  • Scéimeanna deimhniúcháin agus ceadúnaithe

Clúdóidh an ciste caiteachas a tabhaíodh idir 1 Eanáir 2020 agus 31 Nollaig 2023.

Earnálacha iascaigh agus baincéireachta

Tá saoirse ag rialtais náisiúnta cinneadh a dhéanamh faoin méid airgid a théann chuig gach réimse. Mar sin féin, ní mór do thíortha atá ag brath go mór ar iascaigh i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA íosmhéid dá leithdháileadh náisiúnta a thiomnú d’iascach cósta ar scála beag, chomh maith le pobail áitiúla agus réigiúnacha atá ag brath ar ghníomhaíochtaí iascaireachta.

Tá na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta, a d’fhéadfadh leas a bhaint as Brexit, eisiata.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Conas a chabhróidh an AE le tionchar Brexit a mhaolú

foilsithe

on

Tacóidh ciste AE € 5 billiún le daoine, cuideachtaí agus tíortha a ndeachaigh aistarraingt na RA as an Aontas i bhfeidhm orthu, Gnóthaí an AE.

An deireadh na hidirthréimhse Brexit, an 30 Nollaig 2020, cuireadh deireadh le saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus caipitil idir an AE agus an RA, le hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha dochracha do dhaoine, do ghnóthais agus do lucht riaracháin poiblí ar an dá thaobh.

Le cuidiú le hEorpaigh oiriúnú do na hathruithe, d'aontaigh ceannairí an AE i mí Iúil 2020 an Cúlchiste Coigeartaithe Brexit, ciste € 5 billiún (i bpraghsanna 2018) le híoc go dtí 2025. Tosóidh tíortha AE ag fáil na n-acmhainní faoi mhí na Nollag, tar éis ceadú na Parlaiminte. Meastar go vótálfaidh FPEnna ar an gciste le linn seisiún iomlánach Mheán Fómhair.

Aiseolas

Cé mhéid a rachaidh chuig mo thír?

Cuideoidh an ciste le tíortha uile an AE, ach is é an plean atá ann go bhfaighidh na tíortha agus na hearnálacha is measa atá buailte ag Brexit an tacaíocht is mó. Tá Éire ar bharr an liosta, agus an Ísiltír, an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Bheilg ina dhiaidh.

Cuirtear trí fhachtóir san áireamh chun an méid do gach tír a chinneadh: tábhacht na trádála leis an RA, luach na n-iasc a ghabhtar i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA agus méid an daonra atá ina gcónaí i réigiúin mhuirí an AE is gaire don RA.

Aiseolas
Infographic ag míniú Cúlchiste Coigeartaithe Brexit
Infographic a thaispeánann an méid tacaíochta a gheobhaidh tíortha aonair an AE ón gCúlchiste Coigeartaithe Brexit  

Cad is féidir leis an gciste a mhaoiniú?

Ní bheidh ach bearta a bunaíodh go sonrach chun cur i gcoinne iarmhairtí diúltacha imeacht na RA as an AE incháilithe le haghaidh maoinithe. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo:

  • Infheistíocht i gcruthú post, lena n-áirítear cláir oibre ghearrthéarmacha, athoiliúint agus oiliúint
  • Ath-imeascadh shaoránaigh an AE a d’fhág an Ríocht Aontaithe mar thoradh ar Brexit
  • Tacaíocht do ghnólachtaí (go háirithe FBManna), daoine féinfhostaithe agus pobail áitiúla
  • Áiseanna custaim a thógáil agus feidhmiú rialuithe teorann, fíteashláintíochta agus slándála a chinntiú
  • Scéimeanna deimhniúcháin agus ceadúnaithe


Clúdóidh an ciste caiteachas a tabhaíodh idir 1 Eanáir 2020 agus 31 Nollaig 2023.

Earnálacha iascaigh agus baincéireachta

Tá saoirse ag rialtais náisiúnta cinneadh a dhéanamh faoin méid airgid a théann chuig gach réimse. Mar sin féin, ní mór do thíortha atá ag brath go mór ar iascaigh i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA íosmhéid dá leithdháileadh náisiúnta a thiomnú d’iascach cósta ar scála beag, chomh maith le pobail áitiúla agus réigiúnacha atá ag brath ar ghníomhaíochtaí iascaireachta.

Tá na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta, a d’fhéadfadh leas a bhaint as Brexit, eisiata.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending