Ceangail le linn

Geilleagar

Deimhníonn an Aontas Eorpach tiomantas d'fhorbairt inbhuanaithe na Nicearagua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

nicaraguaTá an Coimisinéir Forbartha Andris Piebalgs le cuairt a thabhairt ar Nicearagua an 6 agus an 7 Deireadh Fómhair i gcomhthéacs bhunú an chláir nua comhair AE-Nicearagua don tréimhse 2014-2020. Ceann de chuspóirí na cuairte is ea caidreamh déthaobhach AE-Nicearagua a neartú agus staid shocheacnamaíoch na tíre a fháil amach.

Beidh cuairt Piebalgs ann seachtain tar éis síniú comhaontaithe idir an AE, an Banc Domhanda agus rialtas Nicearaguan chun an Tionscadal Tacaíochta Earnála Oideachais i Nicearagua (PROSEN) a chur i bhfeidhm. Tá an tionscadal nua seo, a rachaidh chun leasa 551 000 mac léinn, ar cheann de na gníomhartha is tábhachtaí a áiríodh i gclárú an chomhair don tréimhse 2007-2013. Tá an AE ag cur € 32 milliún san iomlán le PROSEN.

Díreoidh straitéis comhair an AE do na blianta amach romhainn, a dréachtaíodh i gcomhar le rialtas Nicearaguan, ar oideachas, forbairt eacnamaíoch agus trádála agus oiriúnú don athrú aeráide. Tá sé beartaithe ag an AE thart ar € 204 milliún a leithdháileadh, ar feitheamh cead ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Eorpach.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Piebalgs: "Tá áthas orm go dtabharfar mo chéad chuairt ar an tír i gcomhthéacs timthriall comhair nua agus gur bunaíodh an straitéis comhair le rannpháirtíocht ghníomhach an rialtais agus na n-earnálacha lárnacha i Nicearagua. an dúshlán a bhaineann le tionchar ár ngníomhartha a mhéadú, ag díriú ar na hearnálacha ina bhfuil an tacaíocht is mó ag teastáil ón daonra.

Chomh maith le cruinniú a d’fhéadfadh a bheith ann le hUachtarán Nicearaguan Daniel Ortega, tá sé beartaithe ag Piebalgs cuairt a thabhairt ar Shaotharlann Fóiréinseach na bPóilíní Náisiúnta, a bhí feistithe ag an AE faoi thionscadal chun rochtain ar cheartas coiriúil a fheabhsú. Le linn a chuairte, síneoidh an Coimisinéir Piebalgs an Comhaontú Maoinithe don tionscadal 'Coireacht Eagraithe agus Gáinneáil ar Dhrugaí' a Chosc agus a Rialú.

Ceann eile de na tionscadail a dtabharfaidh an Coimisinéir cuairt orthu, an Bealach Coilíneach agus Bolcán, tá buiséad os cionn € 8 milliún (€ 7 milliún ón AE) chun tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide.

Aiseolas

Cuimsíonn an clár oibre do chuairt an Choimisinéara ar Nicearagua cruinnithe déthaobhacha leis na húdaráis ardleibhéil sna haireachtaí a bheidh ag cur an chláir nua comhair do 2014-2020 i bhfeidhm in éineacht leis an AE.

cúlra

Comhoibriú AE i Nicearagua

Is é príomhaidhm an Pháipéir Straitéise Tíre (CSP) do Nicearagua a chlúdaíonn an tréimhse 2007-2013, le suim € 214 milliún, forbairt inbhuanaithe na tíre a chinntiú, tacaíocht airgeadais a sholáthar do Nicearagua agus an t-idirphlé polaitiúil a mhéadú agus aistriú dea-chleachtas Eorpach a ráthóidh agus a neartóidh an fhorbairt inbhuanaithe seo. Is cuid thábhachtach den straitéis seo comhtháthú sóisialta agus comhtháthú réigiúnach.

Is iad na réimsí tosaíochta le haghaidh idirghabhála i Nicearagua sa tréimhse seo:

  • An daonlathas agus an dea-rialachas a fheabhsú;
  • oideachas;
  • saincheisteanna eacnamaíocha agus trádála, agus;
  • forbairt shocheacnamaíoch i dtimpeallacht na tuaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending