Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Úisbéiceastáin-AE: Staid an Dul Chun Cinn

ROINN:

foilsithe

on

Ar an 20 Feabhra, ag ócáid ​​a chomóradh staid an dul chun cinn san Úisbéiceastáin - caidreamh AE, rinne Ambasadóir na hÚisbéiceastáine an óráid seo a leanas:

A aíonna, a dhaoine uaisle, a rannpháirtithe ar ár n-imeacht, a chara,

Is mór an onóir agus an onóir dom fáilte a chur romhat.

Tá an-áthas orm ionadaithe oirirce na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí, an Choimisiúin Eorpaigh, na Comhairle Eorpaí, na meáin agus ár gcairde go léir a fheiceáil anseo. Buíochas ar leith le hAmbasadóirí oirirce Bhallstáit an AE agus a n-ionadaithe.

Tá áthas orm fáilte a chur roimh mo chara maith, Luc Devigne, Leas-Stiúrthóir Bainistíochta Oirthear na hEorpa agus Lár na hÁise ag an SEGS.

Tá sé thar a bheith uathúil go dtiocfaidh mo chomhghleacaithe, Ambasadóirí na hÚisbéiceastáin chun na hOstaire - an tUasal Abat Faizullaev, go dtí an Ghearmáin - liom ag an imeacht seo.
Tá an tUasal Nabijon Kasimov, go dtí an Fhrainc - an tUasal Sardor Rustambaev agus go dtí an Iodáil - an tUasal Otabek Akbarov, i láthair anseo anocht freisin.

Mo bhuíochas ar leith freisin as láithreacht Ambasadóirí ár stát deartháiriúil san Áise Láir (An Chasacstáin, an Chirgeastáin, an Táidsíceastáin agus an Tuircméanastáin) agus an Asarbaiseáin.

Aiseolas

Tá ár n-imeacht inniu tiomnaithe do staid an dul chun cinn atá déanta sa chaidreamh idir an Úisbéiceastáin agus an tAontas Eorpach.

Le blianta beaga anuas, faoi cheannaireacht an Uachtaráin HE Shavkat Mirziyoyev táimid ag tógáil Úisbéiceastáin Nua a fhéachann ar an AE mar cheann dá phríomh-chomhpháirtí idirnáisiúnta agus a leagann béim ar leith ar fhorbairt bhreise an chomhair chomhthairbheach ar raon iomlán saincheisteanna.

Is fiú a lua go bhfuil athruithe dearfacha ollmhóra ag teacht ar an Úisbéiceastáin.

Sa lá atá inniu ann tá an Úisbéiceastáin ag céim thábhachtach dá fhorbairt. Leanann an clár athchóirithe cuimsitheach ar scála mór sa tír, agus is é an príomhsprioc atá aige ná leanúint seasta de phróiseas claochlaithe na hÚisbéiceastáine go stát daonlathach, bunaithe ar riail an dlí le geilleagar margaidh atá dírithe ar an tsochaí, ag cinntiú cosaint chuimsitheach an Úisbéiceastáin leasanna agus cearta na saoránach, slándáil, forbairt inbhuanaithe agus neamhspleáchas na tíre.

A bhuí leis na claochluithe daonlathacha le blianta beaga anuas, tá luachanna bunúsacha tagtha chun cinn i saol na sochaí - cearta agus saoirsí an duine, an smacht reachta, saoirse cainte, saoirse reiligiúin agus saoirse coinsiasa.

Tá atmaisféar láidir meas ar a chéile, caoinfhulaingt, síocháin agus cobhsaíocht bunaithe sa tír. Neartaíodh luachanna cairdeas agus bráithreachas idir-eitneach agus idirchreidmheach, a bunaíodh ar thalamh na hÚisbéiceastáine leis na céadta bliain.

Chomh fada agus a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, déanann an Úisbéiceastáin cúrsa oscailte, comharsanach agus pragmatach, atá dírithe ar an Áise Láir a iompú ina réigiún cobhsaíochta, slándála agus rathúnas.

Tá an tosaíocht maidir le caidreamh cairdiúil agus comhpháirtíocht straitéiseach a neartú agus a leathnú le gach stát den domhan á cur i bhfeidhm go gníomhach.

A bhuí leis an mbeartas comhsheasmhach, cuiditheach agus cothrom seo, neartaíodh muinín agus comhthuiscint le tíortha na hÁise Láir.

Tá meicníocht uathúil d'fhorbairt an chomhair réigiúnach - Cruinnithe comhairliúcháin de cheannairí stáit an réigiúin.

Síníodh doiciméad stairiúil - An Conradh ar Chairdeas, Dea-Chomharsanacht agus Comhar um Fhorbairt na hÁise Láir sa XXI hAois - sa Chirgeastáin le linn an Chruinnithe Chomhairligh an 21 Iúil anuraidh.

Is sampla uathúil é glacadh an chomhaontaithe thábhachtach seo de chumas na dtíortha sa réigiún a bheith le chéile maidir le rathúnas agus forbairt ár bpobal.

Tá ról níos déine ag an Úisbéiceastáin i bhformáidí iltaobhacha. Sa lá atá inniu ann, tá tionscnaimh thábhachtacha á ndéanamh ag ár dtír faoi chuimsiú na NA agus eagraíochtaí idirnáisiúnta eile chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna réigiúnacha agus domhanda comhaimseartha, mar shampla réiteach fhadhb na hAfganastáine a chur chun cinn, athrú aeráide, tubaiste Mhuir Aral, baint amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, etc. .

Bhí an Uachtaránacht ag an Úisbéiceastáin san Eagraíocht um Chomhar i Shanghai agus san Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíochta, chomh maith le bheith ina óstach don chéad uair ag Cruinniú Mullaigh Eagraíocht na Stát Turcach in 2022.

Tá bearta tábhachtacha glactha chun comhar comhthairbheach a dhoimhniú leis na mórchumhachtaí agus na cumhachtaí réigiúnacha go léir, lena n-áirítear an AE agus stáit Eorpacha.

Ní haon áibhéil é a rá gur leathanach nua í 2022 sa chaidreamh déthaobhach agus idir-réigiúnach idir an Úisbéiceastáin agus an AE.

Céad chuairt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel ar ár dtír ar
27-28 Deireadh Fómhair 2022, chomh maith le caibidlíochtaí torthúla agus comhaontuithe suntasacha ar thángthas orthu faoi chuimsiú rannpháirtíocht an Uachtaráin Shavkat Mirziyoyev sa chéad Chruinniú Mullaigh idir an AE agus an Áise Láir ar
Spreag 27 Deireadh Fómhair in Astana tuilleadh forbartha ar ár gcomhoibriú cuimsitheach.

Le cuairt Ardionadaí an AE Josep Borrell ar ár dtír an 17-19 Samhain 2022 bhíothas in ann saincheisteanna tráthúla a phlé arís.

Ócáid thábhachtach chun comhar idir-réigiúnach a neartú ab ea an Chomhdháil um Nascacht idir an AE agus an Áise Láir a eagraíodh ar thionscnamh ón Úisbéiceastáin in Samarkand an 18 Samhain 2022. Ag deireadh an imeachta seo, thángthas ar chomhaontuithe sonracha maidir le comhar a leathnú sa digitiú, sa gheilleagar glas, sa fhuinneamh, sa athrú aeráide agus san iompar.

Is iad na príomhréimsí dár gcomhoibriú leis an AE agus lena bhallstáit ná infheistíochtaí, trádáil, cúnamh airgeadais agus teicniúil, aistriú ardteicneolaíochta, eolaíocht agus teicneolaíocht, oideachas, éiceolaíocht, turasóireacht, sláinte agus cultúr, chomh maith le slándáil réigiúnach a neartú.

Ba mhór an éacht inár gcaidreamh déthaobhach é gur éirigh leis na páirtithe caibidlíocht maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair Leathnaithe (EPCA) a chur i gcrích go rathúil, ar cuireadh inisealacha leis an 6 Iúil 2022 sa Bhruiséil mar thoradh air.

Tá sé mar aidhm ag an doiciméad comhar déthaobhach a thabhairt go leibhéal atá cáilíochtúil nua. Tiocfaidh sé in ionad an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair (PCA) idir an Úisbéiceastáin agus an AE ó 1996.

Táimid ag tnúth leis an gComhaontú a theacht i bhfeidhm go luath agus táimid ag brath ar thacaíocht bhreise ár gcomhpháirtithe Eorpacha ina leith sin.

Ba mhaith liom a aibhsiú go bhfuil príomhfhorálacha EPCA i gcomhréir go hiomlán le Straitéis Forbartha na Nua-Úisbéiceastáine do 2022-2026 a glacadh i mí Eanáir 2022.

Aithníonn an Straitéis 7 dtosaíocht is tábhachtaí d’fhorbairt na tíre sna blianta amach romhainn. Díríonn siad ar chearta an duine, ar an tsochaí shibhialta a neartú, ar cheartas, ar an smacht reachta agus ar dhaoine eile a áirithiú.

Leagann sé béim freisin ar a thábhachtaí atá sé caidreamh na hÚisbéiceastáine leis an AE agus a Bhallstáit a neartú chun caidreamh a fhorbairt i réimsí na trádála, an gheilleagair, an uisce, an fhuinnimh, an iompair, an chultúir agus na daonnúla.

Ba mhaith liom a aibhsiú go bhfuil dlús curtha lenár dtrádáil dhéthaobhach agus lenár gcomhoibriú eacnamaíoch le blianta beaga anuas agus go bhfuil leibhéal nua cáilíochtúil bainte amach againn.

Shroich méid an láimhdeachais trádála déthaobhach anuraidh $4.48 billiún (in 2021 - $3.79 billiún). Faoi láthair, tá 1052 fiontar le hinfheistíochtaí ó bhallstáit an AE ag obair inár dtír, lena n-áirítear 304 cuideachta a bhfuil 100 faoin gcéad de chaipiteal na hEorpa acu.

Maidir leis seo, ba mhaith liom é sin a thabhairt faoi deara ar
10 Aibreán 2021, deonaíodh stádas tairbhí scéim GSP+ an AE don Úisbéiceastáin. Leis an gcinneadh seo bhíothas in ann tuairim is 6,200 cineál earraí a tháirgtear inár dtír dul isteach i margadh an AE gan dleachtanna custaim. A bhuí leis sin, tá méadú suntasach tagtha ar onnmhairiú earraí Úisbéiceastáinis chuig an AE.

Agus an deis seo á thapú agam, ba mhaith liom an chéad mhisean monatóireachta GSP+ rathúil chuig ár dtír i mí an Mhárta anuraidh a thabhairt faoi deara.

Tá taobh na hÚisbéiceach buíoch den taobh Eorpach as tacú le haontachas WTO na hÚisbéiceastáine agus as an tacaíocht theicniúil a sholáthar (5 mln euro) sa treo seo. Táimid cinnte go gcuirfidh sé seo le trádáil agus caidreamh eacnamaíoch idir an Úisbéiceastáin agus an AE a leathnú tuilleadh.

Táim muiníneach go leanfaidh an dlúthchaidreamh cairdiúil agus cuiditheach idir an Úisbéiceastáin agus an AE ag neartú agus ag leathnú go seasta ar mhaithe lenár bpobail.

Aíonna a chara,

Stopfaidh mé anseo agus tabharfaidh mé an t-urlár don Uasal Luc Devigne, Leas-Stiúrthóir Bainistíochta Oirthear na hEorpa agus Lár na hÁise ag an SEGS, chomh maith le mo chomhghleacaithe, Ambasadóirí na hÚisbéiceastáine chun na hOstaire, na Gearmáine, na Fraince agus na hIodáile.

* * *

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending