Ceangail le linn

Erasmus +

Erasmus+: 159 tionscadal roghnaithe chun ardoideachas a nuachóiriú ar fud an domhain

ROINN:

foilsithe

on

Tá 159 tionscadal roghnaithe ag an gCoimisiún le haghaidh maoinithe faoi Tógáil Acmhainne Erasmus+ don Ardoideachas, a thacaíonn le nuachóiriú agus cáilíocht an ardoideachais i dtríú tíortha ar fud an domhain. Freagraíonn na tionscadail seo go léir don aidhm fhoriomlán tacú le comhar idirnáisiúnta an ardoideachais, córais oideachais a fheabhsú agus fás agus rathúnas a neartú ar scála domhanda. 

Trí na tionscadail a roghnaíodh i mbliana, oibreoidh 2,500 geallsealbhóir ardoideachais ó bheagnach 130 tír AE agus ar fud an domhain le chéile chun ardoideachas a nuachóiriú agus a idirnáisiúnú. Cuirfidh buiséad iomlán €2023 milliún 115.3 chun cinn mar shampla gairmiúlacht na matamaitice san Afraic Láir; staidéir ollscoile sa dlí cothromais agus comhionannais do ghrúpaí leochaileacha i Meiriceá Laidineach; curaclaim do gheilleagar gorm inbhuanaithe sa Mheánmhuir Theas; agus cúrsaí le haghaidh athrú bunathraithe san oideachas sláinte san Áise Thoir Theas. Díríonn tionscadail i réigiúin eile ar scileanna fiontraíochta do mhná na hÁise Láir, ullmhacht an oideachais dhigitigh sna Balcáin Thiar, oifigí caidrimh idirnáisiúnta na n-ollscoileanna a fhorbairt sa Mheánoirthear, agus curaclaim athléimneachta bia agus cothaithe san Afraic Thiar.

I mbliana, tá €5m de thacaíocht bhreise curtha in áirithe ag an AE freisin don Úcráin chun tacú le tionscadal Erasmus+ ar mhórscála d’ollscoileanna chun an timpeallacht dhigiteach don ardoideachas san Úcráin a neartú. Forbróidh an tionscadal ceithre bliana ar a dtugtar “DigiUNi” ardán digiteach ardfheidhmíochta d’ollscoileanna na hÚcráine a rachaidh chun sochair go háirithe do na mic léinn sin arbh éigean dóibh éalú ón tír nó atá easáitithe go hinmheánach. Áiritheoidh sé leanúnachas oideachais do mhic léinn atá cláraithe ag institiúidí ardoideachais na hÚcráine sa teanga Úcráinis agus de réir churaclam na hÚcráine. Go háirithe, tairgfidh an DigiPlatform áis foghlama dhigitigh chun oiliúint a fhorbairt i dteicnící teagaisc ar líne agus chun ábhar foghlama a oiriúnú do sheachadadh ar líne nó fíorúil. Beidh institiúidí ardoideachais agus geallsealbhóirí ó shé Bhallstát de chuid an AE (an Bheilg, an tSeicia, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Pholainn agus an Spáinn) agus 15 chomhpháirtí eile ón Úcráin, ina measc naoi n-ollscoil náisiúnta, páirteach sa tionscadal, arna chomhordú ag Ollscoil Náisiúnta Kyiv Taras Shevchenko. Aireachtaí Oideachais agus Trasfhoirmithe Digiteacha, an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Dhearbhú Cáilíochta Ardoideachais, agus trí chumann a dhéanann ionadaíocht thar ceann na hearnála TF agus na mac léinn.

Mar chuid de thacaíocht an chláir do réigiún na Comharsanachta Thoir, tá baint ag 19 dtionscadal eile um Thógáil Acmhainne le hollscoileanna agus le húdaráis na hÚcráine, agus féachann roinnt acu ar ról na n-ollscoileanna san atógáil, chomh maith le tograí athchóirithe curaclaim a dhíríonn ar shíocháin agus ar iltaobhachas mar thras-. gnéithe a ghearradh i staidéir, nó forbairt scileanna san éifeachtúlacht fuinnimh.

Síneofar comhaontuithe deontais faoi mhí na Samhna 2023, ionas gur féidir le tionscadail tús a chur lena ngníomhaíochtaí roimh dheireadh na bliana.

cúlra

Cruthaithe 36 bliain ó shin, tá Erasmus+ ar cheann de na cláir AE is suaitheanta agus tá beagnach 13 mhilliún duine tar éis páirt a ghlacadh sa chlár go dtí seo. Tá buiséad iomlán measta €26.2 billiún aige agus cuireann sé béim láidir ar chuimsiú sóisialta, ar na haistrithe glasa agus digiteacha, agus ar rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach a chur chun cinn do 2021-2027.

Aiseolas

Tá Tógáil Acmhainne Erasmus+ don Ardoideachas mar chuid de shraith níos leithne gníomhaíochtaí chun malartuithe mac léinn agus foirne a chothú agus chun tacú le comhar san oideachas idir an Eoraip agus an chuid eile den domhan. Tá na gníomhaíochtaí idirnáisiúnta seo bunaithe ar chomhpháirtíochtaí institiúidí agus geallsealbhóirí ó na 27 gcinn de thíortha AE agus na 6 thír ghaolmhara ar thaobh amháin, agus ó réigiúin eile an domhain ar an taobh eile (tríú tíortha neamh-chomhlacha). Is iad na sé thír a bhaineann le Erasmus+ ná an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia agus an Türkiye.

Tá siad ceaptha chun leasa na dtríú tíortha seo, ag baint úsáide as comhar ardoideachais mar bhealach chun naisc a neartú idir an Eoraip agus na tíortha sin ar fud an domhain. Le chéile, forbraíonn comhpháirtíochtaí ábhar agus teicnící nua teagaisc, cuireann siad oiliúint ar an bhfoireann, agus feabhsaíonn siad cáilíocht i gcórais agus i riarachán na hollscoile. Tá tionscadail in ann an bealach a réiteach freisin do chur chuige agus athchóirithe nua beartais – ní mór do na tionscadail seo baint a bheith ag údaráis náisiúnta oideachais ina gcuid gníomhaíochtaí. Ní hamháin go dtéann siad chun tairbhe na hearnála oideachais féin: forbraíonn siad scileanna agus cleachtais freisin i bpríomhréimsí an gheilleagair agus na sochaí, amhail déantúsaíocht ghlas, bainistíocht fuinnimh, eolaíocht bia, fiontraíocht agus go leor eile.

Tá buiséad iomlán de €613m ag Erasmus+ le haghaidh Tógáil Acmhainne don Ardoideachas thar an tréimhse 2021-2027. Déanfar ceithre roghnú bliantúil eile, agus seolfar an chéad ghlao eile ar thograí i mí na Samhna 2023.

"Is gné thar a bheith tábhachtach de Erasmus+ é tógáil acmhainne san Ardoideachas lasmuigh dár dteorainneacha. Bainimid go léir tairbhe as na malartuithe agus an comhoibriú seo lenár gcomhpháirtithe ar fud na cruinne. Agus táim thar a bheith sásta arís gur féidir le Erasmus+ difríocht a dhéanamh d'ógánaigh na hÚcráine. Tá fonn orainn cur lenár dtraidisiún fada agus láidir um chomhar ardoideachais leis an Úcráin trí infheistíocht a dhéanamh ina todhchaí digiteach, agus táim cinnte dearfa de go ndéanfaidh an tionscadal DigiUni fíordhifríocht do mhic léinn na hÚcráine. Tá an tArd-Oideachas thar ár dteorainneacha ina shnáithe thar a bheith tábhachtach d'Erasmus+.Bainimid go léir tairbhe as na malartuithe agus an comhoibriú seo lenár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. Tá fonn orainn cur lenár dtraidisiún fada agus láidir um chomhoibriú ardoideachais leis an Úcráin trí infheistíocht a dhéanamh ina todhchaí digiteach, agus táim cinnte go ndéanfaidh an tionscadal DigiUni fíordhifríocht do mhic léinn na hÚcráine," a dúirt an Leas-Uachtarán um Chur Chun Cinn ár Slí Saoil Eorpach Margaritis Schinas.

Tuilleadh eolais

Tuilleadh eolais faoi thorthaí an lae inniu

Tógáil Acmhainne don Ardoideachas

Tógáil Acmhainne do thionscadail Ardoideachais roghnaithe in 2022

Oifig Náisiúnta Erasmus+ na hÚcráine

-

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending