Ceangail le linn

EU

Cén fáth go bhfuil leigheas pearsanta an bealach chun cinn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

FDAPharmacogenomicsGuidanceWordleBy Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) Denis Horgan

Táimid go maith i 2015 anois agus tá cónaí orainn, inniu, in Eoraip il-stáit a cheiliúrann éagsúlacht shaibhir i gcultúr agus i dteangacha ach a bhraitheann ar ár gcosúlachtaí agus ár gcuspóirí comhroinnte freisin. Tá an tAontas Eorpach a bhfuilimid uile páirteach ann, mar cheann dá chroíluachanna, idéalach an chomhionannais.

Bealach amháin chun an comhionannas seo a thomhas is ea trí fholláine na 500 milliún saoránach atá scaipthe ar fud 28 mballstát agus, mar chuid den fholláine sin, príomhghné amháin is ea an tsláinte.

Aiseolas

Fiafraigh d’aon saoránach, áit ar bith, agus an mbeidh cúram sláinte agus sláinte ard ar an gclár oibre - anois agus sa todhchaí.

Tá dul chun cinn eolaíoch á dhéanamh i réimse na sláinte, le dul chun cinn sa chaoi is féidir linn galair neamhchoitianta a dhiagnóisiú agus a chóireáil. Tá teicneolaíochtaí nua ag forbairt go gasta agus ag teacht chun tosaigh níos mó, ach ní féidir luach ionchasach na Sonraí Móra a mheas faoina luach.

Sea, tá gá le dreasachtaí agus luaíochtaí cothrom le dáta i dtaighde, oideachas níos fearr do chliniceoirí maidir le modhanna nua, tá saincheisteanna idir-inoibritheachta ann agus, i gcás Sonraí Móra, tá deacrachtaí bailithe agus comhroinnte ann chomh maith le ollmhór , ceisteanna bunúsacha maidir le heitic agus príobháideacht.

Aiseolas

Is constaicí an-dáiríre iad seo ar rochtain d’othair a dteastaíonn measúnú tapa éifeachtúil uathu chun cabhrú leo maireachtáil níos faide agus níos sláintiúla tríd an gcóireáil cheart a fháil ag an am ceart. Is í an leigheas pearsantaithe, bunaithe ar chomhdhéanamh géiniteach uathúil duine, an bealach chun tosaigh ina leith seo.

Tá sé de dhualgas ar na páirtithe leasmhara go léir i réimse an chúraim sláinte - agus go háirithe na lucht déanta beartas agus na reachtóirí - a chinntiú go bhfuil na cearta agus an rochtain chéanna ag gach saoránach den Eoraip ar an gcúram ardchaighdeáin céanna agus atá ag a chomharsa. I láthair na huaire tá caighdeáin éagsúla cúraim sláinte againn i dtíortha éagsúla, struchtúir phraghsanna éagsúla i go leor acu, agus fadhbanna incheannaitheachta maidir le rochtain trasteorann d’othair.

Ar ndóigh, is ceist mhór í costas agus go minic bíonn iontógáil géar anála ann nuair a luaitear leigheas pearsantaithe.

Is fíor gur gnó daor é daonra na hEorpa a choinneáil sláintiúil - agus tá ceisteanna lárnacha ann maidir le costéifeachtúlacht na gcóireálacha nua agus na gcóireálacha atá ann cheana.

Ach is modh nuálach é leigheas pearsantaithe atá ag fás go gasta chun othair a chóireáil a úsáideann an oiread taighde, sonraí agus teicneolaíocht suas chun dáta agus is féidir chun diagnóisic agus obair leantach níos fearr a sholáthar do shaoránaigh ná mar a oireann do mhéid amháin- samhail ar fad. Úsáideann sé faisnéis ghéiniteach chun a fháil amach an n-oibreoidh druga nó réimeas áirithe do dhuine áirithe agus, go ríthábhachtach, cabhraíonn sé le cliniceoir cinneadh a dhéanamh go tapa cén chóireáil is éifeachtaí.

'Ní hionann ‘ró-chostasach’ sa mheántéarma agus san fhadtéarma; maolóidh diagnóisic níos fearr an t-ualach ar chórais chúraim sláinte ar dhá bhealach - ar dtús ligfidh sé do chur chuige níos coisctheach sa mhéid is go léireoidh teicneolaíocht géine an dóchúlacht go bhforbróidh duine áirithe galar áirithe agus go dtabharfaidh sé smaoineamh maith ar an gcaoi a bhforbróidh sí agus ar an gcaoi sin idirghabháil luath a spreagadh. Ar an dara dul síos, ciallaíonn cóireáil éifeachtúil gur lú an seans go mbeidh leapacha daor ospidéil ag teastáil ó othair agus go mbeidh siad níos ábalta leanúint ar aghaidh ag obair agus ag cur le geilleagar na hEorpa.

Níl aon phointe ann, mar shampla, ceimiteiripe othar ailse a thabhairt má tá seans mór ann nach n-oibreoidh sé. Is cur amú ama agus airgid é seo agus, b’fhéidir, saol an duine. Tá sé i bhfad níos fearr fios a bheith agat roimh ré cad é an chóireáil is fearr a bheidh ann, í a phlé ar bhealach iomlán trédhearcach leis an othar agus ansin é nó í a chur sa treo ceart.

Is é atá sa Chomhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe ná comhoibriú le páirtithe leasmhara iomadúla mar othair, cliniceoirí, taighdeoirí, lucht acadúil, comhpháirtithe tionscail, cleamhnaithe Ballstáit, lucht déanta beartas, lucht déanta dlí agus go leor eile, ag iarraidh leigheas pearsantaithe a dhéanamh mar chuid den chlár oibre don 20 bliain atá romhainn agus níos faide anonn i réimse bheartas an AE.

Tá níos mó agus níos mó grúpaí othar agus saoránaigh aonair ag éirí feasach ar acmhainneacht na míochaine pearsantaithe, agus ba mhaith leo go míneofaí a gcuid tinnis agus na roghanna cóireála ar bhealach trédhearcach, sothuigthe ach neamhphátrúnach (ó chliniceoir cothrom le dáta eolas) chun ligean dóibh a bheith bainteach le comhchinneadh.

Idir an dá linn, ba mhaith leo a gcuid sonraí míochaine féin a bheith acu - agus rochtain gan chosaint orthu - chomh maith le rochtain níos fearr ar thrialacha cliniciúla agus ar chóireálacha trasteorann a d’fhéadfadh feabhas a chur ar a saol agus, i gcásanna áirithe, iad a shábháil.

I measc na mbealaí chun é seo a bhaint amach tá oiliúint níos fearr do ghairmithe cúraim sláinte i dteicneolaíochtaí cothrom le dáta, meon difriúil ó na cliniceoirí céanna a ligeann don othar páirt a ghlacadh i bplé agus i gcinnteoireacht ag gach leibhéal, an bunú. na gcomharchumann sonraí a ligeann ní amháin d’othair rochtain a fháil ar a gcuid sonraí pearsanta go léir arna iarraidh sin ach smacht a thabhairt dóibh ar cé a úsáideann iad, conas a úsáidtear iad agus cathain, agus; athruithe ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún Eorpach chun trialacha cliniciúla a dhéanamh níos inrochtana agus níos inacmhainne do chóireálacha trasteorann agus ní aisling amháin iad.

In AE de 500 milliún saoránach atá ag stánadh isteach i duibheagán sochaí le daonra atá ag dul in aois a thiocfaidh chun bheith tinn ag céim éigin, ní ceist mhorálta amháin é rochtain a thabhairt d’othair ar an gcóireáil is fearr is féidir a fháil san Eoraip, is ceist airgeadais í. , freisin, mar a luadh cheana.

Chuir an cor chun donais sa gheilleagar beagnach as do roinnt ballstát agus, ar ndóigh, ard ar liosta na mbeart déine bhí an ríl ghearr-radharcach friththáirgiúil i seirbhísí sláinte, fiú go dtí go raibh drugaí ailse áirithe ar fáil ó na drugaí a bhí ar fáil. liosta, mar a tharlóidh i Sasana go luath. Is nonsense paitinne é buiséid sláinte a mhaolú. Is Eoraip shaibhir í an Eoraip shláintiúil agus an AE i gcoitinne, agus ní mór do chórais chúraim sláinte go háirithe a fheiceáil cad atá ag stánadh orthu.

Mar sin, cá rachaimid as seo? Ag teacht le tionscnamh EAPM um Chóireáil speisialaithe d'Othair na hEorpa (STEPanna) iarraimid ar an AE tiomantas a thabhairt don
seo a leanas:

CÉIM 1: Timpeallacht rialála a chinntiú a cheadaíonn rochtain luath d’othair ar leigheas pearsantaithe nua agus éifeachtúil

CÉIM 2: T&F do leigheas pearsantaithe a mhéadú, agus a luach a aithint freisin

CÉIM 3: Oideachas agus oiliúint ghairmithe cúraim sláinte a fheabhsú

CÉIM 4: Tacú le cineálacha cur chuige nua i leith aisíocaíochta agus HTA, a theastaíonn le haghaidh rochtain othar ar leigheas pearsantaithe

CÉIM 5: Feasacht agus tuiscint ar leigheas pearsantaithe a mhéadú

Ina theannta sin, ba mhaith le EAPM na rudaí seo a leanas a fheiceáil:

An Rialachán um Chosaint Sonraí Ba chóir go gceadódh an bunscoil

agus úsáid thánaisteach sonraí chun críocha taighde sláinte

i gcuimhne na cosaintí atá ann cheana ar fud an AE.

Idir an dá linn, níor cheart go ndéanfadh an rialachán sonraí feabhsúcháin ar thrialacha cliniciúla.

Teastaíonn idirthréimhse cúig bliana do IVDanna le go mbeidh monaróirí in ann ceanglais nua éagsúla a chomhlíonadh go hiomlán.

Ina theannta sin, Creideann EAPM go gcaithfidh beartais sláinte na leochaileachtaí bunúsacha córais sláinte atá os comhair tíortha níos lú agus i réigiúin na dtíortha is mó a aithint agus dul i ngleic leo. Tugaimid cur chuige SMART air seo - Ballstáit Níos Lú Agus Réigiúin le Chéile. Forbrófar é seo a thuilleadh ag comhdháil bhliantúil EAPM an 22 agus 23 Meitheamh. Tá an chomhdháil uainithe i gcomhthráth le deireadh uachtaránacht na Laitvia agus tús Lucsamburg - dhá cheann dár dtíortha níos lú.

Ar deireadh, próisis Seimeastar an AE Moltaí Tír-Sonracha (CSRanna) Ní mór a bheith dírithe agus cothrom, seachas ciorruithe scuabtha a lorg sna réimsí buiséid móra mar shláinte. Creideann EAPM gur cheart go gcuirfeadh gach cinneadh agus moladh faoin Seimeastar fás chun cinn ar ndóigh, ach taobh le taighde agus éifeachtúlacht, Go háirithe i réimsí na sláinte agus an leighis phearsantaithe.

Tá an Chomhghuaillíocht den tuairim má oibríonn na huachtaránachtaí, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún i dtreo an méid thuas a sheachadadh, go bhfeabhsóidh sí cáilíocht na beatha d’othair i ngach tír san Eoraip.

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending