Ceangail le linn

reachtaíocht Cóipcheart

Cóipcheart: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

copyright_logo.pngSheol an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí inniu mar chuid dá chuid iarrachtaí leanúnacha chun rialacha cóipchirt an AE a athbhreithniú agus a nuachóiriú. Iarrann an comhairliúchán ar pháirtithe leasmhara a dtuairimí a roinnt ar na réimsí a aithníodh sa Teachtaireacht maidir le hÁbhar sa Mhargadh Aonair Digiteach (IP / 12 / 1394), ie críochachas sa Mhargadh Aonair, comhchuibhiú, teorainneacha agus eisceachtaí maidir le cóipcheart san aois dhigiteach; ilroinnt mhargadh cóipchirt an AE; agus conas éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht an fhorfheidhmithe a fheabhsú agus é mar bhonn agus mar thaca lena dlisteanacht i gcomhthéacs níos leithne athchóirithe cóipchirt.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach agus Seirbhísí, Michel Barnier: "Is í an fhís atá agam faoi chóipcheart uirlis nua-aimseartha agus éifeachtach a thacaíonn le cruthú agus nuálaíocht, a chumasaíonn rochtain ar ábhar ardchaighdeáin, lena n-áirítear trasna teorainneacha, a spreagann infheistíocht agus a neartaíonn éagsúlacht chultúrtha. Caithfidh ár mbeartas cóipchirt AE a choinneáil suas leis na hamanna. "

cúlra

Aiseolas

Ina Cumarsáid ar Ábhar sa Mhargadh Aonair Digiteach, leag an Coimisiún amach dhá ghníomh comhthreomhara gníomhaíochta: a chuid iarrachtaí leanúnacha a thabhairt chun críche chun athbhreithniú agus nuachóiriú a dhéanamh ar chreat reachtaíochta cóipchirt an AE mar a fógraíodh sa Straitéis um Maoin Intleachtúil Margadh Aonair do Chearta Maoine Intleachtúla (IP / 11 / 630, agus réitigh phraiticiúla faoi stiúir an tionscail á n-éascú acu trí idirphlé geallsealbhóirí Ceadúnais don Eoraip (IP / 13 / 1072) maidir le saincheisteanna ar measadh go raibh dul chun cinn tapa riachtanach agus indéanta.

Tá an próiseas Ceadúnais don Eoraip tugtha chun críche anois. Fáiltíonn an Coimisiún roimh na réitigh phraiticiúla a chuir geallsealbhóirí ar aghaidh sa chomhthéacs seo agus creideann sé go gcuirfidh na tionscnaimh seo go mór le hinfhaighteacht an ábhair atá faoi chosaint cóipchirt ar líne san AE. Cuirfear plé agus torthaí Ceadúnais don Eoraip san áireamh i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar an gcreat reachtaíochta.

Tá an comhairliúchán ar oscailt go dtí 5 Feabhra 2014. Chun níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseas agus do ranníocaíocht a chur isteach, cliceáil anseo.

Aiseolas

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

reachtaíocht Cóipcheart

Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit rialacha an AE maidir le cóipcheart sa Mhargadh Aonair Digiteach a chomhlíonadh

foilsithe

on

D'iarr an Coimisiún ar an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chipir, an tSeicis, an Danmhairg, an Eastóin, an Ghréig, an Spáinn, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Chróit, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, Lucsamburg, an Laitvia, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSualainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic. faisnéis faoin gcaoi a bhfuil na rialacha atá sa Treoir maidir le Cóipcheart sa Mhargadh Aonair Digiteach (Treoir 2019 / 790 / AE) á n-achtú ina ndlí náisiúnta. D'iarr an Coimisiún Eorpach freisin ar an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chipir, an tSeicis, an Eastóin, an Ghréig, an Spáinn, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Chróit, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, Lucsamburg, an Laitvia, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin agus an tSlóvaic a chur in iúl. conas Treoir 2019/789 / AE achtaítear cláir teilifíse agus raidió ar líne ina ndlí náisiúnta.

Toisc nár chuir na ballstáit thuas bearta trasuímh náisiúnta in iúl nó nach ndearna siad ach go páirteach, chinn an Coimisiún inniu nósanna imeachta sáraithe a oscailt trí litreacha fógra foirmiúla a sheoladh. Tá sé mar aidhm ag an dá Threoir rialacha cóipchirt an AE a nuachóiriú agus a chur ar chumas tomhaltóirí agus cruthaitheoirí an leas is fearr a bhaint as an domhan digiteach. Treisíonn siad seasamh na dtionscal cruthaitheach, ceadaíonn siad úsáidí digiteacha níos mó i gcroí-réimsí na sochaí, agus éascaíonn siad dáileadh clár raidió agus teilifíse ar fud an AE. Ba é an 7 Meitheamh 2021. an spriocdháta chun na Treoracha seo a aistriú go reachtaíocht náisiúnta. Tá dhá mhí ag na ballstáit seo anois freagra a thabhairt ar na litreacha agus na bearta is gá a dhéanamh. Cheal freagra sásúil, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh tuairimí réasúnaithe a eisiúint.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

reachtaíocht Cóipcheart

Tosaíonn rialacha nua cóipchirt an AE a rachaidh chun leasa cruthaitheoirí, gnólachtaí agus tomhaltóirí i bhfeidhm

foilsithe

on

Is é inniu (7 Meitheamh) an spriocdháta do bhallstáit rialacha nua cóipchirt an AE a thrasuí sa dlí náisiúnta. An Nua Treoir Cóipchirt cosnaíonn sé cruthaitheacht san aois dhigiteach, ag tabhairt buntáistí nithiúla do shaoránaigh, do na hearnálacha cruthaitheacha, don phreas, do thaighdeoirí, d’oideoirí agus d’institiúidí oidhreachta cultúrtha ar fud an AE. Ag an am céanna, an nua Treoir maidir le cláir teilifíse agus raidió beidh sé níos éasca do chraoltóirí Eorpacha cláir áirithe ar a gcuid seirbhísí ar líne a chur ar fáil thar theorainneacha. Ina theannta sin, inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún a treoir ar Airteagal 17 den Treoir Cóipchirt nua, lena ndéantar foráil maidir le rialacha nua maidir le hardáin roinnte ábhair. Tá sé mar aidhm ag an dá Threoir, a tháinig i bhfeidhm i mí an Mheithimh 2019, rialacha cóipchirt an AE a nuachóiriú agus a chur ar chumas tomhaltóirí agus cruthaitheoirí an leas is fearr a bhaint as an domhan digiteach, áit a ndéanann seirbhísí sruthú ceoil, ardáin físe-ar-éileamh, satailíte agus IPTV, nuacht tá comhiomlánóirí agus ardáin ábhair uaslódáilte ag úsáideoirí anois mar na príomhgheataí chun saothair chruthaitheacha agus ailt phreasa a rochtain. Spreagfaidh na rialacha nua cruthú agus scaipeadh níos mó ábhar ardluacha agus ligfidh siad d’úsáidí digiteacha níos mó i gcroí-réimsí na sochaí, agus saoirse cainte agus cearta bunúsacha eile á gcosaint. Agus iad á dtrasuí ag an leibhéal náisiúnta, is féidir le saoránaigh agus gnólachtaí an AE leas a bhaint astu. A. brúigh scaoileadh, an Q & A ar rialacha nua Cóipchirt an AE, agus a Q & A ar an Treoir maidir le cláir teilifíse agus raidió atá ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Leathanbhanda

Am don #EuropeanUnion bearnaí #digital fadbhunaithe a dhúnadh

foilsithe

on

Nocht an tAontas Eorpach a Chlár Oibre Scileanna Eorpacha le déanaí, scéim uaillmhianach chun uasoiliúint agus athoiliúint a chur ar fhórsa saothair an bhloc. Tá tábhacht nua ag baint leis an gceart chun foghlama ar feadh an tsaoil, atá cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta, i ndiaidh na paindéime coronavirus. Mar a mhínigh Nicolas Schmit, an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta: “Tá scil ár bhfórsaí oibre ar cheann de na freagraí lárnacha atá againn ar an téarnamh, agus tá sé ríthábhachtach chun ullmhú don ghlas agus don dhigiteach an deis a thabhairt do dhaoine na scileanna a theastaíonn uathu a thógáil. aistrithe ”.

Go deimhin, cé gur minic a rinne an tAontas Eorpach ceannlínte dá thionscnaimh chomhshaoil ​​- go háirithe croílár Choimisiún Von der Leyen, Beart Glas na hEorpa - ligtear don dhigitiú titim ar thaobh an bhealaigh. Mhol meastachán amháin nach n-úsáideann an Eoraip ach 12% dá hacmhainn dhigiteach. Chun leas a bhaint as an réimse seo a ndearnadh faillí ann, ní mór don AE aghaidh a thabhairt ar dtús ar na neamhionannais dhigiteacha sna 27 mballstát a dtugtar aghaidh orthu.

Tacaíonn Innéacs Geilleagar Digiteach agus Sochaí 2020 (DESI), measúnú ilchodach bliantúil a dhéanann achoimre ar fheidhmíocht dhigiteach agus iomaíochas na hEorpa, leis an éileamh seo. Léiríonn an tuarascáil DESI is déanaí, a eisíodh i mí an Mheithimh, na míchothromaíochtaí a d’fhág go bhfuil todhchaí digiteach paiste ag an AE. De bharr na rannán lom a nochtann sonraí DESI - scoilteanna idir ballstát amháin agus an chéad cheann eile, idir ceantair thuaithe agus uirbeacha, idir ghnólachtaí beaga agus móra nó idir fir agus mná - tá sé soiléir go soiléir cé go n-ullmhaítear codanna áirithe den AE don chéad cheann eile giniúint na teicneolaíochta, tá daoine eile ar gcúl go mór.

Deighilt dhigiteach yawning?

Déanann DESI meastóireacht ar chúig phríomhchuid den dhigitiú - nascacht, caipiteal daonna, glacadh le seirbhísí Idirlín, comhtháthú gnólachtaí sa teicneolaíocht dhigiteach, agus infhaighteacht seirbhísí poiblí digiteacha. Ar fud na gcúig chatagóir seo, osclaítear scoilt shoiléir idir na tíortha is airde feidhmíochta agus na tíortha atá ag lannú ag bun an phacáiste. Seasann an Fhionlainn, Málta, Éire agus an Ísiltír amach mar thaibheoirí réalta le geilleagair dhigiteacha an-fhorbartha, agus tá go leor talún le déanamh ag an Iodáil, an Rómáin, an Ghréig agus an Bhulgáir.

Tá an pictiúr foriomlán seo de bhearna atá ag leathnú i dtéarmaí digitithe le sonrú i rannáin mhionsonraithe na tuarascála ar gach ceann de na cúig chatagóir seo. Tá gnéithe cosúil le clúdach leathanbhanda, luasanna idirlín agus cumas rochtana na chéad ghlúine eile, mar shampla, ríthábhachtach maidir le húsáid dhigiteach phearsanta agus ghairmiúil - ach tá codanna den Eoraip ag dul i laghad sna réimsí seo go léir.

Rochtain fhiáin éagsúil ar leathanbhanda

Is dúshlán faoi leith é clúdach leathanbhanda i gceantair thuaithe - níl 10% de theaghlaigh i gcriosanna tuaithe na hEorpa fós clúdaithe ag aon líonra seasta, agus níl 41% de thithe tuaithe clúdaithe ag teicneolaíocht rochtana na chéad ghlúine eile. Ní haon ionadh, mar sin, go bhfuil na bunscileanna digiteacha ag teastáil ó i bhfad níos lú Eorpach atá ina gcónaí i gceantair thuaithe, i gcomparáid lena gcomhghleacaithe i gcathracha agus i mbailte móra.

Cé go bhfuil na bearnaí nascachta seo i gceantair thuaithe buartha, go háirithe i bhfianaise a thábhachtaí agus a bheidh réitigh dhigiteacha mar fheirmeoireacht beachtais chun earnáil talmhaíochta na hEorpa a dhéanamh níos inbhuanaithe, níl na fadhbanna teoranta do chriosanna tuaithe. Bhí sprioc leagtha síos ag an AE go mbeadh síntiúis leathanbhanda ultrafast (50 Mbps nó níos gasta) ag 100% ar a laghad faoi dheireadh 2020. De réir Innéacs DESI 2020, áfach, tá an AE i bhfad níos lú ná an marc: 26 amháin Tá% de theaghlaigh na hEorpa suibscríofa le seirbhísí tapa leathanbhanda den sórt sin. Is fadhb í seo maidir le glacadh, seachas bonneagar - tá 66.5% de theaghlaigh na hEorpa clúdaithe ag líonra atá in ann leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad a sholáthar.

Arís eile, tá éagsúlacht radacach idir na tosaithe agus na laggards i rás digiteach na mór-roinne. Sa tSualainn, tá níos mó ná 60% de theaghlaigh suibscríofa le leathanbhanda ultrafast - agus sa Ghréig, sa Chipir agus sa Chróit tá seirbhís chomh gasta sin ag níos lú ná 10% de theaghlaigh.

FBManna ag titim taobh thiar de

Cuireann scéal den chineál céanna in iúl d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa (FBManna), arb ionann iad agus 99% de ghnólachtaí uile an AE. Ní úsáideann ach 17% de na gnólachtaí seo seirbhísí scamall agus ní úsáideann ach 12% anailísíocht mhór sonraí. Le ráta uchtála chomh híseal sin do na huirlisí digiteacha tábhachtacha seo, tá riosca ag FBManna Eorpacha titim taobh thiar ní amháin cuideachtaí i dtíortha eile - d’aithin 74% de FBManna i Singeapór, mar shampla, néalríomhaireacht mar cheann de na hinfheistíochtaí leis an tionchar is intomhaiste ar a ngnó - ach talamh a chailleadh i gcoinne gnólachtaí móra an AE.

Cuireann fiontair níos mó FBManna go mór i bhfeidhm ar a gcomhtháthú sa teicneolaíocht dhigiteach - tá thart ar 38.5% de ghnólachtaí móra ag baint leasa as ardseirbhísí scamall cheana féin, agus tá 32.7% ag brath ar mhór-anailísíocht sonraí. Ós rud é go meastar go bhfuil FBManna mar chnámh droma gheilleagar na hEorpa, tá sé dodhéanta trasdul digiteach rathúil a shamhlú san Eoraip gan gnólachtaí níos lú a bheith ag luas.

Deighilt dhigiteach idir saoránaigh

Fiú má éiríonn leis an Eoraip na bearnaí seo sa bhonneagar digiteach a dhúnadh, áfach, is beag atá i gceist léi
gan an caipiteal daonna chun tacú leis. Tá bunscileanna digiteacha ar a laghad ag thart ar 61% d’Eorpaigh, cé go bhfuil an figiúr seo scanrúil íseal i roinnt ballstát - sa Bhulgáir, mar shampla, níl ach na scileanna bogearraí is bunúsaí ag 31% de shaoránaigh.

Tá tuilleadh trioblóide fós ag an AE na scileanna bunúsacha thuas a chur ar fáil dá shaoránaigh atá ag éirí níos réamhriachtanas le haghaidh réimse leathan róil poist. Faoi láthair, níl ach scileanna digiteacha níos airde ag 33% d’Eorpaigh. Idir an dá linn, is éard atá i speisialtóirí Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) ach 3.4% d’fhórsa saothair iomlán an AE - agus ní mná ach 1 as 6. Ní nach ionadh, chruthaigh sé seo deacrachtaí do FBManna atá ag streachailt na speisialtóirí ardéilimh seo a earcú. Thuairiscigh thart ar 80% de chuideachtaí sa Rómáin agus sa tSeicis fadhbanna ag iarraidh poist a líonadh do speisialtóirí TFC, snag a chuirfidh moill ar chlaochlú digiteach na dtíortha seo.

Leagtar amach sa tuarascáil DESI is déanaí faoiseamh mór na difríochtaí móra a leanfaidh de thodhchaí digiteach na hEorpa a chosc go dtí go dtabharfar aghaidh orthu. Is céimeanna fáilte iad an Clár Oibre Scileanna Eorpacha agus cláir eile atá beartaithe chun an AE a ullmhú dá fhorbairt dhigiteach sa treo ceart, ach ba cheart do lucht déanta beartas na hEorpa scéim chuimsitheach a leagan amach chun an bloc iomlán a chur ar an luas. Tá an deis iontach acu é sin a dhéanamh freisin - an ciste aisghabhála € 750 billiún atá beartaithe chun cabhrú leis an mbloc Eorpach dul ar ais ar a chosa tar éis an phaindéim coronavirus. Chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen i dtreis cheana féin go gcaithfidh forálacha maidir le digitiú na hEorpa a bheith san áireamh san infheistíocht gan fasach seo: tá sé soiléir i dtuarascáil DESI cé na bearnaí digiteacha a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu ar dtús.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending