Ceangail le linn

Coireachta

Eorpaigh agus lá na Domhanda i gcoinne Phionós an Bháis: béim an AE tiomantas díothú uilíoch

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

8072331827_e645217d5bInniu (10 Deireadh Fómhair) tá Lá Domhanda agus Eorpach i gcoinne an Phionóis Báis. Ar aon dul lena beartas láidir agus prionsabálta i gcoinne an phionóis bháis, is é an AE gan amhras, ceann de na himreoirí idirnáisiúnta is mó agus na príomhdheontóirí is suntasaí sa chúis díothaithe ar fud an domhain.

Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála / Leas-Uachtarán an Choimisiúin D'eisigh Catherine Ashton, Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa, Thorbjørn Jaglandof, comhdhearbhú chun an ócáid ​​a chomóradh.

Tá an troid i gcoinne phionós an bháis i gcroílár bheartas an AE um Chearta an Duine agus tosaíocht phearsanta don HR / VP. Úsáideann an AE na huirlisí go léir atá ar fáil d’fhonn a bheartas díothaithe a chur chun cinn, de réir threoirlínte ábhartha an AE. Le linn 2012 agus le linn an chéad leath de 2013, d’eisigh an AE 54 Ráiteas / Dearbhú agus rinne sé 30 dé-mharc, agus ar an gcaoi sin an cás maidir le pionós caipitil a mhapáil ar fud an domhain.

Aiseolas

Cheadaigh an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha an 22 Aibreán an téacs athbhreithnithe agus nuashonraithe de Threoirlínte an AE ar Phionós an Bháis, an chéad téacs riamh dá leithéid de Chearta an Duine dá chineál a glacadh i 1998 agus a ndearnadh athbhreithniú air faoi dhó ina dhiaidh sin (2001 agus 2008). Is comhdhlúthú é an téacs nua ar eispéireas an AE ina phríomhról ar fud an domhain i dtreo deireadh a chur le pionós an bháis. Mar a tharla roimhe seo, leanfaidh Treoirlínte an AE de bhunús a sholáthar do ghníomhaíocht an Aontais sa réimse.

I 2012, bhí an AE i gceannas ar fheachtas brústocaireachta dian le haghaidh rún Chomhthionól Ginearálta na NA ar a Moratóir ar Úsáid an Phionóis Báis. Ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar 21 Nollaig 2012 leis an rún le líon nach bhfacthas riamh roimhe vótaí 111 i bhfabhar ach tháinig méadú ar líon na gcomh-urraitheoirí go dtí an líon is airde riamh de 91.

Chomh maith le rannchuidiú le hiarrachtaí eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá dírithe ar phionós an bháis a dhíothú, is é an AE an chéad chomhlacht réigiúnach a bhfuil rialacha glactha aige lena dtoirmisctear trádáil in earraí a úsáidtear le haghaidh pionós caipitil (nó céasadh agus drochíde), mar chomh maith le soláthar cúnaimh theicniúil a bhaineann le hearraí den sórt sin.

Aiseolas

Le haghaidh tuilleadh eolais, Cliceáil anseo

Téacs an Dearbhaithe Chomhpháirtigh

Dearbhú Comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála / Leas-Uachtarán an Choimisiúin Catherine Ashton agus Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa Thorbjørn Jaglandof ar Lá Domhanda agus Domhanda i gcoinne an Phionóis Báis, 10 Deireadh Fómhair 2013.

“Inniu, ar ócáid ​​an Lá Eorpaigh agus an Domhain i gcoinne Phionós an Bháis, athdhearbhaíonn Comhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh a bhfreasúra láidir in aghaidh phionós caipitil a úsáid.

"Leanann siad ag cur béime, aon uair agus nuair is féidir, ar nádúr mídhaonna agus cruálach an phionóis neamhriachtanach seo agus ar a mhainneachtain coireacht a chosc. Cé go spreagann an móiminteam méadaitheach muid i dtreo deireadh a chur le pionós an bháis ar fud an domhain, atosú agus sáruithe ar Léiríonn fiche nó tríocha bliain de moratoria in áiteanna éagsúla ar domhan an gá atá le beart fada a dhéanamh i gcoinne phionós an bháis, san Eoraip agus ar fud an domhain. Taispeánann guthanna i bhfabhar phionós an bháis laistigh de chodanna áirithe den tsochaí, lena n-áirítear ar ár mór-roinn, go tá gá leanúnach le fáil amach cén fáth a ritheann pionós an bháis contrártha leis an gceart chun beatha agus le dínit an duine.

"Bunaithe ar an bhfíric nár tharla aon fhorghníomhú ar a gcríoch le cúig bliana déag anuas, tá an comhchuspóir uileghabhálach ag an Aontas Eorpach agus ag Comhairle na hEorpa an díothú a chomhdhlúthú laistigh dá theorainneacha agus lasmuigh de. Prótacail Uimhreacha 6 agus 13 a ghabhann leis an Éilíonn an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine chomh maith le hAirteagal 2 (2) de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh atá ceangailteach ar an Aontas Eorpach inniu, go gcuirfí deireadh le pionós an bháis. Sa chomhthéacs seo, iarraimid ar gach Stát Eorpach a nár chuir siad deireadh le pionós an bháis de jure i ngach cás, déanamh amhlaidh trí na prótacail ábhartha a dhaingniú don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.

"Is oth le Comhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh úsáid leanúnach phionós an bháis sa Bhealarúis, an t-aon tír san Eoraip atá fós á chur i bhfeidhm. Áitímid ar údaráis na Bealarúise gach féidearthacht atá ar fáil a scrúdú agus a iniúchadh chun moratóir ar fhorghníomhú a thabhairt isteach mar an chéad chéim i dtreo an díothaithe.

“Fáiltímid roimh iarrachtaí urghnácha an chomhghuaillíochta tras-réigiúnaigh a threoraigh agus a threoraigh glacadh, le líon gan fasach vótaí, i mí na Nollag 2012, Rún Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Moratorium ar úsáid phionós an bháis.

"Ba mhaith linn béim a leagan ar thábhacht siombalach agus substaintiúil an 5ú Comhdháil Dhomhanda a tionóladh i Maidrid an 12-15 Meitheamh 2013 agus tréaslaímid ó chroí leis na heagraithe, na ceithre thír Eorpacha a ghníomhaigh mar phríomhurraitheoirí agus na tíortha Eorpacha eile a chuidigh leis an ócáid. Taispeánann an rannpháirtíocht fhairsing éagsúil sa Chomhdháil seo an claonadh ar fud an domhain i gcoinne phionós an bháis. Leanfaidh Comhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh ag obair go dlúth leis na hidirghabhálaithe uile, an rialtas agus an tsochaí shibhialta, d’fhonn sineirgí a fhorbairt i dtreo díothú uilíoch .

"Tíortha na nIarrthóirí sa Tuirc, iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine *, Montainéagró *, an Íoslainn + agus an tSeirbia *, Tíortha an Phróisis Chobhsaíochta agus Comhlachais agus iarrthóirí ionchasacha na hAlbáine agus na Boisnia agus Heirseagaivéin, agus tíortha EFTA Lichtinstéin agus an Iorua, baill den Ailíníonn Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa, chomh maith leis an Úcráin agus Poblacht na Moldóive iad féin leis an dearbhú seo. "

* Tá Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró agus an tSeirbia fós mar chuid den Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais + Tá an Íoslainn ina ball de CSTE agus den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch i gcónaí.

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Margadh cóicín na hEorpa: Níos iomaíche agus níos foréigní

foilsithe

on

Níos foréigní, níos éagsúla agus níos iomaíche: seo príomhthréithe na trádála cóicín san Eoraip. An Nua Tuarascáil Léargais Cóicín, a sheol Europol agus UNODC inniu (8 Meán Fómhair), a thugann léargas ar dhinimic nua mhargadh an chóicín, ar bagairt shoiléir í do shlándáil na hEorpa agus na cruinne. Seoladh an tuarascáil mar chuid de chlár oibre CRIMJUST - Comhoibriú ceartais choiriúil a neartú feadh bealaí gáinneála ar dhrugaí faoi chuimsiú Chlár Sreabhadh Aindleathach Domhanda an Aontais Eorpaigh.

Chruthaigh ilroinnt an tírdhreacha choiriúil i dtíortha foinse deiseanna nua do líonraí coiriúla Eorpacha soláthar díreach cóicín a fháil, ag gearradh amach na n-idirghabhálaithe. Mar thoradh ar an gcomórtas nua seo sa mhargadh tá soláthar méadaithe cóicín agus dá bharr sin tá níos mó foréigin ann, treocht a forbraíodh i Measúnú Bagairt Coireachta Tromchúiseach agus Eagraithe Europol 2021. Thug líonraí nua gáinneála dúshlán do mhonaplachtaí ceannasach roimhe seo i soláthar mórdhíola cóicín do mhargaí na hEorpa. Bhunaigh líonraí coiriúla na mBalcán Thiar, mar shampla, teagmhálacha díreacha le táirgeoirí agus tá áit fheiceálach acu i soláthar mórdhíola cóicín. 

Cuireann an tuarascáil béim ar thábhacht na hidirghabhála ag an bhfoinse toisc go bhfuil an margadh seo á thiomáint go mór ag an slabhra soláthair. Cuirfidh an comhar a neartú agus an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí a mhéadú tuilleadh le héifeachtacht imscrúduithe agus braite lastais. Cuireann an tuarascáil béim ar a thábhachtaí atá imscrúduithe sciúrtha airgid chun brabúis neamhdhleathacha a rianú agus coigistiú cúntóirí a bhaineann le gníomhaíochtaí coiriúla. Tá na himscrúduithe airgeadais seo ag croílár an chomhraic i gcoinne gáinneála cóicín, ag cinntiú nach n-íocann na gníomhaíochtaí coiriúla.

Aiseolas

Dúirt Julia Viedma, ceann roinne an Ionaid Oibriúcháin agus Anailíse ag Europol: “Tá gáinneáil ar chóicín ar cheann de na príomhchúiseanna imní atá romhainn san AE anois. Tá beagnach 40% de na grúpaí coiriúla atá gníomhach san Eoraip bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, agus gineann an trádáil cóicín ilbhilliún-euro i mbrabúis choiriúla. Cuideoidh tuiscint níos fearr ar na dúshláin atá romhainn le cur i gcoinne níos éifeachtaí an bhagairt fhoréigneach a léiríonn líonraí gáinneála cóicín dár bpobail. "  

Chuir Chloé Carpentier, Ceann na Rannóige um Thaighde ar Dhrugaí ag UNODC, béim ar an gcaoi “is dóigh go leanfaidh dinimic reatha éagsúlú agus iomadú bealaí soláthair cóicín, gníomhaithe coiriúla agus módúlachtaí, má fhágtar gan seiceáil iad”.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Neamh-mhargaithe: 23 á gcoinneáil ar chalaois comhréitigh ríomhphoist ghnó COVID-19

foilsithe

on

Tá údaráis sa Rómáin, san Ísiltír agus in Éirinn tar éis scéim sofaisticiúil calaoise a úsáideann ríomhphoist chomhréitithe agus calaois réamhíocaíochta a nochtadh mar chuid de chaingean a chomhordaigh Europol. 

An 10 Lúnasa, coinníodh 23 duine a raibh amhras fúthu i sraith ruathair a rinneadh go comhuaineach san Ísiltír, sa Rómáin agus in Éirinn. Cuardaíodh 34 áit san iomlán. Creidtear go ndearna na coirpigh seo cuideachtaí calaoiseacha i thart ar 20 tír ar a laghad de thart ar € 1 milliún. 

Ba é grúpa coireachta eagraithe a reáchtáil an chalaois a thairg táirgí bréige eile a bhí le díol ar líne go mídhleathach roimh phaindéim COVID-19, mar shampla millíní adhmaid. Anuraidh d’athraigh na coirpigh a modus operandi agus thosaigh siad ag tairiscint ábhair chosanta tar éis ráig na paindéime COVID-19. 

Aiseolas

Chruthaigh an grúpa coiriúil seo - comhdhéanta de náisiúnaigh ó thíortha éagsúla san Afraic a bhfuil cónaí orthu san Eoraip, seoltaí ríomhphoist bréige agus leathanaigh ghréasáin cosúil leis na cinn a bhaineann le cuideachtaí dlisteanacha mórdhíola. Agus iad ag pearsanú na gcuideachtaí seo, chuirfeadh na coirpigh seo na híospartaigh - cuideachtaí Eorpacha agus Áiseacha den chuid is mó, i mbun orduithe a chur leo, ag iarraidh na híocaíochtaí roimh ré d’fhonn na hearraí a sheoladh. 

Mar sin féin, níor seachadadh na hearraí riamh, agus rinneadh na fáltais a sciúradh trí chuntais bhainc na Rómáine a bhí faoi rialú na gcoirpeach sular aistarraingíodh iad ag ATManna. 

Tá Europol ag tacú leis an gcás seo ó thosaigh sé in 2017 trí: 

Aiseolas
  • Na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile ar gach taobh a chonaic ag obair go dlúth le chéile le hIonad Cibearchoireachta Eorpach (EC3) Europol chun ullmhú don lá gníomhaíochta;
  • forbairt agus anailís leanúnach faisnéise a sholáthar chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
  • beirt dá shaineolaithe cibearchoireachta a imscaradh chuig na ruathair san Ísiltír chun tacú le húdaráis na hÍsiltíre le cros-seiceáil ar fhaisnéis fíor-ama a bailíodh le linn na hoibríochta agus chun fianaise ábhartha a fháil. 

Eurojust chomhordaigh sé an comhar breithiúnach i bhfianaise na gcuardach agus thug sé tacaíocht le forghníomhú roinnt ionstraimí comhair bhreithiúnaigh.

Rinneadh an gníomh seo faoi chuimsiú an Ardán ildisciplíneach Eorpach i gcoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT).

Bhí na húdaráis forfheidhmithe dlí seo a leanas páirteach sa chaingean seo:

  • An Rómáin: Póilíní Náisiúnta (Poliția Română)
  • An Ísiltír: Póilíní Náisiúnta (Politie)
  • Éireann: Póilíní Náisiúnta (An Garda Síochána)
  • Europol: Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3)
     
EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a timthriall beartais ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha bhallstáit, institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. cibearchoireacht ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending