Léiríonn lárú na cinnteoireachta maidir le cúrsaí airgeadais na Rúise an chaoi ar chruthaigh an strus a bhaineann le suaitheadh ​​eacnamaíoch ranna láidre laistigh den rialtas nach féidir ach le Putin a rialú.

Ar 23 Iúil dúirt Leas-Phríomh-Aire na Rúise Arkadii Dvorkovich go ndéanfaí cinntí caiteachais buiséid cónaidhme do 2016-18 i gcomhairle leis an Uachtarán Vladimir Putin. Ar ndóigh, bhí baint ag Putin leis an bpróiseas buiséid ach go foirmiúil, ar a laghad, is é an rialtas, seachas an riarachán uachtaránachta, atá freagrach as an mbuiséad cónaidhme. Is ionann fógra Dvorkovich agus institiúidiú leath-fhoirmiúil cleachtais a bhí ag éirí níos coitianta. Is comhartha é ar an deacracht atá ag dul i méid i gcinntí maidir le beartas eacnamaíoch agus ar a mhinice a bhíonn coinbhleachtaí laistigh den mionlach maidir le leithdháileadh acmhainní.

Rannáin laistigh den rialtas

Aiseolas

Go dtí 2014 leag an t-uachtarán amach tosaíochtaí leathana i ndlíonn bliantúil buiséid don Tionól Cónaidhme agus ansin, i bprionsabal, rinne an rialtas na sonraí a phlé agus chuir sé dréacht i láthair le haghaidh formheas reachtach. Tá an nós imeachta sin as feidhm de thuras na huaire, agus tá an cleachtas maidir le comhairliúchán neamhfhoirmiúil leis an Uachtarán le linn an phróisis um dhréachtú buiséid níos minice.

Bhain an cheist chonspóideach is déanaí le leibhéal na tacaíochta talmhaíochta. Theastaigh ón Aireacht Airgeadais é seo a ghearradh siar i 2016 agus é sin a dhéanamh, ina theannta sin, i dtéarmaí ainmniúla ag am ina raibh boilsciú ard agus nuair a fógraíodh go raibh síneadh leis an lánchosc ar go leor allmhairí bia. Tar éis é seo a chur ar aghaidh le haghaidh comhairliúcháin go Putin, níor fágadh aon tacaíocht talmhaíochta.

Tá sé seo mar thréith ag an gcaoi a mbíonn an Aireacht Airgeadais ag teacht salach ar a chéile le ranna rialtais eile maidir le caiteachas. Go minic tá an Aireacht um Fhorbairt Eacnamaíochta tar éis dul i ngleic leis na rannóga caiteachais, ach tá saincheisteanna ann freisin a raibh an Airgeadas agus an Fhorbairt Eacnamaíochta le chéile ag teacht salach ar an 'mbloc sóisialta' maidir le socruithe leasa agus pinsin.

Aiseolas

I measc na saincheisteanna eile a bhí thar a bheith trioblóideacha le bliain anuas tá ráta fáis an chaiteachais chosanta, a caitheadh, go háirithe, ar an gcostas sláinte agus oideachais, caiteachas ar fhorbairt an Chianoirthear na Rúise agus an leibhéal tacaíocht ón ionad do bhuiséid réigiúnacha - fadhb atá níos measa mar gheall ar ghealltanais Putin i mí na Bealtaine 2012 ar phá agus sochair shóisialta na hearnála poiblí a ardú. Chruthaigh sé seo oibleagáidí caiteachais neamh-mhaoinithe do réigiúin agus do bhardasachtaí ar dhiúltaigh an Aireacht Airgeadais iad a fhritháireamh.

Ní haon ionadh é go bhfuil gnóthachain agus caillteanais i gceist do leasanna éagsúla mar ghné choitianta de na bearta díospóide seo. B'fhéidir gurb é an sampla is beoga ná iasacht ón gCiste Náisiúnta Leasa. Is é cuspóir dearbhaithe an chiste seo tacaíocht a sholáthar don fhadtréimhse don Chiste Pinsean Náisiúnta. Chuige sin, tá sé ceaptha a bheith infheistithe i sócmhainní a thugann gealltanas ráta toraidh maith sa mheántéarma. Sa chás seo tá sé murab ionann agus an Cúlchiste, atá ann chun cabhrú le heasnaimh bhuiséid cónaidhme a mhaoiniú nuair a bhíonn an praghas ola íseal, agus a chaithfear a infheistiú i sócmhainní slán, leachtacha agus ísealthoraidh. Níl sé i gceist ag ceachtar den dá chiste iasachtaí boga a sholáthar do chuideachtaí stáit atá ag fulaingt, ach is é sin go díreach a bhí Rosneft ag Igor Sechin agus daoine eile ag lorg ón gCiste Náisiúnta Leasa. Tá an méid tacaíochta a fhaigheann siad an-chonspóideach, agus cuireann siad ualaí troma ar nós Sechin in aghaidh oifigeach, go háirithe ón Aireacht Airgeadais.

Imní polaitiúla

Tá ceithre ábhar imní polaitiúla ann atá taobh thiar de rannpháirtíocht mhéadaithe Putin i sonraí bhuiséid na Rúise.

Ar an gcéad dul síos, is é an cúlú eacnamaíochta atá ann faoi láthair agus an t-ionchas go bhfásfaidh sé níos faide san fhadtéarma a dhéanann lucht déanta beartas an-íogair don fhéidearthacht míshásta eacnamaíoch. Cothaíonn sé seo cinntí beartais a thugann fabhar do chaiteachas thar a bheith cúramach, ach spreagann friotaíocht ón Aireacht Airgeadais iad go dtí an leibhéal polaitiúil - is é sin, leis an uachtarán.

Ar an dara dul síos, cuireann amanna crua le teannas laistigh den mionlach de réir mar a éiríonn roinnt na gcíosanna ola níos míthreorach. Is gá dul i muinín an 'bhainisteora dhrugaí' deiridh, i bhfrása Richard Sakwa.

Ar an tríú dul síos, leanann an bloc eacnamaíoch rialtais - Airgeadas agus Forbairt Eacnamaíochta den chuid is mó - ag cur in aghaidh an taoide idirghabhálaí a bhaineann le seasamh frith-an Iarthair atá ann faoi láthair. A shárú go dteastaíonn idirghabháil na ceannaireachta ó fhriotaíocht.

Mar fhocal scoir, i dtréimhsí deacra déanann cleachtas an uachtarán roimhe seo ag fógairt tosaíochtaí roimh ré gialla dá leithéid d'fhógraí a fhógairt. Is féidir go bhfuil ceacht na gríos geallúintí uachtaránachta i mBealtaine 2012 foghlamtha: tá sé níos sábháilte idirghabháil a dhéanamh ad hoc agus ar bhealach níos lú poiblí ag céim níos déanaí sa phróiseas buiséid.

Tá córas bainistíochta eacnamaíochta agus polaitiúla na Rúise faoi bhrú mór. Ar roinnt bealaí is mó an brú ná mar a bhí i ngéarchéim 2008-09. Tá ról feabhsaithe Putin sa phróiseas buiséadach leid amháin ar na deacrachtaí atá roimh an gcóras anois.