Ceangail le linn

Geilleagar

Molann an tsochaí shibhialta cinnteoirí dlús a chur gníomh chun dul i ngleic le héagothroime sláinte

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ephaAr dhá thuarascáil mhóra le déanaí a rinne athbhreithniú ar threochtaí agus dul chun cinn ar éagothroime sláinte san Eoraip - ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Oifig Réigiúnach WHO don Eoraip - an Comhaontas Eorpach um Shláinte Phoiblí (EPHA) agus tá a chomhpháirtithe ag éileamh go ndéanfar gníomh práinneach agus comhbheartaithe i measc na n-aisteoirí ábhartha go léir chun an deighilt sláinte ollmhór, leanúnach agus atá ag fás idir na daoine is saibhre agus is boichte inár sochaithe a dhúnadh. In ainneoin go bhfuil an cheist seo ard ar chláir oibre polaitiúla le 10 mbliana anuas, níor baineadh ach dul chun cinn beag agus i go leor cásanna tá na neamhionannais ag fás, go páirteach mar gheall ar iarmhairtí gníomhartha polaitiúla d’aon ghnó mar fhreagairt ar an ngéarchéim eacnamaíoch.

Laghdaigh bearnaí in ionchas saoil d’fhir agus do mhná le deich mbliana anuas go príomha mar gheall ar laghdú i mbásmhaireacht naíonán - ach tá difríocht shuntasach ann fós idir an fad a mhaireann daoine agus an méid dá mblianta a chaitear i sláinte (ionchas saoil sláintiúil ). Go deimhin, léiríonn na figiúirí is déanaí go cailltear a dhá oiread blianta mar gheall ar dhrochshláinte nó bás roimh am i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim ná i dtíortha ardioncaim san Eoraip.

“Cén fáth nach gcaithfidh aon duine fulaingt ach toisc gur rugadh é nó í agus gur chónaigh sé ar an taobh‘ mícheart ’den Eoraip?,” A cheistigh Joanne Vincenten, Ard-Rúnaí Chomhghuaillíocht Eorpach um Shábháilteacht Leanaí. "Feictear neamhionannais mhéadaitheacha i ndálaí maireachtála i ngach áit, fiú amháin i sochaithe níos saibhre. Tóg sampla na Beilge mar a thuairiscíonn Medicins du Monde an fhíric scanrúil atá ann inniu, san 21ú haois, níl ach 6% de leanaí Romach atá ina gcónaí sa Bhruiséil, príomhchathair na hEorpa, vacsaínithe. Agus ónár gcuid oibre féin, cruthaíonn díobháil agus timpistí do leanaí an neamhionannas is mó do shláinte leanaí cheana féin agus is dóigh go n-éireoidh an deighilt eacnamaíoch atá ag dul i méid," arsa Vincenten Uas.

Aiseolas

Tagann an dá thuarascáil ar éagothroime sláinte go tráthúil chun príomhtheachtaireachtaí ó 4ú Comhdháil Bhliantúil EPHA a sheoladh “Domhan Nua cróga: fás uilechuimsitheach agus folláine nó leasanna dílsithe agus giniúint caillte?" a thug le fios gur “theip ar chinnteoirí Eorpacha - go dtí seo - a chinntiú go ndéantar daoine a chónaíonn san Eoraip, a sláinte agus a bhfolláine a chosaint agus a chur chun cinn go leordhóthanach, agus gurb é rialachas eacnamaíoch maith daonlathach an uirlis chun aghaidh a thabhairt air. "

Tá an glao seo ó phobal na sláinte poiblí, gníomhaithe sóisialta agus gnáthdhaoine, i gcodarsnacht mhór lena bpráinn gan aird leordhóthanach a thabhairt ar na saincheisteanna seo i seoladh Stát an Aontais Eorpaigh a thug an tUachtarán Barroso an 11 Meán Fómhair - díreach míonna ina dhiaidh sin d’éirigh le Cruinniú Mullaigh na Saoránach, den chéad uair le 60 bliain ó cruthaíodh an AE, guthanna agus ábhair imní na nEorpach a threorú éilimh choincréiteacha phráinneacha a dhírítear ar cheannairí an AE, an tUasal Barroso ina measc. Ní nach ionadh mar sin go n-ardaítear ceisteanna tromchúiseacha faoi chumas na ceannaireachta polaitiúla reatha san AE éisteacht agus dul i ngleic leis na saincheisteanna atá chun tosaigh in intinn na ndaoine atá ina gcónaí san Eoraip, agus an creimeadh muiníne san Eoraip, a hinstitiúidí agus a ceannaireacht dá bharr .

“Tar éis na géarchéime, tá laghdú suntasach tagtha ar chaiteachas poiblí ar sheirbhísí sláinte sna ballstáit. Tá iarmhairtí inscne ag laghduithe ar infhaighteacht agus inacmhainneacht cúram sláinte, toisc go n-úsáideann mná na seirbhísí seo níos airde ná fir. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go ndéanfadh siad difear don rannán inscne de shaothar gan phá atá faoi mhíbhuntáiste na mban, trína gcuirtear iallach ar mhná clúdach a dhéanamh ar an easpa seirbhísí. Tá tionchar ag an treocht seo ní amháin i dtéarmaí éagothroime sláinte agus sláinte, ach freisin ar threochtaí fadtéarmacha maidir le comhionannas inscne agus folláine, ”a dúirt Cécile Gréboval, Ard-Rúnaí Stocaireacht na mBan Eorpach.

Aiseolas

Ó thosaigh an ghéarchéim airgeadais agus an ghéarchéim eacnamaíoch ina dhiaidh sin, tá crith talún d’iarmhairtí sóisialta agus sláinte uafásacha tar éis sochaí na hEorpa a cheistiú, ag cur ár gcearta agus ár luachanna bunúsacha i gceist, cearta mar rochtain ar sheirbhísí cúram sláinte agus cógais nó ár gceart chun uisce agus sláintíochta, ní trácht ar an tionchar ar fhéinmharuithe, ar shláinte mheabhrach, ar theaghlaigh agus ar leanaí agus ar dhínit na ndaoine atá á mbrú i mbochtaineacht, eisiamh agus neamhábaltacht chun páirt a ghlacadh i bpróisis dhaonlathacha a théann i bhfeidhm ar a ndálaí maireachtála. Mar a thugann staidéar le déanaí (4) le fios, is dóichí go léireoidh agus go dtroidfidh páirtithe polaitiúla tuairimí agus roghanna na nEorpach saibhir ná tuairimí na saoránach níos boichte.

“Más mian linn a bheith dáiríre agus an marbhántacht seo atá ar siúl maidir leis an mbearna gan údar agus is féidir a chosc i stádas sláinte a dhúnadh idir na daoine is saibhre agus na daoine is boichte sa tsochaí, seo an nóiméad chun dul ar stailc. Ba cheart go mbeadh an staid eacnamaíoch reatha ina dheis le haghaidh athraithe agus físeanna troma, ní neamhghníomhaíocht agus níos mó den chluiche céanna, ”a dúirt Ard-Rúnaí EPHA Monika Kosińska. “Tá a fhios againn cad iad na bunchúiseanna a chruthaíonn éagothroime sláinte agus ní mór dúinn ceannaireacht agus tiomantas ár gcinnteoirí polaitiúla a éileamh chun focail deasa a athrú go gníomhartha crua, dea-rialachas agus dul chun cinn eacnamaíoch uilechuimsitheach. Tá a fhios againn an fhadhb, na cúiseanna agus na réitigh - is í an cheist mhór an teip pholaitiúil an rud atá ag teastáil a dhéanamh, ”a dúirt Kosińska.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending