Ceangail le linn

An Mean Oirthear

Tá méadú ag teacht ar thrádáil agus ar thurasóireacht i measc stáit Abraham Accords

ROINN:

foilsithe

on

Feictear go bhfuil ról gníomhach ag SAM ríthábhachtach chun tíortha eile a spreagadh le bheith páirteach i gciorcal na síochána, tuairiscíonn Institiúid Síochána Abraham Accords, scríobhann Steve Post, JNS.

Tá naisc idir náisiúin Abraham Accords ag fás níos láidre in ainneoin easpa tóir na gcomhaontuithe normalaithe sna tíortha comhpháirtíochta Arabacha.

Tá sé seo de réir Institiúid Síochána Abraham Accords (AAPI) a eisíodh le déanaí 2022 Tuarascáil Bhliantúil, a scrúdaíonn bealaí chun na comhaontuithe arna dtionscnamh ag an Uachtarán Donald Trump in 2020 a fheabhsú agus a leathnú. Tá margaí normalaithe sínithe ag Iosrael, na Stáit Aontaithe, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Bairéin, Maracó, an tSúdáin agus an Chosaiv.

Trádála

Mhéadaigh an trádáil iomlán idir Iosrael agus tíortha Abraham Accords ó $593 milliún in 2019 go $3.47 billiún in 2022. D’allmhairigh Iosrael luach $2.57 billiún earraí agus seirbhísí ó na tíortha seo anuraidh, suas ó $378.3 trí bliana roimhe sin, agus d’onnmhairigh $903.9 milliún in earraí agus seirbhísí, suas ó $224.8. milliún.

turasóireacht

Tháinig thart ar 5,200 turasóir isteach in Iosrael ó Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, Bairéin, Maracó, an Chosaiv agus an tSúdáin in 2022 (suas ó 3,500 in 2019), i gcomparáid le 470,700 turasóir Iosraelach a thug cuairt ar na tíortha céanna sin in 2022 (méadú ó 39,900 sa tréimhse roimhe sin).

Dúirt Asher Fredman, stiúrthóir Iosrael ag AAPI, go dtagann an difríocht seo ar roinnt cúiseanna.

“I bhfianaise na seacht mbliana níos mó de dheamhain agus mífhaisnéis frith-Iosrael a bhí coitianta sna tíortha seo, glacfaidh sé go nádúrtha am go dtí go mbraitheann líon mór saoránach ó na tíortha seo ar a gcompord ag tabhairt cuairte ar Iosrael,” a dúirt Fredman. “Is iad na cúiseanna breise le turasóireacht ísle ó thíortha Accords go hIosrael ná dúshláin a bhaineann le víosaí a fháil agus le hidirthuras trí Aerfort Ben-Gurion, agus imní ar roinnt saoránach de thíortha Accords go bhféadfadh bagairtí nó ciapadh ó na Palaistínigh a bheith os a gcomhair. Táimid ag obair leis na páirtithe leasmhara go léir chun na dúshláin seo a shárú.”

Dar le Brig. Gen. (res.) Yossi Kuperwasser, stiúrthóir ar an Tionscadal um Fhorbairtí Réigiúnacha an Mheán-Oirthir ag Ionad Gnóthaí Poiblí Iarúsailéim, “Is mó an claonadh atá ar Iosrael taisteal ná a chéile, agus is díol spéise iad an UAE dóibh, go háirithe mar a fáilte a chur roimh stát Arabach. Ach is dóigh liom freisin go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach turasóirí Arabacha a thabhairt go hIosrael san iarracht chun na hAontuithe a shóisialú.”

Aiseolas

An tóir a bhí ar Chomhaontuithe Abraham

Baineann príomhthoradh eile de thuarascáil 2022 leis an tacaíocht do Chomhaontuithe Abraham i mBairéin, an Éigipt, an Iordáin, Cuáit, an Liobáin, an Araib Shádach agus an UAE, agus ar a mhéad 25% den phobal (i measc Emiratis) an-dearfach nó beagán dearfach. dearcadh ar na Comhaontaithe.

Agus é ag admháil go bhfuil AAPI fós ag bailiú agus ag déanamh anailíse ar shonraí, dúirt Fredman “gur dealraitheach go bhfuil an tuiscint i measc codanna den daonra nár bhain na Comhaontaithe leas díreach leo, cé gur tháinig cáineadh géar ar an gcinneadh caidreamh le hIosrael a normalú. leanúint ar aghaidh leis an tsíocháin a dhiúltú.

“Chun é sin a athrú,” a dúirt sé, “ní mór d’Iosrael agus a chomhghuaillithe sna Stáit Aontaithe tionscadail a chur chun cinn a rachaidh chun tairbhe na nIosraelach agus na bpobal i dtíortha an Chomhaontaithe, agus ní mór dúinn tionchar na mbuntáistí sin a chur in iúl. Ní mór d’Iosrael bacainní ar thurasóireacht mhéadaithe d’Iosrael a shárú trí fheachtais mhargaíochta, próisis slándála agus bonneagair fheabhsaithe, agus líon na dtoscaireachtaí nua agus na gclár malartaithe a mhéadú.”

Mhol Robert Greenway, uachtarán agus stiúrthóir feidhmiúcháin AAPI, go gcruthódh Iosrael foroinn ina Aireacht Turasóireachta chun “déileáil go sonrach le tíortha Accords, infheistíocht fáilteachais a dhreasú, agus chun scéimeanna cómhalartacha r-víosa a chruthú leis na tíortha sin.”

Caidreamh Iosrael-UAE

Mheas an tuarascáil go raibh an caidreamh idir Iosrael agus UAE “láidir.”

Sa bhliain 2022, thug 268,000 Iosraelach cuairt ar náisiún na Murascaille, i gcomparáid le 1,600 Emiratis ar cuairt ar Iosrael. Mhéadaigh an trádáil dhéthaobhach iomlán ó $11.2 milliún in 2019 go $2.59 billiún in 2022. B’ionann allmhairí Iosrael ón UAE agus $1.89 billiún anuraidh, suas ó náid in 2019. B’ionann onnmhairí Iosrael chuig an UAE agus $699.9 milliún in 2022, suas ó $11.2 milliún.

Dúirt Greenway go bhfuil an UAE “ar cheann de na timpeallachtaí gnó is fabhraí sa réigiún agus raidhse infheisteoirí ionchasacha do ghnólachtaí nuathionscanta. Idir an dá linn, moladh go seasta Iosrael as a líon gnólachtaí tosaithe agus aonbheannaigh, rud a chruthaigh nasc soiléir idir Iosrael agus an UAE. ”

Dar le Fredman, “Bhí trádáil Iosrael leis an UAE i bhfad níos airde ná mar a bhí le haon bhallstát eile de chuid an Chomhaontaithe mar gheall ar stádas an UAE mar cheann de na moil trádála agus iompair is mó ar domhan, éascaíocht taistil idir an dá thír, agus na UAEanna réasúnta. éiceachóras teicneolaíochta agus nuálaíochta níos mó.”

Dúirt Kuperwasser, “Tháinig an UAE níos ullmhaithe go dtí an Abraham Accords ná comhpháirtithe eile. Maidir leis an UAE (agus go pointe níos lú do Bairéin agus Maracó) bhí sé mar chuid de radharc domhanda níos leithne leabaithe go domhain ar chaoinfhulaingt agus cur chun cinn an bheartais idirchreidmheach. Bhí sé ullmhaithe níos fearr freisin go praiticiúil mar go raibh caidreamh ag Iosraelaigh leis an UAE le fada an lá.

Caidreamh Iosrael-Bairéin

Mheas an tuarascáil go raibh an caidreamh idir Iosrael agus Bairéin “leordhóthanach”.

Sa bhliain 2022, thug 2,700 Iosraelach cuairt ar Bairéin i gcomparáid le 400 Bairéine ar cuairt ar Iosrael. D’ardaigh trádáil dhéthaobhach ó $0 in 2019 go $12.7 milliún in 2022, agus d’allmhairigh Iosrael $2.2 milliún agus d’onnmhairigh $10.5 milliún in earraí agus seirbhísí anuraidh.

Dúirt Greenway “le Bairéin, tá leasanna slándála comhroinnte ag Iosrael a d’úsáid an dá thír mar phointe comhtháthaithe, fiú ag déanamh comhléim paratrooper thar Bairéin anuraidh. Lean caidreamh an rialtais ag dul i dtreis freisin, agus thug príomh-aire agus uachtarán Iosrael cuairt ar Bhairéin in 2022.”

De réir Fredman, bhíothas ag súil le dul chun cinn níos moille ar chaidreamh Iosrael-Bairéin i gcomparáid le caidreamh Iosrael-UAE “i bhfianaise mhéid gheilleagair an dá náisiún, blianta an dícheangail idir Bairéin agus Iosrael, agus na difríochtaí i ndlíthiúil an dá thír. , córais pholaitiúla agus eacnamaíocha. Ach de réir mar a rachaidh na Bairéine agus na hIosraelaigh i dtaithí ar a chéile agus ar na difríochtaí idir a gcuid margaí agus cultúir ghnó, tiocfaidh luas na trádála chun cinn.”

Áireofar ar na príomhchéimeanna chun an caidreamh a fheabhsú an chomhpháirtíocht straitéiseach Iosrael-SAM-Bairéin san earnáil chosanta a uasghrádú, na dálaí is gá a chruthú le haghaidh trádála méadaithe thar tír, agus naisc daoine le duine a mhéadú, go háirithe i réimsí na nuálaíochta, na fiontraíochta agus an airgeadais. , dúirt sé.

Thug Greenway agus Fredman dá aire go gcuirfeadh daingniú Chomhaontú Saorthrádála Iosrael-Bairéin feabhas ar naisc idir na tíortha.

Caidreamh Iosrael-Maracó

Rinne an tuarascáil rangú ar an gcaidreamh idir Iosrael agus Maracó mar “leordhóthanach”.

Sa bhliain 2022, thug 200,000 Iosraelach cuairt ar Mharacó i gcomparáid le 2,900 Maracó a thug cuairt ar Iosrael an bhliain chéanna. Mhéadaigh an trádáil iomlán idir Iosrael agus Maracó ó $13.7 milliún in 2019 go $55.7 milliún in 2022, agus d’allmhairigh Iosrael $17.8 milliún agus d’onnmhairigh $37.9 milliún in earraí agus seirbhísí anuraidh.

“Tá stair ollmhór chultúrtha ag Maracó agus ag Iosrael, agus is de bhunadh Mharacó cuid mhór de na hIosraelaigh nua-aimseartha,” a dúirt Greenway. “Tháinig méadú suntasach ar thrádáil agus ar chomhar in 2022 agus tá roinnt réimsí soiléire ina bhfuil leas eacnamaíoch agus slándála roinnte idir an dá thír.”

Creideann Fredman go bhfuil “acmhainneacht ollmhór” ann don chaidreamh idir Iosrael agus Maracó agus d’fhiontair thrí bhealach Iosrael-Maracó-SAM i réimsí na talmhaíochta, an fhuinnimh in-athnuaite, an uisce, na sláinte, na nuálaíochta agus na naisc idir daoine. Dúirt Greenway agus Fredman araon go gcuirfeadh aitheantas Iosrael ar cheannasacht Mharacó sa Sahára Thiar (Cúigí an Deiscirt) go mór leis an gcaidreamh idir Iosrael agus Maracó.

Todhchaí Chomhaontuithe Abraham

Tá Kuperwasser dóchasach gur féidir le hIosrael agus leis na Stáit Aontaithe Aontaí Abraham a leathnú go dtí an Araib Shádach agus Óman araon.

“Is féidir linn a bheith ag brath ar an Iaráin chun cabhrú leo a chur ina luí ach ní mór dúinn a chruthú gur bhain na ceithre chomhpháirtí Arabacha sna Comhaontaithe leas astu,” a dúirt sé.

Tá súil ag Greenway agus Fredman araon go leathnófar Aontaí Abraham go háiteanna san Afraic, san Áise Theas agus sa Mheánoirthear níos leithne.

“Le breis agus $3.4 billiún i dtrádáil i measc thíortha Accords in 2022 amháin, tá buntáistí eacnamaíocha an normalaithe ag éirí níos soiléire,” a dúirt Greenway. “Ní dhéanfaidh fás leanúnach ar thurasóireacht agus forbairt ar chomhaontuithe iltaobhacha de Chomhaontuithe agus de Chomhaontuithe Saorthrádála ach tairbhí na gComhaontuithe a luathú, rud a chruthóidh tarraingt níos leithne do normalú do thíortha eile.”

Dúirt Fredman gur “dócha go mbeidh ról gníomhach sna Stáit Aontaithe ina fhachtóir ríthábhachtach freisin chun tíortha eile a spreagadh chun páirt a ghlacadh sna Comhaontaithe.”

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending