Ceangail le linn

An tSín-AE

An tSín, an Comhshaol, agus David Cameron ar ais mar Rúnaí Gnóthaí Eachtracha na Breataine

ROINN:

foilsithe

on

Tá ceist na hinbhuanaitheachta comhshaoil ​​ag dul i lár an aonaigh sa dioscúrsa polaitiúil domhanda. Tá náisiúin ar fud an domhain ag dul i ngleic leis an gcothromaíocht chasta idir fás eacnamaíoch agus caomhnú an chomhshaoil. Laistigh den tírdhreach seo, tá an Ríocht Aontaithe ag cur béime de réir a chéile ar a tiomantas don inbhuanaitheacht, cé go bhfuil luaineachtaí agus cineálacha cur chuige nua i gceist – a scríobh Colin Stevens.

Nuair a ceapadh David Cameron mar Rúnaí Eachtrach na Breataine, pearsa pholaitiúil a bhfuil aithne air mar gheall ar a ról roimhe seo mar Phríomh-Aire na Breataine agus a chlaonadh i dtreo naisc eacnamaíocha a chothú, go háirithe leis an tSín, ardaítear ionchais shuimiúla agus imní maidir le beartas eachtrach na Breataine agus a seasamh comhshaoil.

Tiomantas Comhshaoil ​​na Ríochta Aontaithe

Le blianta beaga anuas, tá tiomantais láidre curtha in iúl ag an RA maidir le hinbhuanaitheacht comhshaoil. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos, ó spriocanna neodrachta carbóin go deireadh a chur le feithiclí peitril agus díosail de réir a chéile. Tá infheistíocht déanta ag an rialtas i bhfuinneamh in-athnuaite, chuir sé beartais i bhfeidhm chun srian a chur le plaistigh aon-úsáide, agus chuir sé chun cinn iarrachtaí athfhoraoisithe.

Mar sin féin, is dúshlán fós é an gníomh cothromaíochta idir fás eacnamaíoch agus freagracht éiceolaíoch. Cás casta is ea caidreamh trádála, go háirithe le náisiúin mar an tSín, ceann de na geilleagair agus na hastaírí gáis cheaptha teasa is mó ar domhan.

Ról David Cameron agus Seasamh Pro-tSín

Anois go bhfuil David Cameron ceaptha mar Rúnaí Gnóthaí Eachtracha, d’fhéadfadh a chlaonta stairiúla ar son na Síne dinimic iontach a thabhairt isteach do bheartas eachtrach na Breataine. Mhol Cameron cheana naisc eacnamaíocha a dhoimhniú leis an tSín. Cé gur féidir le comhar eacnamaíoch a bheith tairbheach, d’fhéadfadh sé a bheith ina fhadhb maidir le taidhleoireacht comhshaoil.

Tá an tSín, príomhghníomhaí i slabhraí soláthair domhanda agus astaír suntasach de gháis cheaptha teasa, tar éis dul i ngleic lena cleachtais chomhshaoil. D’fhéadfadh seasamh ar son na Síne a bheith ina dhúshláin agus comhaontuithe a chaibidliú a thugann tosaíocht d’inbhuanaitheacht thar ghnóthachain eacnamaíocha amháin.

Bhí tionchar suntasach ag tionacht David Cameron mar Phríomh-Aire na Ríochta Aontaithe ar chaidreamh trádála leis an tSín, go háirithe ina chur chuige i leith na teicneolaíochta agus rannpháirtíocht chonspóideach Huawei i mbonneagar 5G na Ríochta Aontaithe.

Aiseolas

Bhí riarachán Cameron sách oscailte d’infheistíochtaí agus do chomhpháirtíochtaí na Síne, rud a léiríodh ag an seasamh a bhí ag fáiltiú roimh rannpháirtíocht Huawei i líonra 5G na Ríochta Aontaithe ar dtús. Mar sin féin, bhí dianscrúdú ar an gcinneadh seo agus tháinig sé chun cinn le himeacht ama, rud a léirigh an chothromaíocht íogair a bhí á lorg ag Cameron idir leasanna eacnamaíocha agus imní slándála náisiúnta.

Chuir an athluacháil agus na srianta a cuireadh i bhfeidhm ina dhiaidh sin ar rannpháirtíocht Huawei i mbonneagar criticiúil béim ar na dúshláin chasta a bhaineann le fás eacnamaíoch a chothromú le slándáil náisiúnta a chosaint, le cur chuige níos cúramaí agus níos nuaí a mhúnlú maidir le trádáil leis an tSín san earnáil teicneolaíochta.

Tionchair Féideartha ar Thaidhleoireacht Timpeallachta na Breataine

D’fhéadfadh tionchar a bheith ag ceapachán David Cameron ar an mbealach a théann an Bhreatain i ngleic le caidreamh idirnáisiúnta maidir le hinbhuanaitheacht comhshaoil. D’fhéadfadh an chothromaíocht idir comhar eacnamaíoch agus brú ar chaighdeáin dochta comhshaoil ​​a bheith chun tosaigh.

Molann stair Cameron seasamh ar son na trádála, a d’fhéadfadh díospóireachtaí a spreagadh faoi cé acu ar cheart tosaíocht a thabhairt do chomhpháirtíochtaí eacnamaíocha ar chaibidlíochtaí comhshaoil ​​déine.

Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil cásanna hipitéiseacha faoi réir athróg iolrach, agus go bhfuil cinntí iarbhír ag brath ar fhachtóirí éagsúla lena n-áirítear straitéisí rialtais, forbairtí idirnáisiúnta, agus tuairim an phobail.

Cruthaíonn an áit a dtrasnaíonn ceapacháin pholaitiúla, beartas eachtrach agus inbhuanaitheacht comhshaoil ​​tírdhreach casta agus suimiúil don RA. Is cinnte go spreagfaidh ceapachán David Cameron mar Rúnaí Gnóthaí Eachtracha, in éineacht lena sheasamh ar son na Síne, plé faoi conas is féidir leis an mBreatain fás eacnamaíoch agus freagracht chomhshaoil ​​a chothromú go héifeachtach ar an stáitse domhanda.

Tá sé fós le feiceáil conas a théann a cheapachán i bhfeidhm ar bheartas eachtrach agus clár comhshaoil ​​na RA. Gan dabht beidh tábhacht na taidhleoireachta maidir le hinbhuanaitheacht a chur chun cinn i measc comhpháirtíochtaí eacnamaíocha ina phointe lárnach díospóireachta sa tírdhreach domhanda atá ag síorathrú.

Tionchair Féideartha ar Thaidhleoireacht AE-na Síne

Bhí iarrachtaí chun naisc eacnamaíocha leis an tSín a neartú i gceist le sealacht David Cameron mar Phríomh-Aire na Ríochta Aontaithe. Bhí sé mar aidhm aige "ré órga" a fhorbairt sa chaidreamh idir an RA agus an tSín, ag cur béime ar thrádáil agus ar infheistíocht mhéadaithe. Lorg a rialtas infheistíochtaí Síneacha i mbonneagar na RA agus bhí sé sách oscailte do ghnólachtaí Síneacha a bhí ag feidhmiú sa RA.

Mar sin féin, rinneadh cáineadh ar a chur chuige ar réimsí éagsúla. Chreid cuid acu gur thug beartais Cameron tosaíocht do shochair eacnamaíocha thar imní faoi chearta an duine sa tSín. Ina theannta sin, bhí imní ann faoi shlándáil náisiúnta, go háirithe maidir le rannpháirtíocht na Síne i dtionscadail ríthábhachtacha bonneagair. Lean na cinntí a rinneadh le linn a thréimhse maidir le hinfheistíochtaí agus comhpháirtíochtaí na Síne ag spreagadh díospóireachtaí agus grinnscrúdú, rud a chuir isteach ar an dearcadh foriomlán ar a ról sa chaidreamh idir an RA agus an tSín.

I ndeireadh na dála, athraíonn tuairimí maidir le tionchar Cameron ar chaidreamh an Iarthair leis an tSín. Measann roinnt daoine go bhfuil a chuid iarrachtaí chun leasa an fháis eacnamaíoch agus na naisc taidhleoireachta, agus cáineann cuid eile tosaíocht leasanna eacnamaíocha thar saincheisteanna amhail cearta daonna agus slándáil náisiúnta.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending