Ceangail le linn

Éigipt

Seolann AE clár oibre nua don Mheánmhuir

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Inniu (9 Feabhra) chuir Olivér Várhelyi, an Coimisinéir Eorpach um Chomharsanacht athsheoladh ar chomhpháirtíocht straitéiseach an AE le “Comharsanacht an Deiscirt” an AE ar a dtugtar “clár oibre nua don Mheánmhuir”. 

Cuimsíonn an clár oibre nua Plean Eacnamaíoch agus Infheistíochta tiomnaithe chun an téarnamh socheacnamaíoch fadtéarmach i gcomharsanacht an Deiscirt a spreagadh. Faoi Ionstraim nua Comharsanachta, Forbartha agus Comhoibrithe Idirnáisiúnta an AE (NDICI), leithdháilfí suas le € 7 billiún don tréimhse 2021-2027 ar a chur chun feidhme, a bhfuil sé mar aidhm aige suas le € 30 billiún a shlógadh in infheistíocht phríobháideach agus phoiblí sa réigiún sna deich mbliana amach romhainn.

Dúirt an Coimisinéir Comharsanachta agus Méadaithe, Olivér Várhelyi: “Leis an gcomhpháirtíocht athnuaite le Comharsanacht an Deiscirt táimid ag cur tús nua inár gcaidreamh lenár gcomhpháirtithe sa Deisceart. Taispeánann sé go bhfuil an Eoraip ag iarraidh cur go díreach le fís fhadtéarmach maidir le rath agus cobhsaíocht an réigiúin, go háirithe san téarnamh sóisialta agus eacnamaíoch ó ghéarchéim COVID-19. I ndlúthphlé lenár gcomhpháirtithe, tá roinnt earnálacha tosaíochta aitheanta againn, ó fhás agus poist a chruthú, infheistiú i gcaipiteal daonna nó dea-rialachas.

“Measaimid gur dúshlán coitianta é an imirce, áit a bhfuilimid réidh le bheith ag obair le chéile chun troid in aghaidh imirce neamhrialta agus smuigléirí le chéile."

“Seolann an Teachtaireacht seo teachtaireacht ríthábhachtach faoin tábhacht a leagaimid lenár gComharsanacht an Deiscirt,” a dúirt an tArdionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell, “Tá comhpháirtíocht neartaithe sa Mheánmhuir riachtanach go straitéiseach don Aontas Eorpach. Táimid diongbháilte oibriú i gcomhar lenár gComhpháirtithe Deiscirt ar Chlár Oibre nua a dhíreoidh ar dhaoine, go háirithe mná agus an óige, agus a chabhróidh leo a gcuid dóchas don todhchaí a chomhlíonadh, taitneamh a bhaint as a gcearta agus glas níos síochánta, slán, níos daonlathaí, a thógáil comharsanacht rathúil agus uilechuimsitheach an Deiscirt. "

Díríonn an clár oibre nua ar chúig réimse beartais:

Forbairt an duine, dea-rialachas agus an smacht reachta: Athnuachan a dhéanamh ar an tiomantas comhroinnte don daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus rialachas cuntasach

Athléimneacht, rathúnas agus trasdul digiteach: Tacú le geilleagair athléimneacha, uilechuimsitheacha, inbhuanaithe agus nasctha a chruthaíonn deiseanna do chách, go háirithe mná agus an óige

Síocháin agus slándáil: Tacaíocht a sholáthar do thíortha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin slándála agus réitigh a fháil ar choimhlintí leanúnacha

Imirce agus soghluaisteacht: Dul i ngleic i gcomhpháirt leis na dúshláin a bhaineann le díláithriú éigean agus imirce neamhrialta agus bealaí sábháilte agus dlíthiúla a éascú don imirce agus don tsoghluaisteacht

Aistriú glas: athléimneacht aeráide, fuinneamh agus an comhshaol: Leas a bhaint as acmhainneacht todhchaí ísealcharbóin, acmhainní nádúrtha an réigiúin a chosaint agus fás glas a ghiniúint.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Cuireann aighneas conartha i #Egypt béim ar bhaol d’infheisteoirí

Avatar

foilsithe

on

Le cúpla seachtain anuas, tá geilleagar na hÉigipte curtha i gcruachás, ag scriosadh cuid de gheilleagar na tíre le déanaí rath eacnamaíoch. Anois, tá an Éigipt agus tíortha eile ar fud na hAfraice Thuaidh ag breathnú go dian ar infheistíocht eachtrach, agus iad ag streachailt le bealach chun tosaigh a fháil i measc rud nach bhfacthas riamh roimhe géarchéim ola agus titim i turasóireachta a.

I gcás na hÉigipte, tá a staid maidir le hinfheisteoirí coigríche simplí go leor, ag cur béime ar na bearta athchóirithe eacnamaíocha a achtaíodh le déanaí, a laghduithe ar fhiachas poiblí, chomh maith le méadú na hÉigipte punt in ainneoin na géarchéime leanúnaí coronavirus. Tá sé ag déanamh an cháis seo i gcoinne chúlra a Ráta fáis 5% le dhá bhliain anuas.

Ach chomh gealladh agus a d’fhéadfadh an pháirc sin a bheith d’infheisteoirí, ní dhéanfaidh sé aon mhaitheas don Éigipt má mhainníonn an tír an smacht reachta a chomhlíonadh - agus a cuid oibleagáidí conarthacha go háirithe. Chuirfeadh rud ar bith níos lú teachtaireacht chontúirteach chuig infheisteoirí faoi thoilteanas rialtas na hÉigipte a ghealltanais a urramú. Agus céim chontúirteach a bheadh ​​ansin toisc go dteastaíonn dearbhú ó infheisteoirí go n-íocfaidh rialtas na hÉigipte a bhillí.

Ar an drochuair, áfach, tá an Éigipt ag baint an bonn den mhuinín sin. Smaoinigh ar an gcaoi ar láimhseáil rialtas na hÉigipte a chonradh le Damietta International Port Company (DIPCO). I Feabhra, d’eisigh an Chúirt Eadrána Idirnáisiúnta dámhachtain i bhfabhar DIPCO agus i gcoinne Údarás Calafoirt Damietta (DPA) - cleamhnaithe d’Aireacht Iompair na hÉigipte - ag ordú don DPA $ 427 milliún san iomlán a íoc le DIPCO, lena n-áirítear $ 120 milliún i mbrabúis chaillte. , mar thoradh ar chinneadh an DPA deireadh a chur go mídhleathach le comhaontú lamháltais 40 bliain le DIPCO chun calafort farraige a thógáil agus a oibriú i Damietta, an Éigipt.

Chruthódh leathnú Chalafort Damietta tairbhí fadtéarmacha don Éigipt agus don gheilleagar i mbéal forbartha. Ina theannta sin, mar scairshealbhóirí sa tionscadal, sheas an DPA agus an Éigipt chun teacht aniar airgeadais ollmhór i dtáillí custaim leathnaithe ón tsaoráid nua calafoirt. Ina áit sin, fuair painéal na Cúirte Eadrána Idirnáisiúnta go ndearna an DPA sáraithe an comhaontú lamháltais, ghníomhaigh sé ar bhealach treallach agus sháraigh sé téarmaí an chonartha go mídhleathach.

Léiríonn an dámhachtain eadrána is déanaí seo in aghaidh na hÉigipte patrún atá ann cheana maidir le cuireadh a thabhairt d’infheistíocht eachtrach ach an bonn a bhaint de na tionscadail a bhfuil tacaíocht á tabhairt dóibh. Go deimhin, níl sa dámhachtain DIPCO ach ceann amháin de shraith fhada díospóidí eadrána agus dámhachtainí i gcoinne na hÉigipte ó Earrach na nArabach i 2011.

Tá cathair Damietta féin, mar shampla, mar shuíomh ag roinnt idirnáisiúnta eile eadráin tionscal an gháis nádúrtha bainteach leis. I gcás le déanaí, Unión Fenosa Gas, SA (UFG) - duine den trí cinn is mó oibreoirí gáis sa Spáinn - bhí a $ 2 billiún cinneadh a rinne binse ICSID i gcoinne na hÉigipte.

Chun a bheith cóir, níl an Éigipt ina haonar i ndíospóidí le hinfheisteoirí. Mar shampla, kuwait faoi ​​réir eadrána ar leithligh lena mbaineann infheisteoirí eastáit réadaigh na hÉigipte. Eascraíonn an cás sin as cealú conartha do thionscadal Sráidbhaile Oidhreachta Sharq ag Aireacht Airgeadais Cuáit.

Pleanáladh Sráidbhaile Oidhreachta Sharq mar mhórthionscadal forbartha uirbí, lena n-áirítear athchóiriú ar fhoirgnimh stairiúla, chomh maith le hoibriú óstáin, bialanna agus roinnt foirgneamh tráchtála i gCathair Cuáit. Ach cuireadh deireadh leis an gconradh a chealú, ag ardú ceisteanna dlí cosúil leo siúd i gcás Damietta.

Agus ar fud na cruinne, tá tíortha a bhfuil geilleagair ag teacht chun cinn ag filleadh ar chonarthaí nó ag mainneachtain oibleagáidí fiachais le creidiúnaithe eachtracha a bhfuil minicíocht trioblóideach acu. Tuairiscíonn Moody go bhfuil idir 1998 2015 agus, mhainnigh 16 eisitheoir bannaí ceannasacha ar a laghad, agus an Ghréig, Eacuadór, Iamáice, an Bheilís agus an Airgintín ag mainneachtain faoi dhó le linn na tréimhse céanna ama amháin.

I mí an Mhárta, Eacuadór admhaítear nach mbeadh sé in ann íocaíocht $ 200M a dhéanamh ar thrí cinn dá bhannaí ceannasacha - forbairt ar dóigh di a bheith níos coitianta de réir mar a dhéanann geilleagar paindéimeach COVID-19 creachadh ar gheilleagair sa domhan i mbéal forbartha.

Ach seasann an cás san Éigipt toisc go raibh líon na sáruithe conartha agus na ndíospóidí sa gheilleagar is mó san Afraic Thuaidh níos airde go soiléir ná i dtíortha eile. Ina dhiaidh sin, caithfidh sé an cás seo a leigheas go tapa.

Beidh tábhacht mhór ag baint le hinfheistíocht eachtrach a atógáil ón bpaindéim seo san Éigipt, go háirithe ag am nuair a bhíonn bainc idirnáisiúnta le fios go bhféadfaidís an ráta úis a mhéadú chun an riosca níos airde mainneachtana a léiriú gan leigheas éifeachtach chun damáistí a aisghabháil.

Ach cuirtear ionchas infheistíochta den sórt sin i mbaol mar thoradh ar easpa trédhearcachta trioblóideacha na tíre le hinfheisteoirí coigríche, dearcadh níos caolchúisí i leith conarthaí agus neamhaird dealraitheach ar an smacht reachta.

 

 

 

 

 

 

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Éigipt

Cruinniú idir an tUachtarán Charles Michel agus an tUachtarán Abdel Fattah al-Sisi na hÉigipte

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 12 Eanáir, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Charles Michel bhuail sé le Abdel Fattah al-Sisi, uachtarán na hÉigipte, i Cairo.

Bhí an ghéarchéim sa Libia mar chuid lárnach dá bplé. D'athdhearbhaigh an tUachtarán Michel gurb é próiseas polaitiúil an t-aon bhealach chun cinn agus ba cheart go mbeadh na Liby i gcroílár a dtodhchaí a shainiú. Léirigh an bheirt acu tacaíocht do phróiseas Bheirlín agus tionscnaimh na Náisiún Aontaithe atá ríthábhachtach chun teacht ar réiteach polaitiúil. Ar an Iaráin, chuir Uachtarán na Comhairle Eorpaí in iúl go raibh imní mhór air agus dúirt sé arís go raibh gá le srianadh uasta.

Bhí malartú torthúil ag an dá uachtarán freisin ar stádas reatha an chaidrimh dhéthaobhaigh agus roinn siad an cuspóir maidir le cobhsaíocht inbhuanaithe agus forbairt shocheacnamaíoch. Aithníonn an AE iarrachtaí na hÉigipte sreabha imirce a bhainistiú agus dídeanaithe a óstáil sa tír. D'ardaigh an tUachtarán Michel an staid maidir le saoirsí bunúsacha agus cearta daonna san Éigipt. Tuigeann an AE an staid chasta maidir le bagairtí agus dúshláin slándála, ach meabhraíonn sé an tábhacht a bhaineann le meas ar chearta uilíocha.

D'aontaigh na huachtaráin go neartófaí an chomhpháirtíocht idir an AE agus an Éigipt.

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Tugann an Coimisinéir Neven Mimica cuairt ar #Egypt faoi chuimsiú chathaoirleacht na hÉigipte ar #AfricanUnion

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An Coimisinéir Idirnáisiúnta um Chomhar agus Fhorbairt Neven Mimica (sa phictiúr) Tá cuairt oifigiúil ar an Éigipt. Idir Feabhra 2019 agus Eanáir 2020, tá an Éigipt mar chathaoirleach ar an Aontas na hAfraice.

Dúirt an Coimisinéir Mimica: "Tá dóchas ard againn do Chathaoirleacht Éigipteach Aontas na hAfraice, go háirithe maidir le dul chun cinn a dhéanamh maidir le hinfheistíocht a threisiú, an aeráid ghnó a neartú agus leanúint leis an gcosán i dtreo chomhtháthú ilchríochach na hAfraice. Is pointe tábhachtach eile é an tsíocháin agus an tslándáil a chur chun cinn. Faoi Chathaoirleacht na hÉigipte, ba mhaith linn ár gcomhoibriú a thabhairt ar aghaidh chun níos mó agus níos fearr a dhéanamh le chéile, trí dhíriú ar tháirgí insoláthartha nithiúla agus trí chomhar triantánach a chur chun cinn. Ba cheart dúinn an Chomhghuaillíocht idir an Afraic agus an Eoraip a chur chun cinn agus an chomhpháirtíocht idir an Afraic agus an Eoraip a dhoimhniú tuilleadh. a bheith ar bharr ár gclár oibre faoi seach. "

Le linn a chuairte, bhuail an Coimisinéir Mimica leis an Uachtarán Abdel Fattah El Sisi, leis an Aire Gnóthaí Eachtracha Sameh Hassan Shoukry, agus leis an Aire Infheistíochta agus Comhoibriú Idirnáisiúnta Sahar Nasr.

Comhoibriú na hAfraice-AE agus Cathaoirleacht Aontas Afracach na hÉigipte

Is ócáid ​​í cuairt an Choimisinéara Mimica ar an Éigipt chun comhpháirtíocht na hAfraice-na hEorpa agus tacaíocht ghaolmhar do chlár oibre Aontas na hAfraice a phlé, go háirithe maidir le gealltanais an 5th Cruinniú Mullaigh AU-AE de 2017 agus tógáil ar thosaíochtaí Chathaoirleacht na hÉigipte.

Chuir an Coimisinéir pleananna nithiúla i láthair chun an ceann nua a chur i bhfeidhm Comhaontas Afraic-Eoraip d'Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist. Cruthaíodh an Comhaontas chun comhoibriú eacnamaíoch a neartú, chun infheistíocht agus trádáil a threisiú, lena n-áirítear tacaíocht do Limistéar Saorthrádála Mór-Roinne na hAfraice, agus chun poist a chruthú ar fud na hAfraice. Díríonn an Comhaontas ar roinnt earnálacha le haghaidh comhoibriú eacnamaíoch níos dlúithe, amhail forbairt bonneagair agus teicneolaíocht spáis.

Pléadh an comhoibriú idir an AE, an Éigipt agus an Afraic Fho-Shahárach freisin maidir le dul i ngleic le dúshláin síochána agus slándála i Sahel agus i gCorn na hAfraice. Leagadh béim ar Mheabhrán Tuisceana Aontas na hAfraice-AE ar Shíocháin, ar Shlándáil agus ar Rialachas a síníodh i mBealtaine 2018 mar bhonn láidir le haghaidh rannpháirtíocht níos straitéisí idir Aontas na hAfraice agus an AE nuair a thagann sé chun dul i ngleic níos éifeachtaí le bagairtí casta agus bunchúiseanna éagobhsaíochta agus coimhlint fhoréigneach.

cúlra

Tá caidreamh na hAfraice-an AE níos doimhne agus leathnaithe go seasta ó chéad Chruinniú Mullaigh na hAfraice-AE in Cairo i 2000. Sainmhíníonn na Cruinnithe Mullaigh rialta gach trí bliana na tosaíochtaí polaitiúla. D'aontaigh an Cruinniú Mullaigh deireanach a tionóladh i mí na Samhna 2017 i Abidjan ar cheithre réimse tosaíochta straitéiseacha don tréimhse 2018-2020: Infheistíocht i ndaoine - oideachas, eolaíocht, teicneolaíocht agus forbairt scileanna; Athléimneacht, síocháin, slándáil agus rialachas a neartú; Infheistíochtaí a Chur Chun Cinn le haghaidh claochlú inbhuanaithe struchtúrtha san Afraic; Imirce agus soghluaisteacht.

Ós rud é Cruinniú Mullaigh Abidjan, seoladh Comhaontas um Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist ón Afraic agus ón Eoraip i Meán Fómhair 2018. Cuireadh dlúthchomhar i bhfeidhm leis an Aontas Afracach maidir leis an gComhaontas a chur i bhfeidhm. I réimse na Síochána agus na Slándála, síníodh Meamram Tuisceana i mBealtaine 2018. Soláthraíonn sé uirlis thábhachtach chun dul i ngleic ar bhealach níos straitéisí agus níos córasaí, le céimeanna éagsúla den timthriall coimhlinte, lena n-áirítear maidir le coinbhleachtaí a chosc, idirghabháil, luathrabhadh, bainistiú géarchéime agus oibríochtaí síochána.

Tuilleadh eolais

Comhaontas Afraic-Eoraip d'Infheistíocht Inbhuanaithe agus Poist

Comhpháirtíocht na hAfraice-AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending