Ceangail le linn

Geilleagar

Seolann Cumann Eorpach Infheisteoirí Fadtéarmacha (ELTI) Plean Gníomhaíochta 2014

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

image-uploadReáchtáil cumann ELTI, a cruthaíodh le déanaí ag infheisteoirí fadtéarmacha an Aontais Eorpaigh, a chéad Chomhthionól Ginearálta sa Bhruiséil ar 14 Samhain 2014. Tar éis di a Bord a thoghadh, d'fhormhuinigh na comhaltaí an Plean Gníomhaíochta 2014 a dhírigh go láidir ar infheistíocht fhadtéarmach san Eoraip a fheabhsú mar eochair do théarnamh geilleagrach.

Arna sheoladh ag 5 2013 i bPáras i bPáras ag institiúidí airgeadais Eorpacha, cheap an Comhthionól Ginearálta an bord bainistíochta1, le hUachtarán Bhanc Infheistíochta na hEorpa an Dr Werner Hoyer mar uachtarán, HBOR Cathaoirleach an bhoird MM Anton Kovacev agus Uachtarán Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Franco Bassanini mar leas-uachtaráin agus M Dominique de Crayencour mar rúnaí ginearálta ELTI.

D'fhormhuinigh an Comhthionól Ginearálta an plean gníomhaíochta do 2014 leis an tosaíocht chun gach dálaí fabhracha a fhorbairt maidir le hinfheistíocht fhadtéarmach agus chun comhoibriú go gníomhach i measc na bhFeisirí chun tacú leis an bhfíorgheilleagar. Is é an sprioc fás agus fostaíocht inbhuanaithe, tíosach ar acmhainní, atá cuimsitheach go sóisialta agus nuálach a chothú.

Aiseolas

Is é an tosaíocht a bheidh ag ELTI ina chéad sainordú ná oibriú ar chosc a chur ar chonstaicí agus ar dhreasachtaí a fhorbairt le haghaidh maoiniú infheistíochta fadtéarmach. Áirítear leis seo teipeanna margaidh, timpeallacht rialála, rialacha tuairiscithe agus ionstraimí airgeadais iomchuí. Déanfaidh sé iniúchadh freisin ar dheiseanna ina measc le haghaidh infheistíochtaí fadtéarmacha comhchoiteanna, go háirithe sna hionstraimí airgeadais nuálacha laistigh den chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile (2014-2020), go háirithe maidir le bonneagar, nuálaíocht, éifeachtúlacht acmhainní agus FBManna. Inniu, tugann ELTI Comhaltaí 17 le chéile, lena n-áirítear ceithre institiúid bhunaidh an Chlub Infheisteoirí Fadtéarmacha (LTIC)2, arb ionann a sócmhainní iomlána agus EUR € 2 trillion.

Dúirt Werner Hoyer mar Uachtarán ELTI: “Is tionscadal Eorpach fíor é comhlachas ELTI. Tar éis an mhéadaithe ar chaipiteal BEI, is bealach eile é fós chun ár n-éifeacht ghiarála fhrithpháirtigh a iolrú i láidreacht airgeadais ár n-institiúidí a fhás agus a fhostaíocht trí infheistíocht fhadtéarmach. ”Dúirt sé:“ Is mór an onóir dom agus tá áthas orm a bheith in ann nasc idir obair Bhanc an AE agus gach Comhalta náisiúnta de chuid ELTI atá ag tabhairt faoin gcuspóir céanna chun tacú le beartas an AE ”

cúlra

Aiseolas

Nuair a bhunaigh siad an Cumann an Iúil 5, dhearbhaigh na comhaltaí bunaidh “(…) ag bunú eatarthu féin cumann neamhbhrabúis idirnáisiúnta darb ainm“ Cumann Eorpach na nInfheisteoirí Fadtéarmacha (ELTI) ”, de réir Dhlí na Beilge 27 Meitheamh 1921 ar neamh - cumainn bhrabúis, cumainn agus fondúireachtaí neamhbhrabúis idirnáisiúnta.

Dhearbhaigh siad, mar chomhaltaí de Chlub Institiúidí an Aontais Eorpaigh, go raibh siad sásta dul a thuilleadh, le baill an Aontais Eorpaigh den Chlub Infheisteoirí Fadtéarmacha (LTIC), ina comhoibriú agus a bheith páirteach ina gcuid iarrachtaí chun infheistíocht fhadtéarmach a chur chun cinn agus a fheabhsú, i gcóineasú iomlán leis na cuspóirí agus tionscnaimh arna bhforbairt ag an Aontas Eorpach.

Beidh Comhlachas Eorpach na nInfheisteoirí Fadtéarmacha, ELTI (aisbl) oscailte do chomhaltaí de na hinstitiúidí Eorpacha fadtéarmacha go léir a bhfuil spéis acu iontu agus a chomhlíonann na coinníollacha dá bhforáiltear sna Reachtanna atá ceangailte leis; forbróidh sé ar leibhéal an Aontais Eorpaigh na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh an LTIC go háirithe agus cuirfidh sé “an comhaontú comhoibrithe (2011 - 2015)” arna shíniú ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh a dhéanann speisialtóireacht i gCreidmheas Fadtéarmach (ISLTC) in ionad.

Níl aon chuspóir tráchtála ag an gCumann agus leanann sé na cuspóirí neamhbhrabúsacha seo a leanas ar leibhéal idirnáisiúnta:

  • Leasanna comhroinnte a chomhaltaí a léiriú, a chur chun cinn agus a chosaint;
  • an comhar, lena n-áirítear ar leibhéal oibríochtúil, a neartú idir institiúidí airgeadais na hEorpa mar aon le hinstitiúidí eile de chuid an AE atá ag gníomhú mar airgeadaithe fadtéarmacha;
  • coincheap na hinfheistíochta fadtéarmaí a fhorbairt laistigh den earnáil eacnamaíoch agus airgeadais;
  • taighde acadúil ar infheistíochtaí fadtéarmacha a chur chun cinn
  • an AE agus a chuid institiúidí a chur ar an eolas maidir le ról agus poitéinseal na gcomhaltaí mar institiúidí agus gníomhaireachtaí maidir le maoiniú fadtéarmach;
  • rochtain na gcomhaltaí a neartú ar fhaisnéis maidir le hábhair a bhaineann leis an AE, agus;
  • faisnéis agus eispéiris a mhalartú i measc na mball agus le heagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil leas an chumainn acu maidir le hinfheistíocht fhadtéarmach a chur chun cinn.

Baill de ELTI:

• An Bhulgáir: Banc Forbartha na Bulgáire BDB

• An Chróit: Hrvatska banka za obnovu i razvitak HBOR

• Poblacht na Seice: Ceskomoravska zarucni a rozvojova banka CMZRB

• An Fhrainc: Caisse des Dépôts CDC

• An Ghearmáin: KFW Bankengruppe KFW

• An Ghréig: Banc Náisiúnta na Gréige NBG

• An Ungáir: MFB Banc Forbartha na hUngáire MFB

• An Iodáil: Cassa Depositi e Prestiti CDP

• An Laitvia: Morgáiste agus Banc Talún Bhanc Morgáiste na Laitvia

• Málta: Banc Valletta BOV

• An Pholainn: Banc Gospodarstwa Krajowego BGK

• An Phortaingéil: Banco Português do Investimento BPI

• An tSlóivéin: Slovenska izvozna i razvojna banka SID

• An Spáinn: Instituto de Crédito Oficial ICO

• An tSualainn: Corparáid Creidmheasa Easpórtála na Sualainne AB Svensk Exportkredit SEK

• An Tuirc: Turkije Sinai Kalkinma Bankasi AS TSKB

• Institiúid iltaobhach: Banc Eorpach Infheistíochta BEI

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending