Ceangail le linn

Geilleagar

Rochtain AE Laethanta Airgeadais: Ag cabhrú le cruth margadh maoiniú FBManna-chairdiúil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Greamaigh nach Euroscheinen lámhTá infhaighteacht chreidmheasa do ghnólachtaí neamhairgeadais i limistéar an euro ag an bpointe is ísle anois ó thús an ghéarchor creidmheasa, de réir mar is déanaí figiúirí ón mBanc Ceannais Eorpach. Bíonn tionchar mór ag an meath seo ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, a bhfuil an AE ag brath ar 85% de na poist nua san earnáil phríobháideach, toisc nach féidir leo a ngnóthaí a infheistiú nó a mhéid a fhad agus a bhíonn na coinníollacha le haghaidh creidmheasanna chomh deacair. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún Eorpach ag gníomhú chun bearna an mhargaidh i soláthar maoiniú FBManna a dhúnadh go tapa trí € 3.5 billiún de mhaoiniú breise a sholáthar do FBManna gach bliain ó 2014 go 2020, ag baint úsáide as an gclár nua Iomaíochais Fiontair agus FBManna (COSME). Le go n-éireoidh le COSME an bhfuil sé ríthábhachtach go gcruthófar comhpháirtíocht éifeachtach idir institiúidí an AE agus na heagraíochtaí airgeadais a sholáthraíonn rochtain ar chreidmheas do FBManna. Sin é an fáth go lainseálfaidh Leas-Uachtarán Commssion Antonio Tajani, coimisinéir fiontar agus tionscail, sa Róimh inniu (18 Deireadh Fómhair) sraith imeachtaí - Rochtain an AE ar Laethanta Airgeadais - chun a mhíniú conas a oibreoidh ionstraimí airgeadais nua COSME agus chun airgeadais measúla a spreagadh. oibreoirí margaidh le bheith ina n-idirghabhálaithe COSME.

Eagrófar Laethanta Rochtana ar Airgeadas an AE i bpríomhchathracha uile an AE ó fhómhar 2013 go deireadh 2014. Beidh an chéad imeacht eile i Vilnius, an Liotuáin ar 5 Samhain 2013.

I measc na gcainteoirí mór le rá ag “Lá Rochtana ar Airgeadas” sa Róimh inniu tá Flavio Zanonato, Aire Forbartha Eacnamaíochta na hIodáile; Dario Scannapieco, Leas-Uachtarán an Bhainc Infheistíochta Eorpach; Luigi Federico Signorini, Leas-Ard-Stiúrthóir Bhanc na hIodáile; Giovanni Sabatini, Ard-Stiúrthóir Chumann Baincéireachta na hIodáile; Aurelio Regina, Leas-Uachtarán Confindustria; agus Richard Pelly, POF an Chiste Infheistíochta Eorpach. Cuirfidh an ócáid ​​gníomhaíochtaí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí agus cláir eile AE a thacaíonn le FBManna i láthair.

Aiseolas

Tuilleadh eolais ar Laethanta Rochtana Airgeadais an AE.

Cad é an clár nua COSME? Cad a thabharfaidh sé do FBManna?

Chuir an Leas-Uachtarán Tajani béim inniu go bhfuil an Clár um Iomaíochas Fiontair agus FBManna (COSME), a reáchtálfaidh idir 2014 agus 2020, ar an gcéad chlár de chuid an Choimisiúin Eorpaigh atá tiomanta go heisiach chun tacú le FBManna. Is ionstraim é COSME chun rochtain ar airgeadas a fheabhsú do FBManna, tacú lena n-idirnáisiúnú agus rochtain ar mhargaí a fheabhsú.

Aiseolas

Leanfaidh COSME den chuid is mó le gníomhaíochtaí rathúla an Chreat-Chláir Iomaíochais agus Nuálaíochta (CIP) atá ann faoi láthair, ach tá sé mar aidhm aige freagairt níos fearr a thabhairt ar riachtanais FBManna, trí dhíriú ar na catagóirí níos leochailí de ghnólachtaí beaga atá tearc-chosanta ag an margadh faoi láthair.

Beidh 60% de bhuiséad measta COSME de € 2.3 bn tiomnaithe d’ionstraimí airgeadais, ag soláthar ráthaíochtaí agus caipitil fiontair, agus é mar aidhm sreabhadh creidmheasa agus infheistíochta isteach san earnáil FBManna a spreagadh. Cuirfidh COSME saoráid ráthaíochta ar fáil d’iasachtaí do FBManna suas le € 150 000, le fócas ar FBManna a mbeadh deacrachtaí acu rochtain a fháil ar airgeadas murach sin. Spreagfaidh saoráid cothromais COSME soláthar caipitil fiontair, le fócas ar leith ar chéim leathnú agus fáis FBManna.

Tabharfar tacaíocht COSME do FBManna trí idirghabhálaithe airgeadais measúla i dtíortha rannpháirteacha - amhail bainc, cuideachtaí léasaithe, cumainn ráthaíochta frithpháirtí nó cistí caipitil fiontair - d’fhonn a chinntiú go bhfuil sé chomh furasta rochtain a fháil ar chreidmheas. D’fhonn freastal ar éagsúlacht mhargadh maoinithe FBManna san Eoraip, ligfidh COSME d’idirghabhálaithe airgeadais táirgí aonair a chruthú a oireann is fearr do riachtanais FBManna ina margadh áirithe.

Cothóidh buiséad COSME go leor de na cláir rathúla atá i bhfeidhm cheana féin, lena n-áirítear cómhaoiniú do Líonra Fiontair na hEorpa, lena n-oifigí 600 níos mó san AE agus níos faide anonn. Tacóidh COSME freisin le hidirnáisiúnú FBManna, Erasmus d'fhiontraithe óga, oideachas fiontraíochta, Deasc Chabhrach IPR agus laghdú ar ualaí riaracháin.

Féach an t-agallamh iomlán le VP Tajani

Cad iad na tionchair a bhfuil súil leo ag COSME?

Beidh tionchar ollmhór ag an gclár. Ba cheart go mbeadh méadú bliantúil de € 3.5 billiún ar iasachtaí breise do chuideachtaí AE agus / nó infheistíocht i gcuideachtaí AE mar thoradh ar ionstraimí airgeadais le tacaíocht ó COSME. Gach bliain, táthar ag súil go gcuirfidh COSME le méadú de € 1.1 billiún in OTI an AE, agus go gcabhróidh sé le 40 000 gnólacht 30 000 post a chruthú nó a shábháil agus 1 200 táirge, seirbhís nó próiseas gnó nua a lainseáil.

Faighteoir tipiciúil FBManna: Níos lú ná 10 ball foirne, € 65 000 creidmheas deonaithe

Faoin gclár roimhe seo ón gCoimisiún Eorpach chun tacú le hiomaíochas (CIP), úsáideadh ráthaíochtaí iasachta chun iasachtaí a spreagadh d’fhiontraithe nó d’fhiontair bheaga nach mbeadh comhthaobhacht leordhóthanach acu de ghnáth chun iasacht a fháil. Bhí 220 fostaí nó níos lú ag nócha faoin gcéad de na 000 2012 FBM ó gach cearn den Eoraip a bhí ina dtairbhithe CIP go dtí deireadh 10; go beacht an chatagóir a mbíonn sé deacair uirthi iasacht a fháil. Ach a bhuíochas le CIP, ba é an meán-iasacht ráthaithe a fuair na cuideachtaí beaga seo ná thart ar € 65 000. Faoi dheireadh mhí na Nollag 2012, bhí ionstraimí airgeadais CIP tar éis níos mó ná € 13 billiún a shlógadh in iasachtaí agus níos mó ná € 2.3 billiún i gcaipiteal fiontair. Bainfear sochair inchomparáide amach faoi COSME, arna mhodhnú go mall toisc go ndíreoidh COSME go háirithe ar FBManna a mbeadh sé deacair orthu maoiniú seachtrach a rochtain gan a thacaíocht.

Rochtain ar mhaoiniú 'thar a bheith deacair' do FBManna

Taispeánann suirbhéanna go bhfuil FBManna an AE ag brath go mór ar iasachtaí bainc as a maoiniú seachtrach agus gur fíorbheagán roghanna eile atá acu: tá iasachtaí bainc agus línte creidmheasa bainc 30% nó saoráidí rótharraingthe á n-úsáid ag 40% de chuideachtaí. Maidir le 63% de FBManna is iad iasachtaí bainc an réiteach maoinithe seachtrach is fearr freisin chun uaillmhianta fáis gnólachtaí a bhaint amach. Le linn an choir chun donais eacnamaíoch tá bainc níos cosúla le riosca, ag iarraidh corrlaigh riosca níos airde agus ag tairiscint dálaí níos déine. Tá rochtain dheacair ar chreidmheas i measc na bpríomhchúiseanna imní (15%) de FBManna: de réir an an suirbhé is déanaí ag an gCoimisiún Eorpach ní bhfuair thart ar aon trian de na FBManna an maoiniú a bhí beartaithe acu. Is déanaí Sonraí an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) a léiriú go bhfuil an iasachtú foriomlán don earnáil phríobháideach neamhairgeadais lag i gcónaí.

An fáth a dteastaíonn clár sonrach chun tacú le maoiniú FBManna

In ainneoin a dtábhacht don gheilleagar, tá dúshláin ar leith roimh FBManna maidir le rochtain ar airgeadas, go príomha mar gheall ar neamhshiméadrachtaí faisnéise. Cé go bhfuil FBManna in ann cásanna gnó láidre a thógáil chun a gcuid gnóthaí a chruthú agus a leathnú, bíonn claonadh ag iasachtóirí gan a bheith in ann na rioscaí a bhaineann le samhlacha gnó FBManna a mheas agus claonadh chun cinntí iasachta bunaithe ar fhigiúirí an chláir chomhardaithe amháin. Ach níl cláir chomhardaithe atá láidir go leor ag go leor FBManna chun critéir cheadaithe iasachtaí bainc a chomhlíonadh, go háirithe má tá luach an FBM i maoin intleachtúil, bonn cliant fónta nó modhanna eile nach féidir a ghabháil trí thuairisciú airgeadais.

Chuir iarmhairtí na géarchéime fiachais isteach go díréireach ar iasachtaí do FBManna. I gcomparáid le corparáidí níos mó, tá fadhbanna struchtúrtha i gcónaí ag FBManna i réimse na rochtana ar airgeadas. Ach tá an ghéarchéim airgeadais tar éis cur leis na saincheisteanna seo. Le dhá bhliain anuas, de réir staitisticí ón BCE, diúltaíodh do beagnach aon trian de na FBManna a chuir isteach ar iasachtaí bainc nó a fuair níos lú ná mar a d'iarr siad.

Tá beatha ríthábhachtach ag idirghabhálaithe airgeadais

Úsáideann an AE reachtaíocht agus buiséad teoranta an AE chun dul i gcoinne an drogall mór atá ann faoi láthair infheistíocht a dhéanamh i FBManna agus iasachtaí a thabhairt dóibh. Glactar le dhá chur chuige ginearálta, ar dtús chun tacú le hiasachtaí do FBManna a sholáthar - ar an gcaoi sin rochtain ar chreidmheas a fheabhsú - agus an dara ceann chun infheistíocht i FBManna a spreagadh, mar shampla trí chomhinfheistíochtaí le cistí caipitil fiontair.

Cuirtear rochtain ar chúnamh creidmheasa trí idirghabhálaithe airgeadais roghnaithe. Áirítear orthu sin bainc, léasóirí, cumainn ráthaíochtaí frithpháirteacha, soláthraithe micreamhaoiniúcháin agus cistí caipitil fiontair. Ráthaíonn an AE cuid de na rioscaí a dhéanann siad agus léiríonn taithí go gciallaíonn rannpháirtíocht i rochtain ar chláir airgeadais an AE go gcuireann siad níos mó iasachtaí FBM ar fáil ná mar a dhéanfaidís ar shlí eile. Cruthaíonn an cur chuige seo éifeacht ghiarála ard freisin: fuair an clár CIP amach go raibh € 1 á chur ar fáil don chuideachta thairbhíoch mar thoradh ar gach € 30 a chaitheann an AE ar ráthaíochtaí a úsáideann idirghabhálaithe airgeadais.

Seachas an éifeacht iolraitheora seo, tá buntáistí eile ag baint le hidirghabhálaithe airgeadais a úsáid: tionchar ar bheartas, toisc go liostálann idirghabhálaithe airgeadais rannpháirteacha do dhálaí láidre a chuireann le creidmheas do FBManna agus dá bhrí sin go gcuireann siad le beartais an AE a shaothrú; agus rochtain freisin ar “fios gnó” institiúideach i bhfoirm an tsaineolais atá ann cheana ar idirghabhálaithe airgeadais.

Cén chaoi eile a dtacóidh an AE le maoiniú FBM?

Comhlánófar COSME trí mhaoiniú d'fhiontair taighde agus nuálaíochta faoi chlár Horizon 2020.

Cuirfidh Grúpa an BEI (an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta) go leor bearta i bhfeidhm chomh maith agus cuirfear ar fáil iad faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa nó faoi Chlár Fostaíochta agus Nuálaíochta Sóisialta agus beidh siad nasctha leis na cuspóirí beartais sonracha.

Cinnteoidh Comhaontú ar Basel III go leanfar le hiasachtaí bainc a thabhairt do FBManna

Tá reachtaíocht molta ag an gCoimisiún Eorpach freisin chun éifeachtúlacht na margaí airgeadais a fheabhsú. Thángthas ar chomhaontú maidir leis an athbhreithniú ar an Treoir um Riachtanais Chaipitil, Basel III (féach MEMO / 13 / 338).

Leis an gcreat nua beidh na bainc níos soladaí. D'fhonn sreabhadh creidmheasa cuí a chinntiú do FBManna sa chomhthéacs eacnamaíoch deacair atá ann faoi láthair, tabharfaidh na rialacha nua isteach laghdú ar na muirir chaipitil le haghaidh nochtadh bainc do FBManna, trí fhachtóir tacaíochta 0.76 a chur i bhfeidhm. Cuirfidh sé seo dreasacht chuí ar fáil d'institiúidí creidmheasa chun an creidmheas atá ar fáil do FBManna a mhéadú. Dá bhrí sin, mar thoradh ar chobhsaíocht airgeadais níos fearr ár mbanc, a dhíríonn ar Basel III, ní bheidh srian creidmheasa ar an gcuid is mó de na gnóthais bheaga.

Comhtháthú níos fearr ar an margadh caipitil fiontair

Rialachán maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha arna nglacadh in Aibreán 2013 (RIALACHÁN (AE) Uimh. 345 / 2013) cuirfidh sé ar chumas caipitlithe fiontair oibriú níos éifeachtaí laistigh den AE. Le cabhair ó bhainisteoirí cistí pas na hEorpa is féidir leo a gcistí a mhargú ar fud an AE. Éascóidh sé seo tiomsú airgid trasteorann agus cruthóidh sé fíor-mhargadh inmheánach do chistí caipitil fiontair.

Féach freisin MEMO / 13 / 209.

Feabhas a chur ar rochtain FBManna ar mhargaí caipitil

Trí chabhrú le níos mó infheistíochtaí príobháideacha a mhealladh déanann an Coimisiún Eorpach iarracht freisin creat a fhorbairt le haghaidh maoiniú éifeachtúil, éagsúlaithe agus feabhsaithe do FBManna. Ceann de na réitigh is ea feabhas a chur ar rochtain FBManna ar mhargaí caipitil: d'fhéadfaí infheisteoirí a spreagadh chun níos mó infheistíochtaí a dhéanamh i FBManna trí mhargaí FBM níos infheicthe agus FBManna agus caipíní lárnacha atá níos infheicthe.

Dhá mholadh le déanaí chun infheisteoirí a mhealladh trí mhargaí níos infheicthe do FBManna agus do FBManna atá liostaithe níos infheicthe:

 • Rinneadh togra le haghaidh na Treorach um Margaí in Ionstraimí Airgeadais (MiFID) chun forbairt na margaí stoc a chothú atá speisialaithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide. (féach IP / 11 / 1219 agus MEMO / 11 / 716)
 • Togra le haghaidh modhnú ar an Treoir Trédhearcachta chun faisnéis níos fearr a thabhairt ar FBManna liostaithe.

Gníomhaíochtaí an AE go dtí seo chun iasachtaí a mhéadú do FBManna

Amhail an 31 Nollaig 2012, bhí Creatchlár Iomaíochais agus Nuálaíochta an AE tar éis níos mó ná € 15 billiún a shlógadh chun FBManna a mhaoiniú.

 1. Le buiséad de € 1.1, chuidigh an clár CIP cheana féin le breis is € 16 billiún a shlógadh do FBManna ar fud na hEorpa.
 2. Saoráid ráthaíochta SME (SMEG); Mar gheall ar a scéimeanna ráthaíochta, tá CIP tar éis cabhrú cheana féin le FBManna 220 000 rochtain a fháil ar os cionn € 13 billiún in iasachtaí.
 3. Thug an tsaoráid FBM ardfháis agus nuálaíoch (GIF): infheistíochtaí maoinithe ag CIP i gcistí caipitil fiontair, tacaíocht cheana féin d'infheistíocht in os cionn 300 FBManna atá ag fás go tapa de níos mó ná € 2.3 billiún.

Conas a oibríonn an CIP

Chabhraigh an Clár CIP (ag rith ó 2007-2013) le FBManna airgeadas a fháil a theastaíonn uathu chun oibriú, forbairt nó fás ag céim éagsúla forbartha.

Tá sé mar aidhm ag CIP maoiniú a dhéanamh do FBManna níos éasca trí fhorbairt an chainéil is ábhartha do mhaoiniú seachtrach FBM: iasacht bainc. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do thromlach mór na FBManna. Cuireann an clár bearta ar fáil freisin a dhíríonn ar riachtanais áirithe FBManna a bhfuil poitéinseal ard fáis iontu, ar féidir le hinfheistíochtaí cothromais a bheith ina bhfoinse airgeadais níos oiriúnaí.

Déanann an Ciste Eorpach Infheistíochta bainistiú ar ionstraimí airgeadais CIP trí idirghabhálaithe airgeadais náisiúnta agus réigiúnacha (eg bainc agus cistí caipitil fiontair) sna Ballstáit.

Cuireann ailtireacht an chláir institiúidí airgeadais chun cinn chun maoiniú breise a sholáthar do FBManna.

Ráthaíochtaí iasachta: iasachtaí atá ar fáil ag an AE ar fáil do FBManna

 1. Is dóchúla nach bhfaighidh gnólachtaí níos óige agus níos lú ach cuid den mhaoiniú a d'iarr siad ón institiúid iasachtaí (idirghabhálaí airgeadais), agus, i mórán cásanna, go ndiúltófaí go hiomlán iad. Tá tacaíocht ar fáil i bhfoirm iasachtaí a fhaigheann tacaíocht ón AE.
 2. Tugann ráthaíochtaí a thairgtear do bhainc rochtain ar iasachtaí bainc do FBManna
 3. faoi ​​Shaoráid Ráthaíochta FBM (SMEG) is féidir le hinstitiúid iasachta ráthaíocht AE a fháil má tá sé ar intinn aici iasacht a thabhairt do FBManna. Le banc ráthaíochta de chuid an AE is féidir le catagóir níos contúirtí de chliaint (cuideachtaí óga, fiontraithe gan stair chreidmheasa, comhthaobhacht leordhóthanach, srl.) A thabhairt nó gan ach níos mó a thabhairt ar iasacht do FBManna.

Rochtain fheabhsaithe ar airgeadas cothromais

 1. Bíonn catagóir riosca i gceist le cuideachtaí ar scála beag, nuálaíoch, nach féidir le soláthraithe airgeadais traidisiúnta glacadh leo go hannamh agus mar sin teastaíonn tacaíocht shaincheaptha uathu - seachas iasacht bainc.
 2. Infheistíonn Ciste Infheistíochtaí na hEorpa leath na n-acmhainní CIP atá dírithe ar rochtain ar mhaoiniú FBManna i gcistí caipitil fiontair a infheistíonn, ina dhiaidh sin, i ngnólachtaí nuathionscanta agus i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide a bhfuil acmhainneacht ard fáis acu.
 3. Soláthraíonn an tsaoráid ardfháis agus nuálaíoch FBM (GIF) caipiteal - de ghnáth milliúin Euro - do FBManna nuálacha i gcéimeanna éagsúla forbartha.

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending