Ceangail le linn

EU

Aontaíonn ceannairí ar chriosanna nua ‘dorcha dearga’ do cheantair ard-riosca COVID

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ag cruinniú speisialta de cheannairí rialtais na hEorpa, chun ardú rátaí ionfhabhtaithe ar fud na hEorpa a phlé agus teacht chun cinn leaganacha nua níos tógálaí, d’aontaigh ceannairí go raibh an cúram is mó is gá ag an staid agus chomhaontaigh siad ar chatagóir nua de ‘chrios dearg dorcha’ do cheantair ardriosca.

Thabharfadh an chatagóir nua le fios go raibh an víreas ag scaipeadh ag leibhéal an-ard. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar dhaoine atá ag taisteal ó cheantair dorcha dearga tástáil a dhéanamh roimh imeacht, chomh maith le coraintín a dhéanamh tar éis dóibh teacht. Dhéanfaí taisteal neamhriachtanach isteach nó amach as na ceantair seo a dhíspreagadh go láidir.

Chuir an AE i bhfios go láidir go bhfuil sé ag iarraidh an margadh aonair a choinneáil ag feidhmiú go háirithe maidir le gluaiseacht oibrithe agus earraí riachtanacha, chuir von der Leyen síos air seo mar “an-tábhachtach”. 

Is údar misnigh é vacsaínithe a cheadú agus tús a rolladh amach ach tuigtear go bhfuil gá le tuilleadh airdeall. D'éiligh roinnt stát atá ag brath níos mó ar an turasóireacht go n-úsáidfí teastais vacsaínithe mar bhealach chun taisteal a oscailt. Phléigh na ceannairí an cur chuige coiteann a úsáid agus chomhaontaigh siad gur cheart an doiciméad vacsaínithe a fheiceáil mar dhoiciméad míochaine, seachas mar dhoiciméad taistil - ag an bpointe seo. Dúirt Von der Leyen: “Déanfaimid plé ar oiriúnacht cur chuige coiteann i leith deimhniúcháin."

Chomhaontaigh na ballstáit le moladh ón gComhairle lena leagfaí síos comhchreat chun tástálacha gasta antaigin a úsáid agus chun torthaí tástála COVID-19 a aithint go frithpháirteach ar fud an AE. Ba cheart go gcuideodh aitheantas frithpháirteach torthaí tástála d’ionfhabhtú SARS-CoV2 a iompraíonn comhlachtaí sláinte deimhnithe gluaiseacht trasteorann agus rianú teagmhála trasteorann a éascú.

Ba cheart go mbeadh an liosta coiteann de thástálacha tapa tapa antaigin COVID-19 solúbtha go leor chun na tástálacha sin a bhfuil sócháin COVID-19 ag dul i bhfeidhm orthu a bhaint nó a bhaint.

EU

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021: Mná i gceannas ar an gcomhrac i gcoinne COVID-19

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Chun Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana a cheiliúradh ar 8 Márta, tá Parlaimint na hEorpa ag cur béime ar ról ríthábhachtach na mban le linn na géarchéime COVID. Bhí mná ar thús cadhnaíochta agus iad ag troid an paindéim coronavirus go háirithe toisc go bhfuil siad den chuid is mó san earnáil cúram sláinte. Tá go leor buailte go dona freisin toisc go bhfuil siad i bpoist neamhchinnte nó neamhbhuana, atá imithe nó athraithe leis an ngéarchéim. Ina theannta sin, tá méadú ar fhoréigean teaghlaigh mar thoradh ar na frithdhúnadh leanúnach. D'iarr an Pharlaimint go dtabharfaí aghaidh ar na neamhionannais seo.

Déanfaidh an Pharlaimint Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh le linn a seisiún iomlánach an 8 Márta.

Léigh tuilleadh faoi throid na Parlaiminte ar son an chomhionannais inscne.

Mná sa troid i gcoinne COVID-19

Chun feasacht a mhúscailt faoi na cásanna a bhíonn ag mná le linn na géarchéime, déanann Parlaimint coiste um chearta na mban ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana le cruinniú idir-pharlaiminteach: ‘Táimid láidir: Mná i gceannas ar an gcomhrac i gcoinne COVID-19’ an 4 Márta.

Osclóidh Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen an ócáid, a bheidh á óstáil ag cathaoirleach choiste um chearta na mban Evelyn Regner. I measc na rannpháirtithe eile tá Helena Dalli, an coimisinéir Eorpach um chomhionannas inscne; agus Uachtarán na Gréige Ekaterini Sakelaropoulou.

I bpainéal ar mhná ar na líne tosaigh agus ar na ceachtanna a foghlaimíodh ón mbainistíocht géarchéime, malartóidh ceannairí polaitiúla ban, príomhoibrithe sláinte agus saineolaithe i gcomhionannas inscne na cleachtais is fearr agus a dtaithí pearsanta ar chumhachtú na mban le linn géarchéimeanna, le FPEnna agus baill na bparlaimintí náisiúnta .

Bí ag faire beo ar 4 Márta ó 9h CET.

An 3 Márta, seimineár ag díriú ar eolaithe agus cúramóirí mná tabharfaidh taighdeoirí ón tionscal cógaisíochta, saineolaithe comhionannais inscne, oibrithe sláinte agus sóisialta agus FPEanna le chéile.

Féach ar an seimineár an 3 Márta ó 9h30 CET.

Bí linn ar na meáin shóisialta

Ar 8 Márta, cathaoirleach choiste um chearta na mban Evelyn Regner Beidh siad beo ar Facebook chun do cheisteanna a fhreagairt faoi staid reatha an chomhionannais inscne san AE agus faoin gcaoi a bhfuil an paindéim tar éis staid na mban a dhéanamh níos measa.

Bí beo ar 8 Márta ag 11h CET.

Lean imeachtaí ar na meáin shóisialta: 

  • # IWD2021EP 
  • #IWD2021 
  • #InternationalWomensDay  

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Aontas Sláinte na hEorpa: Seolann an Coimisiún ‘idirphlé struchtúrtha’ chun aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí i soláthar cógais san AE

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá idirphlé struchtúrtha seolta ag an gCoimisiún leis na gníomhaithe sa slabhra déantúsaíochta cógaisíochta mar chuid den Straitéis Cógaisíochta don Eoraip. Tá sé mar aidhm ag an idirphlé, a chuimsíonn údaráis náisiúnta, othair agus eagraíochtaí neamhrialtasacha sláinte chomh maith leis an bpobal taighde, tuiscint níos fearr a fháil ar fheidhmiú slabhraí soláthair domhanda na gcógas agus cúiseanna agus cúiseanna leochaileachtaí a aithint. Cuideoidh an tionscnamh le dul i ngleic le hathléimneacht ár slabhraí soláthair cógaisíochta, go háirithe acmhainn táirgeachta a fhorbairt do chomhábhair ghníomhacha chriticiúla, amhábhair agus cógais san AE chun ullmhacht níos fearr a chinntiú do phaindéimí sláinte sa todhchaí, i bhfianaise na n-eispéireas le COVID-19 . D’fhéadfadh an tionscnamh ionchur a sholáthar freisin maidir leis an Údarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA) a bhunú.

Seo a leanas seoladh an idirphlé a iarratas ón gComhairle Eorpach chun uathriail straitéiseach an AE i réimse na dtáirgí cógaisíochta a threisiú ó tharraing géarchéim COVID-19 imní faoi ghanntanais fhéideartha cógaisíochta áirithe agus spleáchas féideartha an AE ar allmhairí cógaisíochta ó thríú tíortha. D'oscail an Leas-Uachtarán Schinas an ócáid ​​agus rinne na Coimisinéirí Kyriakides agus Briotáinis plé comhchéime le páirtithe leasmhara. Rinne an tAire Sláinte Marta Temido ionadaíocht thar ceann Uachtaránacht na Portaingéile agus FPEanna Dolores Montserrat agus Nathalie Colin-Oesterlé i bParlaimint na hEorpa.

Tá sé mar aidhm ag an idirphlé struchtúrtha, arna chomhordú ag an gCoimisiún, faisnéis agus anailís a ghiniúint ar sholáthar cógais trí shraith cruinnithe oibre le leanúint ag leibhéal na saineolaithe. Tá an t-idirphlé seo ar cheann de phríomhthionscnaimh na Straitéis Cógaisíochta, a glacadh i mí na Samhna 2020. Cuirfidh an t-idirphlé le chéile, faoi dheireadh na bliana seo, sraith moltaí beartais chun aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí aitheanta sa slabhra soláthair déantúsaíochta cógaisíochta chun athléimneacht ár gcórais sláinte a neartú. I ndeireadh na dála, cinnteoidh sé go mbeidh cógais ar fáil d’othair i ngátar, agus san Aontas Eorpach i gcónaí. Tuilleadh eolais anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Aontaíonn an Coimisiún agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe comhoibriú a threisiú chun dul i ngleic leis na géarchéimeanna san aeráid, sa bhithéagsúlacht agus sa truailliú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D'aontaigh an Coimisiún Eorpach arna ionadú ag an gCoimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP) arna ionadú ag a Stiúrthóir Feidhmiúcháin Inger Andersen, comhoibriú feabhsaithe idir an dá institiúid don tréimhse 2021-2025. Tá fócas níos láidre ar chur chun cinn an gheilleagair chiorclaigh, ar chosaint na bithéagsúlachta agus ar an gcomhrac i gcoinne truaillithe ag croílár an chomhaontaithe nua maidir le comhar níos mó. Dúirt an Coimisinéir Sinkevičius: “Fáiltím roimh an gcéim nua seo de chomhoibriú le Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe a chabhróidh linn Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, ach freisin comhghuaillíocht láidir a chruthú chun tosaigh ar chruinnithe mullaigh ríthábhachtacha, is iad sin. a bheidh ar siúl níos déanaí sa bhliain. "

I seisiún fíorúil, Coimisinéir Sinkevičius agus shínigh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Andersen Iarscríbhinn nua le ceann a bhí ann cheana ó 2014 Meabhrán Comhthuisceana (MoU). Tá síniú an doiciméid seo an-tráthúil. Tarlaíonn sé tar éis an cúigiú cruinniú de Thionól Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe an tseachtain seo caite agus seoladh an Chomhghuaillíocht Dhomhanda um Eacnamaíocht Chiorclach agus Éifeachtúlacht Acmhainní (GACERE), agus féachann an pobal domhanda le freagairt do phaindéim COVID-19 agus don aeráid, acmhainní agus bithéagsúlacht phráinneach éigeandálaí. Chuir na comhpháirtithe béim ar an ngá atá le gach réimse den tsochaí a shlógadh chun trasdul glas-digiteach a bhaint amach i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Tá tuilleadh faisnéise sa scaoileadh nuachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending