Ceangail le linn

EU

Bearta chun aghaidh a géarchéime dídeanaí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

kurdish_refugee_camp_reuters_650An Clár Oibre na hEorpa ar Imirce leag an Coimisiún i mBealtaine 2015 amach an gá le cur chuige cuimsitheach i leith bainistíocht imirce. Ó shin i leith, tugadh isteach roinnt beart - lena n-áirítear dhá scéim éigeandála a ghlacadh chun 160,000 duine a bhfuil gá soiléir acu le cosaint idirnáisiúnta a athlonnú ó na ballstáit is mó a mbíonn tionchar acu ar bhallstáit eile, agus formhuiniú Phlean Gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le Tuairisceán.

An 23 Meán Fómhair, chuir an Coimisiún Eorpach sraith de gníomhaíochtaí tosaíochta an Clár Oibre Eorpach um Imirce a chur i bhfeidhm a bheidh le glacadh laistigh de na sé mhí amach romhainn. Áiríodh leis seo gníomhartha gearrthéarmacha chun an staid reatha a chobhsú chomh maith le bearta níos fadtéarmaí chun córas láidir a bhunú a iompróidh tástáil ama.

Sa liosta de ghníomhartha tosaíochta leagtar amach na príomhbhearta a theastaíonn láithreach i dtéarmaí: (i) bearta oibríochta; (ii) tacaíocht bhuiséadach agus (iii) dlí an AE a chur chun feidhme.

Aiseolas

D'fhormhuinigh cruinniú neamhfhoirmiúil Cheannairí Stáit agus Rialtais an liosta 23 Meán Fómhair 2015 agus arís ar 15 2015 Deireadh Fómhair.

Caithfear na bearta seo a chur i bhfeidhm go tapa agus go héifeachtach ar gach leibhéal.

Chun staid na ngealltanas a tugadh ag Cruinniú Cheannairí Bealach na mBalcán Thiar a fheiceáil, féach anseo.

Aiseolas

Gealltanais airgeadais

Ag cruinniú neamhfhoirmiúil na gceann stáit agus rialtais an 23 Meán Fómhair, d’aithin na ballstáit an gá atá le maoiniú náisiúnta breise a imscaradh. Rinne siad a dtiomantas arís ag an gComhairle Eorpach an 15 Deireadh Fómhair. Tá leasuithe beartaithe ag an gCoimisiún cheana féin ar a bhuiséid 2015 agus 2016, ag treisiú na n-acmhainní a bheidh dírithe ar ghéarchéim na ndídeanaithe faoi € 1.7 billiún. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an Coimisiún € 9.2 billiún san iomlán ar ghéarchéim na ndídeanaithe in 2015 agus 2016. Gheall na Ballstáit maoiniú náisiúnta a imscaradh chun a mheaitseáil. Mar sin féin, ní mór do líon mór Ballstát maoiniú an AE a mheaitseáil don UNHCR, don Chlár Bia Domhanda agus d’eagraíochtaí ábhartha eile (€ 500 milliún), do Chiste Iontaobhais Réigiúnaigh an AE don tSiria (€ 500m) agus don Chiste Iontaobhais Éigeandála don Afraic ( € 1.8bn).

Gealltanais airgeadais na mballstát ón 23 Meán Fómhair 2015, € milliún

Scéimeanna athlonnaithe

Na bearta a mhol an Coimisiún agus a ghlac an Chomhairle ar 14 Meán Fómhair agus 22 Meán Fómhair le 160,000 duine a athlonnú a bhfuil gá soiléir acu le cosaint idirnáisiúnta, ligfear laghdú suntasach, más páirteach, ar an mbrú ar na ballstáit is mó atá buailte. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfear na bearta seo i bhfeidhm go hiomlán anois. Chun ligean do na scéimeanna seo feidhmiú go héifeachtach, ní mór do na Ballstáit freagairt go tapa ar an nglao ar shaineolaithe náisiúnta tacú leis an obair sna láithreacha te, an Coimisiún a chur ar an eolas faoina gcumas fáiltithe, agus na pointí teagmhála náisiúnta a shainaithint a chomhordóidh athlonnú le An Ghréig agus an Iodáil chomh maith le hiarrachtaí náisiúnta athlonnaithe.

Tacaíocht na mballstát do Mheicníocht Athlonnaithe Éigeandála

Cur Chuige Hotspot

Cuid lárnach de straitéis agus inchreidteacht an AE is ea a thaispeáint gur féidir an córas imirce a athbhunú chun feidhmiú i gceart, go háirithe trí Fhoirne Tacaíochta Bainistíochta Imirce a úsáidtear i ‘hotspots’ a úsáid chun cabhrú le ballstáit atá faoi bhrú is déine a gcuid oibleagáidí agus freagrachtaí a chomhlíonadh. Ionas go n-oibreoidh na Foirne Tacaíochta teastaíonn croí láidir Gníomhaireachtaí AE uathu, an comhoibriú is gaire leis na húdaráis san Iodáil agus sa Ghréig, agus tacaíocht ó bhallstáit eile.

Cumas hotspot

Tuairisceáin

Cuid lárnach d’obair na bhFoirne Tacaíochta Bainistíochta Imirce in áiteanna ‘le hotspot’ is ea torthaí éifeachtacha a chinntiú. Éilíonn sé seo freisin go mbeidh córais éifeachtacha i bhfeidhm laistigh den AE chun cinntí maidir le filleadh a eisiúint agus a fhorfheidhmiú. Glacadh céimeanna nithiúla le mí anuas chun córas bainistíochta comhtháite tuairisceáin a fhorbairt agus chun córais malairte faisnéise an AE a úsáid chun cinntí maidir le filleadh agus toirmisc iontrála a áireamh. Caithfear na hacmhainní riachtanacha a thabhairt do ghníomhaireachtaí fillte na mballstát freisin chun a ról a chomhlíonadh. Ba cheart do bhallstáit an Plean Gníomhaíochta an AE ar Fhilleadh arna mholadh ag an gCoimisiún agus arna fhormhuiniú ag na ballstáit ag an gComhairle Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile i mí Dheireadh Fómhair 2015.

Tuairisceáin ó Mheán Fómhair

Tacaíocht do thíortha a spreagann Sásra Cosanta Sibhialta an AE

An AE um Chosaint Shibhialta Meicníocht tá sé deartha chun tacaíocht phraiticiúil a thairiscint do thíortha atá sáraithe ag staid ghéarchéime. Tá an tSeirbia, an tSlóivéin agus an Chróit ag éileamh a tacaíochta faoi láthair. Is féidir leis an Meicníocht cineálacha éagsúla cúnaimh chomhchineáil a shlógadh, lena n-áirítear foirne agus trealamh, foscadh, soláthairtí míochaine agus earraí neamhbhia eile, chomh maith le saineolas. Eisíonn an tír a ghníomhaíonn an Meicníocht glao, agus soláthraíonn na stáit rannpháirteacha an cúnamh mar fhreagairt ar na riachtanais aitheanta. Mhéadaigh an Coimisiún an méid cómhaoinithe a sholáthróidh sé chun earraí faoisimh agus saineolaithe a iompar le linn na géarchéime reatha dídeanaithe. Go dtí seo, níor fhreagair ró-bheag ballstát na glaonna seo, agus caithfear líon mór acmhainní a sholáthar fós don tSeirbia, don tSlóivéin agus don Chróit chun déileáil leis an staid reatha.

Tacaíocht na mballstát do Shásra Cosanta Sibhialta don tSeirbia, don tSlóivéin agus don Chróit

cúlra

Tá an Coimisiún Eorpach ag obair go comhsheasmhach agus go leanúnach ar mhaithe le freagairt chomhordaithe Eorpach maidir le dídeanaithe agus imirce.

Nuair a chuaigh sé i mbun oifige, chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker de chúram ar Choimisinéir freagracht speisialta as Imirce - Dimitris Avramopoulos - oibriú i gcomhar leis na Coimisinéirí eile, arna chomhordú ag an gCéad Leas-Uachtarán Frans Timmermans, ar bheartas nua ar imirce mar cheann de na 10 dtosaíocht an Treoirlínte Polaitiúla.

An 13 Bealtaine 2015, chuir an Coimisiún Eorpach a Clár Oibre na hEorpa ar Imirce, cur chuige cuimsitheach a leagan amach chun bainistíocht na himirce ina ghnéithe uile a fheabhsú.

Trí phacáiste feidhmithe faoin gClár Oibre, ar 27 Bealtaine 2015, on 9 Meán Fómhair 2015, Agus ar 15 2015 Nollaig Glacadh cheana agus tá na bearta ann ag tosú á n-úsáid.

Tuilleadh eolais

Preaseisiúint - Géarchéim Dídeanaithe: Tuairiscíonn an Coimisiún Eorpach ar dhul chun cinn i gcur i bhfeidhm gníomhartha tosaíochta

Cumarsáid: Bainistiú ar ghéarchéim na ndídeanaithe: Staid na Feidhmithe maidir leis na Gníomhartha Tosaíochta a Chur i bhFeidhm faoin gClár Oibre Eorpach um Imirce

Meamram - C&A ar Athlonnú Éigeandála

Gach ábhar preasa ar an Clár Oibre Imirce an AE

Litir ón Uachtarán Tusk, an tUachtarán Juncker agus an Príomh-Aire Bettel go dtí ceannairí stáit agus rialtais uile na hEorpa tar éis chruinniú na gceannairí ar shreabha dídeanaithe feadh bhealach na mBalcán Thiar.

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending