Ceangail le linn

Geilleagar

Athrú aeráide: Cad a dhéanfá dá raibh do dhochtúir 95% cinnte go raibh tú tinneas tromchúiseach?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

athrú aeráideCad a dhéanfá dá mbeadh do dhochtúir 95% cinnte go raibh tinneas tromchúiseach ort? Agus cad a tharlódh mura dochtúir amháin a bhí ann, ach na céadta príomhdhochtúirí ar domhan? An ndéanfá neamhaird orthu agus leanúint den ghnó mar is gnách nó an dtosófá ag lorg leigheas? Níl ann ach ciall choiteann. Baineann an loighic chéanna le heolaíocht aeráide. Inniu, chuir Painéal Idir-Rialtasach na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (IPCC) a thuarascáil is déanaí ar eolaíocht aeráide i láthair. Deir an tuarascáil go bhfuil sé aonchiallach go bhfuil athrú aeráide ag tarlú agus dearbhaíonn sé go bhfuil cinnteacht 95% ar a laghad ann gurb iad gníomhaíochtaí daonna an phríomhchúis.

Mar fhreagairt ar an tuarascáil, dúirt an Coimisinéir Gníomhaíochta Aeráide Connie Hedegaard: '' Ní hé an cheist an gcreideann tú in athrú aeráide nó nach gcreideann. Is í an cheist an ceart an eolaíocht a leanúint nó nach ea. An lá nuair a thugann gach eolaí le cinnteacht 100% rabhadh duit i gcoinne athrú aeráide, beidh sé rómhall. Má bhí do dhochtúir 95% cinnte go raibh galar tromchúiseach ort, thosófá láithreach ag lorg an leigheas. Cén fáth ar chóir dúinn rioscaí níos mó a ghlacadh nuair is é sláinte ár bplainéad atá i gceist? Leanfaidh an Eoraip de bheith i gceannas ar an gcomhrac i gcoinne athrú aeráide. Tá reachtaíocht uaillmhianach i bhfeidhm againn. Táimid ag laghdú ár n-astaíochtaí go mór, ag leathnú fuinneamh in-athnuaite agus ag sábháil fuinnimh. Agus táimid ag ullmhú don chéad chéim eile: spriocanna aeráide agus fuinnimh do 2030 a chuirfidh an Coimisiún i láthair roimh dheireadh na bliana. Is é fírinne an scéil go bhfuil daoine eile ag leanúint a n-oireann anois. Leanfaidh an Eoraip ag éileamh níos mó gníomhaíochta ó na hastaitheoirí go léir. ''

Príomhthorthaí

Aiseolas

Déanann tuarascáil Ghrúpa Oibre an IPCC, Athrú Aeráide 2013: Bunús na hEolaíochta Fisiciúla, an t-eolas eolaíoch is déanaí ar athrú aeráide a mheas. Chuir an grúpa oibre a ‘Achoimre do Dhéantóirí Polasaí’ i gcrích níos luaithe inniu i Stócólm. Is é tuarascáil Ghrúpa Oibre 1 an chéad cheann de cheithre thuarascáil a bheidh le chéile mar Chúigiú Tuarascáil Mheasúnaithe an IPCC.

Ar an iomlán, dearbhaíonn agus neartaíonn tuarascáil an lae inniu príomhthorthaí Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe an IPCC, a foilsíodh i 2007. Tarraingíonn sé ar fhianaise nua, breathnuithe níos fairsinge, samhlacha aeráide feabhsaithe, tuiscint níos fearr ar phróisis aeráide agus raon níos leithne de réamh-mheastacháin ar athrú aeráide.

Ar na príomhthorthaí tá:

Aiseolas
  • Tá téamh an chórais aeráide aonchiallach. Tá ardú tagtha ar theocht dhromchla dhomhanda thart ar 0.8 ° C ó 1880. Ó na 1950í tá go leor de na hathruithe a breathnaíodh gan fasach thar na blianta go dtí na mílte bliain. Tá méadú tagtha ar thiúchan na ngás ceaptha teasa, tá an t-atmaisféar agus an t-aigéan ag téamh, tá laghdú tagtha ar an méid sneachta agus oighir, tá an t-oighear farraige san Artach ag cúlú agus tá méadú tagtha ar leibhéal na farraige.
  • Tá sé ‘thar a bheith dóchúil’ (rud a chiallaíonn go bhfuil cinnteacht 95% ar a laghad ann anois) gurb iad gníomhaíochtaí daonna ba chúis leis an gcuid is mó den mhéadú breathnaithe ar theocht an dromchla le 60 bliain anuas. Tá tiúchan dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar méadaithe thart ar 40% ó 1750 mar thoradh ar ghníomhaíocht dhaonna, beagnach go hiomlán mar gheall ar dhó breoslaí iontaise agus dífhoraoisiú.
  • Tá gach ceann de na tríocha bliain dheireanacha níos teo i ndiaidh a chéile ná aon deich mbliana roimhe seo ó cuireadh tús le taifid uirlise i 1850. Tá téamh tar éis moilliú le 15 bliana anuas agus dealraíonn sé go bhfuil sé seo i gcomhréir go cothrom le luaineachtaí i dtimthriallta nádúrtha, mar shampla an El Niño / Feiniméin La Niña san Aigéan Ciúin, agus éifeacht fuaraithe ó bhrúchtáin bholcánacha agus ó ghníomhaíocht gréine laghdaithe. Mar sin féin, ní léiríonn treochtaí gearrthéarmacha treochtaí fadtéarmacha go ginearálta. Chonacthas éagsúlachtaí teochta ag roinnt tréimhsí ó 1901 ach tá an treocht fhoriomlán fós níos airde.
  • Má laghdaítear astaíochtaí gáis cheaptha teasa go suntasach, d’fhéadfadh an t-ardú i meánteocht dhromchla an domhain a bheith teoranta do idir 0.9 ° C agus 2.3C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch, agus go n-ardódh leibhéal na farraige go 30-50 cm i gcomparáid le 1986-2005, i dtreo deireadh an chéid seo. Mar sin féin, gan aon ghníomh tá seans 62% ann go bhféadfadh an teocht a bheith níos mó ná 2081C faoi 2100-4 ná in amanna réamhthionsclaíocha agus gur dócha go mbeidh ardú leibhéal na farraige idir 40 agus 80 cm i gcomparáid le 1986-2005 .

cúlra

Is é an IPCC an príomhchomhlacht idirnáisiúnta chun measúnú a dhéanamh ar an bhfaisnéis eolaíoch, theicniúil agus shocheacnamaíoch a bhaineann le tuiscint ar athrú aeráide. Is ionann na tuarascálacha measúnaithe agus comhdhearcadh na mílte eolaí ar fud an domhain agus tá siad bunaithe ar litríocht eolaíoch agus theicniúil a bhfuil piarmheasúnú déanta uirthi agus a fhoilsítear, ag clúdach línte éagsúla anailíse agus tacair sonraí. Le haghaidh a Cheathrú Tuarascáil Measúnaithe, roinn an IPCC Duais Síochána Nobel 2007 le hiar-Uachtarán na Stát Aontaithe Al Gore.

Chuir tionscadail taighde a maoiníodh faoi 6ú agus 7ú Creatchlár an AE um Thaighde, chomh maith le faoi chláir thaighde na mballstát, go mór le tuarascálacha an IPCC. Is gné lárnach den Chreatchlár nua taighde Horizon 2020 é an t-athrú aeráide, áit a leithdháilfear 35% d’acmhainní airgeadais ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an aeráid.

Tuilleadh eolais

Ráiteas físe ón gCoimisinéir Hedegaard ar thuarascáil IPCC na NA ar eolaíocht aeráide.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na tionscadail a chuireann le barúlacha an chórais aeráide, Cliceáil anseo.

Is é an Grúpa Oibre 1 Achoimre do Lucht déanta Póilíneachta fáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending