Ceangail le linn

Baincéireachta

Nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe

foilsithe

on

De réir tuarascála le déanaí ón gComhlachas Tráchtála Idirnáisiúnta, de réir mar a nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe, tá institiúidí airgeadais (FIanna) ag aimsiú bealaí chun trádáil a choinneáil i gcúrsaíocht. Deir sé go bhfuil an fhadhb atá le sárú inniu fréamhaithe san leochaileacht aonair is seasmhaí sa trádáil: páipéar. Is é páipéar sÚil Achilles na hearnála airgeadais. Bhí an cur isteach ag dul i gcónaí, ba í an t-aon cheist ná, cathain, scríobhann Colin Stevens.

Taispeánann réamhshonraí ICC go mbraitheann institiúidí airgeadais go bhfuil tionchar orthu cheana féin. Tá níos mó ná 60% de na freagróirí ar an bhforlíonadh COVID-19 le déanaí ar an Suirbhé Trádála ag súil go dtiocfaidh laghdú 20% ar a laghad ar a sreafaí trádála in 2020.

Tugann an paindéim dúshláin isteach sa phróiseas airgeadais trádála nó cuireann sé leis. Chun cabhrú le dul i ngleic le praiticiúlacht an airgeadais trádála i dtimpeallacht COVID-19, thug go leor banc le fios go raibh a mbearta féin á ndéanamh acu chun rialacha inmheánacha ar bhuncháipéisíocht a mhaolú. Mar sin féin, ní thuairiscíonn ach 29% de na freagróirí gur chuir a rialtóirí áitiúla tacaíocht ar fáil chun cabhrú le trádáil leanúnach a éascú.

Is tréimhse ríthábhachtach í le haghaidh uasghrádú bonneagair agus trédhearcacht mhéadaithe, agus cé go bhfuil go leor éifeachtaí diúltacha mar thoradh ar an bpaindéim, is é tionchar dearfach féideartha ná gur chuir sé in iúl go soiléir don tionscal go gcaithfear athruithe a dhéanamh chun próisis a bharrfheabhsú agus an foriomlán a fheabhsú. feidhmiú na trádála idirnáisiúnta, airgeadas trádála, agus gluaiseacht airgid.

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Bonn Bóthar Síoda, mhínigh sé conas a fuair a ghnólacht réitigh ar na fadhbanna seo.

“Sílim go mbaineann sé le teicneolaíochtaí nua a chomhtháthú ar bhealaí cliste. Tóg mo chuideachta mar shampla, LGR Global, maidir le gluaiseacht airgid, táimid dírithe ar 3 rud: luas, costas agus trédhearcacht. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, táimid chun tosaigh leis an teicneolaíocht agus ag úsáid rudaí mar blockchain, airgeadraí digiteacha agus digitiú ginearálta chun na modheolaíochtaí atá ann cheana a bharrfheabhsú.

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir Silk Road Coin

“Is léir go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag teicneolaíochtaí nua ar rudaí cosúil le luas agus trédhearcacht, ach nuair a deirim go bhfuil sé tábhachtach na teicneolaíochtaí a chomhtháthú ar bhealach cliste atá tábhachtach mar go gcaithfidh tú do chustaiméir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí - an rud deireanach a dhéanfaimis Ba mhaith liom a dhéanamh córas a thabhairt isteach a chuireann mearbhall ar ár n-úsáideoirí i ndáiríre agus a dhéanann a phost nó a post níos casta. Mar sin, ar lámh amháin, tá réiteach na bhfadhbanna seo le fáil sa teicneolaíocht nua, ach ar an taobh eile, baineann sé le taithí úsáideora a chruthú a tá sé simplí le húsáid agus idirghníomhú leis agus comhtháthaíonn sé gan uaim sna córais atá ann. Mar sin, is gníomh cothromaíochta é idir an teicneolaíocht agus eispéireas an úsáideora, sin an áit a gcruthófar an réiteach.

"Maidir leis an ábhar níos leithne maidir le hairgeadas an tslabhra soláthair, is é an rud a fheicimid ná an gá atá le digitiú agus uathoibriú feabhsaithe ar na próisis agus na meicníochtaí atá ann ar feadh shaolré an táirge. Sa tionscal trádála il-tráchtearraí, tá an oiread sin geallsealbhóirí éagsúla , a fhir lár, bainc, srl. agus tá a bhealach féin ag gach duine acu chun é seo a dhéanamh - tá easpa caighdeánaithe foriomlán ann, go háirithe i Limistéar Bhóthar an tSíoda. Mar thoradh ar easpa caighdeánaithe tá mearbhall ann maidir le ceanglais chomhlíonta, doiciméid trádála, litreacha creidmheas, srl., agus ciallaíonn sé seo moilleanna agus costais mhéadaithe do na páirtithe uile. Ina theannta sin, tá ceist mhór na calaoise againn, a chaithfidh tú a bheith ag súil leis agus tú ag déileáil leis an difríocht sin i gcáilíocht na bpróiseas agus an tuairiscithe. arís chun teicneolaíocht a úsáid agus an oiread agus is féidir de na próisis seo a dhigitiú agus a uathoibriú - ba cheart go mbeadh sé mar aidhm earráid dhaonna a thógáil amach as an gcothromóid.

"Agus seo an rud fíor-spreagúil maidir le digitiú agus caighdeánú a thabhairt chuig airgeadas an tslabhra soláthair: ní amháin go mbeidh sé i bhfad níos éasca gnó a dhéanamh do na cuideachtaí féin, ach beidh an trédhearcacht agus an leas iomlán a bhaint méadaithe seo ag déanamh na gcuideachtaí i bhfad níos tarraingtí don taobh amuigh. infheisteoirí. Is bua-bua é do gach duine atá bainteach anseo. "

Conas a chreideann Amirliravi gur féidir na córais nua seo a chomhtháthú sa bhonneagar atá ann cheana?

“Is príomhcheist í seo i ndáiríre, agus is rud é a chaith muid go leor ama ag obair air ag LGR Global. Thuig muid go bhféadfadh réiteach teicneolaíochta iontach a bheith agat, ach má chruthaíonn sé castacht nó mearbhall do do chustaiméirí, ansin beidh níos mó fadhbanna agat ná mar a réitíonn tú.

Sa tionscal airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid, ciallaíonn sé sin go gcaithfidh réitigh nua a bheith in ann plugáil isteach go díreach sna córais chustaiméirí atá ann cheana - ag úsáid APIanna tá sé seo indéanta ar fad. Is éard atá i gceist leis an mbearna idir airgeadas traidisiúnta agus fintech a líonadh agus a chinntiú go seachadtar tairbhí an digitithe le taithí úsáideora gan uaim.

Tá roinnt geallsealbhóirí éagsúla san éiceachóras airgeadais trádála, gach ceann acu lena gcórais féin. Is é an rud a fheicimid i ndáiríre go bhfuil gá leis ná réiteach deireadh go deireadh a thugann trédhearcacht agus luas do na próisis seo ach atá fós in ann idirghníomhú leis na córais leagáide agus baincéireachta a bhfuil an tionscal ag brath orthu. Sin nuair a thosóidh tú ag féachaint ar athruithe réadúla á ndéanamh. "

Cá bhfuil na láithreacha domhanda le haghaidh athraithe agus deiseanna? Deir Ali Amirliravi go bhfuil a chuideachta, LGR Global, ag díriú ar Limistéar Bhóthar Síoda ​​- idir an Eoraip, Lár na hÁise agus an tSín - ar chúpla príomhchúis:

“Ar dtús, is réimse é a bhfuil fás dochreidte ann. Má fhéachaimid ar an tSín mar shampla, choinnigh siad fás OTI os cionn 6% le blianta beaga anuas, agus tá geilleagair lár na hÁise ag postáil líon comhchosúil, mura bhfuil siad níos airde. Ciallaíonn fás den chineál seo trádáil mhéadaithe, úinéireacht eachtrach méadaithe agus forbairt fochuideachta. Is réimse é inar féidir leat an deis a fheiceáil i ndáiríre go leor uathoibrithe agus caighdeánaithe a thabhairt chuig na próisis laistigh de na slabhraí soláthair. Tá go leor airgid á bhogadh timpeall agus comhpháirtíochtaí trádála nua á ndéanamh an t-am ar fad, ach tá go leor pointí pian sa tionscal freisin.

Baineann an dara chúis le réaltacht luaineachta airgeadra sa cheantar. Nuair a deirimid tíortha Ceantar Bóthar Silk, táimid ag caint faoi 68 tír, gach ceann acu lena n-airgeadraí féin agus na luaineachtaí luacha aonair a thagann mar fhotháirge de sin. Ciallaíonn trádáil trasteorann sa réimse seo go gcaithfidh na cuideachtaí agus na páirtithe leasmhara a ghlacann páirt sa taobh airgeadais déileáil le gach cineál fadhbanna maidir le malartú airgeadra.

Agus seo an áit a mbíonn tionchar diúltach i ndáiríre ag na moilleanna baincéireachta a tharlaíonn sa chóras traidisiúnta ar ghnó a dhéanamh sa cheantar: toisc go bhfuil cuid de na hairgeadraí seo an-luaineach, is féidir go mbeidh an scéal ann faoin am a ndéantar idirbheart a ghlanadh faoi dheireadh críochnaíonn an luach iarbhír atá á aistriú go bhfuil sé difriúil go mór ná an luach a comhaontaíodh i dtosach. Cuireann sé seo gach cineál tinneas cinn orm maidir le cuntas a thabhairt ar gach taobh, agus is fadhb í ar dhéileáil mé léi go díreach le linn mo thréimhse sa tionscal. "

Creideann Amirliravi gurb é atá á fheiceáil againn anois ná tionscal atá réidh le haghaidh athraithe. Fiú amháin leis an bpaindéim, tá cuideachtaí agus geilleagair ag fás, agus tá níos mó brú anois i dtreo réitigh dhigiteacha uathoibrithe ná riamh. Tá líon na n-idirbheart trasteorann ag fás go seasta ag 6% le blianta anois, agus is fiú 200 billiún dollar an tionscal íocaíochtaí idirnáisiúnta amháin.

Taispeánann uimhreacha mar sin an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag barrfheabhsú sa spás seo.

Tá ábhair cosúil le costas, trédhearcacht, luas, solúbthacht agus digitiú ag teannadh sa tionscal anois, agus de réir mar a leanann déileálacha agus slabhraí soláthair ag éirí níos luachmhaire agus níos casta, méadóidh éilimh ar bhonneagar ar an gcaoi chéanna. Ní ceist “más ea” atá i ndáiríre, is ceist “cathain” é - tá an tionscal ag crosbhóthar anois: is léir go ndéanfaidh teicneolaíochtaí nua próisis a shruthlíniú agus a bharrfheabhsú, ach tá páirtithe ag fanacht le réiteach atá slán agus iontaofa go leor chun idirbhearta minicíochta ardmhéide a láimhseáil, agus solúbtha go leor le hoiriúnú do na struchtúir déileála casta atá ann laistigh den airgeadas trádála. “

Feiceann Amirliravi agus a chomhghleacaithe ag LGR Global todhchaí spreagúil don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála b2b.

“Sílim gur rud éigin a leanfaimid orainn a fheiceáil ná tionchar na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn ar an tionscal” a dúirt sé. “Úsáidfear rudaí mar bhonneagar blockchain agus airgeadraí digiteacha chun trédhearcacht agus luas breise a thabhairt d’idirbhearta. Tá airgeadraí digiteacha banc ceannais arna n-eisiúint ag an rialtas á gcruthú freisin, agus beidh tionchar suimiúil aige seo freisin ar ghluaiseacht airgid trasteorann.

"Táimid ag féachaint ar an gcaoi ar féidir conarthaí cliste digiteacha a úsáid in airgeadas trádála chun litreacha creidmheasa uathoibrithe nua a chruthú, agus bíonn sé seo an-spéisiúil nuair a ionchorpraíonn tú teicneolaíocht IoT. Tá ár gcóras in ann idirbhearta agus íocaíochtaí a spreagadh go huathoibríoch bunaithe ar theacht isteach. sruthanna sonraí Ciallaíonn sé seo, mar shampla, go bhféadfaimis conradh cliste a chruthú le haghaidh litir chreidmheasa a scaoileann íocaíocht go huathoibríoch a luaithe a shroicheann coimeádán seolta nó árthach seolta áit áirithe. Nó, sampla níos simplí, d’fhéadfaí íocaíochtaí a spreagadh uair amháin déantar tacar doiciméad comhlíonta a fhíorú agus a uaslódáil chuig an gcóras. Is treocht chomh mór é an t-uathoibriú - feicfimid go gcuirfear isteach ar phróisis níos traidisiúnta.

"Leanfaidh sonraí ag imirt ról ollmhór i múnlú todhchaí mhaoiniú an tslabhra soláthair. Sa chóras reatha, tiomsaítear a lán sonraí, agus cuireann an easpa caighdeánaithe isteach go mór ar dheiseanna bailithe sonraí foriomlána. réitítear é, bheadh ​​ardán airgeadais trádála digití ó dheireadh go deireadh in ann tacair mhóra sonraí a ghiniúint a d’fhéadfaí a úsáid chun gach cineál samhlacha teoiriciúla agus léargas tionscail a chruthú. Ar ndóigh, ciallaíonn cáilíocht agus íogaireacht na sonraí seo bainistíocht sonraí agus beidh slándáil thar a bheith tábhachtach do thionscal an lae amárach.

"Maidir liomsa, tá todhchaí gheal don tionscal gluaiseachta airgid agus airgeadais trádála. Táimid ag dul isteach sa ré dhigiteach nua, agus ciallóidh sé seo gach cineál deiseanna gnó nua, go háirithe do na cuideachtaí a chuimsíonn teicneolaíochtaí na chéad ghlúine eile."

Baincéireachta

Conas a oibríonn réitigh airgeadais trádála digití chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní COVID-19

foilsithe

on

De réir mar a leathnaíonn COVID-19 ar fud an domhain, tá seirbhísí cúiréireachta agus gluaiseacht doiciméad páipéir tar éis moilliú. Fuair ​​athbhreithniú le déanaí ar mharthanas coronaviruses daonna ar dhromchlaí inathraitheacht mhór, idir dhá uair an chloig agus naoi lá, scríobhann Colin Stevens.

Braitheann an t-am marthanais ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear an cineál dromchla, teocht, taiseachas coibhneasta agus brú ar leith an víris.

Le cur isteach ar bhealaí agus ar chalafoirt loingseoireachta, níos mó tíortha ag dul isteach i ndúnadh glas agus brú ag dul suas ar onnmhaireoirí, líonraí lóistíochta agus bainc, tá dreasacht láidir ann do ghnólachtaí a thrádálann go hidirnáisiúnta a gcuid doiciméad a dhigitiú.

Tá an gnó trádála il-tráchtearraí an-chasta - tá roinnt geallsealbhóirí, idirghabhálaithe agus bainc ag obair le chéile chun déileálacha a dhéanamh. Tá luach ollmhór ag na déileálacha seo agus tarlaíonn siad go minic - is gnó ardtoirte é.

I dtrádáil idirnáisiúnta tipiciúil seoltar suas le 36 doiciméad a eisíonn páirtithe éagsúla ó thíortha éagsúla chuig táirgeoir nó cuideachta trádála ar dtús, déantar iad a láimhseáil agus a sheoladh chuig bainc, rud a fhágann go bhfuil scaipeadh an víris níos measa.

Dá bhrí sin, ní mór do pháirtithe a bhfuil baint acu le trádáil dhomhanda dul chuig réitigh dhigiteacha, mar shampla sínithe leictreonacha agus ardáin a thairgeann cáipéisí digiteacha, lena chinntiú go bhféadtar a gcuid déileálacha agus trádáil airgeadais trádála a ionghabháil beagnach.

Sna 'Tíortha Bóthar Síoda' - na ceantair idir an Eoraip, Lár na hÁise agus an tSín roinnt cuideachtaí atá ag úsáid gach próiseas láimhe agus cuideachtaí eile atá ag bogadh isteach go digiteach - níl aon chaighdeánú ann.

Eagraíocht idirnáisiúnta a bhfuil sé mar aidhm aici trádáil a mhéadú i measc comhaltaí agus stáit is ea Cumann Tráchtála Idirnáisiúnta Silk Road.

Is é ceann dá phríomhbhaill ná Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise agus bunaitheoir de Bhonn Bóthar Síoda, cryptocurrency atá deartha chun trádáil idirnáisiúnta trasteorann a éascú feadh na dtíortha Creasa agus Bóthair.

Ag labhairt dó ar an suíomh Gréasáin seo, dúirt sé:

Ali Amirliravi, POF LGR Global na hEilvéise

Príomhfheidhmeannach LGR Global na hEilvéise Ali Amirliravi

“Chuir paindéim COVID béim ar a lán de na fadhbanna atá ann faoi láthair i slabhraí soláthair domhanda. Chun tús a chur leis, chonaiceamar na rioscaí a bhaineann leis an stíl táirgeachta “díreach-in-am” mar a thugtar air agus cad is féidir a tharlóidh nuair a úsáideann cuideachtaí slabhraí soláthair iad féin mar shaoráidí stórais. Chonaic gach duine na suaitheadh ​​agus na moilleanna i soláthar na maisc máinliachta agus na bhfearas cosanta pearsanta - tugadh an easpa trédhearcachta foriomlán i gcórais thraidisiúnta chun solais i ndáiríre.

"Chonaiceamar an gá le rialú agus doiciméadú sonraí ar ardchaighdeán - theastaigh ó dhaoine a fháil amach go díreach cá as a raibh a gcuid táirgí agus cé na pointí tadhaill atá ann ar feadh an tslabhra soláthair. Agus ansin ar ndóigh chonaiceamar an gá le luas - bhí an t-éileamh ann, ach bhí roinnt fadhbanna ag na slabhraí soláthair traidisiúnta maidir leis na táirgí a ghiniúint agus a sheachadadh in am - go háirithe nuair a cuireadh na ceanglais dhlíthiúla agus chomhlíonta i bhfeidhm.

"Ó thaobh na gluaiseachta airgid de, chonaiceamar táillí méadaithe, ganntanas monaí, agus moilleanna bainc ag cur isteach ar oibríochtaí criticiúla gnó i ndáiríre. Le linn géarchéime, is féidir go mbeidh tionchar diúltach ollmhór ag fiú neamhéifeachtachtaí beaga - tá sé seo fíor go háirithe sa tionscal trádála tráchtearraí. tá méid agus toirt an idirbhirt chomh mór.

"Is fadhbanna iad seo go léir a raibh an tionscal ar an eolas fúthu le tamall anois, ach léirigh géarchéim COVID an gá le gníomh anois ionas gur féidir linn na saincheisteanna seo a shárú. Is tréimhse ríthábhachtach í le haghaidh uasghrádú bonneagair agus trédhearcacht mhéadaithe, agus cé go tá go leor éifeachtaí diúltacha ag paindéim, tionchar dearfach a d’fhéadfadh a bheith leis ná gur chuir sé in iúl go soiléir don tionscal go gcaithfear athruithe a dhéanamh chun próisis a bharrfheabhsú agus feidhmiú foriomlán na trádála idirnáisiúnta, an airgeadais trádála agus na gluaiseachta airgid a fheabhsú. "

Molann Ali Amirliravi cuid de na réitigh ar na fadhbanna seo:

“Sílim go mbaineann sé le teicneolaíochtaí nua a chomhtháthú ar bhealaí cliste. Tóg mo chuideachta mar shampla, LGR Domhanda. Maidir le gluaiseacht airgid, táimid dírithe ar thrí rud: luas, costas agus trédhearcacht. Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo, táimid chun tosaigh leis an teicneolaíocht agus ag úsáid rudaí mar blockchain, airgeadraí digiteacha agus digitiú ginearálta chun na modheolaíochtaí atá ann cheana a bharrfheabhsú.

“Is léir go soiléir an tionchar is féidir a bheith ag teicneolaíochtaí nua ar rudaí cosúil le luas agus trédhearcacht, ach nuair a deirim go bhfuil sé tábhachtach na teicneolaíochtaí a chomhtháthú ar bhealach cliste atá tábhachtach mar go gcaithfidh tú do chustaiméir a choinneáil i gcuimhne i gcónaí - an rud deireanach a dhéanfaimis Ba mhaith liom a dhéanamh córas a thabhairt isteach a chuireann mearbhall ar ár n-úsáideoirí i ndáiríre agus a dhéanann a phost nó a post níos casta. Mar sin, ar lámh amháin, tá réiteach na bhfadhbanna seo le fáil sa teicneolaíocht nua, ach ar an taobh eile, baineann sé le taithí úsáideora a chruthú a tá sé simplí le húsáid agus idirghníomhú leis agus comhtháthaíonn sé gan uaim sna córais atá ann. "

I gcás éigeandála domhanda, d’fhéadfadh go dtiocfadh moill ar thrádáil idirnáisiúnta ach ní mór di stopadh. Fiú amháin nuair a nochtann COVID-19 na heasnaimh atá ag córas trádála páipéarbhunaithe, tugann sé deis do chuideachtaí mar LGR Crypto Bank feidhm agus nádúr na trádála a nuachóiriú.

“Sa tionscal airgeadais trádála agus gluaiseachta airgid, ciallaíonn sé sin go gcaithfidh réitigh nua a bheith in ann plugáil isteach go díreach sna córais chustaiméirí atá ann cheana,” a dúirt Amirliravi. “Is féidir é seo a dhéanamh trí APIs a úsáid. Is éard atá i gceist leis an mbearna idir airgeadas traidisiúnta agus fintech a líonadh, agus a chinntiú go seachadtar tairbhí an digitithe le taithí úsáideora gan uaim. "

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

D’fhéadfadh stáblaí agus nuálaíocht dochar a dhéanamh do phríobháideachtaí agus nuálaíocht - BCE

foilsithe

on

By

Taispeántar léirithe ar airgeadra fíorúil os comhair lógó Libra sa phictiúr léaráide seo, 21 Meitheamh, 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Staidecoin arna bhainistiú ag cuideachta mhór theicneolaíochta, cosúil le Facebook FB.O leabharlainne beartaithe, chuirfeadh sé imní in iúl faoi chosaint sonraí agus chuirfeadh sé nuálaíocht airgeadais i dtoll a chéile, a dúirt ball de bhord Bhanc Ceannais na hEorpa, Fabio Panetta, Dé Céadaoin (4 Samhain), scríobhann Francesco Canepa.

“I measc na saincheisteanna atá i gceist tá slándáil sonraí agus comhlíonadh le dlí cosanta sonraí an AE go dtí gearradh siar ar nuálaíocht airgeadais na hEorpa,” a dúirt Panetta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Baincéireachta

Ní féidir linn tearmainn chánach a íoc in aois #Coronavirus

foilsithe

on

Seansailéir na RA Rishi Sunak, a ceapadh sa phost díreach os cionn mí ó shin, D'fhógair an tsraith beart beartais is suntasaí ón Dara Cogadh Domhanda Dé hAoine, 20 Márta.  An pacáiste scuabtha - atá Áirítear bheadh ​​saoire cánach £ 30 billiún do chorparáidí agus tiomantas rialtais cuid de phá na saoránach a íoc den chéad uair i stair na Breataine - dochreidte do riarachán Coimeádach seachtainí ó shin. Mar gheall ar nádúr gan fasach na mbeart, chomh maith leis na himtharraingtí a d’fhógair Sunak dóibh, chuir siad réaltacht an tsunami eacnamaíoch nach bhfuil an paindéim coronavirus scaoilte amach.

An geilleagar domhanda, mar thráchtaire amháin faoi ​​deara, ag dul isteach i ngabháil chairdiach. Tá bainc cheannais ó Tóiceo go Zurich slasta rátaí úis - ach ní fhéadann sé seo ach an oiread a dhéanamh chun an pian a mhaolú ó na milliúin oibrithe atá ag fanacht sa bhaile, línte cóimeála ag meilt go stad, agus margaí stoc ag dul in olcas.

Tá sé beagnach dodhéanta scála iomlán an damáiste eacnamaíoch a thuar cé go bhfuil an chuid is mó den domhan fós ag troid chun leathadh easpónantúil an víris a choinneáil, agus cé go bhfuil an oiread sin neamhchinnte fós. An mbeidh an víreas, mar shampla, céimnithe a bhuíochas le teaglaim de bhearta dian coraintín agus aimsir níos teo - gan ach filleadh le diabhal sa titim, rud a d’fhág go raibh laghdú dúbailte tubaisteach i ngníomhaíocht eacnamaíoch?

Rud atá beagnach cinnte ná go bhfuil an Eoraip ag druidim le géarchéim airgeadais úr. “Teastaíonn bearta urghnácha ó amanna neamhghnácha,” admhaíodh Chuir príomhfheidhmeannach an BCE, Christine Lagarde, i bhfios go láidir “nach bhfuil aon teorainneacha lenár dtiomantas don euro.” Ba é príomhgheilleagair an bhloc, cuid acu flirting le cúlú fiú roimh an bpaindéim, cinnte go séidfidh siad teorainneacha easnaimh 3%. Tá siad Is dócha chun imirt go gasta agus go scaoilte le rialacha státchabhrach an AE, freisin, mar b’fhéidir go gcaithfear gnólachtaí crua-bhuailte - go háirithe aerlínte móra, lena n-áirítear Air France agus Lufthansa - a náisiúnú chun iad a choinneáil ó fhilleadh.

De réir mar a dhéanann lucht déanta beartas a ngeilleagair a choinneáil ar snámh le linn na céime géarmhíochaine seo den phaindéim agus ina dhiaidh sin, beidh gach scrap ioncaim de dhíth orthu. Tá sé scanrúil, mar sin, go bhfuil thart ar $ 7 trilliún i saibhreas príobháideach bhfolach ar shiúl i ndlínsí rúndachta, agus draenálann seachaint cánach corparáidí trí tearmainn cánach amach ón gcósta an oiread agus $ 600 billiún sa bhliain ó chófra an rialtais. Taighde nua le fios go ndéantar 40% de bhrabúis na ngnólachtaí ilnáisiúnta a sciúradh amach ón gcósta.

Tá “ais seachanta” sainaitheanta ag an Líonra um Cheartas Cánach - an Ríocht Aontaithe, an Ísiltír, an Eilvéis agus Lucsamburg - atá le chéile mar leath iomlán d’imghabháil cánach an domhain. Tá freagracht ar leith ar an Ríocht Aontaithe as gan an mainneachtain airgeadais fhorleathan a tharlaíonn ina críocha thar lear a laghdú. Cé go bhfuil ag baill foirne an NHS ar imlínte tosaigh eipidéim an víreas coronavirus in iúl imní go bhfuiltear ag caitheamh leo mar “farae gunnaí móra” i measc ganntanas comhlán trealaimh chosanta, is iad na trí sheithí amach ón gcósta is iomráití ar domhan ná críocha thar lear na Breataine.

Is dócha gurb iad na hOileáin Cayman, an AE, an ceann is cáiliúla chur ar a liosta dubh don tearmann cánach níos luaithe i mbliana. Ar feadh na mblianta, gnólachtaí a raibh drochmheas orthu ó Enron go Lehman Brothers stashed a gcuid sócmhainní fadhbacha sna hoileáin áille, agus líomhnaítear go ndearna gnólachtaí cosúil le fathach mianadóireachta Glencore cistí breab a mhaoiniú trí Chríoch Thar Lear na Breataine.

Rinne na Caymans iarracht le déanaí an dea-cháil seo a chailliúint mar Iarthar Fiáin fioscach, ag gealladh úinéirí corparáideacha a nochtadh faoi 2023 - beart a thabharfadh náisiún an oileáin de réir threoracha an AE. Idir an dá linn, áfach, leanann scéalta ag teacht chun cinn a léiríonn an chaoi a bhfuil cuideachtaí neamhscrupallacha ag baint leasa as rialáil lax na Caymans.

Cúpla mí ó shin, rinne Corparáid Infheistíochta na Murascaille (GIC) - ciste atá faoi úinéireacht i gcomhpháirt le sé thír na Murascaille—D'iarr cúirteanna sna Caymans agus sna Stáit Aontaithe araon le breathnú isteach ar na “céadta milliún dollar” atá imithe de réir cosúlachta as Ciste an Chalafoirt, feithicil airgeadais atá bunaithe i Caymans.

De réir comhdúcháin cúirte, b’fhéidir go raibh baint ag urraitheoir Chiste an Chalafoirt, KGL Investment Company, le fáltais ó dhíol sócmhainní an Chiste Calafoirt a dhíol sna hOileáin Fhilipíneacha. Áitíonn an GIC gur dhíol Ciste an Chalafoirt tionscadal bonneagair Tagálaigis ar bheagnach $ 1 billiún - ach nár nocht sé ach $ 496 milliún i bhfáltais agus nár íocadh ach $ 305 milliún le hinfheisteoirí an chiste.

Ní dhearna an $ 700 milliún “in easnamh” galú isteach san éitear, ar ndóigh. Dealraíonn sé go bhfuil sé sochreidte go ndeachaigh an neamhréiteach i bpáirt ar a laghad i dtreo na hiarrachta costasaí brústocaireachta atá curtha ar bun ag Ciste an Chalafoirt chun a iar-fheidhmeannaigh, Marsha Lazareva agus Saeed Dashti, a chur as an bpríosún i Cuáit, áit ar cuireadh faoi ghlas iad tar éis gur ciontaíodh iad cistí poiblí a mhídhílsiú. An stocaireacht ardchumhachta feachtas Tá cluaisín de na milliúin dollar curtha ar bun aige agus shiúil sé isteach i ngach duine ó Louis Freeh, ceann an FBI ó 1993 go 2001, go Cherie Blair, bean chéile iar-Phríomhaire na Breataine Tony Blair.

Is léiriú foirfe é an saga sordid ar an gcaoi ar féidir le cuideachtaí cunning leas a bhaint as an easpa maoirseachta rialála i bparáidí fioscacha cosúil leis na Caymans chun airgead tirim a choinneáil amach as cónraí poiblí. Tá go leor samplaí den sórt sin ann. Tuairiscíodh Netflix aistríonn airgead trí thrí chuideachta dhifriúla ón Ísiltír chun a mbille cánach domhanda a choinneáil íseal. Go dtí míonna ó shin, tech titan Google bhain sé leas as de bhearna cánach a tugadh an “ceapaire Dúbailte Éireannach, Dúitseach” air, ag seoladh suimeanna ollmhóra trí Éirinn chuig “cuideachtaí taibhse” i tearmainn chánach lena n-áirítear Beirmiúda agus Jersey, ar spleáchais na Breataine iad araon.

Ní féidir le ceannairí Eorpacha a thuilleadh easpa gnímh maidir leis na poill dhubha airgeadais seo a scriosadh amach. Ibrahim Mayaki, comhchathaoirleach phainéal na Náisiún Aontaithe a cruthaíodh le déanaí ar shreafaí aindleathacha airgeadais, remarked gur chóir “an t-airgead atá á chur i bhfolach i tearmainn cánach amach ón gcósta, a sciúradh trí chuideachtaí sliogáin agus a ghoidtear go hiomlán ó chófra poiblí, a chur i dtreo deireadh a chur leis an mbochtaineacht, oideachas a chur ar gach leanbh, agus bonneagar a thógáil a chruthóidh poist agus a chuirfidh deireadh lenár spleáchas ar bhreoslaí iontaise."

Faoi láthair, ba chóir é a chur i dtreo leapacha cúraim chriticiúil a iarfheistiú, ag cinntiú go bhfuil na lámhainní ag dochtúirí na hIodáile a dhéileálann le hothair coronavirus a d’fhéadfadh a mbeatha féin a shábháil, agus tacaíocht a sholáthar do ghnólachtaí beaga na hEorpa ionas nach dtéann siad suas.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending