Ceangail le linn

EU

Ba cheart don Aontas Sláinte Eorpach 'a chinntiú nach dtarlóidh an stair arís'

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá COVID-19 tar éis na scoilteanna agus na scoilteanna go léir i gcórais sláinte na hEorpa a nochtadh go follasach agus léirigh sé nach bhfuil an AE neamhullmhaithe chun déileáil le móréigeandálaí sláinte. Ach tá gealladh fúthu sna chéad bhunchlocha den Aontas Sláinte Eorpach amach anseo, a mhol an Coimisiún le déanaí, agus d’fhéadfadh go dtabharfadh siad na hairm cheart don AE chun troid i gcoinne paindéimí sa todhchaí.

Tá sé mar aidhm ag tograí an Choimisiúin Eorpaigh chun Aontas Sláinte Eorpach (EHU) níos láidre a thógáil, a nochtadh i mí na Samhna seo caite, cúram sláinte an AE a threalmhú chun aon ghéarchéimeanna sláinte sa todhchaí a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí. Ba cheart go rachadh sé seo lámh ar láimh le córais sláinte poiblí a threisiú i ngach ballstát, fuair sé éisteacht a reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC).

Ar bharr chlár oibre na héisteachta bhí trí thogra a leagadh amach i dTeachtaireacht an Choimisiúin maidir le hAontas Sláinte Eorpach a Thógáil. Tagraíonn siad don rialachán maidir le bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte agus dhá rialachán arb é is aidhm dóibh sainordú dhá phríomhghníomhaireacht an AE i réimse na sláinte poiblí a mhéadú: an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus na Cógais Eorpacha Gníomhaireacht (EMA).

Aiseolas

D'eagraigh an EESC an ócáid ​​chun ionchur a bhailiú ó ionadaithe ó institiúidí Eorpacha, gairmithe sláinte agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta dá thuairim atá le teacht ag déanamh anailíse ar mholtaí an Choimisiúin ó thaobh na sochaí sibhialta.

D'aontaigh na rannpháirtithe gur céim sa treo ceart tionscnamh an Choimisiúin.

"Tá sé léirithe ag an bpaindéim nach raibh an AE réidh chun a shaoránaigh a chosaint. Nocht sé bristeacha i gcórais cúram sláinte an AE agus ina n-ailtireacht. Chonaiceamar iarmhairtí air seo, agus na mílte ag cailleadh a mbeatha, go leor ag éirí bocht agus neamhionannas ag méadú," a dúirt an rapóirtéir do thuairim EESC, Ioannis Vardakastanis, a d’oscail an éisteacht.

Aiseolas

"Teastaíonn cur chuige comhsheasmhach ó shaoránaigh na hEorpa i leith cúram sláinte. Ba cheart go gcruthófaí córas nua, arm nua inár n-Arsenal, atá ar fáil san AE agus sna Ballstáit araon, a chuirfidh ar ár gcumas déileáil leis na dúshláin agus na rioscaí. de phaindéimí amach anseo. "

I measc na dtograí, a chuir Giraud Sylvain agus Ingrid Keller ón gCoimisiún i láthair, tá Tascfhórsa Sláinte AE a bhunú, oiliúint d’fhoireann cúram sláinte agus a shonrú gur féidir éigeandáil a dhearbhú ar leibhéal an AE seachas ag an WHO amháin, mar is amhlaidh anois.

Tá pleananna ann an tÚdarás um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA) a bhunú chun réitigh bhithleighis agus réitigh eile a fhorbairt agus a fháil le haghaidh tástála agus rianú teagmhála níos fearr. Leathnófar sainorduithe an ECDC agus an EMA, rud a ligfidh dóibh bearta a mholadh le haghaidh rialú ráige nó monatóireacht agus comhairle a thabhairt ar sholáthar feistí leighis i ngéarchéim.

"Is dóigh linn go dteastaíonn idirghabháil AE níos mó agus níos fearr uainn. Níl sé i gceist againn filleadh ar ghnó mar is gnách tar éis seo nó leanúint ar aghaidh leis an áit ina bhfuilimid, ach infheistíocht a dhéanamh san eolas a fuarthas agus pleanáil agus ullmhacht an AE d’aon phaindéimí amach anseo a fheabhsú. , "A dúirt Keller.

Dúirt Stiúrthóir ECDC Andrea Ammon gur fháiltigh siad roimh a ról a neartú toisc go raibh éilimh orthu nach bhféadfaidís a chomhlíonadh mar gheall ar an nganntanas acmhainní agus an easpa sainordú dlíthiúil.

Ba cheart go gcuideodh Tascfhórsa Sláinte beartaithe an AE, a chuirfear ar bun laistigh den ECDC, leis an ngníomhaireacht a bheith ar an eolas níos fearr faoin staid i dtíortha laistigh agus lasmuigh den AE.

"Táimid sásta é seo a thabhairt ar aghaidh. Tá ceacht fíorthábhachtach amháin foghlamtha againn: ní féidir le tír ar bith agus le haon réigiún déileáil le géarchéim den scála seo leo féin. Táimid chomh idirnasctha ar fud an domhain, ní mór dúinn oibriú le chéile ar leibhéal domhanda: amháin ansin an mbeimid sábháilte ar fad, "a dúirt an tUasal Ammon.

Bhí Stiúrthóir an EMA Emer Cooke sásta freisin leis na róil agus na freagrachtaí nua a tugadh dá gníomhaireacht: "Léiríonn an sainordú leathnaithe seo roinnt de na tionscnaimh, na struchtúir agus na próisis atá curtha i bhfeidhm againn féin chun freagairt do ghanntanais cógais, soláthairtí míochaine agus gairis agus leis an ngéarchéim. "

Chaith Nicolas Gonzalez Casares, rapóirtéir Pharlaimint na hEorpa do rialachán an EMA, a thacaíocht taobh thiar de thogra an Choimisiúin.

Dar leis, i laethanta tosaigh na mbeart paindéimeach, neamh-chomhordaithe ag rialtais atá ag iarraidh an víreas a ruaigeadh, mar rialuithe nó dúnadh teorainneacha inmheánacha, chuir sé isteach ar shlabhraí soláthair agus chuir sé deireadh le sreabhadh earraí agus seirbhísí riachtanacha.

"Le míonna anuas, chonaiceamar an chaoi a raibh ar na gníomhaireachtaí struchtúir nua a chumadh agus a chruthú chun freagairt a chomhordú níos fearr. Tá sé mar aidhm ag an bpacáiste iomlán na ceachtanna seo a athrú go creat rialála ag tabhairt an róil don Aontas a chinn saoránaigh gur cheart dó a imirt, " dúirt sé.

Seomra feabhsúcháin

In ainneoin fáilte a chur roimh iarrachtaí an Choimisiúin ina leith seo, bhí moltaí ag na cainteoirí maidir le conas an méid atá ar an tábla a fheabhsú nó chuir siad amhras in iúl faoi éifeachtacht roinnt tograí.

Thug Caroline Costongs, stiúrthóir ag EuroHealthNet foláireamh nach mbeidh mórán éifeacht ag ECDC agus HERA níos láidre mura neartófar córais sláinte poiblí sna Ballstáit freisin. Ba cheart gur próiseas ón mbun aníos é inniúlachtaí náisiúnta agus réigiúnacha a thógáil, le rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil.

Chuir sí in iúl freisin gur cheart don EHU an pacáiste a struchtúrú maidir le neamhionannas sláinte, le fócas níos láidre ar fhachtóirí síceashóisialta mar shláinte mheabhrach, comhionannas inscne agus litearthacht sláinte digití.

"Is é an imní uileghabhálach atá againn go ndéantar tograí a fhorbairt go príomha ó thaobh bithleighis de, agus nach ndéanann siad a ndóthain chun bearta síc-shóisialta a ionchorprú. Is féidir an paindéim COVID-19 a mheas mar" shiondróm ". Ciallaíonn sé seo go bhfuil déine COVID-19 formhéadaítear é le galair neamh-theagmhálacha atá ann cheana, amhail diaibéiteas nó murtall, agus na cineálacha éagothroime atá ann cheana, "a dúirt Ms Costongs.

Taispeánann sonraí ón Ísiltír le déanaí go bhfuil an 20% den daonra ag bun íochtarach an grádáin shóisialta trí huaire níos dóchúla go bhfaighidh siad bás ó COVID-19 ná an 20% ag an deireadh is airde.

"Beidh sonraí den chineál seo ag teacht chun cinn i mBallstáit eile freisin. Ba cheart go bhfreagródh pacáiste EHU don éagóir seo," a thug sí foláireamh.

Dúirt Zoltan Massay Kosubek ón gComhghuaillíocht Sláinte Poiblí Eorpach (EPHA) gur cheart sainordú an ECDC a leathnú tuilleadh chun galair neamh-theagmhálacha a áireamh, cé gur cheart go mbeadh misean sláinte poiblí soiléir ag HERA. Bhí EPHA i bhfabhar cur chuige Sláinte i ngach Polasaí (HiAP) a fhéachann le sláinte a phríomhshruthú i ngach próiseas beartais ábhartha.

Tá an t-am le bualadh bos thart

Chuir Annabel Seebohm ó Bhuanchoiste na nDochtúirí Eorpacha (CPME) béim ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht agus ar na beartais maidir le dálaí oibre an fhórsa saothair sláinte, toisc nach dtugann na tograí reatha aghaidh ach ar an bpointe seo go hindíreach. Ba cheart go mbeadh téarmaí fostaíochta gairmithe sláinte sábháilte agus dleathach, lena n-áirítear i gcásanna éigeandála.

Maidir le Jan Willem Goudriaan ó Chónaidhm Eorpach Aontas na Seirbhísí Poiblí (EPSU), "braitheann EHU láidir ar na daoine a sholáthraíonn é." Mar sin féin, is minic a bhraitheann go leor oibrithe nach bhfuil meas go leor ar a gcuid oibre. Teastaíonn aitheantas gairmiúil uathu agus pá agus dálaí oibre níos fearr.

"Tá an t-am nuair a d’fhéadfadh oibrithe cúram sláinte maireachtáil ar an bualadh bos thart," a dúirt sé. Thug sé foláireamh i gcoinne na gciorruithe buiséid san earnáil sláinte agus i gcoinne seirbhísí brabúis a thabhairt isteach, nach bhfeabhsóidh cúram sláinte nó a thabharfaidh rochtain do gach duine air.

“Is leas poiblí é sláinte an phobail, ní earra is féidir leat a dhíol leis an tairgeoir is airde, a dúirt an tUasal Goudriaan.

Chonaic Marta Branca ó Chumann Fostóirí Ospidéal na hEorpa agus Cúram Sláinte (HOSPEEM) an ghéarchéim le déanaí mar chlog aláraim agus mar ghlao múscailte chun an earnáil sláinte a aithint mar réimse infheistíochta agus ní amháin le haghaidh ciorruithe buiséid.

"Tá geilleagar tíre sláintiúil nuair a bhíonn a daonra sláintiúil. Tá súil againn go ndéanfaidh na ballstáit infheistíocht i gcúram sláinte. Is ciorcal fí é," a dúirt sí, ag cur leis gur mhaith le HOSPEEM tuilleadh faisnéise a fheiceáil ar thástálacha struis, ar nósanna imeachta iniúchta agus táscairí a thaispeánfaidh ullmhacht na bpleananna cúraim shláinte náisiúnta maidir le freagairt ar ghéarchéimeanna.

De réir HOSPEEM, ba cheart go bhfanfadh bainistíocht cúram sláinte mar inniúlacht ballstát, i bhfianaise éagsúlacht na gcóras atá nasctha le cultúr agus stair.

Chuir Coiste na Réigiún (CoR) - Roberto Ciambetti, Birgitta Sacrédeus agus Olgierd Geblewicz béim ar an ngá údaráis áitiúla agus réigiúnacha a áireamh i bpleananna náisiúnta agus AE ar ábhair sláinte.

cúlra

Is ar na ballstáit atá an inniúlacht phríomha maidir le córais chosanta sláinte agus cúram sláinte. Is féidir leis an AE tacú le beartais náisiúnta agus iad a chomhlánú. 

Ba cheart don Aontas Sláinte Eorpach nua a chinntiú go n-ullmhaíonn agus go bhfreagróidh tíortha uile an AE do ghéarchéimeanna sláinte. Ba cheart go bhfeabhsódh sé athléimneacht chórais sláinte na hEorpa freisin. 

Glacfar le tuairim an EESC ar an EHU i mí Aibreáin.

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 2.25 billiún i réamh-mhaoiniú chun na Gearmáine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 2.25 billiún don Ghearmáin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 9% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Freagraíonn sé seo don mhéid réamh-mhaoinithe a d’iarr an Ghearmáin ina plean téarnaimh agus athléimneachta. Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Gearmáine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Gearmáine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 25.6bn san iomlán, ina mbeidh deontais go hiomlán, thar shaolré a plean. Tagann an eisíocaíocht tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Gearmáine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. Tá preasráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending