Ceangail le linn

Cearta daonna

Sháraigh reachtaíocht nua a chuir srian le hobair mhisinéireachta an Coinbhinsiún Eorpach  

ROINN:

foilsithe

on

 Sa lá atá inniu ann Chamber breithiúnas1 i gcás Ossewaarde v. an Rúis (iarratas uimh. 27227/17) chinn an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, d'aon toil, go raibh:

sárú ar Airteagal 9 (saoirse reiligiúin) den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, agus

sárú ar Airteagal 14 (idirdhealú a thoirmeasc) den Choinbhinsiún Eorpach arna ghlacadh i gcomhar le hAirteagal 9.

Baineann an cás le náisiúnach SAM atá ina chónaí sa Rúis, Críostaí Baiste, ar gearradh fíneáil air as cruinnithe staidéir Bhíobla a thionól ina theach gan fógra a thabhairt do na húdaráis.

Forchuireadh an smachtbhanna ar an iarratasóir tar éis ceanglais dlí nua maidir le hobair mhisinéireachta a tugadh isteach sa Rúis in 2016 mar chuid de phacáiste frithsceimhlitheoireachta. Bhí sé ina chion ag an reachtaíocht nua soiscéalaíocht a dhéanamh i dtithe príobháideacha agus d'éiligh sí údarú roimh ré le haghaidh obair mhisinéireachta ó ghrúpa nó eagraíocht reiligiúnach.

Chinn an Chúirt go háirithe nár mhínigh an Rialtas an réasúnaíocht a bhí taobh thiar d’fhoirmiúlachtaí nua den sórt sin d’obair mhisinéireachta nár fhág spás ar bith do dhaoine a bhí ag gabháil do shoiscéalachas aonair, ar nós an iarratasóra. Ní raibh aon fhianaise ann gur bhain an t-iarratasóir úsáid as aon mhodhanna míchuí próseilíochais, lenar bhain comhéigean nó gríosú fuatha nó éadulaingt.

Beidh achoimre dhlíthiúil ar an gcás seo ar fáil i mbunachar sonraí na Cúirte HUDOC (nasc).

Aiseolas

Príomhfhíricí

Is náisiúnach de Stáit Aontaithe Mheiriceá é an t-iarratasóir, Donald Jay Ossewaarde, a rugadh i 1960. Bhí cónaí air in Oryol (An Rúis) agus bhí cead buanchónaithe aige.

Is Críostaithe Baiste iad an t-iarratasóir agus a bhean chéile. Ó bhog siad go hOryol i 2005 bhí cruinnithe paidir agus staidéir Bhíobla go rialta acu ina dteach. Thug an tUasal Ossewaarde cuireadh pearsanta do dhaoine chuig na cruinnithe agus chuir sé faisnéis fúthu ar chláir fógraí.

I gcomhthéacs na reachtaíochta nua-ghlactha maidir le hobair mhisinéireachta, tháinig triúr oifigeach póilíní suas i dteach na lánúine an 14 Lúnasa 2016 le linn cruinniú Dé Domhnaigh. Tar éis staidéar an Bhíobla, ghlac na hoifigigh ráitis uathu siúd a bhí i láthair agus ansin thug siad an tUasal Ossewaarde chuig an stáisiún póilíní áitiúil.

Ag an stáisiún póilíní tógadh a mhéarloirg agus taispeánadh litir ghearáin dó faoi ghnéithe soiscéalacha a bhí á gcur suas ar chlár na bhfógraí ag bealach isteach foirgnimh árasán. Dhréachtaigh na póilíní tuairisc ar chion riaracháin as obair mhídhleathach misinéireachta a dhéanamh mar náisiúnach neamh-Rúise.

Tógadh díreach os comhair cúirte é ansin le haghaidh éisteacht ghearr sular ciontaíodh é as obair mhisinéireachta a dhéanamh gan fógra a thabhairt do na húdaráis faoi bhunú grúpa reiligiúnach. Gearradh fíneáil 40,000 rúbal air (timpeall 650 euro ag an am).

Seasadh lena chiontú ar achomharc ar bhealach achomair. Diúltaíodh ar deireadh lena iarratas breise ar athbhreithniú ar an gciontú.

Gearáin, nós imeachta agus comhdhéanamh na Cúirte

Ag brath go háirithe ar Airteagal 9 (saoirse reiligiúin), rinne an tUasal Ossewaarde gearán faoi fhíneáil a ghearradh air as Baisteadh a sheanmóir faoin reachtaíocht nua, ag áitiú nach raibh sé ina bhall d’aon chumann reiligiúnach ach go raibh sé ag feidhmiú a cheart chun a chiontuithe reiligiúnacha pearsanta a scaipeadh. . Rinne sé gearán freisin faoi Airteagal 14 (toirmeasc ar leithcheal) i gcomhar le hAirteagal 9 faoi idirdhealú de bharr náisiúntachta toisc, mar náisiúnach de chuid na Stát Aontaithe, gearradh fíneáil níos airde air ná mar a bhí ar náisiúnach de chuid na Rúise.

Taisceadh an t-iarratas leis an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine an 30 Márta 2017.

Tugadh cead do Chomhlachas Eorpach Fhinnéithe Críostaí Iehova idirghabháil a dhéanamh mar thríú páirtí.

Is féidir nós imeachta na Cúirte maidir le próiseáil iarratas i gcoinne na Rúise a fháil anseo.

Thug Seomra de sheachtar breithiúna breithiúnas, mar a leanas:

Pere sagart Vilanova (Andóra), Uachtarán, Georgios A. Sáirséalaigh (An Chipir),

Yoko Grozev (An Bhulgáir),

Jolien Sciobadh (an Ísiltír), Darian Pavli (Albáin),

Ioannis Ktisakis (An Ghréig), Andreas Zund B(An Eilvéis),

agus freisin Olga ChernishovaLeas-Chláraitheoir Alt.

Cinneadh na Cúirte

Chinn an Chúirt go raibh dlínse aici chun déileáil leis an gcás, toisc gur tharla na fíorais ba chúis leis na sáruithe líomhnaithe ar an gCoinbhinsiún roimh an 16 Meán Fómhair 2022, an dáta a scoir an Rúis de bheith ina Páirtí sa Choinbhinsiún Eorpach.

Airteagal 9 (saoirse reiligiúin)

D’athdhearbhaigh an Chúirt go raibh an gníomh maidir le faisnéis a thabhairt do dhaoine eile nach bhfuil na creidimh sin acu – ar a dtugtar saothar misinéireachta nó soiscéalaíochta sa Chríostaíocht – cosanta faoi Airteagal 9. Go háirithe, nuair nach raibh aon fhianaise ar chomhéigean. nó brú míchuí, dhearbhaigh an Chúirt roimhe seo an ceart chun gabháil do shoiscéalaíocht aonair agus do sheanmóireacht ó dhoras go doras.

Thug sé faoi deara nach raibh aon fhianaise ann go ndearna an tUasal Ossewaarde ar aon duine páirt a ghlacadh ina chruinnithe reiligiúnacha in aghaidh a thoile nó go ndearna sé iarracht fuath, leithcheal nó éadulaingt a ghríosú. Mar sin ceadaíodh é ní as aon mhodhanna míchuí próseilíochais ach as teip na ceanglais dlí nua a bhaineann le hobair mhisinéireachta a tugadh isteach in 2016 a chomhlíonadh amháin.

Chinn an Chúirt nach raibh spás ar bith fágtha ag na ceanglais nua – rud a fhágann gur cion é soiscéalaíocht a dhéanamh i dtithe príobháideacha agus údarú a fháil roimh ré le haghaidh obair mhisinéireachta ó ghrúpa nó eagraíocht reiligiúnach – do dhaoine a bhí ag gabháil do shoiscéalaíocht aonair, ar nós an iarratasóra.

Níor mhínigh an Rialtas an réasúnaíocht a bhí taobh thiar d’fhoirmiúlachtaí nua dá leithéid d’obair mhisinéara. Ní raibh an Chúirt lánchinnte mar sin go raibh aon “riachtanas sóisialta práinneach” tar éis dul i ngleic leis an gcur isteach ar cheart an iarratasóra ar shaoirse reiligiúin mar gheall ar a ghníomhaíochtaí misinéireachta.

Ina theannta sin, ní raibh sé “riachtanach i sochaí dhaonlathach” an t-iarratasóir a cheadú mar gheall ar a mhainneachtain líomhnaithe a chur in iúl do na húdaráis gur bunaíodh grúpa reiligiúnach. Níorbh fhéidir an tsaoirse chun a gcreideamh a léiriú agus labhairt le daoine eile fúthu a chur de choinníoll ar aon ghníomhartha ceadaithe Stáit nó clárúcháin riaracháin; is ionann é sin a dhéanamh agus glacadh leis go bhféadfadh Stát a ordú cad a bhí le creidiúint ag duine.

Dá réir sin bhí sárú déanta ar Airteagal 9 den Choinbhinsiún.

Airteagal 14 (idirdhealú a thoirmeasc) i gcomhar le hAirteagal 9

Thug an Chúirt faoi deara, faoin gCód um Chionta Riaracháin, go raibh an fhíneáil íosta do neamhnáisiúnach a fuarthas ciontach i gcion d’obair mhídhleathach mhisinéireachta sé huaire níos airde ná mar a bhí i gcás náisiúnach na Rúise. Bhí neamhnáisiúnaigh faoi dhliteanas díbirt freisin. Mar sin bhí difríocht sa chaoi a gcaitear le daoine i gcás analógach ar fhorais a náisiúntachta.

Níor aimsigh an Chúirt aon údar leis an difríocht sin sa chóireáil, rud a bhí deacair a réiteach freisin le hAcht Reiligiúin na Rúise ag foráil go bhféadfadh daoine nach náisiúnaigh iad a bhí i láthair go dleathach sa Rúis an ceart chun saoirse reiligiúin a fheidhmiú ar an mbealach céanna agus a d'fhéadfadh náisiúnaigh na Rúise.

Dá réir sin bhí sárú déanta ar Airteagal 14 den Choinbhinsiún, arna ghlacadh i gcomhar le hAirteagal 9.

Sásamh díreach (Airteagal 41)

Chinn an Chúirt go raibh an Rúis le 592 euro (EUR) a íoc leis an iarratasóir i leith damáiste airgid, EUR 10,000 i leith damáiste neamhairgid agus EUR 4,000 i leith costas agus caiteachas.

Tá an breithiúnas ar fáil i mBéarla amháin. 

Tuilleadh léitheoireachta faoi FORB sa Rúis ar shuíomh Gréasáin HRWF

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending