Ceangail le linn

EU

Conas a bhunú chun nósanna imeachta ioncam cóir, daonnachtúil agus éifeachtach?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20130812-10Cuid lárnach de bheartas imirce an AE is ea beartas éifeachtach daonnúil maidir le filleadh ar urraim do chearta bunúsacha. I dTeachtaireacht ar Bheartas Tuairisceáin an AE a glacadh inniu (28 Márta), cuireann an Coimisiún an dul chun cinn atá déanta sa réimse seo i láthair agus díríonn sé aird ar fhorbairtí agus ar ghníomhartha a theastaíonn sa todhchaí.

Le blianta beaga anuas, tharla athruithe suntasacha reachtaíochta agus praiticiúla i ngach ballstát chun rialacha cothroma trédhearcacha a bhunú agus chun feabhas a chur ar an mbealach a ndéantar nósanna imeachta um fhilleadh. Bhunaigh an Treoir um Fhilleadh, a glacadh i 2008, comhrialacha soiléire, trédhearcacha agus cothroma maidir le náisiúnaigh tríú tíortha a thabhairt ar ais gan ceart dlíthiúil fanacht san AE, agus maidir le bearta comhéigneacha, coinneáil agus toirmisc a úsáid ar athiontráil . D'fhéadfaí tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh, áfach, chun a chinntiú go gcuirfear na ráthaíochtaí go léir a chuirtear ar fáil faoi seo i bhfeidhm go cothrom ar fud an AE agus go mbeidh cleachtais éifeachtacha agus dhaonnúla ag teacht leo.

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Cecilia Malmström: "Tá tionchar dearfach ag an Treoir um Fhilleadh ar an dlí agus ar an gcleachtas náisiúnta. Bhí sí mar chúis le hathrú maidir le himeacht dheonach agus monatóireacht ar fhilleadh éigeantach. Chuir sé le laghdú foriomlán na dtréimhsí coinneála uasta ar fud an AE agus chabhraigh sé roghanna eile seachas coinneáil a chur chun cinn. Fós féin, is cúis mhór imní dúinn staid na coinneála i roinnt ballstát. Ní mór dúinn, dá bhrí sin, leanúint lenár n-iarracht beartas inchreidte daonnachtúil a fhorfheidhmiú trí chleachtais a chinntíonn cearta bunúsacha agus dínit gach duine aonair - is cuma cén stádas imirceach a bheidh acu. "

Aiseolas

Chuidigh an Treoir um Fhilleadh le forbairtí dearfacha i dtéarmaí: meas ar chearta bunúsacha; nósanna imeachta cothroma agus éifeachtúla; laghdú ar chásanna ina bhfágtar imircigh gan stádas dlíthiúil soiléir; tosaíocht imeachta deonaí, agus; athimeascadh agus cothú roghanna eile seachas coinneáil a chur chun cinn.

In ainneoin na n-athruithe dearfacha seo, tá deis ann fós feabhas a chur ar chur i bhfeidhm praiticiúil na Treorach agus ar bheartais um fhilleadh go ginearálta.

Ba chóir go ndíreodh iarrachtaí ar: gnéithe atá nasctha le coinníollacha coinneála; úsáid níos córasaí a bhaint as malairtí seachas coinneáil; córais mhonatóireachta um fhilleadh éigeantach neamhspleách a bhunú; éifeachtacht fhoriomlán an pholasaí (m.sh. nósanna imeachta níos tapúla agus rátaí níos airde - deonach - aischuir).

Aiseolas

Taispeánann figiúirí bearna nach beag idir na daoine ar eisíodh cinneadh maidir le filleadh orthu (thart ar 484,000 duine in 2012, 491,000 in 2011 agus 540,000 in 2010) agus iad siúd a d’fhág an AE dá bharr (thart ar 178 000 in 2012, 167 000 in) 2011 agus 199 000 in 2010).

Baineann na príomhchúiseanna le neamhthuairisceán le fadhbanna praiticiúla maidir le filleadh a aithint agus leis na doiciméid riachtanacha a fháil ó údaráis neamh-AE. Is é sin an fáth go bhfuil comhar feabhsaithe le tíortha nach tíortha AE iad ina ngné ríthábhachtach chun éifeachtacht nósanna imeachta um fhilleadh a fheabhsú.

San iomlán, d'aithin an Coimisiún cúig phríomhréimse gníomhaíochta:

  • Cur i bhfeidhm cuí agus éifeachtach na rialacha atá ann cheana a áirithiú: Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar na heasnaimh uile a shainaithnítear sa Teachtaireacht leis na Ballstáit. Tabharfaidh sé aird ar leith ar chur chun feidhme fhorálacha na Treorach ag ballstáit a bhaineann le coinneáil filleadh, cosaintí agus leigheasanna dlí, chomh maith le cóireáil mionaoiseach agus daoine soghonta eile i nósanna imeachta um fhilleadh. Bainfidh sé úsáid as meicníocht mheastóireachta Schengen chun comhlíonadh na rialacha i réimse an fhillteáin a mheasúnú agus chun monatóireacht ar fhilleadh éigeantach a fheabhsú.
  • Cleachtais atá níos comhsheasmhaí agus níos bunúsaí atá comhoiriúnach le cearta a chur chun cinn: Glacfaidh an Coimisiún 'Lámhleabhar um Fhilleadh' ina mbeidh treoirlínte agus dea-chleachtais choiteanna. Tacóidh sé leis na hiarrachtaí a rinne Comhairle na hEorpa chun caighdeáin choinneála mionsonraithe a chódú.
  • Comhphlé agus comhoibriú breise a fhorbairt le tíortha nach tíortha AE iad: Leanfar ar aghaidh le saincheisteanna um fhilleadh agus um athghlacadh isteach go comhsheasmhach, ar bhealach cothrom, i gcomhráití comhair le tíortha nach tíortha AE iad, amhail an Cur Chuige Domhanda i leith Imirce agus Soghluaisteachta, agus Comhpháirtíochtaí Soghluaisteachta. Déanfar iarrachtaí chun acmhainn a thógáil i dtíortha neamh-AE a neartú, eg chun feabhas a chur ar a gcumas cúnamh agus athimeascadh a chur ar fáil do dhaoine a thagann ar ais.
  • Feabhas a chur ar chomhoibriú oibríochtúil idir na Ballstáit nuair a fhilleann siad: Bainfidh an Coimisiún úsáid as Líonra Imirce na hEorpa mar ardán comhoibrithe, go háirithe chun faisnéis a bhailiú agus a roinnt i réimse na tuairisceán deonaí.
  • Ról FRONTEX a fheabhsú i réimse an toraidh: Ba cheart ról comhordaithe Frontex i réimse na gcomhoibríochtaí um fhilleadh a mhéadú tuilleadh, ag cinntiú go gcomhlíontar comhchaighdeáin a bhaineann le cóireáil dhaonnúil agus dhínit ar fhilleadh. Ba chóir oiliúint a eagrú ar shaincheisteanna a bhaineann le filleadh.

Tuilleadh eolais

MEMO / 14 / 243
Cumarsáid maidir le Polasaí Fillte an AE

Cecilia Malmström's láithreán gréasáin
Lean an Coimisinéir Malmström ar Twitter
Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Baile láithreán gréasáin
Lean AS um Ghnóthaí Baile ar Twitter

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending