Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Leasuithe margaidh uaillmhianacha íoc as san Úisbéiceastáin a deir banc forbartha

ROINN:

foilsithe

on

Tá straitéis nua ceadaithe ag an mBanc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) don Úisbéiceastáin, ag leagan amach a thosaíochtaí sa tír go dtí 2029. Tuairiscíonn an Banc go bhfuil an stát is mó daonra san Áise Láir tar éis leas a bhaint as a eacnamaíocht agus athchóirithe margaidh uaillmhianacha a oscailt. Tá fás eacnamaíoch láidir gan bhriseadh den chuid is mó, in ainneoin paindéime domhanda agus tionchar an chogaidh san Úcráin, a scríobhann an tEagarthóir Polaitíochta Nick Powell.

Tá dul chun cinn mór eacnamaíoch na hÚisbéiceastáine ó 2017 i leith tar éis dul i bhfeidhm go soiléir ar an EBRD, a thuairiscíonn leathnú tapa sa talmhaíocht agus sa déantúsaíocht agus ar a dtugann sé infheistíocht láidir bonneagair. Aibhsítear freisin earnáil phríobháideach atá ag dul i méid agus dul chun cinn suntasach le clár oibre glas na tíre, go háirithe an méid a mheasann an Banc a bheith ina leathnú suntasach ar ghiniúint cumhachta in-athnuaite.

Ag féachaint chun cinn, beidh cur chuige straitéiseach an Bhainc san Úisbéiceastáin bunaithe ar ghníomhaíochtaí i dtrí réimse tosaíochta. Clúdóidh an chéad cheann dícharbónú tacaíochta, éifeachtúlacht uisce níos fearr agus fuinneamh níos glaine; an dara ceann ag forbairt na hearnála príobháidí agus ag cothú fostaíochta, scileanna, cuimsiú agus an t-aistriú digiteach; an tríú ceann a fheabhsaíonn rialachas eacnamaíoch, an aeráid ghnó agus nascacht bhonneagair.

Faoin gcéad tosaíocht, oibreoidh an EBRD leis na húdaráis chun an geilleagar náisiúnta a dhícharbónú tuilleadh agus chun sciar an fhuinnimh in-athnuaite san aschur cumhachta iomlán a mhéadú. Tabharfar aird ar leith ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme bealaí ísealcharbóin agus ar astaíochtaí meatáin a laghdú faoi ghealltanais Ghealltanais Dhomhanda Meatán na hÚisbéiceastáine. Tacóidh an EBRD freisin le tráchtálú agus nuachóiriú na líonraí dáileacháin cumhachta agus tarchurtha, agus cuirfidh sé cistí breise ar fáil chun áiseanna uisce, fuíolluisce agus uisciúcháin a nuachóiriú agus a uasghrádú.

Faoin dara tosaíocht, leathnóidh an EBRD a thacaíocht d’earnáil phríobháideach na tíre trí mhaoiniú díreach, línte creidmheasa a sholáthar d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, agus comhroinnt riosca trí bhainc chomhpháirtíochta áitiúla agus trí shaoráidí airgeadais trádála chun tacú le héifeachtúlacht fuinnimh mhéadaithe agus le mná. - agus fiontair faoi stiúir na hóige. Leanfaidh gnólachtaí beaga intíre ag baint leasa as clár Seirbhísí Comhairleacha Gnó an EBRD. Cuirfidh an Banc tuilleadh digitithe chun cinn san earnáil phríobháideach, leathnú na ríomhthráchtála agus forbairt margaí caipitil áitiúla.

Faoin tríú tosaíocht, leanfaidh an EBRD de bheith ag tacú le rialachas feabhsaithe na bhfiontar agus na mbanc faoi úinéireacht an stáit. Tacóidh sé le príobháidiú, lena n-áirítear trí rannpháirtíochtaí réamh-phríobháidiú; comhairle agus maoiniú a sholáthar chun úsáid níos forleithne a bhaint as comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha a spreagadh; agus tacú le hidirphlé idir an earnáil phoiblí agus phríobháideach tríd an gComhairle um Infheisteoirí Eachtracha chun cabhrú le hinfheistíocht dhíreach eachtrach a mhéadú. Leanfaidh an Banc de bheith ag obair chun nascacht réigiúnach agus dhomhanda a fheabhsú, lena n-áirítear trí rannpháirtíochtaí beartais agus maoiniú chun nascacht iompair agus trádáil cumhachta réigiúnach a fheabhsú, agus chun cabhrú le bacainní trádála a ísliú.

Is í an Úisbéiceastáin an príomhfhaighteoir ar mhaoiniú EBRD san Áise Láir don cheathrú bliain as a chéile. Go dtí seo, tá thart ar €4.28 billiún infheistithe ag an mBanc i 147 tionscadal ar fud na tíre, a dtacaíonn an chuid is mó acu le fiontraíocht phríobháideach agus infheistíocht.  

Aiseolas

Mhaoinigh sé tógáil trí ghléasra cumhachta gréine úrnua le cumas iomlán suiteáilte de bheagnach 900 MW. Chuir an Banc cistí ar fáil freisin chun gléasra cumhachta gaoithe 100 MW a thógáil i bPoblacht uathrialach Karakalpakstan, chomh maith le hiasacht cheannasach chun 118 stáisiún caidéalaithe a nuachóiriú agus chun inbhuanaitheacht an tsoláthair uisce le haghaidh uisciúcháin a fheabhsú i nGleann Fergana le daonra dlúth.

Ba í Samarkand an chéad chathair sa tír a tháinig isteach i gclár Cathracha Glasa an EBRD agus tá sé beartaithe aige busanna leictreacha atá neamhdhíobhálach don éiceolaíocht a imscaradh. San earnáil airgeadais, oibríonn an Banc le hidirghabhálaithe airgeadais áitiúla chun tacú le FBManna agus chun iasachtú glas a chur chun cinn. Ar an leibhéal maicreacnamaíoch, tuairiscíonn an Banc freisin go bhfuil na buntáistí a bhaineann le léirscaoileadh trádála agus an caidreamh feabhsaithe go substaintiúil le tíortha comharsanachta le feiceáil ag an Úisbéiceastáin.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending