Ceangail le linn

Airgeadas

Fáiltíonn ECR roimh an gcomhaontú maidir leis an gCiste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí

Avatar

foilsithe

on

Ligfidh an dara hathbhreithniú ar an Rialachán ar an gCiste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí (FEAD) maidir leis na bearta sonracha chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19, do Bhallstáit acmhainní breise a úsáid agus ráta cómhaoinithe suas le 100% a iarraidh . 

Tháinig foireann caibidlíochta Pharlaimint na hEorpa faoi stiúir Chathaoirleach EMPL, FPE ECR Mrs Ďuriš Nicholsonová, ar chomhaontú leis an gComhairle maidir le Rialachán FEAD a glacadh le linn an tseisiúin iomlánaigh a leasú. Tacaíonn an Ciste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí le Ballstáit bia agus cúnamh bunúsach ábhair a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar, a sheachadtar trí eagraíochtaí comhpháirtíochta. Bunaíodh an Ciste in 2014 agus cabhraíonn sé le 13 milliún duine in aghaidh na bliana, 4 mhilliún leanbh san áireamh.

Fáiltíonn Cathaoirleach EMPL, Mrs Ďuriš Nicholsonová roimh an gcomhaontú: “Ar an drochuair tá líon na ndaoine atá ag fulaingt ó dhíothacht bia agus ábhartha ag méadú mar gheall ar iarmhairtí ghéarchéim Covid-19 agus is iad na daoine is díothaí atá ag tabhairt aghaidh ar rioscaí áirithe agus ar chruatan breise. Cuirfidh an leasú seo ar chumas na mBallstát leanúint de thacaíocht a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar gan aon mhoill agus cur isteach. "

Ó rinne géarchéim Covid-19 deighilt shóisialta, éagothroime agus rátaí dífhostaíochta méadaithe a dhoimhniú, tá méadú tagtha ar na héilimh ar thacaíocht ó FEAD. Dá bhrí sin, agus na cúinsí á gcur san áireamh, b’éigean bearta a léiríonn an staid reatha a ghlacadh. Ligfidh an beart do Bhallstáit acmhainní breise a úsáid chun an cúnamh a sholáthar do na daoine is díothaí go dtí 2022. Beidh acmhainn ag na Ballstáit réamhíocaíochtaí a shocrú do thairbhithe chomh luath agus is féidir agus beidh siad in ann cómhaoiniú 100% a iarraidh ó buiséad an AE.

Dúirt Rapóirtéir Scáth ECR, Mrs Rafalska: “Ligfidh an rialachán a thiocfaidh i bhfeidhm go tapa do na hacmhainní breise a shlógadh láithreach, a bhfuil súil ag teaghlaigh leo i gcásanna deacra saoil, daoine faoi mhíchumas, daoine scothaostadaoine gan dídean agus imircigh. "

Baincéireachta

Nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe

Colin Stevens

foilsithe

on

De réir tuarascála le déanaí ón gComhlachas Tráchtála Idirnáisiúnta, de réir mar a nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe, tá institiúidí airgeadais (FIanna) ag aimsiú bealaí chun trádáil a choinneáil i gcúrsaíocht. Deir sé go bhfuil an fhadhb atá le sárú inniu fréamhaithe san leochaileacht aonair is seasmhaí sa trádáil: páipéar. Is é páipéar sÚil Achilles na hearnála airgeadais. Bhí an cur isteach ag dul i gcónaí, ba í an t-aon cheist ná, cathain, scríobhann Colin Stevens.

Taispeánann réamhshonraí ICC go mbraitheann institiúidí airgeadais go bhfuil tionchar orthu cheana féin. Tá níos mó ná 60% de na freagróirí ar an bhforlíonadh COVID-19 le déanaí ar an Suirbhé Trádála ag súil go dtiocfaidh laghdú 20% ar a laghad ar a sreafaí trádála in 2020.

Tugann an paindéim dúshláin isteach sa phróiseas airgeadais trádála nó cuireann sé leis. Chun cabhrú le dul i ngleic le praiticiúlacht an airgeadais trádála i dtimpeallacht COVID-19, thug go leor banc le fios go raibh a mbearta féin á ndéanamh acu chun rialacha inmheánacha ar bhuncháipéisíocht a mhaolú. Mar sin féin, ní thuairiscíonn ach 29% de na freagróirí gur chuir a rialtóirí áitiúla tacaíocht ar fáil chun cabhrú le trádáil leanúnach a éascú.

Is tréimhse ríthábhachtach í le haghaidh uasghrádú bonneagair agus trédhearcacht mhéadaithe, agus cé go bhfuil go leor éifeachtaí diúltacha mar thoradh ar an bpaindéim, is é tionchar dearfach féideartha ná gur chuir sé in iúl go soiléir don tionscal go gcaithfear athruithe a dhéanamh chun próisis a bharrfheabhsú agus an foriomlán a fheabhsú. feidhmiú na trádála idirnáisiúnta, airgeadas trádála, agus gluaiseacht airgid.

Ali Amirliravi, POF LGR Domhanda agus bunaitheoir Bonn Bóthar Síoda, mhínigh sé conas a fuair a ghnólacht réitigh ar na fadhbanna seo.

“Sílim go mbaineann sé le teicneolaíochtaí nua a chomhtháthú ar bhealaí cliste. Tóg mo chuideachta mar shampla, LGR Global, maidir le gluaiseacht airgid, táimid dírithe ar 3 rud: luas, costas agus trédhearcacht. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, táimid chun tosaigh leis an teicneolaíocht agus ag úsáid rudaí mar blockchain, airgeadraí digiteacha agus digitiú ginearálta chun na modheolaíochtaí atá ann cheana a bharrfheabhsú.

Ali Amirliravi, POF LGR Global agus bunaitheoir Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, POF LGR Global agus bunaitheoir Silk Road Coin

“Is léir go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag teicneolaíochtaí nua ar rudaí cosúil le luas agus trédhearcacht, ach nuair a deirim go bhfuil sé tábhachtach na teicneolaíochtaí a chomhtháthú ar bhealach cliste atá tábhachtach mar go gcaithfidh tú do chustaiméir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí - an rud deireanach a dhéanfaimis Ba mhaith liom a dhéanamh córas a thabhairt isteach a chuireann mearbhall ar ár n-úsáideoirí i ndáiríre agus a dhéanann a phost nó a post níos casta. Mar sin, ar lámh amháin, tá réiteach na bhfadhbanna seo le fáil sa teicneolaíocht nua, ach ar an taobh eile, baineann sé le taithí úsáideora a chruthú a tá sé simplí le húsáid agus idirghníomhú leis agus comhtháthaíonn sé gan uaim sna córais atá ann. Mar sin, is gníomh cothromaíochta é idir an teicneolaíocht agus eispéireas an úsáideora, sin an áit a gcruthófar an réiteach.

"Maidir leis an ábhar níos leithne maidir le hairgeadas an tslabhra soláthair, is é an rud a fheicimid ná an gá atá le digitiú agus uathoibriú feabhsaithe ar na próisis agus na meicníochtaí atá ann ar feadh shaolré an táirge. Sa tionscal trádála il-tráchtearraí, tá an oiread sin geallsealbhóirí éagsúla , a fhir lár, bainc, srl. agus tá a bhealach féin ag gach duine acu chun é seo a dhéanamh - tá easpa caighdeánaithe foriomlán ann, go háirithe i Limistéar Bhóthar an tSíoda. Mar thoradh ar easpa caighdeánaithe tá mearbhall ann maidir le ceanglais chomhlíonta, doiciméid trádála, litreacha creidmheas, srl., agus ciallaíonn sé seo moilleanna agus costais mhéadaithe do na páirtithe uile. Ina theannta sin, tá ceist mhór na calaoise againn, a chaithfidh tú a bheith ag súil leis agus tú ag déileáil leis an difríocht sin i gcáilíocht na bpróiseas agus an tuairiscithe. arís chun teicneolaíocht a úsáid agus an oiread agus is féidir de na próisis seo a dhigitiú agus a uathoibriú - ba cheart go mbeadh sé mar aidhm earráid dhaonna a thógáil amach as an gcothromóid.

"Agus seo an rud fíor-spreagúil maidir le digitiú agus caighdeánú a thabhairt chuig airgeadas an tslabhra soláthair: ní amháin go mbeidh sé i bhfad níos éasca gnó a dhéanamh do na cuideachtaí féin, ach beidh an trédhearcacht agus an leas iomlán a bhaint méadaithe seo ag déanamh na gcuideachtaí i bhfad níos tarraingtí don taobh amuigh. infheisteoirí. Is bua-bua é do gach duine atá bainteach anseo. "

Conas a chreideann Amirliravi gur féidir na córais nua seo a chomhtháthú sa bhonneagar atá ann cheana?

“Is príomhcheist í seo i ndáiríre, agus is rud é a chaith muid go leor ama ag obair air ag LGR Global. Thuig muid go bhféadfadh réiteach teicneolaíochta iontach a bheith agat, ach má chruthaíonn sé castacht nó mearbhall do do chustaiméirí, ansin beidh níos mó fadhbanna agat ná mar a réitíonn tú.

Sa tionscal airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid, ciallaíonn sé sin go gcaithfidh réitigh nua a bheith in ann plugáil isteach go díreach sna córais chustaiméirí atá ann cheana - ag úsáid APIanna tá sé seo indéanta ar fad. Is éard atá i gceist leis an mbearna idir airgeadas traidisiúnta agus fintech a líonadh agus a chinntiú go seachadtar tairbhí an digitithe le taithí úsáideora gan uaim.

Tá roinnt geallsealbhóirí éagsúla san éiceachóras airgeadais trádála, gach ceann acu lena gcórais féin. Is é an rud a fheicimid i ndáiríre go bhfuil gá leis ná réiteach deireadh go deireadh a thugann trédhearcacht agus luas do na próisis seo ach atá fós in ann idirghníomhú leis na córais leagáide agus baincéireachta a bhfuil an tionscal ag brath orthu. Sin nuair a thosóidh tú ag féachaint ar athruithe réadúla á ndéanamh. "

Cá bhfuil na láithreacha domhanda le haghaidh athraithe agus deiseanna? Deir Ali Amirliravi go bhfuil a chuideachta, LGR Global, ag díriú ar Limistéar Bhóthar Síoda ​​- idir an Eoraip, Lár na hÁise agus an tSín - ar chúpla príomhchúis:

“Ar dtús, is réimse é a bhfuil fás dochreidte ann. Má fhéachaimid ar an tSín mar shampla, choinnigh siad fás OTI os cionn 6% le blianta beaga anuas, agus tá geilleagair lár na hÁise ag postáil líon comhchosúil, mura bhfuil siad níos airde. Ciallaíonn fás den chineál seo trádáil mhéadaithe, úinéireacht eachtrach méadaithe agus forbairt fochuideachta. Is réimse é inar féidir leat an deis a fheiceáil i ndáiríre go leor uathoibrithe agus caighdeánaithe a thabhairt chuig na próisis laistigh de na slabhraí soláthair. Tá go leor airgid á bhogadh timpeall agus comhpháirtíochtaí trádála nua á ndéanamh an t-am ar fad, ach tá go leor pointí pian sa tionscal freisin.

Baineann an dara chúis le réaltacht luaineachta airgeadra sa cheantar. Nuair a deirimid tíortha Ceantar Bóthar Silk, táimid ag caint faoi 68 tír, gach ceann acu lena n-airgeadraí féin agus na luaineachtaí luacha aonair a thagann mar fhotháirge de sin. Ciallaíonn trádáil trasteorann sa réimse seo go gcaithfidh na cuideachtaí agus na páirtithe leasmhara a ghlacann páirt sa taobh airgeadais déileáil le gach cineál fadhbanna maidir le malartú airgeadra.

Agus seo an áit a mbíonn tionchar diúltach i ndáiríre ag na moilleanna baincéireachta a tharlaíonn sa chóras traidisiúnta ar ghnó a dhéanamh sa cheantar: toisc go bhfuil cuid de na hairgeadraí seo an-luaineach, is féidir go mbeidh an scéal ann faoin am a ndéantar idirbheart a ghlanadh faoi dheireadh críochnaíonn an luach iarbhír atá á aistriú go bhfuil sé difriúil go mór ná an luach a comhaontaíodh i dtosach. Cuireann sé seo gach cineál tinneas cinn orm maidir le cuntas a thabhairt ar gach taobh, agus is fadhb í ar dhéileáil mé léi go díreach le linn mo thréimhse sa tionscal. "

Creideann Amirliravi gurb é atá á fheiceáil againn anois ná tionscal atá réidh le haghaidh athraithe. Fiú amháin leis an bpaindéim, tá cuideachtaí agus geilleagair ag fás, agus tá níos mó brú anois i dtreo réitigh dhigiteacha uathoibrithe ná riamh. Tá líon na n-idirbheart trasteorann ag fás go seasta ag 6% le blianta anois, agus is fiú 200 billiún dollar an tionscal íocaíochtaí idirnáisiúnta amháin.

Taispeánann uimhreacha mar sin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag barrfheabhsú sa spás seo.

Tá ábhair cosúil le costas, trédhearcacht, luas, solúbthacht agus digitiú ag teannadh sa tionscal anois, agus de réir mar a leanann déileálacha agus slabhraí soláthair ag éirí níos luachmhaire agus níos casta, méadóidh éilimh ar bhonneagar ar an gcaoi chéanna. Ní ceist “más ea” atá i ndáiríre, is ceist “cathain” é - tá an tionscal ag crosbhóthar anois: is léir go ndéanfaidh teicneolaíochtaí nua próisis a shruthlíniú agus a bharrfheabhsú, ach tá páirtithe ag fanacht le réiteach atá slán agus iontaofa go leor chun idirbhearta minicíochta ardmhéide a láimhseáil, agus solúbtha go leor le hoiriúnú do na struchtúir déileála casta atá ann laistigh den airgeadas trádála. “

Feiceann Amirliravi agus a chomhghleacaithe ag LGR Global todhchaí spreagúil don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála b2b.

“Sílim gur rud éigin a leanfaimid orainn a fheiceáil ná tionchar na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn ar an tionscal” a dúirt sé. “Úsáidfear rudaí mar bhonneagar blockchain agus airgeadraí digiteacha chun trédhearcacht agus luas breise a thabhairt d’idirbhearta. Tá airgeadraí digiteacha banc ceannais arna n-eisiúint ag an rialtas á gcruthú freisin, agus beidh tionchar suimiúil aige seo freisin ar ghluaiseacht airgid trasteorann.

"Táimid ag féachaint ar an gcaoi ar féidir conarthaí cliste digiteacha a úsáid in airgeadas trádála chun litreacha creidmheasa uathoibrithe nua a chruthú, agus bíonn sé seo an-spéisiúil nuair a ionchorpraíonn tú teicneolaíocht IoT. Tá ár gcóras in ann idirbhearta agus íocaíochtaí a spreagadh go huathoibríoch bunaithe ar theacht isteach. sruthanna sonraí Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go bhféadfaimis conradh cliste a chruthú le haghaidh litir chreidmheasa a scaoileann íocaíocht go huathoibríoch a luaithe a shroicheann coimeádán seolta nó árthach seolta áit áirithe. Nó, sampla níos simplí, d’fhéadfaí íocaíochtaí a spreagadh uair amháin déantar tacar doiciméad comhlíonta a fhíorú agus a uaslódáil chuig an gcóras. Is treocht chomh mór é an t-uathoibriú - feicfimid go gcuirfear isteach ar phróisis níos traidisiúnta.

"Leanfaidh sonraí ag imirt ról ollmhór i múnlú todhchaí mhaoiniú an tslabhra soláthair. Sa chóras reatha, tiomsaítear a lán sonraí, agus cuireann an easpa caighdeánaithe isteach go mór ar dheiseanna bailithe sonraí foriomlána. réitítear é, bheadh ​​ardán airgeadais trádála digití ó dheireadh go deireadh in ann tacair mhóra sonraí a ghiniúint a d’fhéadfaí a úsáid chun gach cineál samhlacha teoiriciúla agus léargas tionscail a chruthú. Ar ndóigh, ciallaíonn cáilíocht agus íogaireacht na sonraí seo bainistíocht sonraí agus beidh slándáil thar a bheith tábhachtach do thionscal an lae amárach.

"Maidir liomsa, tá todhchaí gheal don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála. Táimid ag dul isteach sa ré dhigiteach nua, agus ciallóidh sé seo gach cineál deiseanna gnó nua, go háirithe do na cuideachtaí a chuimsíonn teicneolaíochtaí na chéad ghlúine eile."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

Conas a oibríonn réitigh airgeadais trádála digití chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní COVID-19

Colin Stevens

foilsithe

on

De réir mar a leathnaíonn COVID-19 ar fud an domhain, tá seirbhísí cúiréireachta agus gluaiseacht doiciméad páipéir tar éis moilliú. Fuair ​​athbhreithniú le déanaí ar mharthanas coronaviruses daonna ar dhromchlaí inathraitheacht mhór, idir dhá uair an chloig agus naoi lá, scríobhann Colin Stevens.

Braitheann an t-am marthanais ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear an cineál dromchla, teocht, taiseachas coibhneasta agus brú ar leith an víris.

Le cur isteach ar bhealaí agus ar chalafoirt loingseoireachta, níos mó tíortha ag dul isteach i ndúnadh glas agus brú ag dul suas ar onnmhaireoirí, líonraí lóistíochta agus bainc, tá dreasacht láidir ann do ghnólachtaí a thrádálann go hidirnáisiúnta a gcuid doiciméad a dhigitiú.

Tá an gnó trádála il-tráchtearraí an-chasta - tá roinnt geallsealbhóirí, idirghabhálaithe agus bainc ag obair le chéile chun déileálacha a dhéanamh. Tá luach ollmhór ag na déileálacha seo agus tarlaíonn siad go minic - is gnó ardtoirte é.

I dtrádáil idirnáisiúnta tipiciúil seoltar suas le 36 doiciméad a eisíonn páirtithe éagsúla ó thíortha éagsúla chuig táirgeoir nó cuideachta trádála ar dtús, déantar iad a láimhseáil agus a sheoladh chuig bainc, rud a fhágann go bhfuil scaipeadh an víris níos measa.

Dá bhrí sin, ní mór do pháirtithe a bhfuil baint acu le trádáil dhomhanda dul chuig réitigh dhigiteacha, mar shampla sínithe leictreonacha agus ardáin a thairgeann cáipéisí digiteacha, lena chinntiú go bhféadtar a gcuid déileálacha agus trádáil airgeadais trádála a ionghabháil beagnach.

Sna 'Tíortha Bóthar Síoda' - na ceantair idir an Eoraip, Lár na hÁise agus an tSín roinnt cuideachtaí atá ag úsáid gach próiseas láimhe agus cuideachtaí eile atá ag bogadh isteach go digiteach - níl aon chaighdeánú ann.

Eagraíocht idirnáisiúnta a bhfuil sé mar aidhm aici trádáil a mhéadú i measc comhaltaí agus stáit is ea Cumann Tráchtála Idirnáisiúnta Silk Road.

Is é ceann dá phríomhbhaill ná Ali Amirliravi, POF LGR Domhanda agus bunaitheoir de Bhonn Bóthar Síoda, cryptocurrency atá deartha chun trádáil idirnáisiúnta trasteorann a éascú feadh na dtíortha Creasa agus Bóthair.

Ag labhairt dó ar an suíomh Gréasáin seo, dúirt sé:

Ali Amirliravi, POF LGR Global

Príomhfheidhmeannach LGR Global, Ali Amirliravi

“Chuir paindéim COVID béim ar a lán de na fadhbanna atá ann faoi láthair i slabhraí soláthair domhanda. Chun tús a chur leis, chonaiceamar na rioscaí a bhaineann leis an stíl táirgeachta “díreach-in-am” mar a thugtar air agus cad is féidir a tharlóidh nuair a úsáideann cuideachtaí slabhraí soláthair iad féin mar shaoráidí stórais. Chonaic gach duine na suaitheadh ​​agus na moilleanna i soláthar na maisc máinliachta agus na bhfearas cosanta pearsanta - tugadh an easpa trédhearcachta foriomlán i gcórais thraidisiúnta chun solais i ndáiríre.

"Chonaiceamar an gá le rialú agus doiciméadú sonraí ar ardchaighdeán - theastaigh ó dhaoine a fháil amach go díreach cá as a raibh a gcuid táirgí agus cé na pointí tadhaill atá ann ar feadh an tslabhra soláthair. Agus ansin ar ndóigh chonaiceamar an gá le luas - bhí an t-éileamh ann, ach bhí roinnt fadhbanna ag na slabhraí soláthair traidisiúnta maidir leis na táirgí a ghiniúint agus a sheachadadh in am - go háirithe nuair a cuireadh na ceanglais dhlíthiúla agus chomhlíonta i bhfeidhm.

"Ó thaobh na gluaiseachta airgid de, chonaiceamar táillí méadaithe, ganntanas monaí, agus moilleanna bainc ag cur isteach ar oibríochtaí criticiúla gnó i ndáiríre. Le linn géarchéime, is féidir go mbeidh tionchar diúltach ollmhór ag fiú neamhéifeachtachtaí beaga - tá sé seo fíor go háirithe sa tionscal trádála tráchtearraí. tá méid agus toirt an idirbhirt chomh mór.

"Is fadhbanna iad seo go léir a raibh an tionscal ar an eolas fúthu le tamall anois, ach léirigh géarchéim COVID an gá le gníomh anois ionas gur féidir linn na saincheisteanna seo a shárú. Is tréimhse ríthábhachtach í le haghaidh uasghrádú bonneagair agus trédhearcacht mhéadaithe, agus cé go tá go leor éifeachtaí diúltacha ag paindéim, tionchar dearfach a d’fhéadfadh a bheith leis ná gur chuir sé in iúl go soiléir don tionscal go gcaithfear athruithe a dhéanamh chun próisis a bharrfheabhsú agus feidhmiú foriomlán na trádála idirnáisiúnta, an airgeadais trádála agus na gluaiseachta airgid a fheabhsú. "

Molann Ali Amirliravi cuid de na réitigh ar na fadhbanna seo:

“Sílim go mbaineann sé le teicneolaíochtaí nua a chomhtháthú ar bhealaí cliste. Tóg mo chuideachta mar shampla, LGR Domhanda. Maidir le gluaiseacht airgid, táimid dírithe ar thrí rud: luas, costas agus trédhearcacht. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, táimid chun tosaigh leis an teicneolaíocht agus ag úsáid rudaí mar blockchain, airgeadraí digiteacha agus digitiú ginearálta chun na modheolaíochtaí atá ann cheana a bharrfheabhsú.

“Is léir go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag teicneolaíochtaí nua ar rudaí cosúil le luas agus trédhearcacht, ach nuair a deirim go bhfuil sé tábhachtach na teicneolaíochtaí a chomhtháthú ar bhealach cliste atá tábhachtach mar go gcaithfidh tú do chustaiméir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí - an rud deireanach a dhéanfaimis Ba mhaith liom a dhéanamh córas a thabhairt isteach a chuireann mearbhall ar ár n-úsáideoirí i ndáiríre agus a dhéanann a phost nó a post níos casta. Mar sin, ar lámh amháin, tá réiteach na bhfadhbanna seo le fáil sa teicneolaíocht nua, ach ar an taobh eile, baineann sé le taithí úsáideora a chruthú a tá sé simplí le húsáid agus idirghníomhú leis agus comhtháthaíonn sé gan uaim sna córais atá ann. "

I gcás éigeandála domhanda, d’fhéadfadh go dtiocfadh moill ar thrádáil idirnáisiúnta ach ní mór di stopadh. Fiú amháin nuair a nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe, tugann sé deis do chuideachtaí mar LGR Crypto Bank feidhm agus nádúr na trádála a nuachóiriú.

“Sa tionscal airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid, ciallaíonn sé sin go gcaithfidh réitigh nua a bheith in ann plugáil isteach go díreach sna córais chustaiméirí atá ann cheana,” a dúirt Amirliravi. “Is féidir é seo a dhéanamh trí APIs a úsáid. Is éard atá i gceist leis an mbearna idir airgeadas traidisiúnta agus fintech a líonadh, agus a chinntiú go seachadtar tairbhí an digitithe le taithí úsáideora gan uaim. "

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

'Caithfimid fíor-mhargadh aonair a chruthú le haghaidh coigilteas'

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Níl ach codán de na hEorpaigh ag infheistiú i stoic, agus is mó an seans go mbeidh tomhaltóirí Mheiriceá páirteach i margaí airgeadais. D'fhéadfadh an tAontas Eorpach athruithe rialála straitéiseacha a dhéanamh chun é seo a athrú níos fearr, scríobhann sé Bill Wirtz.

Le rátaí úis íseal go stairiúil, féachann na hEorpaigh ar a gcuntais choigiltis le frustrachas riachtanach. Is gnách go mbíonn tóir ar infheistíochtaí i dtráchtearraí, go háirithe in aimsir éiginnteachta eacnamaíochta, ach níl ann ach an oiread agus is féidir le ceannach cúpla unsa óir do thomhaltóirí na hEorpa. I gcomparáid leis sin, ní thaitníonn stoic go forleathan le tomhaltóirí. Níl na cúiseanna leis sin cultúrtha.

Infheistíonn níos lú ná 15% d’Eorpaigh (go minic ach 1% i Lár agus in Oirthear na hEorpa, 15% sa Ghearmáin, suas le 40% san Ísiltír i stoic go díreach nó go hindíreach. I gcodarsnacht leis sin, cheannaigh stoic suas le leath de theaghlaigh Mheiriceá go díreach nó cothromas trí chistí, an chuid is mó den am mar ghealltanas coigiltis fadtéarmach. Cúis amháin leis seo is ea go bhfuil an Eoraip ar leibhéal níos airde agus tú ag obair le seirbhísí airgeadais ar fud línte stáit (sílim an scéim cuntas scoir cónaidhme 401k) Bhí feidhmíocht feidhmíochta bliantúil de 500% ar an Innéacs S&P 8. Ní féidir le mórchuid na nEorpach ach brionglóid a dhéanamh faoi thorthaí bliantúla den sórt sin a dhéanann infheistíocht faoi dhó gach naoi mbliana. Tá na héifeachtaí cumaisc air seo níos suntasaí fós. Más 29 bliain- infheistíonn sean € 40,000 ag ráta feidhmíochta bliantúil den sórt sin i stoic, tá € 640,000 aici ag aois 65 agus ní chuimsíonn sé sin instealltaí airgid breise ina cuntas infheistíochta. Chun comparáid a dhéanamh idir meán-rachmas daoine fásta in Iarthar na hEorpa thart ar € 250,000 (le saibhreas airmheánach i bhfad níos ísle).

Ach nuair a smaoinímid ar “infheisteoirí” nó ag ceannach agus ag trádáil stoc san Eoraip, déanaimid pictiúr de dhaoine aonair saibhre agus corparáidí móra. Ach i ndáiríre, is féidir le tomhaltóirí meánleibhéil níos ísle a sciar a bheith acu i ngeilleagar an domhain, agus fás fadtéarmach a ráthú dóibh féin, má dhéanaimid maolú ar na hualaí orthu stoic a cheannach. In ionad eagla iomadaithe, ba cheart do reachtóirí agus do rialtóirí glacadh le hinfheistíochtaí príobháideacha ar scála beag, agus faisnéis a sholáthar do thomhaltóirí. Le fada, tá infheisteoirí péinteáilte le scuab leathan. Ach amháin i seónna coitianta mar shampla Umar Siorcanna agus Dragon's Den go mbeidh infheisteoirí in aice leis an achomharc is gá i dtreo an phobail níos leithne, agus i bparlaimintí ar fud na hEorpa, níl amhras ach ar an bhfocal amháin.

Tá an Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais (MiFID) an Aontais Eorpaigh ag féachaint ar athchóiriú atá le teacht. Ba cheart infheistíocht phríobháideach a éascú, gan a bheith níos deacra trí athruithe rialála. Ba cheart go gcruthódh reachtóirí fíor-mhargadh aonair d'infheistíochtaí stoic agus ciste agus ba cheart go laghdófaí na constaicí do chuideachtaí a chuireann stoic ar fáil agus a mhalartaíonn cistí trádáilte (ETF) go díreach le tomhaltóirí.

Go stairiúil, bhí na margaí stoic níos fearr ná na cineálacha eile scéimeanna sábhála. Faoi láthair níl ach faoiseamh beag de mhuintir na hEorpa ag baint tairbhe as an bhfás ard digiteacha ar a gcuid coigiltis scoir. Ba cheart do lucht déanta beartas na hEorpa tacú le cultúr scairshealbhóirí trí rialáil chliste agus stop a chur le margaí caipitil toisc gur féidir leo seo saibhreas a sholáthar do sciar leathan de choigilteoirí na hEorpa.

Is anailísí beartais sinsearach é Bill Wirtz don Lárionad Rogha Tomhaltóirí. Twitter: @wirtzbill

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending