Ceangail le linn

Astuithe CO2

ETS athchóiriú: Gach rud is gá duit fios a bheith agat i nutshell

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

DuisburgTá an Pharlaimint ag obair ar scéim trádála astaíochtaí an AE a dhéanamh níos éifeachtaí © BELGA_AGEFOTOSTOCK

Cuireadh scéim trádála astaíochtaí (ETS) an AE ar bun chun astaíochtaí gáis a laghdú agus troid in aghaidh athrú aeráide, ach níl sí ag obair chomh héifeachtúil agus a d’fhéadfadh sé a bheith. Pléann FPEnna plé neamhfhoirmiúil an 7 Iúil le ballstáit chun an scéim a athchóiriú agus ansin vótálfaidh siad uirthi an lá dar gcionn. Dhéanfadh an reachtaíocht dul i ngleic le míchothromaíochtaí soláthair agus éilimh liúntais astaíochtaí, atá ag coinneáil siar infheistíocht i dteicneolaíochtaí glasa. Léigh ar aghaidh chun a fháil amach cad é atá i gceist leis an athchóiriú.

Maidir le ETS

Aiseolas

Is uirlis é ETS chun astaíochtaí gás ceaptha teasa tionsclaíoch a laghdú. Féadann gléasraí cumhachta, aerlínte agus cuideachtaí eile liúntais astaíochtaí a cheannach nó a dhíol, ar ceadanna iad a thruailliú ar phraghas atá i gceist chun iad a spreagadh chun coigilteas fuinnimh a shaothrú agus bearta laghdaithe astaíochtaí a dhéanamh. Tugann gach liúntas an ceart dá úinéir coibhéis tonna amháin CO2 a astú.

An fhadhb leis an scéim reatha

I láthair na huaire tá na ceadanna seo an-saor, toisc gur thit an t-éileamh orthu mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch cé gur fhan an soláthar seasmhach. Faoi 2013, bhí barrachas de thart ar dhá bhilliún liúntas i gcomparáid le hastaíochtaí iarbhír, rud a d’fhéadfadh méadú mura n-athródh rud ar bith go dtí níos mó ná € 2.6bn faoi 2020. Má dhéantar barrachas mór a dhíspreagadh cuideachtaí ó infheistiú i dteicneolaíocht ghlas, rud a chuirfeadh isteach ar éifeachtúlacht na scéime dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Aiseolas

A bhfuil déanta cheana féin chun an scéal a fheabhsú

I mí Iúil 2013 cheadaigh FPEanna pleananna chun ligean do roinnt liúntais a bhí le héisteacht in 2014-2016 a dhíol níos déanaí in 2019-2020. Mar sin féin, níl sa bheart seo ar a dtugtar athlódáil ach socrú sealadach.

An t-athchóiriú chun an scéim a fheabhsú

Is é an smaoineamh atá taobh thiar den athchóiriú ná cúlchiste cobhsaíochta margaidh a chruthú. Má sháraíonn barrachas na liúntas tairseach áirithe, thógfaí liúntais den mhargadh agus chuirfí sa chúlchiste iad chun míchothromaíochtaí sa mhargadh a sheachaint. Más gá, is féidir na liúntais a thabhairt ar ais ar an margadh

Faoin mbeart neamhfhoirmiúil chuirfí cúlchiste cobhsaíochta margaidh ar bun ag tús 2019, in ionad in 2021 mar a mhol an Coimisiún Eorpach ar dtús. Idir an dá linn, coimeádfar liúntais athlódáilte agus liúntais eile nár úsáideadh faoi 2020 sa chúlchiste in ionad iad a thabhairt ar an margadh.

An tseachtain seo

Pléifidh FPEnna an plé neamhfhoirmiúil leis an gComhairle tráthnóna Dé Máirt (7 Iúil) agus vótálfaidh siad air Dé Céadaoin.

Tuilleadh eolais

Astuithe CO2

Formheasann an Coimisiún méadú buiséid € 88.8 milliún do scéim na Danmhairge ag tacú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach go bhfuil méadú buiséid de € 88.8 milliún (DKK 660m), a cuireadh ar fáil tríd an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) do scéim sa Danmhairg atá ann cheana chun astaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú, ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. . Leithdháiltear an buiséad méadaithe atá le maoiniú tríd an RRF, tar éis measúnú dearfach an Choimisiúin ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge agus a ghlacadh ag an gComhairle, (SA.63890) ar scéim Danmhargach atá ann cheana (SA. 58791) a d’fhormheas an Coimisiún cheana féin an 21 Bealtaine 2021.

Beidh an beart i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2026, agus bhí buiséad tosaigh de € 238m aige (DKK 1.8 billiún). Is é príomhaidhm na scéime seo cur le sprioc na Danmhairge astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 70% faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Cuideoidh an chabhair le talamh feirme saibhir carbóin a bhaint ó tháirgeadh agus ina dhiaidh sin leis an talamh a athrú go ceantair dúlra trína hidreolaíocht nádúrtha a athbhunú trí dhraenacha a dhícheangal agus an talamh a ath-fhliuchadh. Rinneadh an scéim atá ann a mheas bunaithe ar a comhlíonadh Treoirlínte an AE maidir le cúnamh stáit sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i gceantair thuaithe, a cheadaíonn cúnamh chun forbairt gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a éascú - sa chás seo astuithe gáis cheaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid anois nach n-athraíonn an maoiniú breise a leithdháiltear ar scéim reatha na Danmhairge tríd an RRF an measúnú tosaigh ar an scéim, atá fós ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. Caithfear gach infheistíocht agus leasú lena mbaineann Cúnamh Stáit atá sna pleananna téarnaimh náisiúnta a chuirtear i láthair i gcomhthéacs an RRF a chur in iúl don Choimisiún lena gceadú roimh ré, mura gcumhdaítear iad le ceann de na rialacha um dhíolúine ó bhloc Stáit, go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc (GBER) agus, don earnáil talmhaíochta, an Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta (ABER).

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhearta den sórt sin mar ábhar tosaíochta agus chuir sé treoir agus tacaíocht ar fáil do bhallstáit i gcéimeanna ullmhúcháin na bpleananna náisiúnta, chun imscaradh tapa an RRF a éascú. Ag an am céanna, déanann an Coimisiún cinnte ina chinneadh go gcomhlíontar na rialacha Státchabhrach is infheidhme, d’fhonn an cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair a chaomhnú agus a chinntiú go n-úsáidtear cistí an RRF ar bhealach a íoslaghdaíonn saobhadh iomaíochta agus ná slua infheistíocht phríobháideach.

Aiseolas

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63890 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Astuithe CO2

Gníomh Aeráide: Taispeánann sonraí gur tháinig laghdú láidir ar astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin nua in 2020, agus feithiclí leictreacha ag méadú a sciar den mhargadh de réir mar a chuirtear spriocanna nua i bhfeidhm

foilsithe

on

Sonraí monatóireachta sealadacha, a foilsíodh an 29 Meitheamh, a thaispeánann go bhfuil an meán CO2 Tháinig laghdú 2020% ar astaíochtaí gluaisteán nua a cláraíodh san AE, san Íoslainn, san Iorua agus sa Ríocht Aontaithe in 12 i gcomparáid le 2019. Is é seo an laghdú bliantúil is mó ar astaíochtaí ó thosaigh caighdeáin CO2 i bhfeidhm in 2010. Tá sé i gcomhthráth leis an gcéim maidir le caighdeáin astaíochtaí CO2 níos déine do ghluaisteáin amhail an 1 Eanáir, 2020. Don tréimhse 2020-2024, beidh an Rialachán leagann sé CO an AE ar fud an chabhlaigh2 spriocanna astaíochtaí ag 95 gCO2 / km do ghluaisteáin nua-chláraithe agus ag 147g CO2 / km do veaineanna nua-chláraithe. Is é an chúis is mó leis an laghdú géar seo ar CO2 ba é astaíochtaí an borradh i sciar na gclárúchán feithiclí leictreacha, a tháinig méadú faoi thrí ó 3.5% in 2019 go dtí os cionn 11% in 2020.

In ainneoin an mhargaidh iomláin atá ag crapadh do ghluaisteáin nua mar gheall ar an bpaindéim COVID-19, tháinig méadú fós ar líon iomlán na ngluaisteán leictreach a cláraíodh in 2020, ag sroicheadh ​​den chéad uair os cionn 1 mhilliún sa bhliain. Tháinig laghdú beag freisin ar mheán-astaíochtaí CO2 ó veaineanna nua a díoladh san AE, san Íoslainn, san Iorua agus sa Ríocht Aontaithe in 2020. Taispeánann na sonraí sealadacha go bhfuil reachtaíocht Eorpach maidir le caighdeáin astaíochtaí CO2 fós ina huirlis éifeachtach chun astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin agus veaineanna a laghdú, agus go bhfuil an t-aistriú chuig leictrea-soghluaisteacht ar siúl.

Tá trí mhí ag déantúsóirí feithiclí na sonraí a athbhreithniú agus féadfaidh siad fógra a thabhairt don Choimisiún má chreideann siad go bhfuil aon earráidí sa tacar sonraí. Beidh na sonraí deiridh, a fhoilseofar ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair 2021, mar bhunús don Choimisiún chun comhlíonadh na ndéantúsóirí lena spriocanna sonracha astaíochtaí a chinneadh, agus an bhfuil aon fhíneálacha dlite as astaíochtaí iomarcacha. Beidh an t-athbhreithniú ar na caighdeáin reatha astaíochtaí CO2 chun iad a chur ar chomhréim le huaillmhianta aeráide nua níos airde an AE mar chuid de thograí Fit for 55 an Choimisiúin, atá le glacadh an 14 Iúil. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach le do thoil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Astuithe CO2

Sceitheadh ​​carbóin: Cosc a chur ar ghnólachtaí rialacha astaíochtaí a sheachaint

foilsithe

on

Tá Parlaimint na hEorpa ag plé tobhach carbóin ar earraí allmhairithe chun stop a chur le cuideachtaí bogadh lasmuigh den AE chun caighdeáin astaíochtaí a sheachaint, cleachtas ar a dtugtar sceitheadh ​​carbóin. Cumann.

Agus tionscal na hEorpa ag streachailt le téarnamh ó ghéarchéim Covid-19 agus an brú eacnamaíoch mar gheall ar allmhairí saor ó chomhpháirtithe trádála, tá an AE ag iarraidh a ghealltanais aeráide a urramú, agus poist agus slabhraí táirgeachta á gcoimeád sa bhaile.

Faigh amach cé mar a thugann plean téarnaimh an AE tosaíocht d’Eorpa inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh na haeráide de a chruthú.

Aiseolas

Tobhach carbóin AE chun sceitheadh ​​carbóin a chosc

D’fhéadfadh tíortha nach bhfuil chomh huaillmhianach ó thaobh na haeráide an bonn a bhaint d’iarrachtaí an AE a lorg carbóin a laghdú faoi Bheart Glas na hEorpa agus a bheith athléimneach ó thaobh inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050. Chun é sin a mhaolú, molfaidh an AE Meicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin (CBAM), a chuirfeadh tobhach carbóin i bhfeidhm ar allmhairí earraí áirithe ó lasmuigh den AE. Cuirfidh FPEnna tograí chun tosaigh le linn chéad seisiún iomlánach mhí an Mhárta. Conas a oibreodh tobhach carbóin Eorpach?  

  • Má thagann táirgí ó thíortha a bhfuil rialacha nach bhfuil chomh huaillmhianach leo ná an AE, cuirtear an tobhach i bhfeidhm, ag cinntiú nach bhfuil allmhairí níos saoire ná an táirge coibhéiseach AE. 

I bhfianaise an riosca go n-athlonnóidh níos mó earnálacha truaillithe táirgeadh chuig tíortha a bhfuil srianta astaíochtaí gás ceaptha teasa níos géire acu, feictear go bhfuil praghsáil charbóin mar chomhlánú riachtanach do chóras liúntais charbóin an AE, córas trádála astaíochtaí an AE (ETS). Cad is sceitheadh ​​carbóin ann?  

Aiseolas
  • Is éard atá i sceitheadh ​​carbóin ná tionscail astaithe gás ceaptha teasa a aistriú lasmuigh den AE chun caighdeáin níos doichte a sheachaint. Toisc nach mbogann sé seo ach an fhadhb in áiteanna eile, ba mhaith le FPEnna an fhadhb a sheachaint trí Mheicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin (CBAM). 

Is é cuspóir na Parlaiminte troid i gcoinne athrú aeráide gan ár ngnóthaí a chur i mbaol mar gheall ar iomaíocht idirnáisiúnta éagórach mar gheall ar an easpa gníomhaíochta aeráide i dtíortha áirithe. Ní mór dúinn an AE a chosaint ar dhumpáil aeráide agus a chinntiú go ndéanann ár gcuideachtaí na hiarrachtaí riachtanacha freisin chun a gcuid féin a dhéanamh sa troid i gcoinne athrú aeráide. Yannick Jadot Príomh-FPE

Bearta praghsála carbóin atá ann cheana san AE

Faoin gcóras trádála astaíochtaí reatha (ETS), a sholáthraíonn dreasachtaí airgeadais chun astaíochtaí a laghdú, ní mór do ghléasraí cumhachta agus do thionscail cead a choinneáil do gach tona CO2 a tháirgeann siad. Is é éileamh agus soláthar a spreagann praghas na gceadanna sin. Mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch dheireanach, tá an t-éileamh ar cheadanna laghdaithe agus mar sin tá a bpraghas, atá chomh híseal sin go gcuireann sé cuideachtaí i gcoinne infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí glasa. D’fhonn an cheist seo a réiteach, leasóidh an AE ETS.

Rud atá á iarraidh ag an bParlaimint

Ba cheart go mbeadh an mheicníocht nua ailínithe le rialacha na hEagraíochta Trádála Domhanda agus dícharbónú tionscail an AE agus neamh-AE a spreagadh. Beidh sé ina chuid de thodhchaí an AE freisin straitéis thionsclaíoch.

Faoi 2023, ba cheart go gclúdódh an Sásra Coigeartaithe Teorann Carbóin earnálacha tionsclaíocha cumhachta agus dian ar fhuinneamh, arb ionann iad agus 94% d’astaíochtaí tionsclaíocha an AE agus a fhaigheann leithdháiltí substaintiúla saor in aisce fós, de réir FPEnna.

Dúirt siad gur chóir é a dhearadh agus é mar aidhm amháin cuspóirí aeráide agus páirc imeartha dhomhanda a shaothrú, agus gan é a úsáid mar uirlis chun an cosantachas a mhéadú.

Tacaíonn FPEnna freisin le togra an Choimisiúin Eorpaigh na hioncaim a ghineann an mheicníocht a úsáid mar acmhainní nua féin le haghaidh na Buiséad an AE, agus iarr ar an gCoimisiún trédhearcacht iomlán a chinntiú maidir le húsáid an ioncaim sin.

Meastar go gcuirfidh an Coimisiún a thogra maidir leis an meicníocht nua i láthair sa dara ráithe de 2021.

Foghlaim níos mó faoi freagraí an AE ar athrú aeráide.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending