Ceangail le linn

Geilleagar

I dtreo córas CBL éifeachtach: fóram cánach 7th Bhruiséil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

article-2310591-0F08C25400000578-314_634x420Ar an Luan 18 Samhain baileoidh Fóram Cánach 7th Bhruiséil rannpháirtithe 250 ó thíortha 37 chun córas CBL an AE a phlé, agus conas a éifeachtúlacht a fheabhsú. I measc na dtopaicí atá le plé tá an comhrac in aghaidh calaois CBL, comhlíonadh CBL a fheabhsú agus ról CBL i gcomhdhlúthú fioscach. Déanfaidh an Coimisinéir Šemeta óstáil ar an bhFóram agus cuirfidh sé an seoladh oscailte ar fáil. I measc na gcainteoirí ardleibhéil eile tá Rúnaí Stáit na Beilge John Crombez, Rúnaí Stáit na Portaingéile Paulo Nuncio agus an FPE Sharon Bowles. Is deis thábhachtach é an ócáid ​​bhliantúil seo do lucht déanta beartas, do pháirtithe leasmhara agus do shaineolaithe teacht le chéile, tuairimí a mhalartú agus réitigh a phlé ar phríomhcheisteanna i réimse chánachas an AE.

Dúirt an Coimisinéir Cánachais Algirdas Šemeta: "Íocann saoránaigh as Cáin Bhreisluacha (CBL), bailíonn gnóthais í agus is ionann í agus os cionn 20% den ioncam náisiúnta. Dá bhrí sin tá tionchar suntasach aici ar bhuiséad gach saoránach AE agus gach ballstát. Tá córas CBL an AE ar siúl go maith cheana féin, ach tá bealach éigin le déanamh againn fós chun CBL a dhéanamh chomh cruthúnas calaoise, éifeachtach agus cairdiúil don ghnó agus is féidir leis. Is é Fóram Cánach na Bruiséile an deis iontach chun saineolas, taithí agus smaointe a bhailiú. chun cur leis an athchóiriú leanúnach. "

Díreoidh an chéad seisiún ag an bhFóram ar an gcaoi le calaois CBL a chomhrac níos fearr. Ní hamháin go mbíonn caillteanais ioncaim shuntasacha mar thoradh ar chalaois CBL, ach cruthaíonn sé saobhadh iomaíochta agus ualach cánach breise ar íocóirí cánach macánta. Glacadh le reachtaíocht thábhachtach nua chun cosc ​​a chur ar chalaoisí cairpéad i mbliana. Iarrfar ar rannpháirtithe, áfach, bearta eile a bhreithniú a d'fhéadfadh an fhadhb seo a laghdú tuilleadh. Tá cainteanna sceidealta ar bhealaí nuálacha chun an comhrac in aghaidh na calaoise a fheabhsú, mar shampla comhghníomhartha idir gnólachtaí agus riaracháin chánach, sa bhaile agus thar theorainneacha.

Aiseolas

Scrúdóidh an dara seisiún an chaoi ar féidir le dearadh CBL a fheabhsú cur le comhdhlúthú fioscach. Is ionann CBL agus 20% de na cánacha uile a bhailítear san AE, agus dá bhrí sin tá ról suntasach aige i gcáilíocht ioncam na mBallstát. Trí éifeachtúlacht CBL a fheabhsú d’fhéadfadh sé cabhrú le Ballstáit freastal níos fearr ar a riachtanais fhioscacha gan gá a bheith le harduithe cánach breise. Cuimseoidh na díospóireachtaí breathnú ar shampla nithiúil na Portaingéile, agus breithneofar freisin an cheist faoi cé chomh héifeachtach agus atá rátaí laghdaithe CBL i ndáiríre.

Díreoidh an tríú seisiún den Fhóram ar chomhlíonadh a éascú agus ar ualaí a laghdú do ghnólachtaí. Is féidir leis an gcóras CBL a fheabhsú an t-ualach riaracháin ar ghnólachtaí a laghdú go mór, mar a luadh sa Teachtaireacht ón gCoimisiún le déanaí maidir le hoiriúnacht rialála (IP / 13 / 891). Is iad na tionscnaimh dhearfacha a rinneadh le déanaí na rialacha nua sonraiscithe, a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2013, agus an togra le haghaidh dearbhú CBL caighdeánach (IP / 13 / 988). Tá sé níos simplí cloí le córas CBL níos simplí, agus mar sin is féidir leis tionchar dearfach a imirt ar fháltais CBL freisin, mar go n-íocann níos mó cáiníocóirí an méid atá dlite dóibh.

Comhthéacs

Aiseolas

Is comhdháil bhliantúil é Fóram Cánach na Bruiséile a thugann le chéile lucht déanta beartas, saineolaithe, páirtithe leasmhara agus an pobal i gcoitinne ó gach cearn den domhan chun saincheisteanna cánach a phlé a bhfuil spéis pholaitiúil agus ghinearálta ag baint leo. Roghnaítear téama difriúil gach bliain, de ghnáth ar bhonn na ndúshlán polaitiúil agus praiticiúil is práinní i réimse an chánachais.

Beidh an Fóram ar siúl in Ionad de Chomhdháil Albert Borschette sa Bhruiséil ó 10-17h.

naisc Úsáideacha

Beidh sruthú gréasáin na comhdhála ar fáil ar 18 Samhain as an nasc gréasáin seo.

Is féidir tuilleadh eolais faoin bhFóram chomh maith leis an gclár a fháil ag an nasc gréasáin seo.

Leathanach baile Choimisinéir Cánach agus Custaim an AE, an Coimisinéir Iniúchta agus Frith-chalaoiseAlgirdas Šemeta.

Gluaiseann faireachas buiséadach an AE go giar iomlán.

Lean an Coimisinéir Algirdas Šemeta ar Twitter.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending