Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Is féidir le príobháideacht agus cosaint sonraí 'muinín na dtomhaltóirí sa tSochaí Dhigiteach a athbhunú'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

article_linking_lgCuirfidh togra an Choimisiúin Eorpaigh maidir le seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chomhchuibhiú ar fud an AE teorainn mhíchuí ar shaoirse idirlín, a deir an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPS). Ina thuairim, is díol sásaimh don EDPS prionsabal na neodrachta glan a chur san áireamh - tarchur neamhchlaonta faisnéise ar an idirlíon - sa téacs, ach dúirt sé freisin nach bhfuil aon substaint ann mar gheall ar cheart beagnach gan teorainn na soláthraithe trácht idirlín a bhainistiú .

Dúirt Peter Hustinx, EDPS: "Ba cheart aon fhaireachán agus srian a chur ar ghníomhaíocht idirlín na n-úsáideoirí chun aidhm spriocdhírithe, shonrach agus dlisteanach a bhaint amach. Tá monatóireacht agus srian ar scála mór ar chumarsáid idirlín úsáideoirí sa togra seo contrártha le Reachtaíocht um chosaint sonraí an AE chomh maith le Cairt um Chearta Bunúsacha an AE. Ní dhéanfaidh cur isteach den sórt sin ar na cearta chun sonraí pearsanta a chosaint, rúndacht cumarsáide agus príobháideachta mórán chun muinín na dtomhaltóirí sa mhargadh cumarsáide leictreonaí san Eoraip a athbhunú. "

Cuireann an togra bearta bainistíochta tráchta chun cinn a cheadaíonn monatóireacht a dhéanamh ar chumarsáid idirlín úsáideoirí, lena n-áirítear ríomhphoist a sheoltar nó a fhaightear, láithreáin ghréasáin ar tugadh cuairt orthu agus comhaid a íoslódáladh d’fhonn rochtain ar sheirbhísí nó ábhar mídhleathach a scagadh, a mhoilliú nó a shrianadh.

Aiseolas

Thug an EDPS foláireamh i gcoinne na mbeart ionsáite príobháideachta seo a úsáid faoi scáth leathan chosc na coireachta nó chun ábhar atá mídhleathach faoi dhlí náisiúnta nó AE a scagadh toisc nach bhfuil sé comhoiriúnach le prionsabal an idirlín oscailte.

Braitheann muinín inár dtimpeallacht dhigiteach sna blianta amach romhainn ar ár gcumas bonneagair dhlíthiúla agus theicniúla a sholáthar a fhéadfaidh muinín sa tSochaí Dhigiteach a ghiniúint agus a chaomhnú. Baineadh an bonn den mhuinín seo cheana féin as scannail éagsúla faireachais le déanaí.

Chun muinín na dtomhaltóirí sa mhargadh cumarsáide leictreonaí san AE a atógáil, ní mór d’úsáideoirí a bheith cinnte go n-urramaítear a gcearta chun príobháideachta, rúndacht a gcumarsáide agus cosaint a gcuid faisnéise pearsanta. Áitíonn an EDPS ar an gCoimisiún cúiseanna níos cruinne a leagan amach ar féidir bearta bainistíochta tráchta a chur i bhfeidhm ina leith. Ní mór aon chur isteach ar a gcearta a chur in iúl go soiléir d’úsáideoirí, rud a ligfidh dóibh aistriú chuig na soláthraithe sin a chuireann teicnící bainistíochta tráchta nach bhfuil chomh ionrach ó phríobháideacht i bhfeidhm ina gcuid seirbhísí.

Aiseolas

Ina theannta sin, deir an EDPS gur cheart go mbeadh ról níos mó ag údaráis náisiúnta cosanta sonraí maidir le maoirseacht ar chur i bhfeidhm beart bainistíochta tráchta ag soláthraithe chun a chinntiú go n-urramaítear cearta príobháideachta agus cosanta sonraí úsáideoirí go hiomlán.

Eolas mar chúlra

An 11 Meán Fómhair 2013, ghlac an Coimisiún Eorpach Togra le haghaidh Rialacháin ag leagan síos bearta maidir le margadh aonair na hEorpa do chumarsáid leictreonach agus chun Mór-Roinn Nasctha a bhaint amach. I measc bearta eile, maolaíonn an Togra na ceanglais ar sholáthraithe cumarsáide seirbhísí a thairiscint ar fud an AE, déanann sé gnéithe táirgí a cheadaíonn rochtain fhíorúil ar líonraí seasta a chaighdeánú agus comhchuibhíonn sé cearta úsáideoirí deiridh, mar shampla iad siúd a bhaineann leis an Idirlíon oscailte, chomh maith mar fhaisnéis chonarthach agus réamhchonarthach. Díríonn Tuairim EDPS go príomha ar an éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag an Togra ar chearta úsáideoirí deiridh ó thaobh príobháideachta agus cosanta sonraí de.

Is cearta bunúsacha san AE iad príobháideachas agus cosaint sonraí. Is ceart bunúsach é cosaint sonraí, atá faoi chosaint ag dlí na hEorpa agus atá cumhdaithe in Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Go sonrach, leagtar amach na rialacha maidir le cosaint sonraí san AE - chomh maith le dualgais an EDPS Rialachán (CE) Uimh. 45/2001. Ceann de dhualgais an EDPS is ea comhairle a thabhairt don Choimisiún Eorpach, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le tograí le haghaidh reachtaíochta nua agus raon leathan saincheisteanna eile a bhfuil tionchar acu ar chosaint sonraí. Ina theannta sin, tá institiúidí agus comhlachtaí an AE a phróiseálann sonraí pearsanta a chruthaíonn rioscaí sonracha do chearta agus saoirsí daoine aonair ('ábhair sonraí') faoi réir réamhsheiceála ag an EDPS.

Faisnéis nó sonraí pearsanta: Aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha (beo) aitheanta nó inaitheanta. I measc na samplaí tá ainmneacha, dátaí breithe, grianghraif, píosaí físe, seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin. Meastar gur sonraí pearsanta iad sonraí eile cosúil le seoltaí IP agus ábhar cumarsáide - a bhaineann le húsáideoirí deiridh seirbhísí cumarsáide nó a sholáthraíonn úsáideoirí deiridh iad.

Príobháideacht: an ceart atá ag duine aonair a fhágáil ina aonar agus smacht a bheith aige ar fhaisnéis faoi í féin. Tá an ceart chun príobháideachta nó an tsaoil phríobháidigh cumhdaithe sa Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine (Airteagal 12), an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (Airteagal 8) agus an Chairt Eorpach um Chearta Bunúsacha (Airteagal 7). Tá ceart sainráite sa Chairt freisin maidir le cosaint sonraí pearsanta (Airteagal 8).

Glan-neodracht: Tagraíonn neodracht ghlan don phrionsabal nár cheart do sholáthraithe seirbhíse idirlín nó do rialtais srian a chur ar rochtain úsáideoirí ar an idirlíon nó cur isteach air. Ina áit sin ba cheart dóibh rochtain ar gach ábhar agus feidhmchlár a chumasú beag beann ar fhoinse, úsáideoir, ábhar, láithreán, ardán, feidhmchlár, cineál trealaimh ceangailte agus modhanna cumarsáide.

Trácht Idirlín / ar líne: Is é atá i dtrácht idirlín ná sreabhadh sonraí ar fud an idirlín, is é sin le rá úsáid an idirlín ag aon am faoi leith, mar shampla rochtain a fháil ar leathanach gréasáin.

Bainistíocht tráchta Idirlín: Féadfaidh soláthraithe seirbhíse idirlín bac nó scagadh a dhéanamh ar thrácht, mar shampla, srian a chur ar fhostaithe rochtain a fháil ar ábhar nach meastar a bheith oiriúnach don obair, chun rochtain ar ábhar nó seirbhísí dochloíte a shrianadh, chun rochtain a íosghrádú i gcás plódaithe, agus ionsaithe slándála a chosc nó freagairt dóibh.

Is údarás maoirseachta neamhspleách é an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) atá dírithe ar shonraí pearsanta agus ar phríobháideacht a chosaint agus dea-chleachtas a chur chun cinn in institiúidí agus i gcomhlachtaí an AE. Déanann sé é seo a leanas:

 • Monatóireacht a dhéanamh ar phróiseáil riarachán an AE ar shonraí pearsanta;
 • comhairle a thabhairt ar bheartais agus ar reachtaíocht a théann i bhfeidhm ar phríobháideacht, agus;
 • comhoibriú le húdaráis chomhchosúla chun cosaint sonraí comhsheasmhach a chinntiú.

An Tuairim MECS.

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Euro euro: Fáiltíonn an Coimisiún roimh sheoladh an BCE an tionscadal euro digiteach

foilsithe

on

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcinneadh a rinne Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) an tionscadal euro digiteach a sheoladh agus a chéim imscrúdaithe a thosú. Féachfaidh an chéim seo ar roghanna dearaidh éagsúla, riachtanais úsáideoirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh idirghabhálaithe airgeadais seirbhísí a sholáthar ag tógáil ar euro dhigiteach. Thabharfadh an euro dhigiteach, foirm dhigiteach d’airgead an bhainc ceannais, rogha níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí i gcásanna nach féidir airgead fisiceach a úsáid. Thacódh sé le hearnáil íocaíochtaí comhtháite go maith freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip.

Agus an digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní á gcur san áireamh, bheadh ​​an euro digiteach mar chomhlánú ar airgead tirim, ar cheart go bhfanfadh sé ar fáil go forleathan agus inúsáidte. Thacódh sé le roinnt cuspóirí beartais atá leagtha amach i réimse níos leithne an Choimisiúin airgeadas digiteach agus straitéisí íocaíochtaí miondíola lena n-áirítear digitiú gheilleagar na hEorpa, ról idirnáisiúnta an euro a mhéadú agus tacú le neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE. Bunaithe ar an gcomhoibriú teicniúil leis an BCE a tionscnaíodh i mí Eanáir, leanfaidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis an BCE agus le hinstitiúidí an AE le linn na céime imscrúdaithe chun anailís agus tástáil a dhéanamh ar na roghanna dearaidh éagsúla i bhfianaise cuspóirí beartais.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Seoladh acmhainn dhigiteach nua chun tacú le sláinte, cúram sóisialta agus nuálaíocht tionscail

foilsithe

on

Nuálaíocht a Bhaint Amach Is acmhainn nua é a d’fhorbair Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige chun eolas agus treoir a thabhairt dóibh siúd atá ag obair ar fud nuálaíocht tionscail, sláinte agus cúraim shóisialta. Déanann sé achoimre ar phríomhthaighde, soláthraíonn sé léargas criticiúil agus soláthraíonn sé peirspictíochtaí nua ó cheannairí smaoinimh trasearnála.

Déanann an acmhainn dhigiteach nua seo athbhreithniú ar an saibhreas eolais atá ar fáil faoi nuálaíocht i gcúram sláinte agus sóisialta chun an fhaisnéis is ábhartha agus is tábhachtaí a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu. D'oibrigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige go dlúth le rannpháirtithe a chuimsíonn cúram sláinte, tionscail, acadúil agus cúraim shóisialta a sholáthraíonn ionchur.

Measann go leor páirtithe leasmhara go bhfuil nuálaíocht riachtanach chun athrú ar fud an chórais a chatalú agus chun difríocht a dhéanamh d’othair agus do dhaoine. Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal.

Aiseolas

Mar sin féin, is féidir le constaicí nuálaíocht a dhéanamh níos deacra, lena n-áirítear easpa teanga choiteann, acmhainní agus rannpháirtíocht tras-earnála. Chruthaigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach chun dul i ngleic leis na dúshláin seo, ag aithint réitigh agus freagraí bunaithe ar fhianaise chun cabhrú le nascleanúint a dhéanamh ar éiceachóras na nuálaíochta agus chun ár gcórais sláinte agus cúraim shóisialta a chosaint sa todhchaí.

Tá sé beartaithe an acmhainn a nuashonrú go rialta le hábhar nua, agus seolfar í le:

Dúirt Cari-Anne Quinn, POF Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige: “Is féidir ról lárnach a bheith ag an acmhainn nua seo maidir le cuidiú le páirtithe leasmhara de gach cúlra nascleanúint a dhéanamh ar éiceachórais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige agus níos faide i gcéin. Tá an eochair ag nuálaithe maidir le claochlú ar scála mór sláinte, cúraim agus folláine sa Bhreatain Bheag agus tacóidh an acmhainn seo leo chun é seo a bhaint amach. "

Aiseolas

Dúirt an tAire Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta, Eluned Morgan: “Tá ról ríthábhachtach ag an nuálaíocht i dtacú lenár n-earnálacha sláinte agus cúraim shóisialta sa Bhreatain Bheag chun smaointe agus teicneolaíochtaí nua a sholáthar i gcomhpháirtíocht leis an tionscal. Cuirim fáilte roimh acmhainn nua ‘Nuálaíocht a Bhaint Amach’ ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige mar phríomhuirlis do nuálaithe atá ag obair chun fíordhúshláin a shárú agus deiseanna nua spreagúla a thapú. Nuair a bhunaíomar agus a mhaoinigh Mol Eolaíocht Bheatha na Breataine Bige, bhí an nuálaíocht ag croílár a éiteas - bhí ról lárnach ag an éiteas seo inár dtéarnamh agus inár bhfreagairt ar thionchar COVID-19. "

Dúirt an Dr. Chris Subbe, Comhairleoir Géarmhíochaine, Riospráide agus Cúraim Chriticiúil ag Bord Sláinte Ollscoil Betsi Cadwaladr agus Léachtóir Cliniciúil Sinsearach in Ollscoil Bangor: “Bhí an-áthas orm cur leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach trí iniúchadh a dhéanamh ar a thábhachtaí atá sé nuálaíocht a dhéanamh mar ghnáthchleachtas laethúil.

Le linn na tréimhse seo de bhrúnna eisceachtúla ar ár gcumas cúram ar ardchaighdeán a sholáthar caithfimid bealaí a aimsiú chun tallann agus smaointe a fhorbairt ó gach áit a dtagann siad. Ba cheart go dtabharfadh an acmhainn nua seo cumhacht do nuálaithe ildisciplíneacha ó chúlraí tionscail agus cúram sláinte leis an bhfaisnéis, an comhthéacs agus an teanga atá riachtanach. "

Dúirt Darren Hughes, Stiúrthóir Chónaidhm NHS na Breataine Bige: “Fáiltímid roimh an acmhainn nua Nuálaíocht a Bhaint Amach ó Mhol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige, mar a chonaiceamar tionchar na nuálaíochta agus an athraithe seirbhíse mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19. Tacaíonn an acmhainn le tuiscint níos doimhne ar nuálaíocht agus comhlánaíonn sí ár dtuarascáil ilghníomhaireachta a d’ullmhaigh Ollscoil Swansea, Tuarascáil Staidéar Nuálaíochta agus Claochlaithe NHS na Breataine Bige COVID-19, a bhaineann as bonn mór fianaise ar eispéiris foirne ó gach cearn de NHS na Breataine Bige, ag scrúdú cén fáth agus conas a rinne siad nuálaíocht agus ag féachaint ar mholtaí praiticiúla chun an clár oibre seo a chur chun cinn.

“Agus muid ag tosú ar athshlánú, tá sé ríthábhachtach go mbainfimid an leas is fearr as seachadadh seirbhíse, éifeachtúlacht, torthaí othar, folláine foirne, agus cultúr foghlama agus dea-chleachtas a roinnt thar theorainneacha eagrúcháin."

Tagann an acmhainn ag am corraitheach le haghaidh nuálaíochta sa Bhreatain Bheag, le seoladh na nAcadamh Dianfhoghlama níos luaithe i 2021. An chéad cheann dá leithéid ar domhan, tá na hacadamh ceannródaíocha seo ag seachadadh cúrsaí múinte, taighde agus comhairleachta saincheaptha dírithe ar nuálaíocht. seirbhísí, le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige ag tacú le comhpháirtithe ábhartha.

Más mian leat an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach a iniúchadh, Cliceáil anseo

Maidir le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige

Tá sé mar aidhm ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an Bhreatain Bheag a roghnú mar an rogha le haghaidh nuálaíochta sláinte, cúraim agus folláine. Cuidímid le nuálaíocht a chur chun cinn agus comhoibriú bríoch a chruthú idir eagraíochtaí tionscail, sláinte, cúraim shóisialta, an rialtais agus taighde.

Ba mhaith linn cuidiú le sláinte agus folláine eacnamaíoch an náisiúin a athrú:

 • Cur le forbairt agus glacadh réitigh nuálacha a thacaíonn le riachtanais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige, agus;
 • i gcomhpháirtíocht leis an tionscal chun feabhsúchán eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud earnáil na n-eolaíochtaí beatha agus fás gnó agus poist a spreagadh sa Bhreatain Bheag.

Déanaimid é seo trí oibriú go dlúth le comhghleacaithe sláinte agus cúraim shóisialta chun na dúshláin agus na brúnna a d’fhéadfadh a bheith ar eagraíocht a thuiscint. Nuair a aithnítear muid, oibrímid ansin leis an tionscal chun cabhrú le réitigh nuálacha a aimsiú agus tacú leo chun freagairt do na dúshláin seo go aclaí.

Soláthraíonn ár bhfoireann comhairle shaincheaptha, comharthaíocht agus tacaíocht chun dlús a chur le gach turas nuálaíochta, cibé acu tacú le cliniceoir le smaoineamh geal nó eagraíocht eolaíochtaí beatha ilnáisiúnta.

Cuidíonn Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le hathrú ar fud an chórais a chatalú trí éiceachóras nuálaíochta trasearnála a thionól agus a eagrú. Cuireann na naisc seo ar ár gcumas deiseanna luachmhara líonraithe agus meaitseála a chruthú.

Chun a fháil amach níos mó, cliceáil anseo.

Maidir leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach

Seolann an acmhainn le:

 • Ocht Léargas chun Nuálaíocht a Bhaint Amach- alt ag cur le chéile príomhléargais agus téamaí ó gach cearn den acmhainn.
 • eolaire achoimre ar an tacaíocht agus na heagraíochtaí atá ar fáil sa Bhreatain Bheag.
 • A léirmheas insinte fianaise nuálaíochta agus litríochta.
 • A athbhreithniú beartais de chur chuige rialtas na Breataine Bige i leith na nuálaíochta.
 • blogs údar ó cheannairí ar fud na sláinte, an tionscail agus an chúraim shóisialta ag díriú ar nuálaíocht.
 • Podchraoltaí ina bpléann ceannairí smaoinimh dúshláin agus deiseanna na nuálaíochta.

Tagairt an tSuirbhé:

"Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal. "

Choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha Wales Beaufort Research suirbhé gan ainm ar bhraistintí geallsealbhóirí trasearnála maidir leis an eagraíocht agus earnáil na n-eolaíochtaí beatha níos leithne go luath i 2021. Rinneadh é seo chun cabhrú le treo straitéiseach Mol na nEolaíochtaí Beatha sa Bhreatain Bheag a threorú sa todhchaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending