Ceangail le linn

Geilleagar

AE agus an tSeirbia: feabhsaithe rialacha comhoibrithe i bhfeidhm

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

íomhánnaTá an tSeirbia ag déanamh céim amháin chun tosaigh eile ar a bealach chuig ballraíocht san AE. An 1 Meán Fómhair tiocfaidh an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (SAA) idir an tAontas Eorpach agus an tSeirbia i bhfeidhm, ag tabhairt buntáistí nithiúla sa chaidreamh trádála agus ag cur an phróisis aontachais chun cinn i gcoitinne. Tá cuntas teiste dearfach tógtha cheana féin ag an tSeirbia maidir le hoibleagáidí an SAA a chur i bhfeidhm trí chur i bhfeidhm rianúil an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar ábhair a bhaineann le trádáil agus trádáil, paraiméadar tábhachtach a chuirtear san áireamh agus an cinneadh á dhéanamh idirbheartaíocht aontachais a oscailt i mí an Mheithimh.

"Is cloch mhíle í an lá inniu i gcosán na Seirbia i dtreo an AE, chomh maith le beart maith do shaoránaigh ar an dá thaobh. Tá creat cuimsitheach i bhfeidhm ag an tSeirbia anois chun bogadh níos gaire don AE agus ullmhú dá rannpháirtíocht sa Mhargadh Aonair sa todhchaí, leis na buntáistí uile a thairgeann sé do ghnó agus do shaoránaigh, "a dúirt an Coimisinéir um Beartas Méadaithe agus Comharsanachta Štefan Füle.

Leagtar amach sa chomhaontú na rialacha maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach idir an tSeirbia agus an AE, a chothóidh saorthrádáil idir an dá thaobh go háirithe. Mar thoradh air seo bunaíodh struchtúr foirmiúil institiúideach i bhfad níos iomláine, a chlúdaíonn ní amháin ábhair a bhaineann le trádáil agus trádáil ach freisin idirphlé polaitiúil, ceartas agus gnóthaí baile, nuálaíocht, taighde, cumarsáid leictreonach, beartas na meán agus sóisialta, iompar, an comhshaol agus fuinneamh , agus forbairt réigiúnach.

Aiseolas

Cuideoidh an SAA freisin leis an tSeirbia caighdeáin an AE a chur i bhfeidhm i bpríomhréimsí mar rialacha iomaíochta agus státchabhrach, maoin intleachtúil, soláthar poiblí agus cosaint tomhaltóirí. Ligfidh sé seo don tSeirbia a reachtaíocht a ailíniú le corp iomlán chaighdeáin an AE sa deireadh, rud a chruthóidh spreagadh nua do gheilleagar na Seirbia chomh maith le deiseanna breise do chuideachtaí an AE.

Faoi dheireadh, neartóidh an SAA na buntáistí dearfacha a bhaineann leis an gComhaontú Eatramhach cheana féin. D’fhás onnmhairiú Seirbis chuig an AE 32.5% in 2010 agus 14.9% in 2011. Thairis sin, le linn na chéad 11 mhí de 2012, d’fhás onnmhairí na Seirbia chuig an AE faoi 4.8% agus d’fhás a hallmhairí ón AE 9.2%. Ar deireadh ach ní ar a laghad, chonaic an tSeirbia a barrachas trádála i dtáirgí talmhaíochta leis an AE ag fás ó € 200 milliún in 2009 go beagnach € 500 milliún in 2011. I bhfianaise an chomhthéacs eacnamaíoch deacair, ní amháin go bhfuil na figiúirí seo dearfach ach léiríonn siad an tionchar ollmhór eacnamaíoch. de chosán aontachais an AE.

cúlra

Aiseolas

Is ionstraim iad na Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais a thacaíonn an AE le dul chun cinn na Seirbia i dtreo aontachais. Cothaíonn an comhaontú comhar frithpháirteach agus cuireann sé comhar réigiúnach chun cinn.

Cuireadh tús leis an gcaibidlíocht ar an SAA i mí na Samhna 2005 agus síníodh an comhaontú seo in Aibreán 2008. Sula ndeachaigh sé i bhfeidhm, dhaingnigh an tSeirbia agus Ballstáit an AE é. Glacadh cinneadh na Comhairle an comhaontú seo a thabhairt i gcrích an 22 Iúil 2013, ag réiteach na slí chun an comhaontú seo a chur i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2013.

Cuireadh na forálacha uile a bhaineann le trádáil agus trádáil an SAA san áireamh cheana féin i gComhaontú Eatramhach (IA) a tháinig i bhfeidhm i mí Feabhra 2010. Chuir an IA tús le cruthú limistéar saorthrádála idir an AE agus an tSeirbia.

Tá SAAanna comhchosúla i bhfeidhm ó 2004 le hiar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, 2005 leis an gCróit, 2009 leis an Albáin agus 2010 le Montainéagró.

Cad a athróidh an SAA?

  • Déanann sé léirscaoileadh trádála AE-na Seirbia arna thionscnamh ag Comhaontú Eatramhach 2010 a leathnú tuilleadh, trí léirscaoileadh de réir a chéile i réimsí eile lena n-áirítear gluaiseacht oibrithe, ceart bunaíochta, soláthar seirbhísí agus gluaiseacht caipitil.
  • Déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm príomhghnéithe de na critéir pholaitiúla, smacht reachta agus riarachán an cheartais, le béim ar leith ar réimsí áirithe mar víosa, tearmann agus inimirce, troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus coireanna eagraithe agus athchóiriú riaracháin phoiblí.
  • Déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm oibleagáidí na Seirbia chun comhfhogasú a dlíthe le Dlí an AE a chinntiú i bpríomhréimsí (iomaíocht, IPR, soláthar, cosaint tomhaltóirí, comhchuibhiú, dálaí oibre…).
  • Leathnaíonn sé raon feidhme na réimsí ina bhfuil an tSeirbia faoi réir oibleagáidí sonracha a reachtaíocht a ailíniú agus atá nasctha go díreach le feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó.
  • Faoi dheireadh, sonraítear ann go gcomhoibreoidh agus go malartóidh an dá pháirtí faisnéis in earnálacha éagsúla, a chuimsíonn go bunúsach speictream iomlán an acquis. Cuirfidh sé seo feabhas ar mhonatóireacht ar chur i bhfeidhm agus ar fhorfheidhmiú na reachtaíochta uchtaithe.

Cad iad na buntáistí a thabharfaidh sé don tSeirbia?

Go heacnamaíoch, neartóidh sé tairbhí eacnamaíocha an Chomhaontaithe Eatramhaigh. Soláthróidh na forálacha nua maidir le saorghluaiseacht oibrithe, ceart bunaíochta, soláthar seirbhísí agus gluaiseacht caipitil creat níos soiléire agus níos sábháilte d’infheisteoirí agus rannchuideoidh siad le feabhas a chur ar an timpeallacht ghnó. Spreagfaidh sé seo go háirithe cuideachtaí AE infheistíocht a dhéanamh agus poist a chruthú sa tSeirbia. Trí spreagadh a thabhairt don tSeirbia a cuid caighdeán a chomhchuibhiú le caighdeáin an AE, éascóidh sé freisin cumas a cuid cuideachtaí dul san iomaíocht ar mhargadh an AE.

Éascóidh cur i bhfeidhm an chomhaontaithe chuimsithigh seo ailíniú de réir a chéile ar reachtaíocht na Seirbia le corp iomlán Dhlí agus chaighdeáin an AE, agus ar an gcaoi sin cruthófar spreagadh nua do gheilleagar na Seirbia infheistíochtaí a mhealladh. Cuirfidh sé an creat foriomlán ar fáil don tSeirbia chun bogadh níos gaire don AE agus an tír a ullmhú dá rannpháirtíocht sa todhchaí i margadh aonair an AE. Mar sin, is céim thábhachtach í i gcosán na Seirbia i dtreo Aontachas an AE.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Comhoibríonn an AE le tíortha eile OECD chun toirmeasc a mholadh ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail chumhachta guail

foilsithe

on

Tionólann tíortha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) cruinniú urghnách inniu (15 Meán Fómhair) agus Déardaoin (16 Meán Fómhair) chun toirmeasc féideartha ar chreidmheasanna onnmhairiúcháin do thionscadail idirnáisiúnta giniúna cumhachta breoslaithe guail a phlé gan aon chúiteamh a thomhas. Díreoidh na cainteanna ar thogra a chuir an AE agus tíortha eile i láthair (Ceanada, Poblacht na Cóiré, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus SAM) níos luaithe an mhí seo. Tacaíonn an togra le glasú an gheilleagair dhomhanda agus is céim thábhachtach é chun gníomhaíochtaí gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin a chur ar chomhréim le haidhmeanna Chomhaontú Pháras.

Is cuid thábhachtach iad creidmheasanna onnmhairiúcháin chun trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn. Mar rannpháirtí i Socrú an OECD ar Chreidmheasanna Easpórtála le Tacaíocht Oifigiúil, tá ról mór ag an AE sna hiarrachtaí chun cothrom na Féinne a chinntiú ar leibhéal idirnáisiúnta agus chun comhleanúnachas an chomhchuspóra a bhaineann le hathrú aeráide a chomhrac a chinntiú. Gheall an AE deireadh a chur le cúnamh do chreidmheasanna onnmhairiúcháin do ghual gan bearta a fhritháireamh, agus ag an am céanna tiomnaíonn sé ar an leibhéal idirnáisiúnta go dtí trasdul cóir.

I mí Eanáir 2021, d’iarr Comhairle an Aontais Eorpaigh go gcuirfí deireadh de réir a chéile le fóirdheontais breosla iontaise a dhéanfadh dochar don chomhshaol ar thráthchlár soiléir agus go ndéanfaí claochlú diongbháilte agus díreach domhanda. i dtreo neodracht aeráide, lena n-áirítear deireadh a chur de réir a chéile le gual gan bearta cúitimh i dtáirgeadh fuinnimh agus, mar chéad chéim, deireadh láithreach leis an maoiniú uile don bhonneagar guail nua i dtríú tíortha. Ina Athbhreithniú ar Bheartas Trádála i mí Feabhra 2021, gheall an Coimisiún Eorpach go gcuirfí deireadh láithreach le tacaíocht creidmheasa onnmhairiúcháin don earnáil leictreachais guail.

Aiseolas

I mí an Mheithimh i mbliana, d’aithin baill G7 freisin go raibh infheistíocht dhomhanda leanúnach i nginiúint leictreachais guail neamh-laghdaithe ar neamhréir leis an gcuspóir téamh domhanda a theorannú go 1.5 ° C agus gheall siad deireadh a chur le tacaíocht dhíreach nua rialtais do ghiniúint cumhachta domhanda guail-bhreoslaithe. go hidirnáisiúnta faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear trí mhaoiniú rialtais.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending