Ceangail le linn

EU

Géarchéime dídeanaí Siria: Seolann Ciste Iontaobhais an AE pacáiste freagartha AE mó aonair riamh chun cabhrú le suas le 1.5 milliún dídeanaithe agus pobail óstach i Liobáin, An Tuirc, an Iordáin agus an Iaráic

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Siria-dídeanaithe-agóid-a-004Is é an pacáiste cúnaimh € 1 atá ag an lae inniu (350 December) faoi Chiste Iontaobhais an AE an beart AE aonair is mó mar fhreagra ar ghéarchéim na ndídeanaithe Siria go dtí seo. Soláthróidh sé cúnamh a bhfuil géarghá leis le 1.5 milliún dídeanaí agus le pobail óstaithe rófhada sa Liobáin, sa Tuirc, san Iordáin agus san Iaráic.

Ghlac Ciste Iontaobhais Réigiúnach an AE mar fhreagra ar ghéarchéim na Siria pacáiste de chláir arbh fhiú € 350 milliún iad, an beart AE aonair is mó mar fhreagra ar ghéarchéim na ndídeanaithe go dtí seo. Sna míonna amach romhainn cabhróidh na cláir le suas le 1.5 milliún dídeanaí sa tSiria agus le pobail óstacha a shroichfidh an Liobáin, an Tuirc, an Iordáin agus an Iaráic trí oideachas bunúsach agus cosaint leanaí a sholáthar, rochtain níos fearr ar chúram sláinte, bonneagar feabhsaithe uisce agus fuíolluisce, mar chomh maith le tacaíocht do athléimneacht, deiseanna eacnamaíocha agus cuimsiú sóisialta.

Dúirt Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála / Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Federica Mogherini: "Is fianaise nithiúil cinneadh an lae inniu de dhlúthpháirtíocht an AE leis an Iordáin, an Liobáin, an Tuirc, na tíortha sin a óstáil an líon is mó dídeanaithe Siria a éalaíonn foréigean agus géarleanúint. . Is é an cogadh sa tSiria an ghéarchéim dhaonnúil is mó atá romhainn le blianta fada, tá sé de dhualgas orainn tacaíocht a sholáthar do dhídeanaithe agus do na pobail atá á óstáil. Cuirfidh an Ciste Iontaobhais ar chumas níos mó ná 1.5 milliún Siriach rochtain a fháil ar oideachas, cúram uisce, bia agus sláinte Ina theannta sin, cuideoidh sé linn a bheith réidh lena chinntiú má bhíonn sos cogaidh i bhfeidhm, gur féidir linn seachadadh go tapa ar an talamh laistigh den tSiria. Ní bhainfear réiteach buan ar ghéarchéim na ndídeanaithe ach trí pholaitíocht próiseas as a dtiocfaidh aistriú, faoi stiúir na Siria féin, chun an tír a chur ar ais go cobhsaíocht agus síocháin. Ní dhéanfaidh an AE aon iarracht chun rannchuidiú leis an bpróiseas polaitiúil a lainseáil,comhthreomhar leis an gcomhrac i gcoinne Daesh agus eagraíochtaí sceimhlitheoireachta. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Idirbheartaíochta um Beartas Comharsanachta Eorpach agus Méadú Méadaithe, Johannes Hahn: "Tá an ghéarchéim dídeanaithe is mó ag an Eoraip agus na tíortha i gcomharsanacht na Siria ó dheireadh an Dara Cogadh Domhanda, ag dul i bhfeidhm orainn go léir. Caithfidh ár bhfreagra a bheith i gcomhpháirt más mian linn go n-éireoidh linn . Le cúig Bhallstát déag ag cur leis cheana féin, cuimsíonn Ciste Iontaobhais an AE an chomhiarracht seo agus tá torthaí air cheana féin: laistigh de thréimhse ama an-ghearr, d’éirigh linn an pacáiste cúnaimh aonair is mó riamh a sheoladh mar fhreagairt ar an ngéarchéim seo. Táim cinnte go bhfuil sé seo an bealach is éifeachtaí le dul i ngleic le bunchúiseanna na géarchéime imirce atá ann faoi láthair, agus an t-éadóchas a iompú ina dhóchas agus sa todhchaí do na dídeanaithe. "

cúlra

Tá ceithre chlár éagsúla sa phacáiste cúnaimh € 350m:

Aiseolas

Maoineoidh clár oideachais € 140m méid ollmhór tacaíochta do na haireachtaí oideachais sa Tuirc, sa Liobáin agus san Iordáin chun cur ar a gcumas páistí dídeanaithe 172,000 breise a chlárú ar scoil, agus cláir foghlama luathaithe a sholáthar, go neamhfhoirmiúil agus go luath freisin. gníomhaíochtaí oideachais óige agus cosaint leanaí. Cuimsíonn sé leibhéil ghníomhaíochta 3: (i) clár il tíre le UNICEF ag díriú ar an Liobáin agus ar an Tuirc, (ii) roinnt gníomhaíochtaí ilnáisiúnta ag grúpaí NGO Eorpacha a dhíríonn ar thacaíocht choinneála, oideachas neamhfhoirmiúil agus luath-óige, agus ( iii) tacaíocht dhíreach bhreise d'Aireacht Oideachais na hIordáine. Le chéile, díreoidh na gníomhartha seo suas go dtí 587,000 leanaí agus ógánaigh in aois scoile atá lasmuigh den scoil faoi láthair. Mar thoradh air sin, déanfaidh maoiniú Chiste Iontaobhais an AE an bhearna atá fágtha a dhúnadh chun an sprioc atá ann le fada a bhaint amach chun 1 milliún leanbh dídeanaithe sa tSiria a thabhairt isteach san oideachas an scoilbhliain seo.

Freagraíonn an athléimneacht agus an clár forbartha áitiúil € 130m don ghá práinneach a bhaineann le feabhas a chur ar dheiseanna eacnamaíocha do dhídeanaithe agus do phobail óstacha leochaileacha nach bhfuil ag brath ar fhaoiseamh daonnúil. Cuirfear i bhfeidhm é trí mheascán de ghníomhaíochtaí aon tíre agus il-thíre ag ENRanna Eorpacha, gníomhaireachtaí forbartha ballstáit an AE, agus gluaiseacht na Croise Deirge / an Chorráin Dheirg. Díreoidh an clár ar níos mó ná pobail 200 agus daoine 400,000 ar fud an réigiúin agus go háirithe sa Tuirc, ag tabhairt aghaidh ar bhunriachtanais airgeadais na dteaghlach leochaileach, ag dul i ngleic leis an óige dífhostaithe agus díomách trí obair, forbairt scileanna agus rannpháirtíocht an phobail chun tuairisceán sa todhchaí a ullmhú don tSiria chomh maith leis sin teannas a mhaolú idir pobail óstacha agus dídeanaithe.

Tá sé mar aidhm ag clár sláinte € 55m rochtain ar theifigh ar fud an réigiúin a leathnú agus a fheabhsú chuig cúram sláinte príomhúil, meánscoile agus treasach, tacaíocht shí-shóisialta, agus cosaint ó fhoréigean gnéis agus inscne-bhunaithe. Bainfidh agus bainfidh sé tairbhe as dídeanaithe 700,000 ar a laghad agus díreofar ar an Tuirc agus ar an Liobáin. Ina theannta sin, táthar ag súil le tacaíocht shonrach cúram sláinte i dtuaisceart na hIaráice.

Úsáidfear € 25m chun clár uisce, sláintíochta agus sláinteachais a chur ar bun do dhídeanaithe na Siria agus do phobail óstacha san Iordáin agus sa Liobáin, áit a bhfuil na riachtanais chun tacú le seirbhísí uisce agus fuíolluisce cathrach. Meastar go mbainfidh suas le 1 duine tairbhe as.

I gcomhpháirtíocht leis na rialtais óstacha, déanfar na gníomhartha seo go léir a ailíniú agus a chur chun feidhme go hiomlán de réir na bpleananna freagartha géarchéime do dhídeanaithe sna tíortha lena mbaineann, go háirithe Plean Freagartha Jordan 2016-2018, an Plean Freagartha Ghéarchéime na Liobáine, agus na pleananna náisiúnta isteach An Tuirc agus an Iaráic, mar chuid de chreat freagartha réigiúnach dídeanaithe agus athléimneachta na NA Maidir Leis seo.

Leanann coinbhleachtaí na Siria agus na hIaráice de bheith ag dul i gcion go mór ar an tSiria, ar an Iaráic, ar fud an réigiúin, agus ar bhallstáit agus iarrthóirí aontachais sa Mheánmhuir Thoir agus sna Balcáin Thiar. Tá riachtanais na bpobal a bhfuil tionchar orthu ar scála nach bhfacthas riamh roimhe. 13.5 milliún duine taobh istigh den tSiria - a bhfuil cúnamh práinneach ag teastáil uathu, níos mó ná leath den daonra - a dteastaíonn cúnamh práinneach uathu ó 6.5 milliún duine, agus tá cabhair de dhíth ar bhonn laethúil ag níos mó ná 4.2 milliún dídeanaí Siria i dtíortha comharsanachta sáraithe. . Tá líon na mbásanna a bhaineann le coimhlint tar éis dul thar líon na ndaoine aonair 250,000 agus tá níos mó ná aon mhilliún amháin créachtaithe. San Iaráic, tá cúnamh de dhíth ar 8.6 milliún duine, tá 3.6 milliún duine díláithrithe go hinmheánach le dhá bhliain anuas amháin, agus tá cabhair de dhíth ar dhídeanaithe hIaráice le níos mó ná 200,000 sa Tuirc, san Iordáin agus i dtíortha eile óstacha nó idirthurais.

Seoladh Ciste Iontaobhais an AE mar fhreagra ar Ghéarchéim na Siria bliain ó shin chun freagra réigiúnach a sholáthar ar ghéarchéim réigiúnach, rud a chuir ar chumas an AE agus a chuid Ballstát idirghabháil, solúbtha agus tapa a dhéanamh, mar fhreagairt ar riachtanais athraitheacha. Shroich an Ciste Iontaobhais méid iomlán € 610 milliún (€ 570 milliún ó bhuiséad an AE agus díreach os cionn € 40 milliún ó Bhallstáit 15), as a bhfuil € 350 milliún agus € 40 milliún an lae inniu glactha ag an 1st Tá cruinniú an Bhoird i mí na Bealtaine slógtha cheana féin. Déanfar na cistí eile a shlógadh go luath sa 2016, agus na riachtanais fhéideartha á gcur san áireamh chun tacú le cur chun feidhme an tháinig Grúpa Tacaíochta Idirnáisiúnta na Siria ar chomhaontú maidir le 14 Samhain i Vín, inar ghlac HRVP Mogherini páirt.

Tuilleadh eolais

Ciste Iontaobhais Réigiúnach an AE mar Fhreagairt ar Ghéarchéim na Siria

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending