Ceangail le linn

Maorlathas

Cumaisc: ciorruithe Coimisiún maorlathas do ghnólachtaí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

redtape_2153462cGhlac an Coimisiún Eorpach le pacáiste chun a nósanna imeachta a shimpliú chun athbhreithniú a dhéanamh ar chomhchruinnithe faoi Rialachán Cumasc an AE. Leathnaíonn an pacáiste seo scóip a nós imeachta simplithe chun cumasc neamhbhrabúsach a athbhreithniú, ag tabhairt an cóimheas iomlán cásanna a láimhseáiltear faoin nós imeachta seo chuig 60-70%. Laghdaigh an Coimisiún freisin an méid faisnéise a theastaíonn chun idirbhearta a chur in iúl i ngach cás, cibé acu faoin nós imeachta simplithe nó nach ea. Meastar go dtabharfaidh sé seo buntáistí suntasacha do ghnólachtaí agus do chomhairleoirí maidir le hobair ullmhúcháin agus costais ghaolmhara. Beidh an pacáiste um shimpliú cumaisc infheidhme de 1 Eanáir 2014.

Is céim nithiúil é an tionscnamh seo i dtreo aidhmeanna chlár Rialtais um Fholláine agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) chun rialacha agus nósanna imeachta a dhéanamh níos lú ualaigh do ghnó.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin atá i gceannas ar bheartas iomaíochta, Joaquín Almunia: "Taispeánann an pacáiste simplithe cumaisc go bhfuilimid ag éisteacht lenár ngeallsealbhóirí. Is é an t-athchóiriú is cuimsithí ar ár nósanna imeachta cumaisc go dtí seo agus déanfaidh sé iad a dhéanamh i bhfad níos simplí. Laghdóidh sé seo an t-ualach riaracháin agus an costas ar ghnó ag am nuair is mó a theastaíonn sé. "

Aiseolas

D'fhonn an t-athbhreithniú ar chumaisc ar leibhéal an AE a chuíchóiriú agus a luathú a thuilleadh, tá athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún ar a nósanna imeachta agus, dá thoradh sin, tá dhá théacs athbhreithnithe aige: (i) an Fógra maidir le nósanna imeachta simplithe agus (ii) an rialachán cur chun feidhme cumasc ( Féach freisin MEMO / 13 / 1098). Ag an am céanna, rinne an Coimisiún a théacsanna samhlacha a nuashonrú le haghaidh tiomantais dífheistithe.

Athruithe ar an bhfógra maidir le nósanna imeachta simplithe

Faoin bhfógra seo, scrúdaíonn an Coimisiún cumaisc nach dócha go gcruthóidh siad fadhbanna iomaíochta faoi nós imeachta simplithe. Féadfaidh cuideachtaí foirm fógra níos giorra a úsáid agus féadfaidh an Coimisiún cásanna den sórt sin a shoiléiriú gan imscrúdú margaidh. Tá raon feidhme an nós imeachta simplithe leathnaithe ag an gCoimisiún anois i bhfianaise a thaithí:

Aiseolas

- Maidir le margaí ina mbíonn dhá chuideachta chumaisc san iomaíocht (forluí cothrománach), beidh cumasc faoi bhun sciar comhcheangailte 20% den mhargadh cáilithe anois don nós imeachta simplithe (in ionad 15% faoi láthair).

- Maidir le cumaisc ina ndíolann ceann de na cuideachtaí ionchur le margadh ina bhfuil an chuideachta eile gníomhach (margaí a bhaineann go hingearach), amhail cumasc idir táirgeoir páirteanna gluaisteán agus monaróir gluaisteán, déanfaidh cumaisc faoi bhun sciar comhcheangailte 30% den mhargadh a mheas faoin nós imeachta simplithe (in ionad 25% faoi láthair).

- Faoi chritéar nua a thug an t-athchóiriú isteach, má tá scaireanna margaidh comhcheangailte dhá chuideachta chumaisc idir 20% agus 50% ach go bhfuil an méadú ar scaireanna margaidh mar gheall ar an gcumasc beag, féadfar an cumasc a mheas anois faoin nós imeachta simplithe .

Ligeann na bearta don Choimisiún déileáil le idir 60-70% de chásanna cumaisc faoin nós imeachta athbhreithnithe simplithe (ie 10% níos mó ná inniu). Laghdóidh sé seo an obair inmheánach a dhéanann cuideachtaí sula dtugann siad fógra faoi chumasc agus d’fhéadfadh laghdú suas le trian de tháillí dlíodóirí a bheith mar thoradh air.

Athruithe ar an Rialachán Cur i bhFeidhm Cumasc

Laghdófar an fhaisnéis a theastaíonn chun cumasc a chur in iúl don Choimisiún freisin, go háirithe i gcás cásanna atá á measúnú faoin nós imeachta simplithe ach i gcásanna eile freisin. Fágann an pacáiste go bhfuil sé níos simplí do na cuideachtaí atá ag cumasc a iarraidh ar an gCoimisiún a n-oibleagáid faisnéis a sholáthar a tharscaoileadh ina bhfógra. Ar deireadh, tá laghdú suntasach tagtha ar an bhfaisnéis a theastaíonn ó chuideachtaí a iarrann cás a tharchur ón gCoimisiún chuig na Ballstáit nó vice versa.

Táthar ag súil freisin go ndéanfaidh na hathruithe seo na malartuithe idir cuideachtaí agus an Coimisiún a shimpliú sula dtabharfar fógra (na 'teagmhálacha réamhfhógra' mar a thugtar orthu), ag laghdú an ama a theastaíonn do na teagmhálacha sin níos mó fós. Foráiltear leis an bpacáiste freisin go bhféadfadh sé gur fearr le cuideachtaí teagmhálacha réamhfhógra a fhorghéilleadh i roinnt cásanna an-simplí agus a gcumasc a chur in iúl láithreach.

Athruithe ar théacsanna gealltanais chaighdeánacha

Féadfaidh páirtithe comhcheangailte tiomantais a thairiscint chun fadhbanna iomaíochta arna dtarraingt anuas ag cumasc a dtugtar fógra dó a bhaint. Tá téacsanna eiseamláireacha forbartha ag an gCoimisiún chun gealltanais a thairiscint chun sócmhainní a dhífheistiú agus chun sainordú a bhunú do na hiontaobhaithe a dhéanfaidh monatóireacht ar chur i bhfeidhm na ngealltanas. Cé go bhfuil úsáid na samhlacha seo deonach, bíonn sé níos éasca do pháirtithe tiomantais a dhearadh a thugann aghaidh ar imní iomaíochta go héifeachtach. Ag an am céanna leis an bpacáiste simpliúcháin, tá na téacsanna samplacha caighdeánacha seo cothrom le dáta ag an gCoimisiún, ag ailíniú na bhfógra athbhreithnithe ar leigheasanna a glacadh i 2008 (féach IP / 08 / 1567). Comhtháthaíonn na hathruithe eispéireas an Choimisiúin freisin ó foilsíodh na téacsanna caighdeánacha den chéad uair i 2003.

Is iad na téacsanna samplacha caighdeánacha fáil anseo.

cúlra

Leanann glacadh an phacáiste le comhairliúchán poiblí níos luaithe i 2013, a d'fhreagair líon mór páirtithe leasmhara. Cuireann na téacsanna deiridh na tuairimí a cuireadh in iúl le linn an chomhairliúcháin phoiblí san áireamh.

Rialacha agus nósanna imeachta cumaisc

Tá an dualgas cumasc agus éadálacha a bhaineann le cuideachtaí a bhfuil láimhdeachas os cionn tairseacha áirithe a mheasúnú ag an gCoimisiún (féach Airteagal 1 den Rialachán cumasc) Agus chun tiúchan chuirfeadh bac suntasach iomaíocht éifeachtach sa LEE nó aon chuid mhór de a chosc.

Ní gá an chuid is mó de na cumaisc dá dtugtar fógra údar fadhbanna iomaíochta agus go bhfuil siad glanta tar éis athbhreithniú ghnáthamh. Ón nóiméad a dhéantar idirbheart dá dtugtar fógra, ag an gCoimisiún go ginearálta san iomlán 25 lá oibre a chinneadh cé acu formheas a dheonú (Céim I) nó imscrúdú in-depth (Céim II) a thosú.

Tá cumais a ndéileáiltear leo faoin nós imeachta simplithe fós faoi réir an chórais um rialú cumaisc mar a fhoráiltear leis an Rialachán Cumasc, agus fanfaidh sé sin go hiomlán. Ní mór iad a chur in iúl don Choimisiún, déanann an Coimisiún athbhreithniú orthu agus ní fhéadfar iad a chur i bhfeidhm ach amháin tar éis don Choimisiún cinneadh a dhéanamh lena n-údaraítear an cumasc. Mar sin féin, i gcás cásanna ar déileáladh leo faoin nós imeachta simplithe, déantar é seo ar bhealach atá i bhfad níos lú ualach ar na cuideachtaí atá ag cumasc.

Is athchóiriú teicniúil é an tionscnamh atá beartaithe laistigh den chreat reatha de rialú cumaisc AE mar atá sainithe sa Rialachán Cumasc. Ní bhaineann sé le leasú ar an Rialachán Cumasc féin.

Is iad na freagraí ar an gcomhairliúchán poiblí ar an bpacáiste simpliúcháin chomh maith leis na doiciméid chomhairliúcháin fáil anseo.

Sheol an Coimisiún tionscnamh freisin a dhíríonn ar athbhreithniú níos leithne a dhéanamh ar oibriú an Rialacháin Chumaisc, a théann thar an gcleachtadh simpliúcháin a glacadh inniu. Le haghaidh tuilleadh eolais ar an tionscnamh sin, féach le do thoil an láithreán gréasáin seo.

Maorlathas

'REFIT - Oiriúnach don fhás': Glacann an Coimisiún céimeanna uaillmhianacha chun dlí an AE a dhéanamh 'níos éadroime'

foilsithe

on

1379593064-regulation3Cé go bhfuil rialáil ar leibhéal an AE riachtanach i go leor réimsí, is minic a chuirtear ina leith go gcuireann sé bac ar ghnólachtaí, go háirithe na cinn is lú, nó go gcuireann sé isteach ar an iomarca i saol laethúil na saoránach. Creideann 74% d’Eorpaigh go ngineann an AE an iomarca téip dhearg. Mar fhreagra ar an imní seo, rinne an Coimisiún iarracht chomhbheartaithe le cúpla bliain anuas reachtaíocht a shruthlíniú agus ualaí rialála a laghdú. Ina aitheasc ar Staid an Aontais in 2013 an 11 Meán Fómhair, leag an tUachtarán Barroso béim ar thábhacht na rialála cliste agus dhearbhaigh sé go gcaithfidh an tAontas Eorpach a bheith “mór ar rudaí móra agus níos lú ar rudaí beaga”.

Ar 2 Deireadh Fómhair, ghlac an Coimisiún céim thábhachtach eile chun a chinntiú go bhfuil reachtaíocht an AE oiriúnach don fheidhm. I dTeachtaireacht, leagann an Coimisiún amach, ar bhealach coincréiteach, réimse beartais de réir réimse beartais, áit a ndéanfaidh sé beart breise chun dlíthe an AE a shimpliú nó a tharraingt siar, an t-ualach ar ghnólachtaí a éascú agus cur chun feidhme a éascú. Is toradh é ar scagadh ar stoc iomlán reachtaíocht an AE. D'fhógair an Coimisiún inniu go bhfuil sé ar intinn scórchlár a fhoilsiú chun dul chun cinn a rianú ag an Eoraip agus ag an leibhéal náisiúnta maidir leis seo. Tá an cleachtadh seo i gcroílár na Clár Aclaíochta agus Feidhmíochta Rialála an Choimisiúin (REFIT).

Dúirt an tUachtarán Barroso: "Tá an Eoraip ann chun cabhrú le réitigh a fháil ar na dúshláin mhóra atá romhainn le chéile. Mar sin féin, le bheith éifeachtach, caithfimid a chinntiú go ndírímid ar na tosaíochtaí cearta agus go bhfuil an dáileog cheart rialála againn. Ní gach rud atá ann tá an mhaith go maith ar leibhéal na hEorpa. Déanaimis smaoineamh faoi dhó cibé acu, cathain agus cá háit a gcaithfimid gníomhú ar leibhéal na hEorpa. Lean an tUachtarán ar aghaidh: "Le REFIT, thug an Coimisiún faoin gcleachtadh is cuimsithí go dtí seo chun dlí an AE a dhéanamh níos éadroime agus níos simplí. Ní chuirfidh cur i bhfeidhm diongbháilte phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta amhras ar na buntáistí tábhachtacha do shaoránaigh agus do ghnó rialáil an AE, go háirithe na rialacha atá mar bhonn agus taca leis an Margadh Aonair. Soláthraíonn pacáiste REFIT an lae inniu dearcadh pragmatach maidir le todhchaí na rialála san Eoraip cúpla mí díreach roimh thoghcháin na hEorpa i mBealtaine 2014. "

Aiseolas

I REFIT an lae inniu - Cumarsáid ar na torthaí agus na chéad chéimeanna eile maidir le folláine agus feidhmíocht rialála, rinne an Coimisiún:

  1. Tugann sé forbhreathnú ar a bhfuil bainte amach le blianta beaga anuas chun dlíthe an AE a choinneáil oiriúnach don fheidhm trí chostais a shimpliú agus a laghdú. Le 10 mbliana anuas chuir an Coimisiún tús le hathchóirithe móra beartais. Ina measc seo tá tograí chun costas imscaradh leathanbhanda a laghdú, an Chreat-Treoir Uisce, Tionscnamh Chód Víosaí Schengen, an Treoir um Chearta Tomhaltóirí, an Treoir um Sheirbhísí, an Rialachán um Paitinní Aonadacha agus Cód Custaim an Aontais. Ó 2005, cheadaigh an Coimisiún 660 tionscnamh a bhí dírithe ar shimpliú, códú nó athmhúnlú. Aisghaireadh níos mó ná 5.590 gníomh dlíthiúil. Chuir an deichniúr comhairliúcháin le FBManna ar na dlíthe is ualaí san AE tosaíochtaí an ghnó isteach i gclár oibre folláine rialála an Choimisiúin. Tá feabhsuithe coincréite á dtabhairt isteach do FBManna mar shampla: tá na ceanglais maidir le trealamh taifeadta (tacagraf) in iompar de bhóthar á shimpliú agus tá táillí do FBManna faoi REACH laghdaithe idir 35-95%; molfar dearbhú caighdeánach CBL fós i mí Dheireadh Fómhair. Idir 2007 agus 2012, baineadh amach laghdú 26% den ualach riaracháin do ghnólachtaí, arb ionann é agus coigilteas de EUR 32.3 billiún in aghaidh na bliana agus EUR 5 billiún eile fós ar feitheamh lena ghlacadh ag an gcomh-reachtóir. Chuaigh an Coimisiún féin thar an sprioc trí thograí a chur síos a bhfuil acmhainneacht laghdaithe ualaigh gar do EUR 41 billiún (33%) acu. Ar an drochuair, cailleadh cuid den acmhainn seo, a mheastar a bheith níos mó ná EUR 3 billiún, sa phróiseas reachtach de réir mar a leasaíodh tograí an Choimisiúin. Bhí r-sonrascadh a chur chun cinn sa réimse CBL chomh maith le díolúintí nó réimis speisialta do FBManna i réimsí na cuntasaíochta, na dramhaíola leictreonaí agus an staidrimh trádála laistigh den AE i measc phríomhghnóthachtálacha an chláir. Agus thar aon rud eile, tá athrú suntasach tagtha ar an mbealach a ullmhaíonn an Coimisiún rialáil: Cuirtear measúnuithe tionchair, comhairliúcháin le páirtithe leasmhara (lena n-áirítear le comhpháirtithe sóisialta) agus meastóireachtaí ex-post i bhfeidhm go córasach ar fud an Choimisiúin agus neartófar iad a thuilleadh.
  2. Tionscnaimh thábhachtacha reachtacha a chur i láthair maidir le simpliú agus laghdú ualaigh atá os comhair an chomhreachtóra, mar shampla i réimse na sláinte ainmhithe, sábháilteacht táirgí tomhaltóra agus faireachas margaidh, soláthar poiblí, an Comhbhonn Cánach Corparáideach Comhdhlúite, trialacha cliniciúla le haghaidh cógaisíochta agus taisteal pacáiste .
  1. Liostaítear réimsí le haghaidh gnímh bhreise le haghaidh 2013-14 chun an reachtaíocht atá ann cheana a shimpliú trí leasuithe agus comhdhlúthú dhlí reatha an AE (eg i réimsí faisnéise agus comhairliúcháin oibrithe, staidreamh gnó, dlí cuideachtaí, dearbhú caighdeánach CBL a thabhairt isteach, bearta zú-theicniúla agus rialacháin trádála); agus trí obair leantach a dhéanamh ar mholtaí meastóireachta: toradh mór ar an gcleachtadh scagtha ba ea réimsí a bhfuil measúnú de dhíth orthu a shainaithint chun faoiseamh ualaigh rialála a shainaithint níos fearr ionas go mbainfear amach spriocanna beartais an AE ar a laghad agus an tairbhe is fearr a bhaint as rialachán an AE. Go dtí deireadh 2014, beidh meastóireachtaí 47, Seiceálacha Folláine nó tuarascálacha eile curtha i gcrích nó seolta ag an gCoimisiún d'fhonn an t-ualach rialála a laghdú. Déantar iarracht ar leith i réimsí an chomhshaoil, na fiontraíochta agus an tionscail agus na fostaíochta. Áirítear leis seo Seiceálacha Folláine nua i réimsí na gceimiceán nach bhfuil clúdaithe ag REACH, NATURA 2000, cineálcheadú mótarfheithiclí, dramhaíl, agus an dlí ginearálta bia. Rinneadh meastóireachtaí a dhíríonn ar oiriúnacht rialála a chlárú go háirithe maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair, an Treoir oibrithe sealadacha oibrithe, maidir le torann comhshaoil ​​a mheasúnú agus a bhainistiú, leigheasanna i soláthar poiblí agus socruithe dleachta máil. Tá an Coimisiún ag tosú ar mheastóireacht a phleanáil maidir le comhleanúnachas an réimse nua rialachán AE san earnáil Seirbhísí Airgeadais.
  2. Sainaithníonn sé na réimsí sin ina measann an Coimisiún go bhfuiltear ag feitheamh le tograí atá ar feitheamh a aisghairm agus go ndiúltóidh sé dlí reatha an AE. Tríd is tríd, is féidir idirdhealú a dhéanamh idir na cásanna seo a leanas: 1) réimsí ina leanann an Coimisiún ar aghaidh ag obair ag measúnú na saincheisteanna ach i gcás ina bhfuil cinneadh déanta ag an gCoimisiún gan moltaí a chur síos: Áirítear leis seo reachtaíocht i réimse na sábháilteachta agus na sláinte ceirde le haghaidh gruagairí atá ar feitheamh ar- meastóireachtaí leanúnacha, neamhoird chnámharlaigh matáin agus taispeántais scáileáin agus deatach tobac comhshaoil. 2) reachtaíocht nach bhfuil gá léi a thuilleadh i bhfianaise forbairtí agus i gcás ina mbeartaíonn an Coimisiún a n-aisghairm a mholadh. Tá tograí 10 le reachtaíocht a aisghairm beartaithe, mar shampla reachtaíocht maidir le feithiclí iompair bóthair atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn, amhola agus táirgí peitriliam a sholáthar, ullmhúcháin, pacáistiú agus lipéadú ullmhóidí contúirteacha, staitisticí cruach. 3) Moltaí a chuir stop leis an nós imeachta comhchinnteoireachta agus nach bhfuil mórán seans réalaíoch ann maidir le dul chun cinn. Dá bhrí sin, breithneoidh an Coimisiún tograí a shainaithnítear sa chatagóir seo a tharraingt siar, lena n-áirítear an treoir maidir leis an ithir agus treoir lena ndéantar oibleagáidí CBL a shimpliú, togra maidir le reacht cuideachta phríobháidigh Eorpaigh, an rialachán maidir le staitisticí maidir le cruach agus iarfheistiú scáthán d'fheithiclí earraí troma.
  3. Leagtar amach gníomhaíochtaí cothrománacha nua chun dlí an AE a dhéanamh oiriúnach don fheidhm. D'aithneodh an Coimisiún, mar shampla, na hoibleagáidí riaracháin a eascraíonn as dlí an AE agus as a chur chun feidhme náisiúnta agus dhéanfadh sé athbhreithniú rialta air chun féidearthachtaí maidir le laghdú a aithint. Éascófar malartú dea-chleachtais i measc na mballstát chun cur chun feidhme náisiúnta dhlí an AE a choinneáil chomh héadrom agus is féidir. Tabharfaidh an Coimisiún faoi ghníomhaíochtaí tiomnaithe freisin chun cur chun feidhme oibleagáidí nua a éascú, go háirithe i réimsí imní ar leith do FBManna. Sainaithneoidh an Coimisiún freisin gach tionscnamh reachtach REFIT lena n-áirítear aistarraingtí, aisghairm agus comhdhlúthú ina chlár oibre bliantúil. Beidh gnó, lena n-áirítear gnóthais bheaga agus mheánmhéide, agus gach páirtí leasmhar eile in ann réimsí a mholadh ina bhfeiceann siad go bhféadfadh Seiceálacha Folláine a bheith ann.
  4. Fógraíonn sé foilsiú bliantúil scórchlár REFIT chun dul chun cinn a rianú ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta agus chun comhphlé ar oiriúnacht rialála le saoránaigh, ballstáit, gnó agus an tsochaí shibhialta i gcoitinne a éascú.

Na chéad chéimeanna eile

Le go n-éireoidh leis an ngealltanas maidir le rialáil chliste a chur chun feidhme, ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle leibhéal uaillmhianach comhchosúil a thaispeáint ionas gur féidir na bearta atá beartaithe chun an t-ualach rialála a shimpliú agus a laghdú a ghlacadh go tapa. Déanfaidh an Coimisiún gach iarracht leis na hinstitiúidí eile chun é seo a chinntiú. Leanfaidh sé ar aghaidh freisin ag comhoibriú go dlúth leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara chun tuairimí agus moltaí a bhailiú maidir le folláine rialála ar féidir aghaidh a thabhairt orthu laistigh den chlár REFIT agus chun a éifeachtúlacht a fheabhsú tuilleadh.

Aiseolas

An cúlra:

Ar an 11 Meán Fómhair ina aitheasc faoi Staid an Aontais, dúirt an tUachtarán Barroso an méid seo a leanas: "Is mór agam an coimhdeacht. Maidir liomsa, ní coincheap teicniúil é an coimhdeacht. Is bunphrionsabal daonlathach é. Éilíonn aontas níos dlúithe i measc shaoránaigh na hEorpa. go ndéantar cinntí chomh hoscailte agus is féidir agus chomh dlúth agus is féidir leis na daoine. Ní gá réiteach a fháil ar gach rud ar leibhéal na hEorpa. Caithfidh an Eoraip díriú ar an áit ar féidir léi an luach is mó a chur leis. Sa chás nach amhlaidh an cás, níor cheart go gcuirfeadh sí isteach air. Caithfidh an AE a bheith mór ar rudaí móra agus níos lú ar rudaí níos lú - rud a d’fhéadfadh faillí a dhéanamh orainn ó am go ham. Caithfidh an AE a thaispeáint go bhfuil sé de chumas aige tosaíochtaí dearfacha agus diúltacha a leagan síos. Mar gach rialtas, caithfimid breis a ghlacadh cúram a dhéanamh de cháilíocht agus de mhéid ár rialacháin agus a fhios againn, mar a dúirt Montesquieu, ‘les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires’. [‘Lagaíonn dlíthe neamhúsáidte na cinn is gá’.] Ach tá réimsí a bhfuil tábhacht mhór leo ina bhfuil Europ Caithfidh níos mó comhtháthaithe a bheith aige, níos mó aontachta. Nuair nach féidir ach le hEorpa láidir torthaí a sholáthar. "

Cuireann rialáil ar leibhéal an AE luach i réimsí amhail iomaíocht, trádáil agus an margadh inmheánach chun cothrom iomaíochta a chruthú a chruthaíonn deiseanna do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí. Cosnaíonn sé sláinte, sábháilteacht agus cearta saoránach freisin. Cruthaíonn reachtaíocht an AE creat coiteann trí ocht ndlí náisiúnta éagsúla a athsholáthar nó a ailíniú. Ligeann sé do Bhallstáit an AE oibriú le chéile chun déileáil le fadhbanna nach n-urramaíonn teorainneacha náisiúnta.

Is próiseas leanúnach é rialáil chliste, ní oibríocht aonuaire. Tá sé riachtanach a chinntiú go bhfuil reachtaíocht an AE ‘oiriúnach don fheidhm’ riachtanach chun an Eoraip a chur ar ais ar an mbóthar i dtreo tuilleadh fáis agus post. Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún tús le Clár Rialála um Fholláine agus Feidhmíocht (REFIT) i mí na Nollag 2012. Léiríonn REFIT tiomantas an Choimisiúin do chreat rialála simplí, soiléir, seasmhach agus intuartha do ghnólachtaí, oibrithe agus saoránaigh. Rachaidh sé chun leasa na saoránach agus na ngnólachtaí araon, ar an gcoinníoll go léiríonn na hinstitiúidí agus na Ballstáit eile an leibhéal uaillmhian céanna.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending