Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Sábháilteacht iarnróid: Fáiltíonn an Coimisiún roimh an dul chun cinn suntasach atá déanta ag an gComhairle Iompair

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

iarnród-pacáisteD’fháiltigh an Coimisiún Eorpach roimh an gcomhaontú ‘cur chuige ginearálta’ ar thángthas air ag an gComhairle Iompair an 10 Deireadh Fómhair maidir le hathmhúnlú ar an treoir sábháilteachta iarnróid. Is é an athmhúnlú seo an dara cuid den rud mar a thugtar air An Ceathrú Pacáiste Iarnróid - molta i mí Eanáir 2013 - agus é mar aidhm deireadh a chur le bacainní riaracháin agus teicniúla atá ann cheana tríd an Limistéar Eorpach Iarnróid Aonair a fhorbairt tuilleadh, rud a chuirfidh le hiomaíochas na hearnála iarnróid i gcomparáid le modhanna eile iompair.

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Siim Kallas, atá freagrach as iompar: "Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil dul chun cinn maith déanta againn ar an ngné seo den phacáiste iarnróid, faoi Uachtaránacht AE na Liotuáine. Is píosa ríthábhachtach den bhfreagra é ar mhaithe le níos fearr agus níos mó. iarnróid iomaíocha san Eoraip. Leanfaimid orainn ag déanamh ár ndícheall dul chun cinn tapa a dhéanamh ar na codanna eile den phacáiste freisin. "

Is é an príomhthiománaí don athmhúnlú ná simpliú an phróisis maidir le teastais sábháilteachta a dheonú do ghnóthais iarnróid (RU), le haistriú ón gcóras reatha i dtreo deimhniú sábháilteachta AE amháin atá bailí i ngach ballstát ina bhfuil sé i gceist ag an iarratasóir feidhmiú.

Aiseolas

Cuimsíonn an “cur chuige ginearálta” feabhsuithe eile maidir leis an gcreat dlíthiúil reatha, mar shampla:

  • Soiléiriú ar róil agus ar fhreagrachtaí gach gníomhaí;
  • alt nua maidir le hoibleagáidí na n-údarás náisiúnta sábháilteachta maidir le gníomhaíocht mhaoirseachta, agus;
  • forálacha soiléire maidir leis an nasc idir maoirseacht agus deimhniú.

Is oth leis an gCoimisiún, áfach, gur cuireadh moill ar chur chun feidhme na treorach athbhreithnithe (idirthréimhse cúig bliana) a d'iarr na Ballstáit. Tá dhá bhliain molta ag an gCoimisiún, ag cur san áireamh nach mór an tréimhse cur chun feidhme a theorannú go dian do riachtanas na gníomhaireachta í féin a ullmhú do na cúraimí nua. Ní féidir aon mhoill níos faide a bheith inchosanta ós rud é go bhfuil gá práinneach leis an athchóiriú.

Tá athruithe tábhachtacha tagtha ar mhargadh iarnróid an AE, le trí 'phacáiste iarnróid' reachtacha ag oscailt margaí náisiúnta de réir a chéile agus ag déanamh iarnróid níos iomaíche agus idir-inoibritheach ar leibhéal an AE. Mhol an Coimisiún an Ceathrú Pacáiste Iarnróid chun na constaicí atá fágtha a bhaint agus seirbhísí iarnróid an AE a fheabhsú ar deireadh.

Aiseolas

Na chéad chéimeanna eile

Meastar go gcríochnóidh Parlaimint na hEorpa a céad léamh ar ghnéithe uile an phacáiste ag tús na bliana seo chugainn.

Idir an dá linn, rachaidh pléití na Comhairle ar aghaidh ar na chéad eilimintí eile den phacáiste, go sonrach ar an Rialachán nua don Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid.

Fore tuilleadh eolais, Cliceáil anseo agus anseo.

An Coimisiún Eorpach

Conas féachaint ar sheoladh 2021 Stát an Aontais?

foilsithe

on

Craolfaidh Satailít aitheasc Stát an Aontais 2021 an Uachtaráin von der Leyen beo ar an Eoraip amhail 9h CET, an 15 Meán Fómhair. Ar an Cainéal EbS +, gheobhaidh tú an óráid ina bhunleagan agus fuair sí teideal i 24 theanga oifigiúla an AE. Ar an Cainéal EbS, déanfaidh tú an óráid sna leaganacha teanga céanna, ach feabhsófar í le píosaí scannáin léirithe. Déanfar seoladh Stát an Aontais a shruthú beo ar an suíomh Gréasáin oifigiúil SOTEU chomh maith le cuntais mheáin shóisialta an Choimisiúin Eorpaigh: FacebookTwitterLinkedIn agus YouTube. Chun faisnéis a fháil faoi tharchur satailíte nó faoi conas na himreoirí beo a leabú ar do shuíomh Gréasáin, téigh i dteagmháil le do thoil Foireann AV. Chun faisnéis a fháil faoi conas an sruth a leabú ar do chuntais meán sóisialta, téigh i dteagmháil lenár meáin shóisialta team.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Idirnascacht Leictreachais

Formheasann an Coimisiún bearta na Gréige chun rochtain ar leictreachas a mhéadú d’iomaitheoirí PPC

foilsithe

on

Rinne an Coimisiún Eorpach bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí, faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE, bearta a mhol an Ghréig chun ligean d’iomaitheoirí Chorparáid na Cumhachta Poiblí (PPC), sealbhóir leictreachais faoi úinéireacht stáit na Gréige, níos mó leictreachais a cheannach ar bhonn níos fadtéarmaí. Chuir an Ghréig na bearta seo isteach chun an saobhadh a chruthaigh rochtain eisiach PPC ar ghiniúint breoslaithe ligníte a bhaint, a fuair cúirteanna an Choimisiúin agus an Aontais chun neamhionannas deiseanna a chruthú i margaí leictreachais na Gréige. Rachaidh na leigheasanna atá beartaithe i léig nuair a stopfaidh plandaí ligníte atá ann cheana ag feidhmiú go tráchtála (a bhfuiltear ag súil leo faoi 2023 faoi láthair) nó, ar a dhéanaí, faoin 31 Nollaig 2024.

Ina cinneadh Márta 2008, fuair an Coimisiún gur sháraigh an Ghréig rialacha iomaíochta trí chearta rochtana faoi phribhléid a thabhairt do PPC chun ligníte. D'iarr an Coimisiún ar an nGréig bearta a mholadh chun éifeachtaí frithiomaíocha an tsáraithe sin a cheartú. Mar gheall ar achomhairc sa Chúirt Ghinearálta agus i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa araon, agus deacrachtaí le haighneacht leigheasanna roimhe seo a chur i bhfeidhm, níor cuireadh bearta ceartaitheacha den sórt sin i bhfeidhm go dtí seo. An 1 Meán Fómhair 2021, chuir an Ghréig leagan leasaithe de na leigheasanna isteach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go dtugann na bearta atá beartaithe aghaidh iomlán ar an sárú a d’aithin an Coimisiún ina Chinneadh in 2008, i bhfianaise phlean na Gréige chun gach giniúint ligníte-bhreoslaithe atá ann cheana a dhíchoimisiúnú faoi 2023 de réir chuspóirí comhshaoil ​​na Gréige agus an AE. Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an cinneadh agus na bearta a mhol an Ghréig ar chumas iomaitheoirí PPC fálú níos fearr i gcoinne luaineacht praghsanna, ar gné ríthábhachtach iad chun dul san iomaíocht sa mhargadh le haghaidh leictreachais miondíola agus praghsanna cobhsaí a thairiscint do thomhaltóirí. Oibríonn na bearta lámh ar láimh le plean na Gréige chun a ghléasraí cumhachta breoslaithe ligníte a thruailliú a dhíchoimisiúnú trí úsáid na bplandaí seo a dhíspreagadh, ag teacht go hiomlán le Beart Glas na hEorpa agus le cuspóirí aeráide an AE. "

Aiseolas

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Roimh óráid Stát an Aontais, foilsíonn an Coimisiún forbhreathnú ar thorthaí na bliana seo caite

foilsithe

on

Roimh aitheasc Stát an Aontais atá le seachadadh ag an Uachtarán Ursula von der Leyen an 15 Meán Fómhair, tá forbhreathnú curtha i láthair ag an gCoimisiún ar a chuid oibre agus ar a éachtaí i rith na bliana. Ar fáil i ngach teanga AE, déanann an foilseachán cur síos ar na bearta a glacadh chun déileáil leis an bpaindéim agus chun tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin a chomhlíonadh. Is iad an dá réimse a aibhsíodh go háirithe ná obair gan staonadh an Choimisiúin chun deireadh a chur leis an bpaindéim, agus chun ár ngeilleagair a athbheochan trí ‘NextGenerationEU’, agus iad a dhéanamh níos glaise, níos digití agus níos athléimní.

Clúdaíonn an bróisiúr gníomh an Choimisiúin ar an ardán idirnáisiúnta freisin. Le bliain anuas, sheol an Coimisiún an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, atá le feiceáil san fhoilseachán freisin. Tugann sé an t-urlár do shaoránaigh ionas gur féidir leo a dtuairimí a chur in iúl go díreach ar fhorbairt an Aontais. Cuimsíonn an foilseachán féilire d’imeachtaí agus d’fhorbairtí móra ó Mheán Fómhair 2020.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending