Ceangail le linn

Erasmus +

Clár Oibre Bliantúil Erasmus+ 2023: Méadaíonn an Coimisiún an buiséad bliantúil go €4.43 billiún, ag díriú ar fhoghlaimeoirí agus ar fhoireann ón Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

Tá athbhreithniú glactha ag an gCoimisiún ar Chlár Oibre Bliantúil Erasmus+ do 2023. Rinneadh athbhreithniú ar bhuiséad foriomlán an chláir don bhliain seo suas go dtí €4.43 billiún, an t-imchlúdach airgeadais bliantúil is airde ar bhain clár Erasmus+ amach riamh. Neartóidh an buiséad méadaithe na Erasmus + tosaíochtaí maidir le cuimsiú, saoránacht ghníomhach agus rannpháirtíocht dhaonlathach, agus maidir leis na claochluithe glasa agus digiteacha san AE agus thar lear.

Áiríonn an clár oibre athbhreithnithe réamhualach €100 milliún ó bhuiséad Erasmus+ 2027, chun tacú le tionscadail a chuireann gníomhaíochtaí oideachais chun cinn agus a éascaíonn imeascadh daoine atá ag teitheadh ​​ón gcogadh san Úcráin isteach ina dtimpeallachtaí foghlama nua, chomh maith le gníomhaíochtaí a thacaíonn le heagraíochtaí, le foghlaimeoirí agus le baill foirne san Úcráin. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar ghníomhaíochtaí maoinithe ó chúrsaí comhtháthaithe teanga agus cultúrtha agus uirlisí foghlama teanga dírithe ar oideachasóirí nó foghlaimeoirí, go scoláireachtaí nó tacaíocht airgeadais ghinearálta i ngach earnáil Erasmus+ d’fhoghlaimeoirí agus d’oideoirí.

Neartaítear gné idirnáisiúnta Erasmus+ le méadú €31 milliún ar an mbuiséad, a úsáidfear chun tionscadail shoghluaisteachta agus forbairt acmhainní san ardoideachas a neartú chun tacú le tionscadail comhair idirnáisiúnta.

Bunaithe ar ghlaonna oscailte ar iarratais ar thionscadail, is féidir le haon chomhlacht poiblí nó príobháideach atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige agus an spóirt cur isteach ar mhaoiniú, le cabhair ó Erasmus+. Gníomhaireachtaí Náisiúnta bunaithe i ngach Ballstát agus tríú tír a bhaineann leis an gclár, agus an Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais agus Cultúir na hEorpa. Osclófar an chéad ghlao eile ar thograí, lena ndíreofar ar chomhpháirtíochtaí comhair le tosaíocht bhreise ar fhoghlaimeoirí, ar oideachasóirí agus ar fhoireann na hÚcráine, an 22 Márta 2023. Cruthaithe níos mó ná 35 bliain ó shin, tá Erasmus+ ar cheann de na cláir AE is suaitheanta agus os cionn 13 mhilliún. ghlac daoine páirt sa chlár go dtí seo. Tuilleadh eolais in a brúigh scaoileadh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending