Ceangail le linn

Geilleagar

Comhlánú an Réimse Ceartais Eorpaigh: Inis don Choimisiún cad a thagann chugainn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Láimh ar an mbloc fuaimnitheSúil ar an liathróid chriostal: Cén chuma a bheidh ar bheartas ceartais an AE i 2020? Is é seo téama díospóireachta ar fud na hEorpa a sheol an Coimisiún Eorpach inniu (7 Deireadh Fómhair). Is é an pointe tosaigh don phlé pacáiste de cúig phlépháipéar curtha i láthair ag an gCoimisiún a chuimsíonn dlí sibhialta, coiriúil agus riaracháin na hEorpa, chomh maith leis an smacht reachta agus cearta bunúsacha san AE. Seolann na páipéir seo díospóireacht ar ghníomhartha féideartha i mbeartas ceartais an AE sna blianta amach romhainn atá dírithe ar na bunsraitheanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach tógtha a neartú agus réimse ceartais na hEorpa a chríochnú ar mhaithe le saoránaigh agus gnólachtaí na hEorpa. I measc na smaointe a cuireadh síos tá céimeanna breise chun muinín fhrithpháirteach i gceartas sibhialta a threisiú, cearta nós imeachta athneartaithe maidir le seirbheáil doiciméad, chomh maith le húsáid bhreise a bhaint as córais roghnacha dlí substainteacha Eorpacha agus meicníocht nua chun réiteach aon ghéarchéime riail dlí sa todhchaí a éascú i mballstáit.

Is féidir le gach duine a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus cuidiú le beartais ceartais sa todhchaí a mhúnlú. Tá glao ar ionchur seolta ag an gCoimisiún a bheidh oscailte go dtí deireadh 2013 agus an fhéidearthacht réamh-ionchur a sheoladh faoin 11 Samhain. Pléifear páipéir an Choimisiúin agus an réamhionchur ansin ag fóram Eorpach ar Thodhchaí Bheartas Dlí agus Cirt an AE an 21 - 22 Samhain sa Bhruiséil (féach an clár san Iarscríbhinn). I measc na gcainteoirí oirirce tá airí náisiúnta, baill de Pharlaimint na hEorpa, breithiúna ó Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa agus ó na Cúirteanna Uachtaracha náisiúnta, lucht acadúil agus ionadaithe mór le rá i ngairm an dlí. Tá an ócáid ​​oscailte freisin d’iriseoirí, ar féidir leo clárú trí r-phost a sheoladh chuig [ríomhphost faoi chosaint].

“Tá bealach fada déanta againn maidir le réimse Dlí agus Cirt Eorpach a fhorbairt, i mbeagán ama. Go deimhin, tá beartas ceartais tagtha chun solais mar réimse ardghníomhaíochta ar leibhéal na hEorpa - inchomparáide leis an margadh inmheánach sna 1990í. Ach tá níos mó oibre le déanamh, "a dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, Coimisinéir Dlí agus Cirt an AE." Ní mór dúinn réimse Dlí agus Cirt Eorpach a thógáil atá iomlán agus láidir. Ní bhainfidh saoránaigh agus gnóthais luach saothair iomlán ár margaidh inmheánaigh ach má tá siad muiníneach go gcosnaítear a gcearta i ngach áit. Baineann sé seo le muinín fhrithpháirteach i gcórais ceartais a chéile. Caithfimid an mhuinín sin a thógáil i gcónaí. "

Aiseolas

Cuideoidh an t-ionchur a bhaileofar leis an gCoimisiún beartas ceartais an AE a leagan amach tar éis an Clár Stócólm. Mar a d'fhógair an tUachtarán Barroso é litir chuig Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí Martin Schulz as 11 Meán Fómhair 2013, cuirfidh an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht i láthair maidir le tionscnaimh amach anseo i réimse na mbeartas ceartais agus gnóthaí baile san earrach 2014 a phléifear ag an gComhairle Eorpach i Meitheamh 2014; mar sin cuirfidh an t-ionchur leis an gcuid ceartais den Teachtaireacht sin.

Leag na cúig pháipéar a d'eisigh an Coimisiún inniu a smaointe amach do na réimsí seo a leanas:

  1. Dlí sibhialta

Tá an AE ag tógáil droichid idir chórais náisiúnta an dlí shibhialta, ag cinntiú go n-aithnítear breithiúnais ó chúirt amháin go huathoibríoch i mballstát eile, ag cosaint gnólachtaí i gcásanna dócmhainneachta trasteorann, agus ag cabhrú lena chinneadh cé aige a bhfuil dlínse i gcolscaradh, comharbas agus póstaí trasteorann. . Cuireann páipéar an Choimisiúin béim ar réimsí breise ina bhféadfadh gníomh a bheith ag teastáil chun ligean do shaoránaigh, do thomhaltóirí agus do ghnóthais leas iomlán a bhaint as réimse ceartais na hEorpa, nuair a bhogann siad lena dteaghlach go Ballstát eile nó más mian leo leas iomlán a bhaint as an Margadh Aonair. I measc na mbeart atá beartaithe tá rialacha feabhsaithe maidir le seirbheáil doiciméad, forfheidhmiú breithiúnas a fheabhsú, agus bearta a fheabhsaíonn fás chun dul i ngleic le neamhréireachtaí idir dlíthe dócmhainneachta náisiúnta nó chun coinneáil suas le forbairtí margaidh agus teicneolaíochta mar shaincheisteanna conarthacha a bhaineann le néalríomhaireacht.

Aiseolas
  1. dlí Coiriúil

Tá saoránaigh ag súil go gcosnófar a saol, a gcearta bunúsacha agus a sábháilteacht ar fud an AE. Le Conradh Liospóin i bhfeidhm, d’éirigh leis an Aontas céimeanna nua a ghlacadh i réimse an dlí choiriúil, mar shampla sainmhínithe ar choireanna tromchúiseacha a chomhchuibhiú, comhchaighdeáin a thabhairt isteach chun daoine a bhfuil amhras fúthu nó cúisithe i gcoir a chosaint agus caighdeáin ar fud an AE a ráthú íospartaigh na gcoireanna a chosaint, chomh maith le córas nua ionchúisimh ar leibhéal an Aontais a mholadh chun buiséad an AE a chosaint ar chalaois. Scrúdaíonn páipéar an Choimisiúin conas is féidir úrscéalta Chonradh Liospóin a úsáid a thuilleadh, mar shampla trí uirlisí áirithe cosúil le horduithe reo agus coigistíochta a chomhdhlúthú agus a chaighdeánú.

  1. dlí riaracháin

Tá an AE ag brath go mór ar riaracháin náisiúnta chun dlí an AE a riar go héifeachtach agus ar an gcaoi sin chun a chur chun feidhme i gceart a chinntiú. Fágann sé sin go bhfuil sé tábhachtach do shaoránaigh agus do ghnólachtaí go n-oibríonn an chuid seo d’ailtireacht an AE go maith freisin. Scrúdaíonn páipéar an Choimisiúin féidearthachtaí breise ar nós cearta nós imeachta riaracháin a neartú agus comhoibriú idir údaráis riaracháin a fheabhsú.

  1. Riail an dlí

Taispeánann taithí go mbeadh sé ina chuidiú cumas an AE chun géarchéimeanna riail an dlí a láimhseáil a neartú. Bheadh ​​meicníocht tiomnaithe riail dlí don AE i gceist leis seo (féach SPEECH / 13 / 677). Féachann páipéar an Choimisiúin le haiseolas a spreagadh maidir le conas a d’fhéadfaí meicníocht den sórt sin a dhearadh.

  1. Cearta bunúsacha

Tá bealach fada déanta ag an AE cheana féin maidir le cultúr cearta bunúsacha a fhorbairt: Is é Cairt an AE um Chearta Bunúsacha compás an Aontais, a threoraíonn gach togra. Tá smaointe sa pháipéar ar conas comhlíonadh na Cairte a threisiú i ngníomhaíochtaí institiúidí an Aontais agus gníomhaíochtaí na mBallstát nuair a chuireann siad dlí an AE i bhfeidhm.

cúlra

Tá athrú mór tagtha ar bheartas ceartais an AE le cúpla bliain anuas. Ba sa bhliain 2010 amháin, le tús shainordú an Choimisiúin Eorpaigh reatha, a cruthaíodh punann ceartais. Ó shin i leith, tá níos mó ná 50 tionscnamh tugtha ar aghaidh ag an gCoimisiún sa réimse seo, ag leagan bunchlocha fíor-limistéir Eorpaigh um Shaoirse, Cheartas agus Shlándáil ag seirbhís shaoránaigh na hEorpa - ceann de phríomhchuspóirí an AE mar atá luaite i gConradh na Liospóin.

Tá céimeanna móra glactha i gceann cúpla bliain: Cearta nua AE d'íospartaigh na coireachta (IP / 12 / 1200) agus aitheantas níos éasca ar bhreithiúnais (\ tIP / 12 / 1321(b) rochtain níos fearr ar an gceartas, agus beidh tograí an Choimisiúin maidir le cosaint sonraí pearsanta chun cearta bunúsacha agus an margadh aonair digiteach a neartú (\ tMEMO / 13 / 39). Thairis sin, tá tionscnaimh cosúil le Scórchlár Ceartais an AE (IP / 13 / 285(b) béim a leagan ar an gcaoi a bhfuil córais éifeachtacha ceartais agus beartais ríthábhachtach maidir le fás eacnamaíoch.

Anois, is é an aidhm an dul chun cinn atá déanta a mheas agus na príomhdhúshláin atá amach romhainn a aithint. Chuige sin, tá an Coimisiún ag eagrú an fhóraim ‘Assises de la Justice’ an 21-22 Samhain. Comhdháil dhá lá í seo a thabharfaidh breithiúna, dlíodóirí, scoláirí, lucht déanta beartas agus ionadaithe gnó ó gach cearn den Eoraip le chéile.

Leis an gcuspóir díospóireacht leathan a dhéanamh ar ról an cheartais san Aontas Eorpach, tá an Coimisiún ag iarraidh smaointe ó gach páirtí leasmhar maidir le conas freastal ar ionchais na saoránach agus na ngnólachtaí agus fíor-limistéar ceartais Eorpach a bhaint amach. Seol do réamh-ranníocaíochtaí chuig [ríomhphost faoi chosaint] faoi ​​11 Samhain agus páirt a ghlacadh sa díospóireacht ar na meáin shóisialta ag baint úsáide as an hashtag # Cearta.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar na cúig pháipéar eisiúna, cliceáil anseo.

Talmhaíocht

Comhbheartas Talmhaíochta: Conas a thacaíonn an AE le feirmeoirí?

foilsithe

on

Ó thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí go dtí an comhshaol a chosaint, clúdaíonn beartas feirme an AE raon spriocanna éagsúla. Faigh amach cé mar a mhaoinítear talmhaíocht an AE, a stair agus a todhchaí, Cumann.

Cad é an Comhbheartas Talmhaíochta?

Tacaíonn an AE leis an bhfeirmeoireacht trína Comhbheartas Talmhaíochta (CBT). Cuireadh ar bun é i 1962, rinneadh roinnt leasuithe air chun an talmhaíocht a dhéanamh níos cothroime d’fheirmeoirí agus a bheith níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tá thart ar 10 milliún feirm san AE agus soláthraíonn na hearnálacha feirmeoireachta agus bia le chéile beagnach 40 milliún post san AE.

Conas a mhaoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta?

Maoinítear an Comhbheartas Talmhaíochta trí bhuiséad an AE. Faoin Buiséad an AE do 2021-2027, Tá € 386.6 billiún curtha ar leataobh le haghaidh feirmeoireachta. Tá sé roinnte ina dhá chuid:

Aiseolas
  • 291.1bn do Chiste Ráthaíochta Talmhaíochta na hEorpa, a sholáthraíonn tacaíocht ioncaim d’fheirmeoirí.
  • € 95.5bn do Chiste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe, lena n-áirítear maoiniú do cheantair thuaithe, gníomhaíocht aeráide agus bainistíocht acmhainní nádúrtha.

Cén chuma atá ar thalmhaíocht an AE inniu? 

Bhí tionchar ag COVID-19 ar fheirmeoirí agus ar earnáil na talmhaíochta agus thug an AE bearta sonracha isteach chun tacú leis an tionscal agus ioncaim. Ritheann na rialacha reatha maidir leis an gcaoi ar chóir cistí CBT a chaitheamh go dtí 2023 mar gheall ar mhoilleanna san idirbheartaíocht bhuiséid. D'éiligh sé seo comhaontú idirthréimhseach chun ioncam feirmeoirí a chosaint agus slándáil bia a chinntiú.

An gciallóidh an t-athchóiriú Comhbheartas Talmhaíochta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

Tá talmhaíocht an AE freagrach as 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart go mbeadh beartas feirme AE atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, níos cothroime agus níos trédhearcaí mar thoradh ar an athchóiriú, a dúirt FPEnna, tar éis a thángthas ar phlé leis an gComhairle. Tá an Pharlaimint ag iarraidh CBT a nascadh le comhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide, agus an tacaíocht d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide a mhéadú. Vótálfaidh an Pharlaimint ar an mbeart deiridh i 2021 agus tiocfaidh sí i bhfeidhm i 2023.

Tá beartas talmhaíochta nasctha leis an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an Straitéis Feirme go Forc ón gCoimisiún Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige an comhshaol a chosaint agus bia sláintiúil a chinntiú do gach duine, agus slite beatha na bhfeirmeoirí a chinntiú.

Tuilleadh faoi thalmhaíocht

Faisnéisiú 

Seiceáil an dul chun cinn reachtach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

An t-ardaitheoir beartaithe ar thoirmeasc uan SAM fáilte roimh nuacht don tionscal

foilsithe

on

Bhuail an FUW leis an USDA in 2016 chun deiseanna onnmhairithe uan a phlé. Ó chlé, speisialtóir talmhaíochta na SA Steve Knight, Comhairleoir Gnóthaí Talmhaíochta na SA Stan Phillips, oifigeach beartais sinsearach FUW an Dr Hazel Wright agus Uachtarán FUW Glyn Roberts

D’fháiltigh Aontas Feirmeoirí na Breataine Bige roimh an nuacht go bhfuil an cosc ​​fadbhunaithe ar uan na Breataine Bige a allmhairiú isteach sna Stáit Aontaithe le tógáil go luath. Rinne Príomhaire na RA Boris Johnson an fógra Dé Céadaoin 22 Meán Fómhair. 

Phléigh an FUW le fada an t-ionchas go gcuirfí an toirmeasc gan chúis leis an USDA ag cruinnithe éagsúla le deich mbliana anuas. Chuir Hybu Cig Cymru - Cur Chun Cinn Feola chun suntais go meastar gur fiú an oiread agus £ 20 milliún sa bhliain an margadh féideartha d’Uan na Breataine Bige i SAM laistigh de chúig bliana ó bhaintear na srianta onnmhairiúcháin.

Aiseolas

Ag labhairt dó óna fheirm chaorach i Sir Gaerfyrddin, dúirt Leas-Uachtarán FUW, Ian Rickman: “Anois agus níos mó ná riamh caithfimid margaí easpórtála eile a iniúchadh agus ár margaí seanbhunaithe san Eoraip a chosaint freisin. Tá fonn orainn caidreamh i bhfad níos láidre a fhorbairt le margadh na SA agus is mór an scéala dár dtionscal caorach an nuacht go bhféadfaí an toirmeasc seo a ardú go luath. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Tá iompar uirbeach inbhuanaithe i lár an aonaigh do Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa

foilsithe

on

Tá timpeall 3,000 baile agus cathair ar fud na hEorpa ag glacadh páirte i mbliana Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa, a thosaigh inné agus a mhairfidh go dtí Dé Céadaoin, 22 Meán Fómhair. Seoladh feachtas 2021 faoin téama ‘Sábháilte agus sláintiúil le soghluaisteacht inbhuanaithe’, agus cuirfidh sé úsáid an iompair phoiblí chun cinn mar rogha soghluaisteachta sábháilte, éifeachtúil, inacmhainne agus astaíochtaí ísle do gach duine. Is é 2021 comóradh 20 bliain an lae saor ó ghluaisteáin, ar fhás Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa uaidh.

“Tá córas iompair glan, cliste agus athléimneach ag croílár ár ngeilleagair agus lárnach i saol daoine. Sin é an fáth go bhfuilim bródúil, ar chomóradh 20 bliain Sheachtain Soghluaisteachta na hEorpa, as na 3,000 cathair ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin as a thaispeáint conas a chuidíonn roghanna iompair sábháilte agus inbhuanaithe lenár bpobail fanacht ceangailte le linn na n-amanna dúshlánacha seo, ”a dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean .

Don bhliain shuntasach seo, tá músaem fíorúil cruthaithe ag an gCoimisiún Eorpach ag taispeáint stair na seachtaine, a thionchar, a scéalta pearsanta, agus an nasc atá aige le tosaíochtaí inbhuanaitheachta níos leithne an AE. Áit eile, i measc na ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa tá féilte rothair, taispeántais feithiclí leictreacha agus ceardlanna. Comhtháthaíonn imeacht na bliana seo le comhairliúchán poiblí ar smaointe an Choimisiúin maidir le creat nua soghluaisteachta uirbí, agus an Bliain Eorpach Iarnróid lena Traein Europe Express a nascadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending