Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Státchabhair: nglanann Coimisiún scéim tacaíochta Beilge do stadiums peile

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

1603074159Tá scéim tacaíochta ceadaithe ag an gCoimisiún Eorpach faoi rialacha státchabhrach an AE chun staidiamaí peile a thógáil nó a athchóiriú i réigiúin na Beilge i Flóndras agus sa Bhruiséil. Tá na stadia le húsáid ag an gcéad agus an dara club peile sraithe. Chinn an Coimisiún, de réir chuspóirí an AE, go ndéanfaidh an scéim níos inrochtana do shaoránaigh, gan iomaíocht sa Mhargadh Aonair a shaobhadh go míchuí.

Is í aidhm na scéime ná feabhas a chur ar chaighdeán na staidiam trína chinntiú go gcomhlíonann siad critéir UEFA do chluichí peile na hEorpa agus ag an am céanna ról sóisialta na peile a chur ar chlár oibre na gclubanna peile gairmiúla.

Ritheann an scéim ó 2014 go 2017 agus tá buiséad iomlán de € 8 milliún aici. Is féidir le tionscadail cháilitheacha leas a bhaint as deontas aon-uaire de 10% den mhéid infheistíochta, le huasmhéid in aghaidh an tionscadail roghnaithe de € 2.5m le haghaidh tógálacha nua agus € 750,000 do thionscadail athchóirithe. Roghnaítear tionscadail trí nós imeachta roghnúcháin oscailte. Chun cáiliú le haghaidh maoinithe faoin scéim, ní hamháin go gcaithfidh iarratasóirí a léiriú go gcomhlíonann an staidiam nua nó athchóirithe critéir AEFA, ach freisin go gcuirfidh sé le spriocanna sochaíocha níos leithne, go háirithe go rachaidh sé chun tairbhe na comharsanachta agus go mbeidh sé ar fáil le húsáid ag spriocghrúpaí níos leithne. D'fhéadfadh go n-áireofaí leis seo tionscnaimh le haghaidh folláine agus sláinte, tionscadail oideachais, tionscadail chomhtháthaithe nó eagrú imeachtaí spóirt nó cultúrtha eile.

Aiseolas

Tá roinnt cosaintí sa scéim chun saobhadh na hiomaíochta a íoslaghdú. Beidh ar chlubanna peile agus úsáideoirí gairmiúla eile an staidiam praghsanna leordhóthanacha a íoc as úsáid an bhonneagair tacaithe, bunaithe ar thagarmharc. Ina theannta sin, ní fhéadfar cabhair a dheonú ach amháin má shuitear go bhfuil gá éifeachtach leis an staidiam a thógáil nó a athchóiriú, ag cur san áireamh dáileadh geografach staidiamaí. Thairis sin, beidh aon staidiam peile a fhaigheann cúnamh stáit faoin scéim ilfheidhmeach agus bainfear úsáid as chun spriocanna sochaíocha níos leithne a bhaint amach. Ar deireadh, cuirtear meicníochtaí soladacha monatóireachta agus rialaithe ar bun chun a chinntiú go gcuirtear an scéim i bhfeidhm go cuí.

Mar sin, chinn an Coimisiún go bhfuil an beart ag teacht le rialacha an AE maidir le cúnamh stáit.

cúlra

Aiseolas

Le hAirteagal 107 (3) (c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) is féidir le Ballstáit cúnamh a dheonú chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a fhorbairt, ar choinníoll nach ndéanann sé dochar do choinníollacha trádála.

Tá poitéinseal ollmhór ag an earnáil spóirt chun saoránaigh na hEorpa a thabhairt le chéile, ag baint amach do gach duine, beag beann ar aois nó ar bhunús sóisialta1. Tá ról oideachasúil ag an spórt, chomh maith le gné shóisialta, chultúrtha agus shláinte. Aithníonn Dearbhú Amstardam ar Spórt agus Airteagal 165 den CFAE tábhacht shóisialta an spóirt: "Rannchuideoidh an tAontas le saincheisteanna spóirt na hEorpa a chur chun cinn, agus aird á tabhairt ar a nádúr sonrach, ar a struchtúir atá bunaithe ar ghníomhaíocht dheonach agus ar a ghníomhaíochtaí sóisialta agus sóisialta feidhm oideachasúil ".

Ní mór do thacaíocht phoiblí do bhonneagar spóirt a úsáideann clubanna gairmiúla cloí le rialacha an AE maidir le cúnamh stáit. Is é seo an dara scéim tacaíochta don bhonneagar spóirt atá glanta ag an gCoimisiún faoi na rialacha maidir le státchabhair. I mí na Samhna 2011, d'údaraigh an Coimisiún scéim arna bunú ag an Ungáir (féach IP / 11 / 1322).

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.37109 sa Clár Cúnaimh Stáit ar an gréasáin AS Iomaíocht chomh luath agus a aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Deir AE nach bhfuil aon rogha aige ach labhairt leis an Taliban

foilsithe

on

By

Níl aon rogha ag an Aontas Eorpach ach labhairt le rialóirí Taliban nua na hAfganastáine agus déanfaidh an Bhruiséil iarracht comhordú a dhéanamh le ball-rialtais chun láithreacht taidhleoireachta a eagrú i Kabul, a dúirt príomh-thaidhleoir an AE Dé Máirt (14 Meán Fómhair), scríobhann Robin Emmott, Reuters.

"Níl deireadh le géarchéim na hAfganastáine," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas eachtrach an AE, Josep Borrell (phictiúr) a dúirt sé le Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. "Chun aon seans a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban."

Tá coinníollacha leagtha síos ag airí eachtracha an AE chun cúnamh daonnúil agus ceangail taidhleoireachta leis an Taliban a athbhunú, a ghlac smacht ar an Afganastáin an 15 Lúnasa, lena n-áirítear meas ar chearta an duine, go háirithe cearta na mban.

Aiseolas

“B’fhéidir gur oxymoron íon atá ann labhairt faoi chearta an duine ach is é seo a chaithfimid a iarraidh orthu," a dúirt sé.

Dúirt Borrell le lucht déanta dlí an AE gur chóir go mbeadh an tAontas sásta Afganaigh a fheiceáil ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach má cheadaíonn an Taliban do dhaoine imeacht, cé go ndúirt sé nach raibh sé ag súil go mbeadh sreafaí imirce chomh hard le 2015 de bharr chogadh cathartha na Siria.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach maoiniú a fháil ó rialtais an AE agus ón gcomhbhuiséad de € 300 milliún ($ 355m) i mbliana agus an chéad bhliain eile chun an bealach a réiteach chun timpeall 30,000 Afganach a athlonnú.

Aiseolas

($ 1 = € 0.85)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Seoladh Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen: Anam na hEorpa a Neartú

foilsithe

on

Thug an tUachtarán Ursula von der Leyen a dara aitheasc faoi Stát an Aontais i bParlaimint na hEorpa inniu (15 Meán Fómhair).

Chuir an t-uachtarán fócas a cuid cainte ar athshlánú na hEorpa ón ngéarchéim coronavirus agus ar an méid a chaithfidh an tAontas Eorpach a dhéanamh chun téarnamh buan a sholáthraíonn buntáistí do chách - ó ullmhacht sláinte, go dtí an ghné shóisialta, go ceannaireacht theicneolaíoch agus Aontas cosanta.

Uachtarán von der Leyen rinne sé cur síos ar conas is féidir leis an Eoraip téarnamh buan a fháil trí í féin a ullmhú chun déileáil le géarchéimeanna sláinte sa todhchaí, a bhuíochas d’údarás HERA, trí chabhrú leis an domhan vacsaíniú a fháil agus trína chinntiú go ndéantar an téarnamh eacnamaíoch a chothú agus go rachaidh sé chun leasa gach duine.

Aiseolas

Chuir an t-uachtarán béim freisin ar a thábhachtaí atá sé fanacht dílis dár luachanna agus rinne sé pointe de dhualgas na hEorpa aire a thabhairt do na daoine is leochailí, seasamh suas ar son saoirse na meán, an Riail Dlí inár nAontas a threisiú agus cumhacht a thabhairt dár n-óige. Sin é an fáth gur mhol sí 2022 a dhéanamh mar Bhliain Óige na hEorpa.

Leanfaidh an Eoraip ag gníomhú ar fud an domhain agus an leas coiteann i gcuimhne. Sin é an fáth Uachtarán von der Leyen tiomanta do leanúint ag obair chun comhpháirtithe domhanda a spreagadh chun gníomhú ar athrú aeráide. Ina theannta sin, i bhfianaise na bhforbairtí le déanaí san Afganastáin, d’fhógair an t-uachtarán cúnamh daonnúil méadaithe d’Afganaigh agus leag sé amach an tábhacht don Eoraip a cumais chosanta féin a thógáil.

Tá an chaint ar fáil i ngach teanga anseo.

Aiseolas

Foilseachán ar phríomhéachtaí an von der Leyen Tá Coimisiún le bliain anuas ar fáil anseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoi seo tiomnaithe láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending