Ceangail le linn

Fuinneamh

Tacaíonn Feisirí Eorpacha le pleananna chun úsáid fuinnimh in-athnuaite a threisiú 

ROINN:

foilsithe

on

Vótáil an Pharlaimint Dé Máirt (12 Meán Fómhair) chun cur le himscaradh fuinnimh in-athnuaite, i gcomhréir le pleananna an Chomhaontaithe Ghlais agus REPowerEU, Seisiún iomlánach, ITRE .

Le nuashonrú na Treorach um Fhuinneamh In-athnuaite (RED), a comhaontaíodh cheana idir na Feisirí Eorpacha agus an Chomhairle, ardaítear an sciar d’fhuinneamh in-athnuaite i dtomhaltas deiridh fuinnimh an AE go 42.5% faoi 2030. Ba cheart do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh 45% a bhaint amach.

Cuirfidh an reachtaíocht dlús freisin le nósanna imeachta chun ceadanna a dheonú do ghléasraí cumhachta fuinnimh in-athnuaite nua, amhail painéil ghréine nó tuirbíní gaoithe, nó chun na cinn atá ann cheana a oiriúnú. Níor cheart go dtógfadh sé níos mó ná 12 mhí d’údaráis náisiúnta suiteálacha nua fuinnimh in-athnuaite a cheadú, má tá siad lonnaithe i mar a thugtar air "áiteanna in-athnuaite a théann". Lasmuigh de réimsí den sórt sin, níor chóir go mbeadh an próiseas níos faide ná 24 mí.

In earnáil an iompair, ba cheart go dtiocfadh laghdú 14.5% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030 mar thoradh ar imscaradh fuinnimh in-athnuaite, trí úsáid a bhaint as sciar níos mó de ard-bhithbhreoslaí agus cuóta níos uaillmhianaí do bhreoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch, amhail hidrigin.

Chinntigh Feisirí Eorpacha freisin gur leag na Ballstáit sprioc tháscach amach maidir le teicneolaíocht nuálaíoch fuinnimh in-athnuaite de 5 % ar a laghad den acmhainn fuinnimh in-athnuaite nua-shuiteáilte, chomh maith le creat ceangailteach do thionscadail fuinnimh trasteorann. Bhrúigh siad ar chritéir níos déine maidir le húsáid bithmhaise chun a chinntiú nach dtugann an AE fóirdheontas do chleachtais neamh-inbhuanaithe. Ba cheart fómhar bithmhaise a dhéanamh ar bhealach a choisceann tionchair dhiúltacha ar cháilíocht ithreach agus ar bhithéagsúlacht.

Príomhfheidhmeannach Markus Píobaire (EPP, DE): “Agus muid ag iarraidh níos mó neamhspleáchais fuinnimh agus laghdú CO2, tá ár spriocanna fuinnimh in-athnuaite ardaithe againn. Is fianaise í an treoir seo gur féidir leis an mBruiséil a bheith neamh-mhaorlathach agus pragmatach. Tá foinsí in-athnuaite ainmnithe againn mar leas sáraitheach poiblí, ag sruthlíniú a bpróiseas ceadaithe. Cuimsíonn ár bhfócas cumhacht gaoithe, fótavoltach, hidreachumhacht, fuinneamh geoiteirmeach, agus sruthanna taoide. Beidh bithmhais ó adhmad fós rangaithe mar fhuinneamh in-athnuaite. Faoi phrionsabal ‘Tost Dearfach’, measfar infheistíochtaí a bheith ceadaithe d’éagmais aiseolais riaracháin. Tá géarghá anois againn le dearadh margaidh leictreachais AE agus le haistriú láithreach chuig hidrigin le haghaidh trasdul níos glaise”.

Na chéad chéimeanna eile

Aiseolas

Glacadh leis an reachtaíocht le 470 vóta go 120, le 40 ag staonadh. Ní mór anois é a fhormhuiniú go foirmiúil ag an gComhairle chun teacht ina dhlí.

cúlra

Eascraíonn an t-athbhreithniú reachtach as an pacáiste 'Fit for 55', an reachtaíocht aeráide agus fuinnimh atá ann cheana a oiriúnú chun cuspóir nua an AE a bhaint amach maidir le laghdú 55 % ar a laghad ar astaíochtaí gás ceaptha teasa (GHG) faoi 2030 (REDIII). Ardaíodh na spriocanna molta tuilleadh faoi na REpowerEU pacáiste, a bhfuil sé mar aidhm aige spleáchas na hEorpa ar allmhairí breosla iontaise ón Rúis a laghdú, tar éis a ionsaí san Úcráin. Tugtar bearta nua leis an dlí seo freisin a bhfuil sé d’aidhm acu an nós imeachta formheasa maidir le húsáid fuinneamh in-athnuaite a ghiorrú.

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Agus an tuarascáil seo á glacadh aici, tá an Pharlaimint ag freagairt d’ionchais na saoránach a chuirtear in iúl i dtograí 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) agus 3(6) de chonclúidí an Chomhaontaithe. Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa dlús a chur le haistriú glas an AE, go háirithe trí: infheistíochtaí méadaithe i bhfuinneamh in-athnuaite; spleáchas ar allmhairí ola agus gáis a laghdú trí thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh agus soláthar fuinnimh ghlan agus in-athnuaite a leathnú; feabhas a chur ar cháilíocht agus ar idirnascacht an bhonneagair leictrigh chun aistriú go foinsí in-athnuaite fuinnimh a chumasú; XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí chun fuinneamh in-athnuaite a tháirgeadh, amhail hidrigin ghlas a tháirgeadh agus a úsáid go héifeachtúil; agus, infheistíocht a dhéanamh in iniúchadh ar fhoinsí nua fuinnimh agus stórála atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Tuilleadh eolais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending