Ceangail le linn

Aontas baincéireachta

Barnier agus Nouy caint aontas baincéireachta agus bónais bainc le FPEanna

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Handshake_picTá an obair ar mhaoirseoir bainc an AE a bhunú agus tabhairt faoin athbhreithniú pleanáilte ar cháilíocht sócmhainní “ar an mbóthar ceart”, a dúirt Cathaoirleach Maoirseoir Bainc an BCE Daniele Nouy leis an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta an 18 Márta.

Ní mór do reachtóirí ar gach taobh toilteanas comhréitigh a thaispeáint d’fhonn comhaontú ar mheicníocht chun bainc a fhoirceannadh a fhéadfaidh cinntí tapa iontaofa a sholáthar agus maoiniú inchreidte agus inrochtana go héasca a shlógadh, a dúirt sí. Chuir FPEnna ceist ar Ms Nouy faoi na céimeanna oibríochta sula dtosaíonn maoirseacht agus idirbheartaíocht bhainc an AE ar an sásra um réiteach bainc.

Maoirseacht bainc

Aiseolas

Ba iad na príomhcheisteanna a ardaíodh ná eagrú an athbhreithnithe ar cháilíocht sócmhainní, conas a bheartaigh an maoirseoir bainc cuntasacht a chinntiú, agus cad iad na cosaintí a chuirfeadh sé i bhfeidhm chun an riosca a theorannú go mbeadh deighilt idir bainc an limistéir euro agus neamh-limistéar an euro mar thoradh ar an aontas baincéireachta.

Réiteach bainc

Chuir FPEnna ceist ar Nouy freisin faoi na saincheisteanna deacra nach mór a réiteach fós idir Parlaimint na hEorpa agus idirbheartaithe na Comhairle. D'fhreagair Nouy, ​​cé go bhfuil sé tábhachtach beart a aontú faoin bParlaimint reatha, ní mór don mhargadh seo a chinntiú gur féidir "cinntí pras éifeachtúla" a dhéanamh thar dheireadh seachtaine ar a mhéad. "Ní iarrann briogáid dóiteáin ar Chomhairle na cathrach idirghabháil a dhéanamh nuair a bhíonn tine ann," a dúirt sí, den phróiseas cinnteoireachta atá ró-chasta a mhol roinnt tíortha AE.

Aiseolas

Leag sí béim freisin go gcaithfidh an ciste réitigh arna mhaoiniú ag an mbanc a bheith in ann iasachtaí a fháil, go háirithe sna blianta luatha. Thairis sin, ba cheart go mbeadh an ciste singil fíor ar a laghad cúig bliana tar éis é a bhunú, cé nach gcaithfí na ranníocaíochtaí bainc a luathú dá réir.

Michel Barnier

Níos déanaí sa lá, chuir na FPEanna ó gach grúpa polaitiúil imní in iúl mar fhreagra ar ghlao an Choimisinéara Barnier chun caibidlíocht a thabhairt i gcrích maidir leis an aontas baincéireachta. D'áitigh siad go bhfuil cúrsaí cáilíochta níos práinní, agus go mbeadh sé níos fearr na saincheisteanna gan réiteach leis an bParlaimint nua a réiteach ná droch-aontas baincéireachta a bheith acu. Mar fhreagra ar achomharc Barnier dá toil pholaitiúil agus dá bhfreagracht pholaitiúil, dúirt na Feisirí go raibh a bpríomhfhreagracht ar cháiníocóirí agus an tsaincheist thábhachtach a íocfaidh as Ciste Réitigh Banc gan aon líne chreidmheasa agus nach gcaithfear aon réimeas maoinithe soiléir a shocrú.

D'aontaigh Barnier gur ghá do thíortha AE bogadh níos gaire do sheasamh na Parlaiminte agus nár cheart cinntí maidir le foirceannadh bainc shonracha a dhéanamh tríd an gComhairle. Dúirt sé freisin gur theastaigh ó chiste airgead a fháil ar iasacht ón lá a bunaíodh é, ionas nach dtabharfaí cáiníocóirí go míchuí.

Bónais bhaincéirí

Chuir FPEanna ceist ar Barnier freisin faoi dhréachtchaighdeáin theicniúla atá deartha lena chinntiú go gcuirtear rialacha bónais baincéirí, a mhaíonn roinnt atá á n-imghabháil cheana féin, i bhfeidhm go comhsheasmhach ar fud an AE. Thug siad dá n-aire gur seoladh na caighdeáin seo chun na Parlaiminte mar thairiscint ‘é a ghlacadh nó é a fhágáil’, agus ar aon chuma ró-mhall chun ligean di iad a athbhreithniú go críochnúil roimh na toghcháin.

Ba é príomhchúram na Parlaiminte go bhféadfadh bealach éalaithe i bhfoclaíocht na rialacha maidir le “glacadóirí riosca ábhartha” ligean do go leor fostaithe bainc caipín bónais a éalú. D'athdhearbhaigh an Coimisinéir go raibh na caighdeáin fhorfheidhmithe ag teacht leis an reachtaíocht maidir le colbhaí bónais agus chuir sé 15 chritéar cáilíochtúla leis na cinn chainníochtúla atá ann d’fhonn gach duine a ghlacann riosca a chlúdach.

Aontas baincéireachta

Cuireann #CapitalMarketsUnion agus #BankingUnion - Athbhreithniú an Choimisiúin béim ar a thábhachtaí atá sé tuilleadh comhtháthaithe 

foilsithe

on

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach eagrán 2020 den Athbhreithniú Bliantúil ar Chobhsaíocht agus Comhtháthú Airgeadais (EFSIR). Scrúdaíonn an t-athbhreithniú seo forbairtí eacnamaíocha agus airgeadais le déanaí agus a dtionchar ar chobhsaíocht agus ar chomhtháthú airgeadais san AE.

Chomh maith le forbairtí san earnáil airgeadais, comhcheanglaíonn athbhreithniú na bliana seo peirspictíochtaí difriúla ar na hathruithe struchtúracha éagsúla atá ag tarlú i gcóras airgeadais na hEorpa. Tá an fócas i mbliana ar an earnáil baincéireachta agus, go háirithe, ar thrí phríomhdhúshlán atá le sárú aici: infheistíochtaí méadaithe i sócmhainní áirithe (mar shampla taighde agus forbairt, bogearraí ríomhaireachta agus bunachair sonraí), teacht chun cinn cryptocurrencies, agus dul chun cinn maidir le baincéireacht trasteorann. Ar an iomlán, cé go bhfuil méadú beag tagtha ar rioscaí cobhsaíochta airgeadais le bliain anuas, tá comhtháthú praghsanna laghdaithe i margaí cothromais agus tá stop tagtha i margaí na mbanc.

Is comhartha láidir é seo a léiríonn an tábhacht a bhaineann le hiarrachtaí leanúnacha chun an tAontas Margaí Caipitil agus an tAontas Baincéireachta a chur chun cinn. Tá an tAthbhreithniú Eorpach ar Chobhsaíocht agus Comhtháthú Airgeadais (EFSIR) ar fáil anseo. Sa chomhthéacs céanna, d'fhoilsigh an Banc Ceannais Eorpach tuarascáil dar teideal Comhtháthú agus Struchtúir Airgeadais i Limistéar an Euro.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

Baincéireacht ar an gcéad #FinancialCrisis eile

foilsithe

on

Tá sraith scannail agus cúinsí san earnáil baincéireachta san Eoraip agus in áiteanna eile ag bagairt ar mhuinín an phobail sa tionscal. Cé go meastar nach bhfuil mórán seans ann go dtiocfaidh cor chun donais eacnamaíoch ar scála ghéarchéim bhaincéireachta an 2008, tá imní ann go bhféadfadh imeachtaí a tharla le déanaí san earnáil na hiarrachtaí a rinneadh chun muinín sa bhaincéireacht a athbhunú. D'fhéadfaí a rá gurb é an fhorbairt is tromchúisí a rinneadh le déanaí an cinneadh a rinne Deutsche Bank foireann 18,000, an cúigiú cuid dá fhórsa saothair domhanda, a leagan amach mar chuid de phlean athstruchtúraithe ollmhór. Tá súil ag DB Príomhfheidhmeannach Christian Sewing go mbeidh an plean € 7.4 billiún ag dul timpeall an bhainc, a bhfuil an-tóir ar a chuid scaireanna an mhí seo caite, scríobhann Colin Stevens.

Tá imní ar thráillí an bhainc go dtarlódh athrá arís ar an timpiste 2008, rud a bhí ar an mbrú is mó sa chóras airgeadais domhanda i mbeagnach céad bliain - ceann a bhrúigh córas baincéireachta an domhain i dtreo imeall na tubaiste. Is é an imní mhór, de réir na saineolaithe, ná nach bhfuil na huirlisí beartais a bhí ag rialtais i 2008 chun turraing airgeadais a chosc ag teacht chun cinn, agus tá leibhéil fiachais fhoriomlána níos airde ná le linn na géarchéime roimhe seo.

Dúirt Ollamh le Beartas Poiblí agus Ollamh le hEacnamaíocht in Ollscoil Harvard agus iar-phríomh eacnamaí an IMF Kenneth Rogoff: “Nuair a bhíonn géarchéim airgeadais eile againn, tá ár n-uirlisí teoranta.”

Aiseolas

Déantar imní den sórt sin a threisiú le héilimh go bhféadfadh bainc limistéar an euro a bheith i bhfad níos leochailí ó ghéarchéim airgeadais 2008 a athdhéanamh ná mar a dúirt 'tástálacha struis' an AE roimhe seo.

Tá sé seo de réir iniúchta ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA) i Lucsamburg a deir gur chuir tástálacha struis, a foilsíodh anuraidh, go leor de na bainc is laige san Eoraip as an áireamh, go ndearna siad neamhaird ar phríomhfhachtóirí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le banc cliseadh, agus gur úsáid siad insamhaltaí a raibh níl baint ar bith aige le géarchéim 2008.

Rinne DB banc na Gearmáine go dona cheana féin sa tástáil dheireanach ar an ÚBE, ach tugann an t-iniúchadh diúltach le tuiscint go bhféadfadh a chuid fadhbanna a bheith níos measa fós ná mar a measadh roimhe seo. Áiríodh i dtástáil struis 2018 díreach 48 banc, síos ó 90 ina chéad suirbhé in 2011, toisc gur athraigh sé na critéir ionas go gclúdaíonn a “thairseach iarbhír” bainc a raibh € 100bn nó níos mó acu i sócmhainní comhdhlúite ”chun roinnt tíortha a eisiamh le córais bhaincéireachta níos laige ”.

Aiseolas

De bhreis ar na contúirtí a bhaineann le cor chun donais nua, tá an mhór-roinn roctha ag scannail iolracha baincéireachta le déanaí, gach ceann acu le himpleachtaí idirnáisiúnta. Deir saineolaithe go léiríonn sé seo go bhfuil gá fós le níos mó maoirseachta ar an earnáil baincéireachta, ag lua, mar phríomhshampla, an cás a bhaineann le éadáil “sham” Bankhaus Erbe ag J&T, banc na Seice. Is ilchuideachta airgeadais as Oirthear na hEorpa é J&T Banka, atá cláraithe sa tSlóvaic, ach a oibríonn i bPoblacht na Seice (áit a bhfuil a ceanncheathrú lonnaithe) agus i go leor tíortha eile.

Cúisíodh Valentina Romanova, uachtarán agus iar-úinéir Bankhaus Erbe, go ndearna sí díolachán dúbailte de Bankhaus Erbe tar éis sciar 59% sa bhanc a dhíol leis an bhfear gnó Pavel Komissarov ar suim $ 13.7 milliún, gan ach dul timpeall agus 100% a dhíol. dá scaireanna le J&T.

Seasann Romanova, iníon iar-bhall de Politburo an Choiste Lárnaigh den Pháirtí Cumannach faoin Aontas Sóivéadach, as cúis a bheith aige íocaíocht Komissarov a dhéanamh ach diúltú na doiciméid riachtanacha a eisiúint chun an díolachán a bhailíochtú. Dar le Komissarov, rinne Romanova neamhaird dá mholadh malartach na cistí a thabhairt ar ais agus an díolachán a chur ar neamhní. Tá Komissarov ag agairt ag Romanova anois i gcúirteanna na Rúise, agus é ag coinneáil go ndearnadh calaois air as a infheistíocht $ 13.7 milliún.

D'fhreagair Romanova, dá cuid, fiosrúcháin phreasa maidir leis an gcás ag asraonta mar Novaya Gazeta na Rúise le bagairtí caingean dlí, ag cur an pháipéir in iúl go bréige go bhfuil a fear céile ina iar-leas-aturnae ginearálta agus ina cheann ar Roinn Imscrúdaitheach an Ionchúisitheora Oifig an Ard-Aighne ”i dtuairim shoiléir go gcuirfidh sé na hiriseoirí i mbaol tacaíocht a thabhairt don scéal. Ina áit sin, d'fhoilsigh siad a teachtaireacht ina hiomláine.

Ní hé an scannal seo an t-aon rud a chuir an cháil atá ar earnáil na baincéireachta cheana féin agus nach bhfuil chomh míshásúil le déanaí. Mar shampla, scaoileadh le déanaí Jesper Nielsen, príomhfheidhmeannach ag Danske Bank, i scannal lenar bhain custaiméirí rómhuirearaithe. Ba é a bhí ag fónamh do na daoine 10 ab fhearr ag barr an bhainc is mó sa Danmhairg atá ag streachailt chun muinín a athbhunú tar éis pléascadh sciúradh airgid $ 230bn ag a aonad Eastóinis.

Áit eile, tá coimisiún parlaiminte na Moldóive díreach tar éis an dara cuid d’imscrúdú a fhoilsiú ag tabhairt mionsonraí faoi chealú thart ar $ 1bn ó chóras baincéireachta an náisiúin, ócáid ​​a bhfuil an tír bheag, bhocht fós ag brath uirthi. D'éiligh Aleksandr Slusari, leaschainteoir na parlaiminte agus cathaoirleach choiste imscrúdaithe an chomhlachta, go mbeadh a fhios aige cé a bhí freagrach as na cistí a imeacht, ag cur an milleán ar oifig an ionchúisitheora as é a chur i bhfolach.

Dúirt Rogoff leis: “Ar an drochuair, nuair a bhíonn géarchéim airgeadais ann, géarchéim fiachais, géarchéim de chineál ar bith, is iad na daoine is deacra i gcónaí na daoine dí -oghraithe, na daoine is boichte agus, go minic, an mheánaicme. Mar sin, bheadh ​​géarchéim airgeadais dona do dhaoine saibhre ach bheadh ​​sé níos measa do ghnáthdhaoine. Mar sin, nuair a smaoinímid ar an ngeilleagar a chosaint ar ghéarchéim airgeadais, ní bhaineann sé ach le cosaint na n-airgeadaithe saibhre; baineann sé le gnáthdhaoine a chosaint. "

Is dúshlán iad na ceisteanna seo go léir do Christine Lagarde, príomhfheidhmeannach an BCE. Beidh dlíodóir ag Lagarde, dlíodóir, ag Megan Greene, eacnamaí ag Scoil Harvard Kennedy, ag rá: “Is díol suntais freisin é easpa taithí dhírigh Largarde ar obair sna margaí airgeadais agus d'fhéadfadh sé a bheith ábhartha má tá an Eoraip ag dul i ngleic leis an gcúlú eacnamaíochta . ”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

#BankingUnion - Formheasann an Pharlaimint rialacha chun rioscaí do bhainc an AE a laghdú agus cáiníocóirí a chosaint

foilsithe

on

 Ghlac an Pharlaimint céim shuntasach chun rioscaí sa chóras baincéireachta a laghdú agus an tAontas Baincéireachta a bhunú an tseachtain seo.

Na rialacha atá ceadaithe ag an bParlaimint agus cheana féin aontaíodh go neamhfhoirmiúil leis na ballstáitmaidir le ceanglais stuamachta chun bainc a dhéanamh níos athléimní. Ba cheart go gcabhródh sé seo le geilleagar an AE a threisiú trí chumas iasachta a mhéadú agus margaí caipitil níos leacht a chruthú, agus léarscáil bhóthair shoiléir a chruthú do bhainc chun déileáil le caillteanais gan dul i muinín fóirithintí arna maoiniú ag cáiníocóirí.

Comhréireacht

Chun a chinntiú go gcaitear go comhréireach le bainc, de réir a bpróifílí riosca agus a dtábhacht sistéamach, chinntigh FPEnna go mbeidh “institiúidí beaga agus neamhchasta” faoi réir ceanglais shimplithe, go háirithe maidir le tuairisciú agus níos lú cistí a chur ar leataobh chun iad a chlúdach. caillteanais. Mar sin féin, beidh ar bhainc a bhfuil tábhacht chórasach leo i bhfad níos mó cistí féin a bheith acu chun a gcaillteanas a chumhdach d’fhonn prionsabal na bailithe isteach a neartú (caillteanais a fhorchuirtear ar infheisteoirí bainc (m.sh. sealbhóirí bannaí) chun féimheacht a sheachaint, in ionad athchaipitlithe maoinithe ag an stát) san AE.

Aiseolas

Fachtóir tacaíochta FBM

Ós rud é go bhfuil riosca sistéamach níos ísle ag fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) ná mar atá ag corparáidí níos mó, beidh ceanglais chaipitil do bhainc níos ísle nuair a thugann siad iasachtaí do FBManna. Ba cheart go gciallódh sé seo go dtiocfaidh méadú ar iasachtú do FBManna.

Peter Simon (S&D, DE), dúirt an rapóirtéir do na ceanglais stuamachta (CRD-V / CRR-II): “Amach anseo, beidh bainc faoi réir rialacha giarála níos déine agus leachtachta fadtéarmacha. Tá inbhuanaitheacht tábhachtach freisin, toisc go gcaithfidh bainc a mbainistíocht riosca a oiriúnú do rioscaí a eascraíonn as athrú aeráide agus as an aistriú fuinnimh. "

Aiseolas

Tarrthálacha cáiníocóra a sheachaint

Cheadaigh an Pharlaimint an Treoir um Aisghabháil agus Réiteach Bainc (BRRD) agus an Rialachán maidir le Sásra Aonair Réitigh (SRMR), rud a chiallaíonn go mbeidh caighdeáin idirnáisiúnta maidir le hionsú caillteanais agus athchaipitliú ionchorpraithe i ndlí an AE.

Ba cheart go gcinnteodh an reachtaíocht nua seo ar léarscáil bhóthair shoiléir do bhainc chun déileáil le caillteanais gur cheart go mbeadh go leor fiachais chaipitil agus in-inbhainistithe acu gan dul i muinín fóirithintí cáiníocóra agus coinníollacha a shainiú le haghaidh bearta feabhais luatha.

Moratóir

Cuirfidh na rialacha nua chun “cumhacht moratóir” a chur i bhfeidhm íocaíochtaí ag bainc atá i gcruachás a chur ar fionraí. Féadfar an chumhacht seo a chur i ngníomh nuair a chinntear go bhfuil an banc ag teip nó gur dócha go dteipfidh air agus mura bhfuil beart ar fáil láithreach ón earnáil phríobháideach chun an teip a chosc. Ligeann sé don údarás réitigh a fháil amach an bhfuil sé chun leas an phobail an banc a chur i réiteach seachas dócmhainneacht. Bheadh ​​scóip an mhoratóra comhréireach agus curtha in oiriúint do chás nithiúil.Más rud é nach bhfuil réiteach bainc atá ag teip nó is dócha a theipeann ar leas an phobail, ba cheart é a fhoirceannadh ar bhealach ordúil de réir an dlí náisiúnta.

Cosaint

Ar deireadh, dhaingnigh an Pharlaimint forálacha chun infheisteoirí beaga a chosaint ar fhiachas bainc in-inbhainte a shealbhú, amhail bannaí arna n-eisiúint ag banc nuair nach ionstraim mhiondíola oiriúnach dóibh. Ní mór go mbeadh clásal ag conarthaí airgeadais arna rialú ag dlí tríú tír san AE ag aithint go raibh sé faoi réir na rialacha réitigh maidir le tarrtháil isteach agus moratorium.

Gunnar Hökmark (EPP, SE), dúirt rapóirtéir an phacáiste BRRD / SRMR: “Is céim an-tábhachtach é seo maidir le críochnú an Aontais Baincéireachta agus maidir le rioscaí sa chóras airgeadais a laghdú. Tá an dlí nua cothrom, ós rud é go leagann sé síos ceanglais maidir le bainc ach ag an am céanna cinntíonn sé freisin gur féidir le bainc ról gníomhach a imirt i maoiniú infheistíochtaí agus fáis. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending