Ceangail le linn

Gnó

Spreagann an Coimisiún úsáid a bhaint as ionstraimí airgeadais an AE sa Ghréig

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

EPFaoi choimirce Uachtaránacht na Gréige ar an Aontas Eorpach, tá ‘Lá Rochtana ar Airgeadas an AE’ ag an gCoimisiún Eorpach inniu (27 Márta), comhdháil a bheidh dírithe ar an nglúin nua d’ionstraimí airgeadais AE chun tacú le beag agus meánmhéide gnólachtaí ó 2014 go 2020.

Is í aidhm chomhdháil an lae inniu an bealach a réiteach chun ionstraimí airgeadais an AE a chur i bhfeidhm sa Ghréig, lena n-áirítear ionstraimí a bheidh ar fáil laistigh de thionscnamh suntasach an Choimisiúin chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide - an clár Iomaíochais Fiontar agus FBManna (COSME). Ó 2014 go 2020, cuideoidh COSME le bearna an mhargaidh a sholáthar i soláthar maoiniú FBManna. Táthar ag súil go soláthróidh sé idir € 14-21 billiún de mhaoiniú FBManna in iasachtaí nó in infheistíochtaí, ag treisiú idir 220,000 agus 330,000 FBM san Eoraip thar shaolré an chláir.

Tabharfaidh an chomhdháil forbhreathnú leathan ar na hionstraimí airgeadais AE atá ar fáil sa todhchaí i gcláir COSME agus Horizon 2020, i gCistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa mar aon le clár Eoraip Chruthaitheach. Cuirfear gníomhaíochtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus an Chiste Eorpaigh Infheistíochta atá dírithe ar FBManna i láthair freisin. Soláthróidh an chomhdháil deis chun meicníochtaí na n-ionstraimí seo a mhíniú agus chun leas a spreagadh i measc institiúidí airgeadais sa Ghréig le bheith ina n-idirghabhálaithe do chláir an AE. Is réamhchoinníoll é comhpháirtíocht éifeachtach idir institiúidí an AE agus oibreoirí margaidh atá tiomanta rochtain níos fearr a chur ar fáil do FBManna chun ionstraimí airgeadais a chur i bhfeidhm go rathúil.

Aiseolas

Tá an ócáid ​​comh-eagraithe ag Ard-Stiúrthóireacht Fiontraíochta agus Tionscail an Choimisiúin Eorpaigh agus Aireacht Forbartha agus Iomaíochais na Gréige.

Is tosaíocht mhór don Ghréig faoi láthair í leachtacht a fheabhsú, go háirithe do FBManna. Chuige sin, tá Aireacht Forbartha agus Iomaíochais na Gréige ag baint úsáide as uirlisí iomadúla, lena n-áirítear cistí tríd an mBanc Eorpach Infheistíochta agus ionstraimí airgeadais tríd an gCiste Heilléanach um Fhiontraíocht agus Fhorbairt (ETEAN SA). Ina theannta sin, bunaíodh an Institiúid um Fhás sa Ghréig - IfG, ciste infheistíochta atá dírithe ar leachtacht a athshlánú d'fhiontair na Gréige agus táthar ag súil go dtosóidh sé ag feidhmiú go luath.

Tugadh cuireadh do gach geallsealbhóir airgeadais FBM (cumainn tráchtála, eagraíochtaí gnó, institiúidí airgeadais) a bheith rannpháirteach agus níos mó a fhoghlaim faoi chineál tacaíochta ón AE nár úsáid an Ghréig go dtí seo ach go feadh méid teoranta. Tá an chomhdháil ar cheann de shraith imeachtaí atá á n-eagrú i mBallstáit uile an AE ó 2013 an fhómhair go dtí earrach 2015.

Aiseolas

Tuilleadh eolais ar Laethanta Rochtana Airgeadais an AE

Tuilleadh eolais faoi ionstraimí airgeadais an AE

Dearadh raon leathan ionstraimí airgeadais AE chun infheistíochtaí in earnáil na FBManna a chatalógú trí ráthaíochtaí iasachtaí, infheistíochtaí cothromais agus meicníochtaí riosca eile agus chun tacú le FBManna inmharthana a fhaigheann rochtain dhian ar airgeadas mar gheall ar a riosca níos airde nó a ndóthain comhthaobhacht atá ar fáil

Is uirlis éifeachtach iad na hionstraimí seo chun soláthar airgeadais a spreagadh - réamhriachtanas chun timpeallacht atá neamhdhíobhálach do FBManna a fhorbairt san Eoraip.

Cuirtear cúnamh AE ar fáil trí idirghabhálaithe airgeadais roghnaithe, amhail bainc, cuideachtaí léasaithe, cumainn ráthaíochta fhrithpháirtí nó cistí caipitil fiontair, atá toilteanach suibscríobh le coinníollacha láidre um fheabhsú airgeadais FBManna (féach MEMO /13 / 909).

Torthaí ionstraimí airgeadais an AE do FBManna

D’éirigh go maith le hionstraimí airgeadais an Choimisiúin Eorpaigh cheana féin. Tá ceann de na príomhchláir - an Creatchlár Iomaíochais agus Nuálaíochta (CIP, 2007-13), atá á bhainistiú ag an gCiste Eorpach Infheistíochta thar ceann an Choimisiúin - tar éis iasachtaí níos mó ná € 15 billiún agus € 2.4bn a éascú go dtí seo caipiteal fiontair chuig níos mó ná 275 000 FBM ar fud na hEorpa.

Tuilleadh eolais faoi chlár COSME

Leanann an clár Iomaíochas Fiontair agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (COSME) i gcéimeanna an chláir CIP.

Ionstraim is ea COSME a chuirfidh feabhas ar rochtain ar mhaoiniú do FBManna, a thacóidh lena n-idirnáisiúnú agus a fheabhsóidh a rochtain ar mhargaí.

Beidh 60% de bhuiséad measta COSME de € 2.3 bn tiomnaithe d’ionstraimí airgeadais, ag soláthar ráthaíochtaí agus caipitil fiontair agus ag spreagadh sreabhadh creidmheasa agus infheistíochta isteach san earnáil FBManna.

Leanfaidh ionstraimí airgeadais COSME ar aghaidh go príomha le gníomhaíochtaí rathúla CIP agus táthar ag súil go bhfreagróidh siad níos fearr fós do riachtanais FBManna, ag díriú ar na catagóirí níos leochailí de ghnólachtaí beaga nach bhfuil an margadh á n-úsáid acu faoi láthair.

D'fhonn freastal ar ilghnéitheacht mhargadh maoinithe FBM san Eoraip, ní sholáthróidh COSME creat ach amháin, a ligeann do idirghabhálaithe airgeadais táirgí aonair a chruthú a oireann do riachtanais FBManna ina margadh ar leith.

Oibreoidh ionstraimí airgeadais COSME i gcomhar le Horizon 2020, an clár taighde agus nuálaíochta.

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh a cuireadh in iúl i ‘gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)’ a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Faisnéis chúlra:

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is í institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh atá ar úinéireacht ag a Bhallstáit. Cuireann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun rannchuidiú le spriocanna beartais an AE. Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tá an clár Máistir i mBainistíocht de GSOM SPbU liostaithe i measc na 25 barr de na Máistrí Domhanda FT i mBainistíocht 2021

foilsithe

on

Rangaíodh an clár Máistir i mBainistíocht (MiM) de Scoil Bainistíochta Iarchéime Ollscoil St Petersburg (GSOM SPbU) sa 25ú háit i measc na 100 clár máistir is fearr ar domhan i gcomhréir leis an Irish Times Airgeadais. Is í GSOM SPbU an t-aon scoil sa Rúis a bhfuil ionadaíocht aici ar an rangú seo. 

In 2013, chuaigh an clár Máistir i mBainistíocht isteach sa Irish Times Airgeadais rangú leis an 65ú háit ar liosta na gclár is fearr den chéad uair. Le hocht mbliana anuas, d’éirigh leis an gclár MiM a sheasamh agus a ardú i rangú 40 líne a fheabhsú, a bhuíochas le uathúlacht ábhar oideachais agus tacaíocht alumni agus comhpháirtithe corparáideacha.

“An seasamh ard sa FT tá rangú an chláir Mháistir sa Bhainistíocht mar thoradh ar obair laethúil a lán ranna, tacaíocht na gcomhpháirtithe agus rannchuidiú gach múinteoir atá ag obair ar an gclár. Déanaimid lúcháir ar ndóigh ar an toradh nua a baineadh amach, a chuireann an clár in áit speisialta ní amháin i margadh oideachais ghnó na Rúise, ach ar domhan amháin freisin. Dúinn, is táscaire é seo, ar an gcéad dul síos, go bhfuilimid ar an mbóthar ceart, rud a chiallaíonn gur cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag obair ar fheabhsú leanúnach na ndisciplíní múinte, tacaíocht do mhic léinn, forbairt bhreise ar an timpeallacht idirnáisiúnta, an comhar a neartú le fostóirí, lena n-áirítear le cuideachtaí atá ina mbaill de Bhord Comhairleach GSOM. Déanaim comhghairdeas ó chroí le gach duine a bhfuil baint acu le cruthú agus forbairt an chláir, agus tréaslaím le mic léinn agus alumni, agus tá súil agam go leanfaimid orainn ag obair le chéile, go mbainfimid torthaí arda nua amach! " a dúirt Yulia Aray, ollamh comhlach, an Roinn Bainistíochta Straitéisí agus Idirnáisiúnta, Stiúrthóir Acadúil clár Máistir i mBainistíocht.

Aiseolas

Ghlac comhpháirtithe acadúla GSOM SPbU - Ollscoil na hEilvéise Naomh Gallen agus Ardscoil Tráchtála Pháras an chéad agus an dara háit sa rangú Máistreachta Domhanda i mBainistíocht 2021. Ghlac comhpháirtithe acadúla eile GSOM SPbU na línte in aice leis an Scoil Ghnó sa rangú: tá Scoil Ghnó, Ollscoil Mannheim (an Ghearmáin) sa 24ú háit; Tá Institiúid Bainistíochta na hIndia (Ahmedabad) ar an 26ú líne.

An Irish Times Airgeadais Tá 100 clár oideachais ar an liosta. Tiomsaíonn an foilseachán rangú bunaithe ar anailís ar shonraí a fuarthas ó scoileanna gnó agus tráchtanna gan ainm ó alumni. Ní féidir ach le scoileanna gnó a bhfuil ceann de na creidiúnú idirnáisiúnta ar a laghad acu: AACSB agus EQUIS páirt a ghlacadh sa rangú. Cuirtear 17 gcritéar san áireamh: ráta an fháis tuarastail thar trí bliana, fás gairme, tacaíocht do scoil ghnó i bhforbairt gairme, céatadán na n-alumni a fuair post trí mhí tar éis na céime, líon na múinteoirí eachtracha agus daoine eile. Agus, ar ndóigh, ceann de na príomhtháscairí is ea meánphá alumni trí bliana tar éis na céime - ag GSOM SPbU tá sé níos mó ná $ 70,000 sa bhliain.

Rátálacha an nuachtáin ghnó idirnáisiúnta Irish Times Airgeadais (FT) a foilsíodh i níos mó ná 20 tír. Is táscaire iad a nglactar leo go ginearálta ar cháilíocht scoile gnó nó clár aonair.

Aiseolas

GSOM SPbU Is Scoil Ghnó ceannródaíoch na Rúise í. Bunaíodh é i 1993 in Ollscoil St Petersburg, atá ar cheann de na hollscoileanna clasaiceacha is sine, agus an t-ionad eolaíochta, oideachais agus cultúir is mó sa Rúis. Sa lá atá inniu ann is é GSOM SPbU an t-aon Scoil Ghnó sa Rúis atá san áireamh sa 100 Scoil Eorpach is fearr i rangú Financial Times agus tá dhá chreidiúnú idirnáisiúnta mór le rá aici: AMBA agus EQUIS. Cuimsíonn Bord Comhairleach GSOM ceannairí ón ngnó, ón rialtas agus ón bpobal acadúil idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending