Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Neartaíonn an Pharlaimint na rialacha maidir le hionracas, trédhearcacht agus cuntasacht 

ROINN:

foilsithe

on

Tá athbhreithniú déanta ag an bParlaimint ar a rialacha inmheánacha mar fhreagra ar líomhaintí éillithe, bunaithe ar phlean athchóirithe 14 phointe an Uachtaráin, i.e. Seisiún iomlánach, AFCO.

Na hathruithe ar an bParlaimint Rialacha Nós Imeachta Glacadh sa suí iomlánach inniu le 505 vóta ina bhfabhar, 93 i gcoinne, agus 52 ag staonadh ó vótáil.

Ghlac na Feisirí le toirmeasc treisithe ar ghníomhaíochtaí uile na bhFeisirí arbh ionann iad agus brústocaireacht, an oibleagáid atá ar na Feisirí dearbhuithe ionchuir maidir le smaointe nó moltaí a fuarthas ó ghníomhaithe seachtracha a chur isteach le cur i gceangal le gach tuarascáil agus le gach tuairim, agus pionóis níos géire i leith sáruithe ar an gcód iompair. . I measc na n-athruithe eile a tugadh isteach tá:

  • rialacha níos leithne maidir le cruinnithe a fhoilsiú ionas go mbeidh feidhm acu maidir le gach Feisire Eorpach (ní amháin iad siúd a bhfuil poist oifigiúla acu) agus clúdaíonn siad cruinnithe le hionadaithe tríú tíortha;
  • rialacha níos láidre maidir le ‘doirse imrothlacha’, lena dtugtar isteach cosc ​​ar Fheisirí ó dhul i dteagmháil le hiarfheisirí a d’fhág an Pharlaimint sna sé mhí roimhe sin – comhlántach ar an gcosc ar ghníomhaíochtaí den sórt sin d’iarFheisirí le haghaidh na tréimhse céanna;
  • sainmhíniú méadaithe ar choinbhleachtaí leasa, rialacha níos fearr maidir le dearbhuithe poiblí ábhartha, agus cumhachtaí cinnteoireachta do chomhlachtaí inniúla maidir le cibé ar cheart seasaimh shonracha a bheith ag Feisirí Eorpacha a bhfuil coinbhleachtaí leasa acu;
  • tairseacha níos ísle chun gníomhaíochtaí ar luach saothair a dhearbhú;
  • dearbhuithe sócmhainní ag tús agus deireadh gach téarma oifige;
  • XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE rialacha níos láidre maidir le bronntanais a ghlacadh agus costais taistil/chothaithe a íocann tríú páirtithe, mar Fheisire Eorpach agus mar ionadaí don Pharlaimint a dhearbhú;
  • ról níos láidre don Choiste Comhairleach inniúil agus a leathnú chun ochtar Feisirí Eorpacha a chuimsiú (suas ó chúigear); agus
  • rialacha sonracha chun gníomhaíochtaí de chuid grúpaí neamhoifigiúla Feisirí Eorpacha a rialáil.

Rinneadh na hathbhreithnithe ar Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte i gcomhthráth le gníomhaíochtaí a rinne Biúró na Parlaiminte ar codanna den phlean 14 phointe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm cheana féin.

Na chéad chéimeanna eile

Tiocfaidh na hathruithe sin i bhfeidhm an 1 Samhain 2023, ach amháin i gcás ina gcumhachtaíonn athruithe don Bhiúró agus do na Caestóirí bearta cur chun feidhme a ghlacadh, a mbeidh feidhm acu láithreach. Fanfaidh dearbhuithe leasanna a cuireadh isteach roimh na hathruithe seo bailí go dtí deireadh na bliana.

Tuilleadh eolais 

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending