Ceangail le linn

Bithéagsúlacht

Nádúr na hEorpa a Chosaint: Teastaíonn níos mó uaillmhian chun caillteanas bithéagsúlachta a stopadh faoi 2020

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

bithéagsúlachtLéiríonn an t-athbhreithniú meántéarma straitéis bithéagsúlachta an AE dul chun cinn i gcuid mhaith réimsí, ach béim ar an ngá atá le iarracht níos mó na Ballstáit ar chur i bhfeidhm chun stop le caillteanas bithéagsúlachta faoi 2020.

An t-athbhreithniú meántéarma ar an Straitéis Bithéagsúlachta an AE déanann sé measúnú féachaint an bhfuil an AE ar an mbóthar ceart chun an cuspóir chun caillteanas bithéagsúlachta a stopadh faoi 2020. Taispeánann na torthaí dul chun cinn i go leor réimsí, ach leagann siad béim ar an ngá atá le hiarracht i bhfad níos mó tiomantais a chur i bhfeidhm maidir le cur chun feidhme na mballstát. Tá cur isteach ar chumas an dúlra an t-aer agus an t-uisce a ghlanadh, barraí a phailniú agus tionchair tubaistí mar thuilte a theorannú, agus d’fhéadfadh costais gan choinne a d’fhéadfadh a bheith suntasach don tsochaí agus dár ngeilleagar. An Pobalbhreithe ar fud an AE, Foilsithe freisin inniu (2 Deireadh Fómhair) Deimhníonn, go bhfuil formhór mhuintir na hEorpa i gceist mar gheall ar na héifeachtaí le caillteanas bithéagsúlachta agus aitheantas a thabhairt don tionchar diúltach a bheith aige ar shláinte an duine agus dea-bhail, agus ar deireadh thiar ar ár bhforbairt eacnamaíoch fadtéarmach.

Ghlac an AE straitéis chun an caillteanas bithéagsúlachta seo a stopadh faoi 2020. Aibhsíonn measúnú an lae inniu, a thagann leath bealaigh tríd an straitéis, go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh ar an talamh chun beartais an AE a chur i ngníomh. Ar dtús, ní mór do bhallstáit reachtaíocht nádúir an AE a chur i bhfeidhm níos fearr. Tá níos mó ná trí cheathrú de na gnáthóga nádúrtha tábhachtacha san AE i riocht neamhfhabhrach anois, agus tá go leor speiceas faoi bhagairt a ndíothachta. Braithfidh stad ar chaillteanas bithéagsúlachta freisin ar cé chomh héifeachtach agus a dhéantar imní faoi bhithéagsúlacht a chomhtháthú i mbeartais talmhaíochta, foraoiseachta, iascaigh, forbartha réigiúnacha agus trádála. An leasaithe Comhbheartas Talmhaíochta deiseanna do chomhtháthú níos fearr ar ábhair imní bithéagsúlachta, ach beidh sé ar an méid a Bhallstáit a chur i bhfeidhm na bearta, go náisiúnta, a chinneadh an rath a bhí ar an CBT. I ndeireadh na dála, ní mór ár gcaipiteal nádúrtha a bheith aitheanta agus meas, ní hamháin laistigh de na teorainneacha ar ár gceantair chosanta, ach tá níos mó go forleathan ar fud ár tailte agus farraigí. Tá an Coimisiún ag tabhairt faoi láthair seiceáil folláine de na hÉin agus Gnáthóga an AE a mheasúnú an bhfuil sé a bhaint amach a chuspóirí luachmhar ar an mbealach is éifeachtaí.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Gnóthaí Muirí agus Iascaigh Karmenu Vella: “Tá neart ceachtanna le tarraingt as an tuarascáil seo - roinnt dul chun cinn maith, agus samplaí maithe le aithris, ach tá i bhfad níos mó oibre ag teastáil chun na bearnaí a dhúnadh agus ár spriocanna bithéagsúlachta a bhaint amach. faoi ​​2020. Níl aon áit ann chun a bheith bogásach - má chailltear bithéagsúlacht cailltear ár gcóras tacaíochta beatha. Ní féidir linn é sin a íoc, agus ní féidir lenár ngeilleagar ach an oiread. "

Athbhunú gnáthóga nádúrtha agus ag tógáil bonneagar glas dúshlán don Eoraip i gcónaí. An Straitéis Bhonneagair Ghlas an AE - nuair a chuirfear i bhfeidhm é - ba cheart go dtabharfadh sé buntáistí iomadúla thar raon earnálacha lena n-áirítear talmhaíocht, foraoiseacht agus iascach. Tá speicis ionracha eachtrannach ar cheann de na bagairtí is mó fáis ar bhithéagsúlacht san Eoraip, ag déanamh damáiste suntasach don talmhaíocht, don fhoraoiseacht agus don iascach, a chosnaíonn ar an AE EUR 12 billiún sa bhliain ar a laghad. A nua Rialachán an AE teacht i bhfeidhm i ngleic leis an scaipeadh speicis choimhthíocha ionracha agus tá obair ar bun chun liosta de speicis ionracha is ábhar imní an AE a bhunú trí 2016 luath.

Ar an scála domhanda, cuireann an AE go mór chun stop a chur le cailliúint bithéagsúlachta. In éineacht lena ballstáit, is é an deontóir airgeadais is mó le caomhnú na bithéagsúlachta. Tá céimeanna tosaigh tógtha ag an AE a laghdú tiománaithe go hindíreach le caillteanas bithéagsúlachta, lena n-áirítear trádáil fiadhúlra, iascaireacht mhídhleathach agus bithéagsúlacht a chomhtháthú isteach ina chomhaontuithe trádála. An Clár Oibre 2030 nua domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe Athdhearbhaíonn an gá atá le seachadadh a dhéanamh ar ngealltanas foriomlán sa réimse sin.

Aiseolas

Foilsiú an athbhreithnithe mheántéarma comhthráthach leis sin de shuirbhé Eorabharaiméadair a léiríonn na hábhair imní a chuir na hEorpa maidir leis na treochtaí reatha ar an mbithéagsúlacht. I mo thuairimse, ar a laghad trí cheathrú de mhuintir na hEorpa go bhfuil aon dochar mór d'ainmhithe, plandaí agus éiceachórais ar leibhéal náisiúnta, Eorpach agus domhanda, agus níos mó ná leath a cheapann go mbeidh siad i bhfeidhm go pearsanta caillteanas bithéagsúlachta.

cúlra

Tá sé mar aidhm ag an straitéis bithéagsúlachta an AE go dtí 2020 chun stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta agus le díghrádú seirbhísí éiceachórais, ar ais iad a mhéid is féidir ag 2020, agus cabhrú sheachaint caillteanas bithéagsúlachta domhanda. Leagann sé spriocanna i sé phríomhréimse: cur i bhfeidhm iomlán na reachtaíochta chineál an AE; a chothabháil agus a héiceachórais agus a gcuid seirbhísí a athchóiriú; níos inbhuanaithe talmhaíocht, foraoiseacht agus iascaigh; rialú níos doichte maidir le speicis choimhthíocha ionracha, agus rannchuidiú an AE níos mó a dhroim seoil caillteanas bithéagsúlachta domhanda. Leagtar béim sa Straitéis an AE an gá a chur san áireamh go hiomlán na tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta a chuireann ranníocaíocht nádúr agus a chomhtháthú na sochair i gcórais tuairiscithe agus cuntasaíochta. aidhm ag an Straitéis ag sheachadadh bithéagsúlachta domhanda faoin gCoinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus cuireann sé le 2030 Chlár Oibre nua domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe.

Tuilleadh eolais

An Athbhreithniú Meántéarma Straitéis Bithéagsúlachta an AE go dtí 2020 - Tuarascáil ón gCoimisiún

Straitéis bithéagsúlachta an AE go 2020

Straitéis bithéagsúlachta an AE go 2020: brochure

Stáit Dúlra 2015 Tuarascáil

Eorabharaiméadar ar an mbithéagsúlacht

Bithéagsúlacht

Déanann taighde BIOSWITCH anailís ar pheirspictíochtaí tomhaltóirí na hÉireann agus na hÍsiltíre ar tháirgí bithbhunaithe

foilsithe

on

Tá taighde déanta ag BIOSWITCH, tionscadal Eorpach a fhéachann le feasacht a mhúscailt i measc úinéirí branda agus iad a spreagadh chun comhábhair bithbhunaithe a úsáid in ionad comhábhair iontaise-bhunaithe ina gcuid táirgí, chun iompar tomhaltóirí agus peirspictíochtaí táirgí bithbhunaithe a thuiscint. Is éard a bhí sa staidéar suirbhé cainníochtúil i measc tomhaltóirí 18-75 bliain d’aois in Éirinn agus san Ísiltír chun tuiscint a fháil ar pheirspictíochtaí tomhaltóirí maidir le táirgí bithbhunaithe. Rinneadh anailís, comparáid agus tiomsú ar na torthaí go léir i bpáipéar athbhreithnithe piaraí ar féidir dul i gcomhairle leis sa nasc seo.

“Tá sé ríthábhachtach tuiscint níos fearr a fháil ar an dearcadh atá ag tomhaltóirí ar tháirgí bithbhunaithe chun cuidiú leis an gclaochlú ó thionscal iontaise-bhunaithe go tionscal bithbhunaithe, tacú le haistriú na hEorpa go geilleagar ísealcharbóin agus cuidiú le príomhspriocanna inbhuanaitheachta a bhaint amach, ”A dúirt James Gaffey, comh-stiúrthóir ar an gCiorclán um Thaighde Bith-Eacnamaíochta in Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan. Tugann cuid de phríomhthorthaí an staidéir le fios go bhfuil dearcadh réasúnta dearfach ag tomhaltóirí sa dá thír maidir le táirgí bithbhunaithe, agus léiríonn tomhaltóirí na hÉireann, agus go háirithe mná na hÉireann, seasamh beagán níos dearfaí.

Thairis sin, tá tuiscint beagán níos dearfaí ag tomhaltóirí na hÉireann freisin go bhféadfadh a rogha tomhaltóra a bheith tairbheach don chomhshaol, agus ar an iomlán, go bhfuil siad níos sásta íoc breise as táirgí bithbhunaithe. Chuir tomhaltóirí sa dá thír in iúl go raibh praghas mar phríomhfhachtóir a raibh tionchar aige ar cheannach táirgí bithbhunaithe, agus níl thart ar leath de na hagallaithe toilteanach níos mó a íoc as táirgí bithbhunaithe. Mar an gcéanna, is dóichí go gceannóidh tomhaltóirí sa dá thír táirgí bithbhunaithe ó na catagóirí táirgí céanna, na príomhtháirgí ná táirgí pacáistithe, táirgí indiúscartha, agus táirgí glantacháin, sláinteachais agus sláintíochta.

Aiseolas

Is dóichí go n-íocfar préimh ghlas as catagóirí mar tháirgí indiúscartha, cosmaidí agus cúram pearsanta. Tomhaltóirí sa dá thír a cheaptar ar inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​mar fhachtóir suntasach agus iad ag roghnú idir tháirgí; áfach, bíonn níos mó meáchain ag téarmaí mar in-bhithmhillte agus in-mhúirínithe ná an téarma bithbhunaithe i measc tomhaltóirí, rud a léiríonn go gcaithfear níos mó oibre a dhéanamh chun eolas agus tuiscint na dtomhaltóirí ar tháirgí bithbhunaithe a fheabhsú. Ina ainneoin sin, ba léir an léiriú foriomlán ar rogha na dtomhaltóirí maidir le táirgí bithbhunaithe seachas táirgí iontaise, mar dúirt 93% de fhreagróirí na hÉireann agus 81% de fhreagróirí na hÍsiltíre gurbh fhearr leo táirgí bithbhunaithe a cheannach
Fuair ​​an tionscadal seo maoiniú ó Chomhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe (JU) faoi chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh faoi chomhaontú deontais Uimh. 887727. seachas táirgí iontaise-bhunaithe. Bhí beagnach leath acu sásta fiú beagán níos mó a íoc as na roghanna bithbhunaithe.

“Bhí sé iontach dearcaí dearfacha a thabhairt faoi deara i measc tomhaltóirí i leith táirgí bithbhunaithe,” a dúirt John Vos, comhairleoir sinsearach agus bainisteoir tionscadal Eorpach ag Grúpa Teicneolaíochta Bithmhaise BTG. “Tá súil againn go mbeidh torthaí an staidéir seo mar bhunús le haghaidh tuilleadh iniúchta ar an ábhar seo agus spreagfaidh siad an margadh do tháirgí bithbhunaithe trí aghaidh a thabhairt ar neamhchinnteachtaí maidir le héileamh na dtomhaltóirí in Éirinn agus san Ísiltír."

Maidir le BIOSWITCH

Aiseolas

Is tionscnamh é BIOSWITCH arna mhaoiniú ag Comhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe (BBI JU) faoi chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh le buiséad iomlán de € 1 milliún. Comhordaíonn eintiteas na Fionlainne CLIC Innovation an tionscadal agus cruthaíonn cuibhreannas ildisciplíneach ocht gcomhpháirtí as sé thír dhifriúla é. I measc phróifílí na gcomhpháirtithe tá ceithre bhraisle tionsclaíocha: Nuálaíocht CLIC, Corporación Tecnológica de Andalucía, BIA Fhlóndras agus an Danmhairg Braisle Bia & Bith; dhá Eagraíocht Taighde agus Teicneolaíochta: Institiúid Teicneolaíochta na Mumhan agus Ionad Taighde Teicniúil VTT na Fionlainne; agus dhá FBM: Grúpa Teicneolaíochta Bithmhaise BTG agus Nuálaíochtaí Inbhuanaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Éisteacht phoiblí ar nasc idir caillteanas bithéagsúlachta agus paindéimí mar COVID-19 

foilsithe

on

Tionólfar éisteacht na Parlaiminte faoi ‘Ag tabhairt aghaidh ar an séú mais-dhíothú agus riosca méadaitheach paindéimí: Cén ról do Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030’ inniu (14 Eanáir).

Eagraithe ag an gCoiste um Chomhshaol, Sláinte Poiblí agus Sábháilteacht Bia, tabharfaidh an éisteacht aghaidh ar chailliúint na bithéagsúlachta agus a mhéid a mhéadaíonn sé seo an baol go mbeidh paindéimí ann mar gheall ar athrú ar úsáid talún, athrú aeráide agus trádáil fiadhúlra. Pléifear an ról a d’fhéadfadh a bheith ag Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030 maidir le cur i gcoinne caillteanas bithéagsúlachta agus maidir le tiomantas an AE agus tiomantas domhanda don bhithéagsúlacht a mhéadú.

Ardán Idir-Rialtasach ar Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais Déanfaidh an Dr Anne Larigauderie agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghníomhaireacht Chomhshaoil ​​na hEorpa an Dr Hans Bruyninckx an éisteacht phoiblí a oscailt.

Tá an clár mionsonraithe ar fáil anseo.

Féadfaidh tú an éisteacht a leanúint beo anseo ó 9h inniu.

Aiseolas

Straitéis bithéagsúlachta an AE do 2030

Tráthnóna Déardaoin, pléifidh Feisirí an dréacht-tuarascáil le rapóirtéir César Luena (S&D, ES) a thugann freagra ar an Straitéis Bithéagsúlachta an Choimisiúin do 2030 agus fáiltíonn sé roimh leibhéal na huaillmhéine sa straitéis. Cuireann an dréacht-tuarascáil i bhfios go láidir go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar gach príomhspreagadh díreach athraithe sa nádúr agus cuireann sé imní in iúl faoi dhíghrádú ithreach, tionchar an athraithe aeráide agus laghdú ar líon na bpailneoirí. Pléann sé freisin na saincheisteanna a bhaineann le maoiniú, príomhshruthú agus an creat rialachais don bhithéagsúlacht, iarrann sé clár Green Erasmus dírithe ar athchóiriú agus caomhnú, agus leagann sé béim ar an ngá le gníomhaíocht idirnáisiúnta, lena n-áirítear maidir le rialachas aigéin.

Féadfaidh tú cruinniú an choiste a leanúint beo anseo ó 13h15.

Tuilleadh eolais 

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Cruinniú Mullaigh One Planet: Iarrann an tUachtarán von der Leyen comhaontú uaillmhianach, domhanda agus athraithe cluiche ar bhithéagsúlacht

foilsithe

on

An 11 Eanáir, ghlac Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, páirt sa ‘Chruinniú Mullaigh One Planet’ don bhithéagsúlacht, trí fhíschomhdháil. Ina hóráid, leag an tUachtarán von der Leyen béim ar “Is í 2021 an bhliain nuair a chasfaidh an domhan duilleog nua dár bplainéad” ag an COP15 don dúlra i Kunming, i mí na Bealtaine i mbliana. D'iarr sí “uaillmhianach, domhanda agus comhaontú i stíl Pháras atá ag athrú cluiche ”a dhréachtófar ag COP15, ós rud é go mbaineann sé seo ní amháin le forbairt inbhuanaithe, ach le comhionannas, slándáil agus cáilíocht na beatha freisin. D'athdhearbhaigh an tUachtarán toilteanas na hEorpa an bealach a thaispeáint agus an oiread comhpháirtithe a thabhairt is féidir é a chur ar bord, agus é ag treorú trí ghníomh agus uaillmhian sa bhaile. Labhair an tUachtarán von der Leyen freisin faoin nasc idir caillteanas bithéagsúlachta agus COVID-19: “Mura ndéanaimid gníomhú go práinneach chun ár nádúr a chosaint, d’fhéadfadh go mbeimis ag an tús cheana féin de ré na bpaindéimí. Ach is féidir linn rud éigin a dhéanamh faoi. Teastaíonn gníomhaíocht dhomhanda chomhbheartaithe agus forbairt inbhuanaithe áitiúil uaidh. Agus díreach agus muid ag comhoibriú le haghaidh ár 'One Planet' caithfimid oibriú le chéile le haghaidh ár 'Sláinte Amháin'. "

Ag labhairt dó ag an gcruinniú mullaigh arna óstáil ag an bhFrainc, na Náisiúin Aontaithe agus an Banc Domhanda, leag Ursula von der Leyen amach an chaoi a bhfuil an Coimisiún ag obair chun bithéagsúlacht a chaomhnú: “Taispeánann sé seo gur gníomh áitiúil agus domhanda is cúis le duilleog nua don dúlra a iompú. uaillmhian. Sin é an fáth go bhfuilimid, le Beart Glas na hEorpa, ag cur lenár ngníomh agus lenár n-uaillmhian féin - go háitiúil agus go domhanda. Agus cuideoidh an Comhbheartas Talmhaíochta nua, níos glaise linn slite beatha agus slándáil bia a chosaint - agus muid ag cosaint ár nádúir agus ár n-aeráide. " Mar fhocal scoir, mheabhraigh sí do rannpháirtithe “dualgas na hEorpa a chinntiú nach spreagann ár Margadh Aonair dífhoraoisiú i bpobail áitiúla in áiteanna eile ar domhan.”

Féach ar an óráid anseo, léigh go hiomlán é anseo. Faigh tuilleadh eolais faoi obair an Choimisiúin chun bithéagsúlacht ár bplainéad a chosaint anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending