Ceangail le linn

africa

Urlabhra: Cén chaoi a bhfuil an AE ag cuidiú a athrú ardoideachas san Afraic

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Coimisinéir Androulla Vassiliou Óige labhraíonn ag an Afraic Ardoideachais agus Ceardlann Tiúnadh maidir Creidmheasanna agus inaistritheacht Cáilíochtaí, an Bhruiséil, 27 Márta.

A dhaoine uaisle,

"Is cúis mhór áthais dom a bheith leat inniu. Is é an cruinniú seo an cruinniú is déanaí i sraith imeachtaí a chuir le dul chun cinn tapa chomhoibriú an AE leis an Afraic i réimse an ardoideachais.

Aiseolas

“Sula bhféachaimid níos mionsonraithe ar na dúshláin agus na deiseanna atá romhainn i gcomhoibriú AE-Afraic san ardoideachas, lig dom a mheabhrú gurb é ceann de bhunphrionsabail chomhar an AE le comhpháirtithe ar fud na cruinne ná go gcaithfidh an comhoibriú beidh sé bunaithe ar chomh-mheas agus ar chomhghníomhaíocht. Tá sé seo níos mó fós i gcás an ardoideachais, i bhfianaise a cheangail le fás agus forbairt. Agus tá sé lárnach dár gclár oibre leis an Afraic.

“Tá ról lárnach le himirt ag an ardoideachas maidir leis na riachtanais eolais maidir le forbairt eacnamaíoch a sheachadadh: tá sé ríthábhachtach d’fhás agus do chruthú post, rialachas níos fearr, fiontraíocht mhéadaithe agus soghluaisteacht shóisialta idirghlúine, agus sochaí shibhialta níos láidre.

"Tá sé seo fíor don Afraic agus a dhéanann sé don Aontas Eorpach. San AE le deich mbliana anuas, chuidigh 'Tiúnadh' go mór le comhspás ardoideachais a chruthú i measc thíortha an AE.

Aiseolas

"Cuireadh tús leis seo mar mhodheolaíocht chun tacú le haitheantas agus leibhéil níos airde ábharthachta agus cáilíochta i gcéimeanna ardoideachais a chur chun cinn. Tá sé deartha chun acadóirí a thabhairt le chéile laistigh agus ar fud tíortha chun a ndisciplíní a phlé, dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara (lucht acadúil, mic léinn agus fostóirí) ar an gcineál den phróifíl céime atá riachtanach dá gcéimithe, agus aontú ar phróifílí, torthaí foghlama, teagasc, meastóireacht agus measúnú sa phróiseas teagaisc.

“Níl aon amhras ach gur chuir leathnú an phróisis Tiúnadh go dtí an Afraic ar ár gcumas an comhar idir an AE agus Limistéir Ardoideachais na hAfraice a neartú a thuilleadh, chun aghaidh a thabhairt ar phríomhghnéithe Straitéis Comhchuibhithe Ardoideachais Aontas na hAfraice agus chun ceangail idir níos airde a neartú. lucht déanta beartas oideachais.

“Tá sé seo tábhachtach mar gheall ar an dul chun cinn domhanda atá déanta maidir le rochtain ar oideachas bunúsach a leathnú tá leathnú suntasach anois ar rannpháirtíocht agus rollú ardoideachais i ngach tír ar domhan beagnach - agus ní haon eisceacht í an Afraic.

"Is forbairt dhearfach é seo ar ndóigh, ach ní thagann dúshláin ann. Tá brú ollchóirithe agus dúshláin ollmhóra sa bhonneagar os comhair córais oideachais threasach san Afraic. Cuireann sé seo go leor tíortha faoi mhíbhuntáiste, agus cuireann sé brú ar chórais acadúla mar atá siad aghaidh a thabhairt ar aincheist idir rollú a leathnú agus tacú le hoideachas den scoth.

“Dá bhrí sin, i measc na saincheisteanna fíorthábhachtacha nach mór aghaidh a thabhairt orthu chun córais ardoideachais a neartú tá: maoiniú, oiliúint agus athoiliúint múinteoirí, comhchuibhiú struchtúir oideachais, dearbhú cáilíochta, aithint cáilíochtaí agus cumas taighde.

"Teagmhasach, tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil oideachas cleachtaí cláraithe 2014-2020 á roghnú mar réimse comhchruinnithe ag roinnt tíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear san Afraic. Tá an fócas ag aistriú i dtreo tacaíochta níos iomlánaíoch agus níos cuimsithí don iomlán earnáil an oideachais agus tá níos mó tábhacht á tabhairt do nuálaíocht, eolas, cáilíocht agus forbairt scileanna ó thaobh an tsaoil de.

"Tá a fhios againn go léir gurb é an t-oideachas an infheistíocht is fearr is féidir i gcoinne éagothroime agus bochtaineachta. Ní mór dúinn comhoibriú ar gach leibhéal chun cabhrú le hinstitiúidí ardoideachais curaclam ábhartha a fhorbairt agus a theagasc, ligean do mhic léinn agus don fhoireann teagaisc bacainní ar shoghluaisteacht a shárú agus aghaidh a thabhairt ar aitheantas cáilíochtaí ar fud na hAfraice.

"Tá cáilíocht agus freagrúlacht an ardoideachais do riachtanais na sochaí lárnach d'aon athchóiriú. Éilíonn fostóirí go soláthraíonn an t-ardoideachas na scileanna atá riachtanach i margadh an tsaothair. Bhí tionscnamh píolótach Comhchuibhiú agus Tiúnadh Ardoideachais na hAfraice lárnach maidir le hoibriú i dtreo na gcuspóirí seo.

"Dhearbhaigh Coimisiún Aontas na hAfraice go bhfuil athbheochan an ardoideachais agus a fheabhsú cáilíochta ar cheann dá réimsí tosaíochta d’fhorbairt agus do chomhtháthú réigiúnach na hAfraice sa todhchaí. Caithfidh an Afraic a hinstitiúidí ardoideachais a nuachóiriú, curaclaim ábhartha a thairiscint agus foireann a chur chun cinn, taighdeoirí agus soghluaisteacht mac léinn má tá sé mar aidhm aici a gcéimithe a ullmhú do shaol na hoibre.

"Tá sé mar aidhm againn tionscnamh píolótach Comhchuibhiú agus Tiúnadh Ardoideachais na hAfraice a leathnú ó 60 go 120 ollscoil ar fud mhór-roinn na hAfraice agus líon na ndisciplíní agus na leibhéal ar tugadh aghaidh orthu a mhéadú. Tuigim go bhfuil tú ag plé seo go domhain le dhá lá anuas.

"Táimid ag tacú freisin le cur i bhfeidhm an chreata Dearbhaithe Cáilíochta Pan-Afracach agus meicníochtaí creidiúnaithe agus leanfaimid orainn ag tacú leis an Ollscoil Pan-Afracach. Ina theannta sin, ag feabhsú tionscnamh Comhchuibhithe Ardoideachais agus Dearbhaithe Cáilíochta Aontas na hAfraice le hionchur ó ollscoileanna, gníomhaireachtaí Eorpacha. agus cuideoidh comhlachais le tacú le cleachtais cháilíochta nua a thabhairt isteach, le cur i bhfeidhm an chreata ilchríche le haghaidh dearbhú cáilíochta agus creidiúnú, méadú ar chomhpháirtíochtaí ailínithe agus idirnáisiúnú ardoideachais san Afraic.

"Tá go leor le tairiscint ag an Eoraip. Ó cuireadh tús le Próiseas Bologna, beagnach deich mbliana go leith ó shin, chonaiceamar an chaoi ar fhás an comhar laistigh de Limistéar Ardoideachais na hEorpa. Ó stádas sách imeallach a bheith aici i roinnt tíortha, a tá greim daingean ag cultúr dearbhaithe cáilíochta.

"Mar a aibhsíodh sa chumarsáid le déanaí ar 'Ardoideachas Eorpach ar Domhan' ba mhaith linn a chur ar chumas institiúidí ardoideachais oibriú le comhpháirtithe san Afraic agus a dtairiscint oideachais a nuachóiriú agus straitéisí idirnáisiúnaithe a fhorbairt. Ba mhaith linn cabhrú leo freagairt don dúshlán domhandú, ionas gur féidir leo comhoibriú ar gach leibhéal d’fhonn constaicí ar shoghluaisteacht a shárú agus aitheantas cáilíochtaí a chinntiú agus ar an gcaoi sin úsáid ionstraimí Eorpacha agus a n-acmhainneacht mar chaighdeáin dhomhanda a fheabhsú. Is féidir lenár gcláir tacú leis an obair seo.

“Táim muiníneach gurb í seo an teachtaireacht a rithfidh Cinn Stáit an tseachtain seo chugainn ag an gCruinniú Mullaigh anseo sa Bhruiséil agus táim níos muiníní fós go mbeidh an obair atá ar siúl agat le trí bliana anuas, lena n-áirítear sa cheardlann seo, i ndáiríre an-tábhachtach chun dul chun cinn ár gcomhoibrithe a dhéanamh níos mó. "

Libia

Machnaimh ar theipeanna cainteanna na Libia sa Ghinéiv agus níos faide i gcéin

foilsithe

on

Caithfidh na Libiaigh iad féin a oibriú chun aontacht ár náisiúin, atá caillte le fada, a athbhunú. Ní dhéanfaidh réitigh sheachtracha ach staid neamhbhuana ár dtíre a mhéadú. Tá sé thar am deireadh a chur leis an tsraith teipeanna a chuir titim ar chainteanna agus a chuir tír dhúchais na Libia ar ais go staid dlisteanachta, scríobhann Shukri Al-Sinki.

Is fíorcheart an náisiúin é an t-éileamh an Libia a thabhairt ar ais go dlisteanacht bhunreachtúil mar a bhí sí sa tír seo caite i 1969. Is mór an trua córas goidte de chearta ráthaithe a aisghabháil agus ní cath duine aonair a ríchathaoir a éileamh ar ais. Ciallaíonn filleadh ar dhlisteanacht bhunreachtúil filleadh ar an staid chúrsaí a bhí ag na Libiaigh roimh coup d’etat 1969. Ní úrscéal an smaoineamh féin. Tugadh isteach mian na Libia filleadh ar a mbunreacht bunaidh agus in éineacht leis, an monarcacht a athbhunú, ag comhdháil i 1992 i Londain, ar fhreastail ionadaithe ón bpreas idirnáisiúnta uirthi chomh maith le roinnt pearsantachtaí polaitiúla ardphróifíle.

Ag teacht le mian na ndaoine, níor fhógair an Prionsa Muhammad, prionsa an choróin a bhfuil cónaí air i Londain, é féin a phoibliú, ná ní bheidh sé le feiceáil mar asarlaí don ríchathaoir go dtí go n-aontóidh faicsin chontrártha shochaí na Libia le comhréiteach. Ní féidir ach leis na daoine rialóir dlisteanach a fhógairt dó. Seo oidhreacht an teaghlaigh Senussi, a gheall an Prionsa Muhammad onóir a thabhairt dó. Is é foinse neart an teaghlaigh go beacht go seasann sé ag achar comhionann ó gach páirtí sa Libia, i riocht neodrach. Seo an cineál ceannaireachta ar féidir le Libia tearmann a lorg ann má threisíonn an choimhlint.

Aiseolas

“Tá a fhios agam, a mhic, nach le treibh, grúpa nó páirtí amháin a bhaineann ár dteaghlach Senussi, ach leis na Libiaigh go léir. Bhí agus fanfaidh ár dteaghlach mar phuball mór ar féidir le gach fear agus bean sa Libia foscadh a lorg faoi. Má roghnaíonn Dia agus do mhuintir tú, ansin teastaíonn uaim duit fónamh mar rí do na daoine go léir. Beidh ort rialú le ceartas agus le cothromas, agus cúnamh a thabhairt do gach duine. Beidh ort freisin a bheith mar chlaíomh na tíre nuair atá tú i ngátar, agus ár dtír dhúchais agus tailte an Ioslam a chosaint. Meas a bheith agat ar gach cúnant áitiúil agus idirnáisiúnta. "

Tá an t-am tagtha chun an Libia a ghnóthú tar éis tréimhse fada cruatain. Is é an réiteach ceart ar na rannáin, na cogaí agus na coimhlintí uile atá againn cheana féin ná tionscadal ar fud na tíre a fhaigheann a dhlisteanacht ón oidhreacht a d’fhág ár n-aithreacha bunaithe ina ndiaidh. Neamhspleách ar bhrúnna seachtracha agus pleananna den bheagán a fhorchuirtear go hinmheánach, ní mór dúinn oibriú le chéile chun an dlisteanacht féin a athbhunú.

Ní mór dúinn teacht chun réitigh leis an bhfíric nach dtabharfaidh páirtithe cogaíochta iarratais a chéile as a ndeoin féin, agus is dóigh go leanfaidh siad den chath. Cuireann sé seo bagairt ar shaol iomlán ár dtíre dúchais. B’fhéidir go bhféadfadh ceannaire neamh-pháirteach agus inghlactha níos éasca, atá saor ó chleamhnachtaí treibhe agus réigiúnacha, an leigheas a thairiscint. Duine le dea-cháil agus luachanna morálta a shíolraíonn ó theaghlach a roghnaigh Dia é féin. Teaghlach le hoidhreacht reiligiúnach agus leasaitheach a bhain a shinsear, King Idris, ceann de na héachtaí is mó i stair na Libia: neamhspleáchas ár dtíre. Tá an oidhreacht Al-Senussi ar cheann den náisiúnachas agus ag troid ar son na ndaoine.

Aiseolas

Ní mór dúinn na daoine a théann i dteagmháil le todhchaí na Libia a shárú le súil a lámha a chur ar ár n-acmhainní náisiúnta, sochar pearsanta a fháil, nó súil a bheith againn i bhfabhar cláir oibre eachtracha agus modhanna rialachais údarásacha a fhorchur. Ní mór dúinn diúltú tuilleadh síneadh a chur leis an idirthréimhse ar eagla go gcuirfimid an baol go dtabharfaí cuireadh do níos mó deiseanna díospóidí agus go dtabharfaí contúirt gan údar ar ais don Libia. Fuaireamar go leor amú acmhainní na tíre chomh maith le ham na ndaoine. Bhí go leor againn chun rioscaí breise a ghlacadh. Fuaireamar go leor ag siúl síos cosán anaithnid. Tá oidhreacht bhunreachtúil againn atá inár dtuiscint, a d’fhéadfaimis a éileamh uirthi am ar bith. Lig dúinn glaoch air, lig dúinn cuireadh a thabhairt dár gceannaire dlisteanach ar ais, agus geallaimid dílseacht do Libia aontaithe.

Scríbhneoir agus taighdeoir bunaithe sa Libia atá foilsithe go forleathan is ea Shukri El-Sunki. Is údar ceithre leabhar é, an ceann is déanaí aige Coinsias Dúchais (Maktaba al-Koun, 2021,) a thugann léargas ar scéalta laochra na Libia a thug aghaidh agus a chuir in aghaidh tyranny réimeas Gadhaffi.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Tá sé mar aidhm ag athphróiseáil idir Iosrael agus tíortha Arabacha fás eacnamaíoch a spreagadh i MENA

foilsithe

on

Le bliain anuas, tá roinnt tíortha Arabacha normalaithe caidreamh le hIosrael, ag marcáil athrú suntasach geo-pholaitiúil i réigiún an Mheánoirthir agus na hAfraice Thuaidh (MENA). Cé go n-athraíonn mionsonraí gach déileála normalaithe, cuimsíonn cuid acu conarthaí trádála agus cánach agus comhar i bpríomhearnálacha amhail sláinte agus fuinneamh. Tá iarrachtaí normalaithe le tabhairt gan áireamh buntáistí do réigiún MENA, borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch, scríobhann Anna Schneider. 

I mí Lúnasa 2020, ba iad Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) an chéad náisiún de chuid na Murascaille Arabacha chun an caidreamh le hIosrael a normalú, ag bunú ceangail fhoirmiúla taidhleoireachta, tráchtála agus slándála leis an stát Giúdach. Go gairid ina dhiaidh sin, lean Ríocht Bairéin, an tSúdáin, agus Maracó a oireann. Tá roinnt saineolaithe Mhol go bhféadfadh náisiúin Arabacha eile, mar an Araib Shádach, smaoineamh ar chaidreamh a chothú le hIosrael. Tá sreang na n-iarrachtaí normalaithe stairiúil, mar go dtí seo, ní raibh ach an Éigipt agus an Iordáin tar éis ceangail oifigiúla a bhunú le hIosrael. Is mór iad na comhaontuithe freisin bua taidhleoireachta do na Stáit Aontaithe, a raibh ról ríthábhachtach acu i gcothú na mbeart. 

Go stairiúil, choinnigh náisiúin Arabacha agus Iosrael caidreamh i bhfad i gcéin, mar thacaigh go leor le gluaiseacht na Palaistíne. Anois, áfach, agus bagairt na hIaráine ag dul i méid, tá roinnt náisiúin GCC agus tíortha Arabacha eile ag tosú ag claonadh i dtreo Iosrael. Tá an Iaráin ag infheistiú acmhainní suntasacha i leathnú a láithreacht geopolitical trína proxies, Hezbollah, Hamas, na Houthis, agus daoine eile. Go deimhin, aithníonn roinnt tíortha GCC an chontúirt atá ag an Iaráin do shlándáil náisiúnta, bonneagar criticiúil agus seasmhacht an réigiúin, rud a fhágann go bhfuil siad taobh le hIosrael mar iarracht ionsaí na hIaráine a fhrithchothromú. Trí chaidreamh le hIosrael a normalú, is féidir leis an GCC acmhainní a chomhthiomsú agus comhordú a dhéanamh go cathach. 

Aiseolas

Ina theannta sin, tugann na comhaontuithe trádála atá le feiceáil sna déileálacha normalaithe deis do náisiúin Arabacha cheannach trealamh míleata chun cinn sna SA, mar na scairdeanna trodaire cáiliúil F-16 agus F-35. Go dtí seo, cheannaigh Maracó 25 scaird trodaire F-16 ó na SA freisin D'aontaigh 50 scaird F-35 a dhíol leis an UAE. Cé go bhfuil roinnt imní ann go bhféadfadh an sní isteach armlainne seo isteach sa réigiún MENA atá éagobhsaí cheana féin na coinbhleachtaí reatha a adhaint. Creideann roinnt saineolaithe go bhféadfadh ardteicneolaíocht mhíleata den sórt sin cur le hiarrachtaí chun láithreacht na hIaráine a chomhrac. 

Mohammad Fawaz, stiúrthóir Grúpa Taighde ar Bheartas na MurascailleDeir “go bhfuil ardteicneolaíocht mhíleata riachtanach chun cosc ​​a chur ar ionsaí na hIaráine. I réimse míleata an lae inniu, b’fhéidir gurb é barrmhaitheas an aeir an buntáiste is criticiúla is féidir a bheith ag arm. Le trealamh míleata agus airm na hIaráine maolaithe go mór ag smachtbhannaí a mhair blianta fada, ní oibreoidh aerfhórsa láidir ach chun réimeas na hIaráine a chosc tuilleadh ó phroifisiúintí atá ag dul i méid. " 

D’fhéadfadh na comhaontuithe normalú feabhas a chur ar chomhar sna hearnálacha sláinte agus fuinnimh freisin. Mar shampla, le linn na gcéimeanna luatha den phaindéim COVID-19, an UAE agus Iosrael forbartha teicneolaíocht chun monatóireacht agus dul i ngleic leis an coronavirus. Tá an dá náisiún freisin iniúchadh deiseanna comhoibrithe i réimse na cógaisíochta agus an taighde míochaine. I mí an Mheithimh, rinne an UAE agus Iosrael freisin sínithe conradh cánachais dúbailte, saoránaigh chun ioncam a ghiniúint sa dá náisiún gan cáin dhúbailte a íoc. Ina theannta sin, d'aontaigh Bairéin, an UAE, Iosrael agus na SA comhoibriú ar shaincheisteanna fuinnimh. Tá sé mar aidhm ag an gceathairéad go háirithe dul chun cinn a dhéanamh i bpeitreal, gás nádúrtha, leictreachas, éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite agus T&F. 

Aiseolas

D’fhéadfadh na comhaontuithe suntasacha seo cabhrú le fás eacnamaíoch agus tairbhí sóisialta sa réigiún a threisiú. Go deimhin, tá náisiúin MENA ag troid faoi láthair le ráig nua de COVID-19, a bhuíochas leis an leagan Delta, atá ag dul i bhfeidhm go mór ar gheilleagair agus ar thionscail sláinte. D’fhonn institiúidí criticiúla an réigiúin a fheabhsú, is cinnte go bhfeabhsóidh déileálacha normalaithe den sórt sin spleáchas an réigiúin ar ola. Déanta na fírinne, tá an UAE ag obair ar a spleáchas féin ar ola a laghdú, a geilleagar a éagsúlú chun fuinneamh in-athnuaite agus ardteicneolaíocht a áireamh, is cinnte go ndéanfar dul chun cinn den sórt sin a dhoirteadh ar dhaoine eile sa réigiún. 

Beidh buntáistí móra ag normalú an chaidrimh idir dornán de náisiúin Arabacha agus Iosrael ar struchtúr geo-pholaitiúil agus eacnamaíoch réigiún an Mheánoirthir agus Thuaisceart na hAfraice. Ní amháin go gcuirfidh an comhar a éascú ar fud an Mheánoirthir borradh faoin bhfás eacnamaíoch, ach cothóidh sé cobhsaíocht réigiúnach freisin. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Cuireann géarchéim na Túinéise béim ar na rioscaí a bhaineann le brú na hEorpa ar son an daonlathais i dtuaisceart na hAfraice

foilsithe

on

Cé go bhfuil an tAontas Eorpach agus na Náisiúin Aontaithe streachailt chun aistriú na Libia go toghcháin a choinneáil ar an mbóthar ceart, tá na himeachtaí drámatúla atá ag teacht aníos béal dorais sa Túinéis tar éis corraíl agus éagobhsaíocht a ardú i mball eile den Afraic Thuaidh den Comharsanacht na hEorpa. I sraith gluaiseachtaí a fhágann an t-aon scéal rathúil atá ag an Arab Spring i mbaol backsliding isteach i údarásachas, an Túinéis poblachtánach uachtarán Kais Saied (sa phictiúr) tá an chuid eile de rialtas na tíre scortha agus dheonaigh sé féin cumhachtaí éigeandála faoi théarmaí bhunreacht na tíre 2014, scríobhann Louis Auge.

Chomh maith leis an bPríomh-Aire Hichem Mechichi a scor agus an pharlaimint náisiúnta an-bhriste a chur ar fionraí, inar léirigh páirtí Ioslamach Ennahda Rachid Ghannouchi an grúpa is mó, tá Saied tar éis oifigí al-Jazeera a dhúnadh agus bhaint príomhoifigigh iolracha, iad uile mar aire eachtrach na Túinéise Othman Jerandi Féachann sé le suaimhneas a thabhairt Comhghleacaithe san AE go bhfuil aistriú daonlathach a thíre fós ar an mbóthar.

Titeann institiúidí na Túinéise Comhréire cothrom ar COVID agus ar an ngeilleagar

Aiseolas

Tá sé intuigthe go bhfuil greim cumhachta Kais Saied corraíl spreagtha i measc a lucht freasúra polaitiúla Ioslamacha, ach ba é a dhífhostú ar an bPríomh-Aire Mechichi agus a dhíscaoileadh sa pharlaimint éilimh lárnacha agóidí ar fud na tíre sa Túinéis le roinnt laethanta anuas. De réir mar a théann an Túinéis tríd an Afraic eipidéim COVID marfach is mó, tá trasghearradh atá ag fás de shochaí na Túinéise creideamh a chailleadh i gcumas institiúidí polaitiúla gan stad na tíre aghaidh a thabhairt ar dhífhostaíocht fhorleathan, éilliú, agus géarchéim eacnamaíochta gan deireadh.

Idir an Túinéis agus an Libia, faigheann an AE aghaidh ar aghaidh leis na torthaí is fearr agus na cásanna is measa san Earrach Arabach, gach ceann acu ag tabhairt a dhúshláin féin do bheartas eachtrach na hEorpa san Afraic Thuaidh agus sa tSaiheil. In ainneoin an rath a cheaptar a bhí ar a aistriú, líon na dTúinéiseach a thrasnaigh an Mheánmhuir chun cladaí na hEorpa a bhaint amach Mhéadaigh cúig huaire mar a n-oifigigh tofa brawled ar urlár an Tionóil i dTúinis anuraidh.

Mar gheall ar an taithí seo, thuigtear go bhfuil a fhios ag ceannairí na hEorpa go bhfuil siad ag brú tíortha eile sa réigiún i dtreo aistrithe polaitiúla atá ró-ghasta, mar a léirigh na Fraince agus na hEorpa láimhseáil den staid i Sead ó tharla an bás catha an Uachtaráin Idriss Déby trí mhí ó shin. Nuair a d’fhéadfadh seasmhacht fánach na dtíortha iomadúla a bheith ag súgradh, chruthaigh lucht déanta cinntí sa Bhruiséil agus i bpríomhchathracha na hEorpa go bhfuil siad níos othar le comhghleacaithe idirthréimhseacha Afracacha le déanaí.

Aiseolas

Tosaíocht a thabhairt do chobhsaíocht i Sead

Scéal Uachtarán Déby bás i mí Aibreáin seo caite láithreach, mura raibh ann ach go hachomair, chaith beartas na Fraince agus na hEorpa i réigiún Sahel na hAfraice i gceist. Faoin iar-cheannaire a tháinig sé chun cinn mar Chad ally is gníomhaí agus iontaofa i réigiún atá sáraithe ag grúpaí jihadacha ag baint leasa as rialachas lag i dtíortha mar Mailí chun an chríoch a bhaint amach dóibh féin. Tá trúpaí Chadian imscartha in éineacht le fórsaí na Fraince i gcoinne jihadists i Mailí féin, agus tá siad tar éis dul i gcion ar oibríochtaí Boko Haram sa réigiún timpeall ar Loch Sead.

Bheadh ​​briseadh síos in údarás an rialtais i N’Djamena cosúil leis an titim a chonacthas i Mailí tubaisteach do bheartais eachtracha na hEorpa agus do thosaíochtaí slándála i réigiún Sahel. Ina áit sin, tá rialtas gníomhach ag cinntiú cobhsaíocht láithreach na tíre i gceannas le mac an uachtarán nach maireann Mahamat. Mar chomhartha ar thábhacht na tíre do leasanna na hEorpa, uachtarán na Fraince Emmanuel Macron agus Ardionadaí an AE Josep Borrell i láthair sochraid an uachtarán nach maireann an 23 Aibreánrd.

Ó shin i leith, tá Macron fáilte roimh Mahamat go Páras ina ról mar cheann ar Chomhairle Míleata Idirthréimhseach Chad (TMC), chun idirthréimhse 18 mí Chad i dtoghcháin a phlé agus chun paraiméadair chomh-chomhrac an dá thír i gcoinne jihadism sa tSaiheil a shainiú. Cé go bhfuil Operation Barkhane le fada an lá ag an bhFrainc leagtha chun foirceannadh idir seo agus an chéad chuid den bhliain seo chugainn, aistreofar a chuspóirí go guaillí thascfhórsa Eorpach Takuba faoi stiúir na Fraince agus chuig an G5 Sahel - comhpháirtíocht slándála réigiúnach ar chruthaigh Chad a bheith ar an mball is éifeachtaí.

Gníomhartha cothromaíochta íogair

Cé gur chinntigh an TMC cobhsaíocht leanúnach rialtas láir Chad sa ghearrthéarma, cuidíonn dúshláin slándála réigiúnacha le míniú cén fáth nach bhfuil an AE ná Aontas na hAfraice (AU) ag brú ró-chrua ar údaráis eatramhacha na tíre maidir le toghcháin thapa. Is é an t-aistriú go riail shibhialta ar siúl cheana féin, le PM Albert Pahimi Padacké ag bunú rialtas nua i mí na Bealtaine seo caite. I measc na gcéad chéimeanna eile tá comhairle idirthréimhseach náisiúnta (NTC) a cheapadh, a idirphlé náisiúnta fórsaí freasúra agus pro-rialtais a thabhairt le chéile, agus reifreann bunreachtúil.

Agus iad ag nascleanúint na chéad chéimeanna eile den aistriú, d’fhéadfadh aisteoirí laistigh agus lasmuigh de Chad breathnú béal dorais ar an tSúdáin le haghaidh ceachtanna ar conas dul ar aghaidh. In ainneoin na fírinne tá níos mó ná dhá bhliain ann ritheadh ​​cheana ó threascairt uachtarán longtime agus coir líomhnaithe coiriúil Ní bheidh Omar al-Bashir, an tSúdáin ag reáchtáil toghcháin chun rialtas idirthréimhseach an Phríomh-Aire Abdallah Hamdok a ghlacadh go dtí 2024.

ag comhdháil mhór a tionóladh i bPáras agus arna óstáil ag an Uachtarán Macron i mí na Bealtaine seo caite, rinne comhpháirtithe agus creidiúnaithe Eorpacha na Súdáine soiléir gur thuig siad go raibh an léaslíne fhada riachtanach chun go ndíreodh Hamdok agus ceannairí iar-réabhlóideacha eile i Khartoum ar an fadhbanna práinneacha os comhair na Súdáine iar-Bashir. In éineacht le géarchéim eacnamaíochta a fhágann go bhfuil sé deacair teacht ar thráchtearraí bunúsacha, tá an tSúdáin ag déanamh juggling na mílte billiúin dollar i bhfiachas seachtrach agus “stát domhain” oifigeach atá dílis don uachtarán díothaithe. Mar fhormhuiniú ar dhul chun cinn an aistrithe go dtí seo, tháinig Hamdok amach as an gcomhdháil le gealltanas ó bhaill an IMF go na riaráistí a ghlanadh Is leis an tSúdáin iad, agus d’áitigh Macron freisin gur thacaigh an Fhrainc leis na $ 5 billiún atá dlite do Khartoum i bPáras a ghlanadh freisin.

Más féidir le N’Djamena agus Khartoum a n-aistrithe contúirteacha chuig rialachas daonlathach a nascleanúint i bhfianaise “gan staonadh”Dúshláin, d’fhéadfadh Sead agus an tSúdáin dóchas do dhaonlathas Arabach a athbheochan i bpríomhchathracha na hEorpa agus an Mheánoirthir - fiú más cosúil go bhfuil an lasair dheireanach den Earrach Arabach bunaidh ag gobadh amach sa Túinéis.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending