Ceangail le linn

Fuinneamh

Cúnamh Stáit: Údaraíonn an Coimisiún cúnamh € 448 milliún chun críochfort Liotuáinis LNG a thógáil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Pleanáilte críochfort LNG Foinse Calafort Klaipeda_550x300Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach go gcomhlíonann cabhair chun críochfort Gáis Leachtaithe a thógáil agus a oibriú, atá le forbairt sa Klaipėda Seaport sa Liotuáin ag AB Klaipėdos nafta, rialacha an AE maidir le státchabhair. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal slándáil an tsoláthair gáis sa Liotuáin a mhéadú trí fhoinsí soláthair a éagsúlú. Chinn an Coimisiún go gcuireann an chabhair le spriocanna fuinnimh an AE gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí mar go ndéanfaidh an críochfort GNL an Liotuáin a chomhtháthú i margadh gáis an AE agus go spreagfaidh sé iomaíocht ar mhargaí gáis na Liotuáine.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin atá i gceannas ar bheartas iomaíochta Joaquín Almunia: "Laghdóidh an chabhair spleáchas na Liotuáine ar fhoinse amháin soláthairtí gáis agus cuirfidh sí feabhas ar a slándáil soláthair. Trí na foinsí soláthair gáis a éagsúlú, spreagfaidh an teirminéal iomaíocht idir soláthraithe gáis freisin. , a rachaidh chun leasa tomhaltóirí ina dhiaidh sin. "

In 2013, chuir an Liotuáin pleananna in iúl chun tacú le tógáil chríochfort GNL Klaipeda le ráthaíochtaí stáit go dtacaíonn siad leis na hiasachtaí a theastaíonn chun costais infheistíochta tosaigh an teirminéil a mhaoiniú. Ina theannta sin, gheobhaidh an t-oibreoir “Forlíonadh LNG” mar a thugtar air, táille a ghearrtar ar úsáideoirí uile an chórais tarchurtha a bhaileoidh oibreoir córais tarchurtha na Liotuáine agus a íocfar le hoibreoir an chríochfoirt tar éis údarú na Liotuáine rialtóir fuinnimh, chun cuid de chostais na n-infheistíochtaí agus a chostais chothabhála a chlúdach le linn saolré an teirminéil.

Aiseolas

Beidh oibleagáid ar an oibreoir seirbhísí athghásaithe a sholáthar d'aon tríú páirtí ar tharaifí rialáilte agus faoi choinníollacha neamh-idirdhealaitheacha.

I dtéarmaí luach reatha, is ionann na heilimintí éagsúla tacaíochta poiblí chun an Críochfort GNL a thógáil agus thart ar € 448 milliún.

Fuair ​​imscrúdú an Choimisiúin amach go gcuireann an infheistíocht le slándáil an tsoláthair agus go bhfuil an chabhair riachtanach agus comhréireach chun an infheistíocht a réadú. Thairis sin, beidh an teirminéal oscailte do thríú páirtithe ar théarmaí neamh-idirdhealaitheacha, ag cinntiú nach ndéanfar aon saobhadh míchuí ar iomaíocht.

Aiseolas

Maidir leis an gcúiteamh as costais chothabhála, is ionann é agus meán bliantúil de € 17m.

Chinn an Coimisiún go bhfuil an cúiteamh seo ar chostais chothabhála ag teacht le Creat an AE maidir le seirbhísí leasa eacnamaíoch ghinearálta (SGEI, féach IP / 11 / 1571 agus MEMO / 11 / 929). Cinnteoidh na critéir oibiachtúla, go háirithe, maidir le costais incháilithe a shainiú, faireachán ar chur chun feidhme an rialaitheora ag an rialtóir fuinnimh sa Liotuáin agus an toradh rialaithe ar infheistíocht, nach ndéanfar róchúiteamh ar oibreoir an teirminéil as an tseirbhís phoiblí a chuirtear de chúram uirthi a chomhlíonadh.

cúlra

Le hAirteagal 107 (3) c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) is féidir le Ballstáit cúnamh a dheonú chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a fhorbairt.

Mar gheall ar na hidirnaisc gáis reatha, tá an Liotuáin, mar na Stáit Bhaltacha eile - scoite amach ón gcuid eile de líonra tarchurtha gáis na hEorpa agus tá sé ag brath go hiomlán ar Gazprom mar fhoinse soláthair aonair. Tá ceann de na praghsanna gáis nádúrtha is airde san AE aige. Cuirfidh an críochfort GNL ar chumas na Liotuáine a slándáil soláthair a chinntiú sa ghearrthéarma. Thairis sin, i gcás ina gcuirfear isteach ar an mbonneagar gáis aonair is mó, leanfaidh an teirminéal faoi Nollaig 2014 go mbeidh an bonneagar eile in ann éileamh gáis nádúrtha a shásamh. Cé go mbeartaítear tionscadail eile chun slándáil an tsoláthair sna Stáit Bhaltacha i gcoitinne a mhéadú (idirnascaire gáis idir an Pholainn agus an Liotuáin, críochfort GNL réigiúnach sa Mhuir Bhailt), ní thiocfaidh na tionscadail sin chun cinn roimh roinnt blianta. Leanfaidh an Liotuáin ar aghaidh ag comhoibriú leis na ballstáit eile ar chríochnú na dtionscadal sin.

Cuirfear na leaganacha neamh-rúnda de na cinntí ar fáil faoi uimhreacha na gcásanna SA.36740 sa Clár Cúnaimh Stáit ar an láithreán gréasáin an chomórtais DG chomh luath agus a aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa R-Nuacht seachtainiúil Cúnamh Stáit.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Fuinneamh

Tá sé mar aidhm ag riarachán Biden costais a ghearradh ar thionscadail ghréine, gaoithe ar thalamh poiblí

foilsithe

on

By

Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Feictear painéil ghréine ag an tionscadal Desert Stateline in aice le Nipton, California, SAM 16 Lúnasa, 2021. Pictiúr tógtha 16 Lúnasa, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Tá sé beartaithe ag riarachán Biden tailte cónaidhme a dhéanamh níos saoire le rochtain a fháil ar fhorbróirí cumhachta gréine agus gaoithe tar éis don tionscal cumhachta glan argóint a dhéanamh i mbrú stocaireachta i mbliana go bhfuil rátaí agus táillí léasa ró-ard chun infheistíocht a tharraingt agus go bhféadfadh siad clár oibre athrú aeráide an uachtarán a thorpáil, scríobh Groom Nichola agus Valerie Volcovici.

Tá cinneadh Washington athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas talún cónaidhme do thionscadail chumhachta in-athnuaite mar chuid d’iarracht níos leithne ag rialtas an Uachtaráin Joe Biden téamh domhanda a throid trí fhorbairt fuinnimh ghlain a threisiú agus druileáil agus mianadóireacht guail a dhíspreagadh.

“Aithnímid go bhfuil an domhan athraithe ón uair dheireanach a bhreathnaíomar air seo agus caithfear nuashonruithe a dhéanamh,” a dúirt Janea Scott, comhairleoir sinsearach le rúnaí cúnta Roinn Intí na Stát Aontaithe ar thalamh agus mianraí, le Reuters.

Aiseolas

Dúirt sí go bhfuil an riarachán ag déanamh staidéir ar roinnt leasuithe chun tailte cónaidhme a dhéanamh níos éasca do chuideachtaí gréine agus gaoithe a fhorbairt, ach nár thug siad sonraí faoi leith.

Cuireann an brú ar rochtain níos éasca ar thailte móra cónaidhme béim ar riachtanas géar an tionscail fuinnimh in-athnuaite ar acraíocht nua: Tá sé mar aidhm ag Biden an earnáil chumhachta a dhícharbónú faoi 2035, sprioc a d’éileodh ar limistéar níos mó ná an Ísiltír do thionscal na gréine amháin, de réir an ghnólachta taighde Rystad Energy.

Is éard atá i gceist ná scéim rátaí cíosa agus táillí do léasanna gréine agus gaoithe cónaidhme atá deartha chun rátaí a choinneáil ar aon dul le luachanna talún talmhaíochta in aice láimhe.

Aiseolas

Faoin mbeartas sin, arna chur i bhfeidhm ag riarachán an Uachtaráin Barack Obama in 2016, íocann tionscadail gréine somemajor $ 971 in aghaidh an acra in aghaidh na bliana i gcíos, mar aon le breis agus $ 2,000 in aghaidh na meigeavata de chumas cumhachta.

Maidir le tionscadal ar scála fóntais a chlúdaíonn 3,000 acra agus a tháirgeann 250 meigeavata cumhachta, is é sin cluaisín thart ar $ 3.5 milliún gach bliain.

Tá cíosanna tionscadal gaoithe níos ísle i gcoitinne, ach tá an táille acmhainne níos airde ag $ 3,800, de réir sceideal táillí cónaidhme.

Áitíonn an tionscal fuinnimh in-athnuaite nach bhfuil na muirir a ghearrann an Roinn Intí ar aon dul le cíosanna talún príobháideacha, ar féidir leo a bheith faoi bhun $ 100 in aghaidh an acra, agus nach dtagann táillí as cumhacht a tháirgtear.

Tá siad níos airde freisin ná cíosanna cónaidhme le haghaidh léasanna druileála ola agus gáis, a ritheann ag $ 1.50 nó $ 2 in aghaidh na bliana in aghaidh an acra sula gcuirtear ríchíosa táirgeachta 12.5% ​​ina n-áit nuair a thosaíonn peitriliam ag sileadh.

"Go dtí go réiteofar na costais ró-ualaigh seo, is dócha go mbainfidh ár náisiún leas as a gcumas tionscadail fuinnimh ghlain dhúchasacha a imscaradh ar ár dtailte poiblí - agus na poist agus an fhorbairt eacnamaíoch a thagann leis," a dúirt Gene Grace, abhcóide ginearálta don ghrúpa trádála fuinnimh ghlain American Clean Power Association.

Go stairiúil bhí an tionscal fuinnimh in-athnuaite ag brath ar acraíocht phríobháideach chun tionscadail mhóra a shuíomh. Ach tá codanna móra de thalamh príobháideach gan bhriseadh ag éirí gann, rud a fhágann go bhfuil tailte cónaidhme i measc na roghanna is fearr le haghaidh leathnú amach anseo.

Go dtí seo, cheadaigh an Roinn Intí níos lú ná 10 GW de chumhacht gréine agus gaoithe ar a níos mó ná 245 milliún acra de thailte cónaidhme, an tríú cuid den méid a bhí tuartha a shuiteáil an dá thionscal ar fud na tíre díreach i mbliana, de réir an Riaracháin um Fhaisnéis Fuinnimh. .

Thosaigh tionscal na gréine ag stocaireacht ar an gceist i mí Aibreáin, nuair a chomhdaigh Cumann Gréine na Scála Móra, comhrialtas de chuid d’fhorbróirí gréine is fearr na tíre - lena n-áirítear NextEra Energy, Southern Company agus EDF Renewables - achainí le Biúró Bainistíochta Talún Interior ag iarraidh cíosanna níos ísle ar thionscadail ar scála fóntais i bhfásach blistering an náisiúin.

Dúirt urlabhraí don ghrúpa gur dhírigh an tionscal ar California i dtosach toisc go bhfuil cuid de na hacraí gréine is geallta ann agus toisc go raibh measúnuithe teannta ag talamh timpeall ar mhórcheantair uirbeacha mar Los Angeles do chontaetha iomlána, fiú ar acraíocht fásaigh nach raibh oiriúnach don talmhaíocht.

Oifigigh ag NextEra (NEE.N), Deisceartach (SO.N), agus ní dhearna EDF trácht nuair a rinne Reuters teagmháil leis.

I mí an Mheithimh, d’ísligh an Biúró cíosanna i dtrí chontae i California. Ach ghlaoigh ionadaithe gréine ar an mbeart nach leor iad, ag maíomh go raibh na lascainí ró-bheag agus gur fhan an táille acmhainne meigeavata i bhfeidhm.

Phléigh aturnaetha na gcuideachtaí gréine agus BLM an cheist i nglaonna gutháin ó shin, agus tá tuilleadh cainteanna sceidealta do Mheán Fómhair, dar le Peter Weiner, an t-aturnae a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa gréine.

"Tá a fhios againn go raibh go leor ag na folks nua ag BLM ar a gcuid plátaí," a dúirt Weiner. "Is mór againn a mbreithniú."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending