Ceangail le linn

coróinvíreas

Coronavirus: Liostaíonn an Coimisiún príomhchéimeanna le haghaidh straitéisí éifeachtacha vacsaínithe agus imscaradh vacsaíní

foilsithe

on

De réir mar a fhoghlaimíonn an Eoraip maireachtáil leis an bpaindéim, tá forbairt agus imscaradh tapa domhanda vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha i gcoinne COVID-19 ina ghné riachtanach sa réiteach sa deireadh ar an ngéarchéim sláinte poiblí. Sa chomhthéacs seo, tá an Coimisiún ag obair chun a chinntiú go mbeidh rochtain ar vacsaíní sábháilte ar fud na hEorpa, agus spreagann sé cur chuige comhordaithe de straitéisí vacsaínithe chun na vacsaíní a imscaradh.

An 15 Deireadh Fómhair, roimh phlé cheannairí an AE, rinne an Chuir an Coimisiún na príomhghnéithe i láthair le cur san áireamh ag na ballstáit as a straitéisí vacsaínithe COVID-19 d’fhonn an tAontas Eorpach agus a shaoránaigh a ullmhú nuair a bhíonn vacsaín sábháilte agus éifeachtach ar fáil, chomh maith le grúpaí tosaíochta le breithniú le haghaidh vacsaínithe ar dtús.

A lán brúigh scaoileadh agus a bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Féadfaidh tú an preasagallamh a leanúint leis an Leas-Uachtarán Schinas agus leis an gCoimisinéir Kyriakides ar EbS.

coróinvíreas

Athbheochan coronavirus: Cuireann an Coimisiún dlús le gníomhaíocht chun bearta ullmhachta agus freagartha a threisiú ar fud an AE

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach ag seoladh sraith beart breise chun cabhrú le scaipeadh an choróivíreas a theorannú, beatha a shábháil agus athléimneacht an mhargaidh inmheánaigh a neartú. I ndáiríre, tá sé mar aidhm ag na bearta tuiscint níos fearr a fháil ar scaipeadh an víris agus ar éifeachtacht an fhreagra, rampáil a dhéanamh ar thástáil dea-spriocdhírithe, rianú teagmhála a neartú, ullmhóidí d’fheachtais vacsaínithe a fheabhsú, agus rochtain ar sholáthairtí riachtanacha mar threalamh vacsaínithe a choinneáil, agus gach ceann a choinneáil earraí ag gluaiseacht sa mhargadh aonair agus ag éascú taisteal sábháilte.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá staid COVID-19 an-tromchúiseach. Ní mór dúinn ár bhfreagra AE a mhéadú. Inniu táimid ag seoladh bearta breise inár gcomhrac i gcoinne an víris; ó rochtain ar thástáil thapa a mhéadú, agus feachtais vacsaínithe a ullmhú go taisteal sábháilte a éascú nuair is gá. Iarraim ar Bhallstáit oibriú go dlúth le chéile. Cuideoidh céimeanna misniúla a ghlactar anois le saolta a shábháil agus slite beatha a chosaint. Ní thiocfaidh aon bhallstát chun cinn go sábháilte ón bpaindéim seo go dtí go ndéanfaidh gach duine é. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá an t-ardú i rátaí ionfhabhtaithe COVID-19 ar fud na hEorpa an-scanrúil. Tá gá le gníomh cinntitheach láithreach chun an Eoraip a chosaint ar shaol agus ar shlí bheatha, chun an brú ar chórais chúraim sláinte a mhaolú, agus chun scaipeadh an víris a rialú. An mhí seo chugainn, cuirfimid an chéad chéim i láthair i dtreo Aontas Sláinte Eorpach. Idir an dá linn, ní mór do bhallstáit comhoibriú agus comhroinnt sonraí a fheabhsú. Níl ár gcóras faireachais AE ach chomh láidir leis an nasc is laige. Ní féidir linn an ghéarchéim seo a shárú ach trí dhlúthpháirtíocht Eorpach a thaispeáint agus oibriú le chéile. Táimid níos láidre le chéile. "

Leagann Cumarsáid an Choimisiúin maidir le bearta freagartha breise COVID-19 amach na chéad chéimeanna eile i bpríomhréimsí chun freagairt an AE ar an athbheochan i gcásanna COVID-19 a threisiú:

 1. Sreabhadh na faisnéise a fheabhsú chun cinnteoireacht eolasach a cheadú

Tá sé riachtanach faisnéis chruinn, chuimsitheach, inchomparáide agus thráthúil a fháil ar shonraí eipidéimeolaíocha, chomh maith le tástáil, rianú teagmhála agus faireachas sláinte poiblí, chun a rianú ar an gcaoi a scaipeann an coronavirus ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta. Chun comhroinnt sonraí ar leibhéal an AE a fheabhsú, iarrann an Coimisiún ar Bhallstáit na sonraí ábhartha go léir a sholáthar don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Choimisiún.

 1. Tástáil níos éifeachtaí agus níos gasta a bhunú

Is uirlis chinnte í an tástáil chun scaipeadh an coronavirus a mhoilliú. Chun cur chuige coiteann agus tástáil éifeachtach a chur chun cinn, tá an Coimisiún inniu uchtáil Moladh ar straitéisí tástála COVID-19, lena n-áirítear tástálacha gasta antaigin a úsáid. Leagtar amach ann príomhghnéithe atá le breithniú le haghaidh straitéisí tástála náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla, amhail a raon feidhme, grúpaí tosaíochta, agus príomhphointí atá nasctha le hacmhainní agus acmhainní tástála, agus tásca maidir le cathain a d’fhéadfadh tástáil thapa antaigin a bheith oiriúnach.

Iarrann sé freisin ar bhallstáit straitéisí náisiúnta maidir le tástáil a chur isteach faoi lár mhí na Samhna. Chun tástálacha tapa antaigin a cheannach go díreach agus iad a sheachadadh chuig na Ballstáit, tá an Coimisiún ag slógadh € 100 milliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála. Ag an am céanna, tá an Coimisiún ag seoladh a comhsholáthar chun an dara sruth rochtana a chinntiú. Sa chás go bhfuil ballstáit ag cur ceanglais tástála roimh ré i bhfeidhm maidir le taistealaithe atá ag teacht isteach agus i gcás nach bhfuil aon inniúlachtaí tástála ar fáil do thaistealaithe neamhshiomptómacha sa tír thionscnaimh, ba cheart an deis a thairiscint do thaistealaithe dul faoi thástáil tar éis dóibh teacht. Má tá tástálacha diúltacha COVID-19 le bheith riachtanach nó molta le haghaidh aon ghníomhaíochta, tá sé riachtanach aitheantas frithpháirteach a thabhairt do thástálacha, go háirithe i gcomhthéacs an taistil.

 1. Úsáid iomlán a bhaint as rianú teagmhála agus as apps rabhaidh thar theorainneacha

Déan teagmháil le apps rianaithe agus rabhaidh cabhrú le slabhraí tarchuir a bhriseadh. Go dtí seo, d’fhorbair ballstáit 19 aip náisiúnta um rianú teagmhála agus rabhaidh, a íoslódáladh níos mó ná 52 milliún uair. Sheol an Coimisiún réiteach le déanaí chun aipeanna náisiúnta a nascadh ar fud an AE trí ‘Sheirbhís Tairsí Chónaidhm na hEorpa’. Rinneadh trí aip náisiúnta (an Ghearmáin, Éire, agus an Iodáil) a nascadh den chéad uair an 19 Deireadh Fómhair nuair a tháinig an córas ar líne. Leanfaidh go leor eile sna seachtainí amach romhainn. San iomlán, tá 17 aip náisiúnta bunaithe ar chórais dhíláraithe faoi láthair agus féadann siad a bheith idir-inoibritheach tríd an tseirbhís sna babhtaí amach romhainn; tá daoine eile ar na bacáin. Ba cheart do gach ballstát aipeanna éifeachtacha comhoiriúnacha a bhunú agus a n-iarrachtaí cumarsáide a threisiú chun a n-iontógáil a chur chun cinn.

 1. Vacsaíniú éifeachtach

Iarracht tosaíochta is ea vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha a fhorbairt agus a ghlacadh chun deireadh a chur leis an ngéarchéim go tapa. Faoin Straitéis an AE maidir le vacsaíní COVID-19, tá an Coimisiún i mbun caibidlíochta ar chomhaontuithe le táirgeoirí vacsaíní chun vacsaíní a chur ar fáil d’Eorpaigh agus don domhan a luaithe a chruthaítear go bhfuil siad sábháilte agus éifeachtach. Nuair a bhíonn siad ar fáil, caithfear vacsaíní a dháileadh go tapa agus a úsáid chun an éifeacht is mó a bhaint amach. An 15 Deireadh Fómhair, leag an Coimisiún amach an príomhchéimeanna nach mór do na ballstáit a ghlacadh chun a bheith ullamh go hiomlán, lena n-áirítear straitéisí náisiúnta vacsaínithe a fhorbairt. Cuirfidh an Coimisiún comhchreat tuairiscithe i bhfeidhm agus ardán chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht straitéisí náisiúnta vacsaíní. Chun na cleachtais is fearr a roinnt, cuirfear conclúidí an chéad athbhreithnithe ar phleananna náisiúnta vacsaínithe i láthair i mí na Samhna 2020.

 1. Cumarsáid éifeachtach le saoránaigh

Tá cumarsáid shoiléir riachtanach chun go n-éireoidh le freagairt na sláinte poiblí ós rud é go mbraitheann sé seo den chuid is mó ar chloí an phobail le moltaí sláinte. Ba cheart do gach ballstát feachtais chumarsáide a athsheoladh chun cur i gcoinne faisnéise bréagacha, míthreorach agus contúirteacha a leanann de bheith ag scaipeadh, agus chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol “tuirse paindéimeach”. Is réimse sonrach é an vacsaíniú ina gcaithfidh údaráis phoiblí a ngníomhartha a mhéadú chun dul i ngleic le mífhaisnéis agus muinín an phobail a chinntiú, mar ní bheidh aon chomhréiteach ann maidir le sábháilteacht nó éifeachtúlacht faoi chóras láidir um údarú vacsaíní na hEorpa. Ní shábhálann vacsaíní beatha - déanann an vacsaíniú.

 1. Soláthairtí riachtanacha a dhaingniú

Ó thús na ráige, thacaigh an AE le déantúsóirí a chinntiú go bhfuil cógais riachtanacha agus trealamh míochaine ar fáil. Sheol an Coimisiún comhsholáthar nua do threalamh míochaine le haghaidh vacsaínithe. D’fhonn rochtain níos fearr agus níos saoire a thabhairt do bhallstáit ar na huirlisí is gá chun COVID-19 a chosc, a bhrath agus a chóireáil, tá an Coimisiún inniu freisin ag leathnú fionraí sealadach dleachtanna custaim agus CBL ar allmhairiú trealaimh mhíochaine ó thíortha neamh-AE. Tá an Coimisiún freisin ag moladh nár cheart go mbeadh ar ospidéil agus lia-chleachtóirí CBL a íoc ar vacsaíní agus ar threalamh tástála a úsáidtear sa troid i gcoinne an coronavirus.

 1. Taisteal sábháilte a éascú

Is mór an éacht atá ag saorghluaiseacht laistigh den AE agus i limistéar Schengen saor ó theorainneacha an chomhtháthaithe Eorpaigh - tá an Coimisiún ag obair chun a chinntiú go bhfuil taisteal laistigh den Eoraip sábháilte don lucht siúil agus dá gcomhshaoránaigh araon:

 • Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit an Moladh arna ghlacadh ag an gComhairle le haghaidh cur chuige comhordaithe agus comhordaithe i leith srianta ar shaorghluaiseacht. Teastaíonn soiléireacht agus intuarthacht ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí. Ba cheart aon bhearta rialaithe teorann inmheánacha a bhaineann le COVID-19 a ardú.
 • Tá Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh agus an ECDC ag obair ar phrótacal tástála do thaistealaithe, le húsáid ag údaráis sláinte poiblí, aerlínte agus aerfoirt chun cabhrú le paisinéirí teacht go sábháilte. Oibreoidh an Coimisiún freisin le ballstáit agus gníomhaireachtaí ar chur chuige coiteann i leith cleachtais coraintín, agus cuirfear ionchuir ó ECDC i láthair i mí na Samhna.
 • Cuidíonn Foirmeacha Aimsithe Paisinéirí le ballstáit tabhairt faoi mheasúnuithe riosca ar theacht isteach agus rianú teagmhála a chumasú. Ligfidh píolótach an mhí seo chugainn do Bhallstáit ullmhú le haghaidh lainseáil agus úsáid Fhoirm Choiteann Aimsitheoir Paisinéirí an AE, agus meas iomlán á tabhairt acu ar chosaint sonraí.
 • AE a athoscailt soláthraíonn sé faisnéis thráthúil chruinn ar bhearta sláinte agus srianta taistil i ngach ballstát agus i roinnt tíortha comhpháirtíochta. Iarrann an Coimisiún ar bhallstáit faisnéis chruinn agus cothrom le dáta a sholáthar chun an tAE a athoscailt ina ionad ilfhreastail chun faisnéis a fháil faoi bhearta sláinte agus féidearthachtaí taistil ar fud an AE. Tá aip soghluaiste Ath-oscailte AE á fhorbairt agus seolfar é sna seachtainí amach romhainn.

Maidir le srianta ar thaisteal neamhriachtanach ó thíortha neamh-AE isteach san AE, tá an Coimisiún i láthair treoir ar chatagóirí daoine a mheastar a bheith riachtanach agus dá bhrí sin díolmhaithe ó shrianta. Cuideoidh sé seo leis na ballstáit an Moladh ón gComhairle maidir leis an srian taistil sealadach chuig an AE. Spreagann an Coimisiún na Ballstáit arís chun teacht le chéile na ndaoine sin atá i gcaidrimh mharthanacha a éascú agus soláthraíonn sé samplaí d’fhianaise is féidir a úsáid chun na críche seo.

 1. Síneadh Lánaí Glasa

Ó mhí an Mhárta i leith, rinneadh iarratas ar Lánaí Glasa - go háirithe maidir le lasta bóthair chun teorainneacha a thrasnú i níos lú ná 15 nóiméad - chuidigh sé le soláthar earraí agus creatlach eacnamaíoch an AE a choinneáil. An Coimisiún Molann cur chuige an Lána Ghlais a leathnú chun a chinntiú go n-oibríonn iompar ilmhódach go héifeachtach i réimsí lena n-áirítear lasta iarnróid agus uisce-iompartha agus lasta aer, agus soláthraíonn sé treoir bhreise chun cur i bhfeidhm go praiticiúil a éascú, ar shaincheisteanna amhail doiciméadú leictreonach, agus infhaighteacht pointí scíthe agus athbhreoslaithe. . Ba cheart do bhallstáit saorghluaiseacht gan uaim earraí a chinntiú ar fud an Mhargaidh Aonair.

cúlra

Le seachtainí beaga anuas tháinig méadú scanrúil ar ráta na n-ionfhabhtuithe COVID-19 ar fud na hEorpa, agus spreag siad bearta nua chun scaipeadh an choróivíreas a theorannú agus a thionchar a mhaolú. Le córais sláinte faoi bhrú arís, is gá níos mó a dhéanamh chun an cás a rialú agus a shárú, beatha agus slite beatha a chosaint, agus dlúthpháirtíocht na hEorpa a chur chun cinn. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar ullmhacht agus ar chomhoibriú idir na ballstáit ó thús na paindéime, tá comhordú riachtanach i gcónaí agus caithfear é a fheabhsú.

Tuilleadh eolais

COVID-19 Cumarsáid maidir le bearta breise

Suíomh Gréasáin freagartha coronavirus an Choimisiúin

Bileog Fíricí: Athshlánú Coronavirus: Bearta ullmhachta agus freagartha nua ar fud an AE

Bileog Fíricí: Freagra Coronavirus an AE

AE a athoscailt

Déan teagmháil le apps rianaithe agus rabhaidh

Ionstraim Tacaíochta Éigeandála

Lánaí Glasa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ailse

EAPM: Tá ailse ríthábhachtach do shaineolaithe sláinte agus an Plean AE Ailse Beating ag druidim

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe sláinte, go dtí an nuashonrú is déanaí ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) - i mí na Samhna agus i mí na Nollag feicfear fócas athnuaite, ó EAPM agus ó institiúidí an AE araon, ar shaincheisteanna a bhaineann le básmhaireacht agus cóireáil ailse, nach bhfuil imithe. , paindéim nó gan aon phaindéim. Tá Plean Ailse Beating an AE ag dul i gcruth ón 10 Nollaig agus, roimhe sin, tá EAPM ag díriú ar a chur chuige féin i leith an ghalair bunaithe ar ár rannpháirtíocht ilpháirtithe leasmhara agus ar ról na ndiagnóisic i rith na míosa amach romhainn. Ina theannta sin, beidh Nuachtlitir EAPM ar fáil ón lá amárach (30 Deireadh Fómhair), Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Beating ailse - an bealach chun rath

Cé go bhfuil sé mar aidhm ag Plean Ailse Beating na hEorpa an t-ualach ailse ar othair, a dteaghlaigh agus a gcórais sláinte a laghdú. Tá sé beartaithe aghaidh a thabhairt ar éagothroime a bhaineann le hailse idir ballstáit agus laistigh díobh le gníomhartha chun tacú le hiarrachtaí na mballstát, iad a chomhordú agus a chomhlánú.

Maidir lena chur i bhfeidhm, mhol EAPM go gcaithfidh Plean Eorpach Ailse Beating a bheith réalaíoch agus intomhaiste, mar sin ba chóir go mbeadh painéal táscairí ann ar féidir monatóireacht a dhéanamh orthu, agus a chuirfeadh ar chumas meastóireachta monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an phlean seo.

Maidir le hailse, ní aithnítear go forleathan fós an ról tábhachtach atá ag diagnóisic ardchaighdeáin chomh maith le saineolas paiteolaíoch. Má tá symptom nó toradh tástála scagtha agat a thugann le tuiscint ailse, caithfidh do dhochtúir a fháil amach an bhfuil sé mar gheall ar ailse nó cúis éigin eile. Féadfaidh an dochtúir tosú trí cheistiú faoi do stair mhíochaine phearsanta agus theaghlaigh agus scrúdú fisiceach a dhéanamh. Féadfaidh an dochtúir tástálacha saotharlainne, tástálacha íomháithe (scananna), nó tástálacha nó nósanna imeachta eile a ordú freisin. B’fhéidir go mbeidh bithóipse ag teastáil uait freisin, agus is minic gurb é sin an t-aon bhealach le rá go cinnte an bhfuil ailse ort. Chun an chóireáil cheart a aithint, tá diagnóis luath riachtanach.

Dá bhrí sin, i gcás ailse scamhóg, tá gá le cur chuige níos spriocdhírithe maidir le scagadh agus ba cheart srathú iomchuí a mheas.

Agus an ganntanas saineolais laistigh de thíortha á gcur san áireamh, beidh ról tábhachtach ag ról an bhoird meall mhóilíneach tras-tír. Beidh creat rialachais don bhealach ar féidir sonraí a roinnt idir tíortha riachtanach anseo.

Thug EAPM na ceisteanna seo agus saincheisteanna eile os comhair FPEnna le míonna beaga anuas ónár sraith seimineár rathúil ag Comhdháil Chumann Leighis na hEorpa le linn chomhdháil Uachtaránachta an AE le déanaí.

Faigheann plean an Choimisiúin tacaíocht ón gcoiste ailse le haghaidh cóireála

Le níos mó ná 40% d’ailsí a chosc, is féidir leis an AE níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis an ngalar, ceann de na príomhchúiseanna le básmhaireacht san Eoraip, de réir choiste ailse Pharlaimint na hEorpa. “Trí na buanna, an t-eolas agus na hacmhainní go léir atá againn a chomhthiomsú, is féidir linn a bheith inár bhfórsaí uile sa troid i gcoinne ailse." Mar sin d’éiligh Manfred Weber le linn toghcháin 2019, ag réiteach an bhealaigh do choiste speisialta sa troid i gcoinne ailse. Is réaltacht é an coiste seo inniu. Beidh an troid seo mar thosaíocht ag go leor sna blianta amach romhainn. D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen Plean Eorpach chun Ailse a throid ina threoirlínte polaitiúla agus léirigh an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides a cuid uaillmhianta maidir le Plean Ailse Beating an AE a chur i láthair sa Pharlaimint, a thabharfar chun críche faoi dheireadh 2020. An coiste speisialta seo ag teastáil anois níos mó ná riamh.

Trí acmhainní agus saineolas a chomhthiomsú, is féidir máistirphlean ailse Eorpach cuimsitheach a chruthú, ag gníomhú mar chatalaíoch do chúram agus taighde críochnúil agus nuálach ailse, ar cheart dó a bheith dírithe ar chosc, sainchúram agus cóireáil a chuireann na hothair i gcroílár, chomh maith le timpeallacht truaillithe nialas. Tá cosc ​​ríthábhachtach sa troid i gcoinne ailse, agus teastaíonn an teiripe speisialaithe cheart chun cóireáil ailse a dhéanamh. Chomh luath le 2003, d’eisigh an Chomhairle moltaí chun cláir scagthástála ailse a rolladh amach do chuid de na hailsí is forleithne, ach tá a gcur i bhfeidhm i bhfad ó bheith críochnaithe. Is uirlisí beartais luachmhara iad infheistíocht mhéadaithe trí chláir mar Horizon 2020, chomh maith le comhlachtaí roinnte eolais mar na Líonraí Tagartha Eorpacha, atá ar fáil ag an AE sa Phlean Ailse Beating.

Teastaíonn níos mó cumhachta ón AE maidir le beartas sláinte, a deir ionadaí Éireannach an Choimisiúin

Dúirt ionadaí an Choimisiúin Eorpaigh d’Éirinn Gerry Kiely, agus é ag labhairt Dé Céadaoin (28 Deireadh Fómhair), le parlaimint na hÉireann go raibh rannchuidiú an AE le troid COVID-19 teoranta i dtosach toisc go raibh na ballstáit ag iarraidh sin. Ach ní mór do na ballstáit géarchéim roinnte fhada agus dheacair a bhainistiú le chéile, a dúirt sé, ag rá go bhfuil faireachas ar fud an AE, agus go deimhin laistigh de na Ballstáit, fós mall, neamhréireach agus neamhbhriste. Is féidir leis an ECDC modheolaíochtaí comónta a sholáthar chun faisnéis a bhailiú, ach níl aon bhealach aige lena chinntiú go soláthraíonn ballstáit faisnéis ar an mbealach forordaithe.

D’fhonn sreafaí faisnéise a dhéanamh níos comhtháite agus níos úsáidí, d’fhéadfadh an AE acmhainní a threorú agus oibleagáidí a chruthú do bhallstáit faireachas agus tuairisciú a fheabhsú. Chomh fada agus a bhaineann leis an ECDC, is beag cumhacht atá aige, gan trácht ar bhuiséad, freagairt ar bhealach atá inchomparáide lena mhacasamhail de SAM. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a fhógairt go díreach conas a athróidh ról na gníomhaireachta seo i gceann coicíse.

Comhordú COVID-19

Tá ceannairí na hEorpa le teacht le chéile ar líne inniu chun comhordú COVID-19 a phlé, tar éis Chomhairle Eorpach an 15 Deireadh Fómhair. “Cé go bhfuil ballstáit ullmhaithe níos fearr agus níos comhordaithe ná mar a bhí i míonna luatha na paindéime, tá riosca gan fasach dá sláinte agus dá bhfolláine fós ag saoránaigh, teaghlaigh agus pobail ar fud na hEorpa,” a dúirt ráiteas ón gCoimisiún.

An Ríocht Aontaithe faoi bhrú de réir mar a dhéantar eipidéim COVID-19 a dhúbailt gach naoi lá

Tá rialtas na Breataine faoi bhrú straitéis náisiúnta a fhorbairt chun dul i ngleic le borradh cásanna COVID-19 agus “tarrtháil na Nollag” mar go dtugann eolaithe foláireamh go bhféadfadh líon na ndaoine atá san ospidéal leis an ngalar sa RA beagnach a thrí oiread faoi dheireadh na míosa seo chugainn. mura ndéantar rud éigin níos mó anois. Dúirt Mark Walport, iar-phríomhoifigeach eolaíochta, nach gá don Bhreatain ach féachaint ar fud Mhuir nIocht Shasana le feiceáil cad atá le teacht. Tá bearta reatha na Breataine cosúil leo siúd sa Fhrainc agus sa Spáinn, áit a bhfuil údaráis ag streachailt chun an tá cásanna víris agus laethúla níos mó ná iad siúd sa RA cheana féin. "Leis na bearta atá againn faoi láthair ... is beag fianaise atá ann go bhfuil an oiread faid shóisialta ann agus a bhí nuair a chlaon muid síos ar an gcéad tonn agus mar sin tá a fhios againn go bhfuil an riosca suntasach go leanfaidh cásanna ag fás, "a dúirt Walport leis an BBC. Níl sé" neamhréadúil '' go bhféadfadh 25,000 duine sa RA a bheith san ospidéal faoi dheireadh mhí na Samhna - suas ó thart ar 9,000 anois, a dúirt sé.

Dúnann an Ghearmáin siopa

Ar an gCéadaoin (28 Deireadh Fómhair), d’aontaigh an Seansailéir Angela Merkel agus premiers stáit na Gearmáine beáir, bialanna, gyms, linnte, pictiúrlanna agus gnóthais neamhriachtanacha eile a dhúnadh ar fud na tíre do mhí na Samhna. “Caithfimid gníomhú anois chun géar-éigeandáil náisiúnta a sheachaint,” a dúirt Merkel. “Dúirt na saineolaithe linn go gcaithfimid líon na dteagmhálacha a laghdú 75% - sin go leor."

France est fermé

D’fhógair an tUachtarán Emmanuel Macron a ghlasáil náisiúnta féin ag tosú Dé hAoine (30 Deireadh Fómhair), le bialanna agus beáir le dúnadh ach scoileanna, seirbhísí poiblí agus roinnt monarchana fós oscailte. Murab ionann agus an chéad ghlasáil síos, ceadófar cuairteanna ar thithe altranais.

Von der Leyen: D’fhéadfadh an AE 700M duine a vacsaíniú i gcoinne coronavirus

D’fhéadfadh an AE vacsaíniú a dhéanamh ar 700 milliún duine le soláthairtí móra vacsaíní atá le tosú in Aibreán 2021, a dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen inniu (29 Deireadh Fómhair). D'athdhearbhaigh Von der Leyen freisin a glao ar chomhchuibhiú phleananna vacsaínithe tíortha. “Tá go leor saincheisteanna le breithniú maidir le himlonnú éifeachtach vacsaín,” a dúirt sí, ag tagairt do cheisteanna a bhaineann le bonneagar, mar shampla slabhraí fuara.

Spás sonraí sláinte ar an mbealach

Tá an Coimisiún ag brú pleananna ar aghaidh le haghaidh spás sonraí sláinte Eorpach, le tuarascáil eatramhach ó cheardlanna saineolaithe le déanaí a fhoilseofar roimh dheireadh 2020, a dúirt an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides Dé Luain (26 Deireadh Fómhair) le linn an Chruinnithe Mullaigh Sláinte Domhanda. Mar sin féin, tá ceisteanna tábhachtacha fós ann faoi mhuinín an phobail agus an mbeidh daoine sásta a gcuid sonraí a roinnt ar ardán uile-AE.

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bí slán sábháilte, bí ag faire amach do Nuachtlitir EAPM ón lá amárach, agus bíodh tráthnóna iontach agat.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Infheistíocht, nascacht agus comhoibriú: An fáth go dteastaíonn níos mó comhoibrithe AE-Afracach uainn sa talmhaíocht

foilsithe

on

Le míonna beaga anuas, léirigh an tAontas Eorpach a thoilteanas gnóthaí talmhaíochta san Afraic a chur chun cinn agus tacú leo, faoi ghnóthais an Choimisiúin Eorpaigh Comhpháirtíocht Afraic-AE. Tá sé mar aidhm ag an gComhpháirtíocht, a leagann béim ar chomhoibriú AE-Afracach, go háirithe i ndiaidh na paindéime COVID-19, inbhuanaitheacht agus bithéagsúlacht a chur chun cinn agus tá sí chun cinn caidrimh phoiblí-phríobháideacha a chur chun cinn ar fud na mór-roinne, scríobhann Cathaoirleach Acmhainní Glas na hAfraice Zuneid Yousuf.

Cé go mbaineann na tiomantais seo leis an mór-roinn ar fad, ba mhaith liom díriú ar an gcaoi ar chuidigh an comhoibriú méadaithe idir an Afraic agus an AE leis an tSaimbia, mo thír féin. An mhí seo caite, Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chuig an tSaimbia Jacek Jankowski D'fhógair FIONTAR Ciste Dúshlán na Saimbia (EZCF), tionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón AE a dhámhfaidh deontais ar oibreoirí gnó talmhaíochta sa tSaimbia. Is fiú iomlán iomlán de € 25.9 milliún an plean agus tá a chéad ghlao ar thograí seolta aige cheana féin. In am a bhfuil an tSaimbia, mo thír féin, ag troid dúshláin eacnamaíocha thromchúiseacha is deis é seo a bhfuil géarghá leis do thionscal gnó talmhaíochta na hAfraice. Níos déanaí, díreach an tseachtain seo caite, an AE agus an tSaimbia D'aontaigh chuig dhá chomhaontú maoinithe a bhfuil súil acu borradh a chur faoi infheistíochtaí sa tír faoin gClár Tacaíochta Rialtais Eacnamaíoch agus faoi Chlár Claochlaithe Inbhuanaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh na Saimbia.

Ní rud nua é comhoibriú agus tiomantas na hEorpa maidir le talmhaíocht na hAfraice a chur chun cinn. Infheistíodh ár gcomhpháirtithe Eorpacha le fada chun talamhghnó na hAfraice a chur chun cinn agus cuidiú leis a lánacmhainneacht a bhaint amach agus an earnáil a chumhachtú. I mí an Mheithimh i mbliana, rinne Ceardchumainn na hAfraice agus na hEorpa Seoladh comh-ardán agraibhia, a bhfuil sé mar aidhm aige earnálacha príobháideacha na hAfraice agus na hEorpa a nascadh chun infheistíocht inbhuanaithe agus brí a chur chun cinn.

Seoladh an t-ardán ó chúl ‘chomhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe agus poist’ a bhí mar chuid de 2018 Jean Claude Junker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh seoladh staid an Aontais, áit ar iarr sé “comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip” agus léirigh sé go bhfuil an Afraic i gcroílár chaidrimh sheachtraigh an Aontais.

Tá an tSaimbia, agus timpeallacht talmhaíochta na hAfraice, agus is féidir a rá, faoi cheannas feirmeacha beaga go meánmhéide a dteastaíonn tacaíocht airgeadais agus institiúideach uathu chun na dúshláin seo a nascleanúint. Ina theannta sin, tá easpa nascachta agus idirnascthachta laistigh den earnáil, rud a choisceann ar fheirmeoirí ceangal lena chéile agus a lánacmhainneacht a bhaint amach trí chomhoibriú.

Rud a fhágann go bhfuil EZCF uathúil i measc thionscnaimh agra-ghnó na hEorpa san Afraic, áfach, is é a fhócas sonrach ar an tSaimbia agus feirmeoirí na Saimbia a chumhachtú. Le cúpla bliain anuas, tá tionscal feirmeoireachta na Saimbia tar éis dul i ngleic le triomaigh, easpa bonneagair iontaofa agus dífhostaíocht. Go deimhin, ar fud na 2019, meastar gur theastaigh cúnamh bia éigeandála ó 2.3 milliún duine mar gheall ar thriomach mór sa tSaimbia.

Dá bhrí sin, ní amháin go neartaíonn tionscnamh atá dírithe ar an tSaimbia amháin, le tacaíocht ón Aontas Eorpach agus atá ailínithe le nascacht agus infheistíocht mhéadaithe sa talmhaíocht a chur chun cinn, nasc láidir na hEorpa leis an tSaimbia, ach tabharfaidh sé roinnt tacaíochta agus deiseanna a bhfuil géarghá leo don earnáil. Gan amhras ligfidh sé seo dár bhfeirmeoirí áitiúla raon leathan acmhainní airgeadais a dhíghlasáil agus a ghiaráil.

Níos tábhachtaí fós, níl an EZCF ag feidhmiú leis féin. In éineacht le tionscnaimh idirnáisiúnta, tá roinnt cuideachtaí agra-ghnó suntasacha agus tábhachtacha sa tSaimbia atá ag obair chun rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar mhaoiniú agus ar mhargaí caipitil.

Ceann díobh seo is ea Green Green Resources (AGR), cuideachta agra-ghnó den scoth a bhfuil bród orm a bheith i mo chathaoirleach air. Ag AGR, dírítear ar bhreisluach a chur chun cinn ag gach leibhéal den slabhra luacha feirmeoireachta, chomh maith le straitéisí inbhuanaithe a lorg d’fheirmeoirí chun a dtorthaí a uasmhéadú. Mar shampla, i mí an Mhárta i mbliana, chuaigh AGR i gcomhar le roinnt feirmeoirí tráchtála agus gníomhaireachtaí iltaobhacha chun scéim uiscithe arna mhaoiniú ag an earnáil phríobháideach agus soláthar gréine damba agus lasmuigh den ghreille a fhorbairt a thacóidh le níos mó ná 2,400 feirmeoir gairneoireachta, agus a leathnóidh táirgeadh gráin agus plandálacha torthaí nua i bloc feirmeoireachta Mkushi i Lár na Saimbia. Sna blianta beaga amach romhainn, beidh muid ag díriú ar inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus ar thionscnaimh den chineál céanna a chur chun feidhme, agus táimid réidh le hinfheistíocht a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí gnó talmhaíochta eile atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a leathnú, a nuachóiriú nó a éagsúlú.

Cé gur dealraitheach go bhféadfadh dúshláin a bheith roimh earnáil na talmhaíochta sa tSaimbia sna blianta amach romhainn, tá roinnt garspriocanna an-tábhachtach agus cúiseanna leis an dóchas agus an deis. Is bealach tábhachtach é an comhar méadaithe leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe Eorpacha chun an deis a thapú agus a chinntiú go bhfuilimid go léir ag déanamh a oiread agus is féidir linn chun cabhrú le feirmeoirí beaga agus meánmhéide ar fud na tíre.

Cuideoidh cur chun cinn idirnascthacht mhéadaithe san earnáil phríobháideach lena chinntiú go dtacaítear agus go gcumhachtaítear d’fheirmeoirí beaga, cnámh droma ár dtionscal talmhaíochta náisiúnta, chun comhoibriú, agus a gcuid acmhainní a roinnt le margaí níos mó. Creidim go bhfuil cuideachtaí talmhaíochta agus Eorpacha áitiúla ag dul sa treo ceart trí fhéachaint ar bhealaí chun an talamhghnó a chur chun cinn, agus tá súil agam gur féidir linn uile, le chéile, na haidhmeanna sin a chur chun cinn go hinbhuanaithe ar an stáitse réigiúnach agus idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending