Ceangail le linn

EU

Ag tarraingt conclúidí ó Conclúidí na Comhairle

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

EAPM02_135931Le Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe Denis Horgan

Mar is eol don chuid is mó de na léitheoirí, athraíonn uachtaránacht na Comhairle Eorpaí i measc bhallstáit an AE gach sé mhí. 

Is é Lucsamburg an sealbhóir reatha. Tá an uachtaránacht freagrach as obair na Comhairle ar reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chur ar aghaidh, agus leanúnachas chlár oibre an AE, próisis reachtacha ordúla agus comhar i measc na 28 stát a chinntiú.

Aiseolas

Cuid dá phost ná Conclúidí na Comhairle a ullmhú ar ábhair éagsúla atá le seachadadh ag deireadh a théarma in oifig - i gcás Lucsamburg, Nollaig. De ghnáth, tugann Conclúid ón gComhairle cuireadh do bhallstáit agus / nó d’institiúid AE eile (mar shampla, an Coimisiún) beart a dhéanamh ar ábhar ar leith.

Glactar go minic leis na conclúidí seo i réimsí ina bhfuil an inniúlacht ag an AE tacú, comhordú agus forlíonadh, mar shampla i réimse na sláinte. Foilseoidh Uachtaránacht Lucsamburg a Conclúidí ón gComhairle maidir le leigheas pearsantaithe an mhí seo chugainn, ar chúl comhdhála ardleibhéil a tionóladh i mí Iúil agus roinnt plé ina dhiaidh sin.

Thug an chomhdháil, dar teideal ‘Ag Rochtain ar Leigheas Pearsantaithe mar Réaltacht d’othair’, aghaidh ar chonstaicí ar chomhtháthú na míochaine pearsantaithe i gcórais cúram sláinte an AE, d’aithin sí na cleachtais is fearr agus a mbreisluach agus leag sí amach na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag leigheas pearsantaithe do shláinte an phobail agus a thionchar ar cheapadh beartais san AE.

Aiseolas

Chuir an cruinniú ardleibhéil béim freisin ar an ngá atá le cur chuige othar-dhírithe a shainiú maidir le leigheas pearsanta ag leibhéal an AE, a bhaineann le lucht déanta cinntí agus rialtóirí i réimse na sláinte poiblí, chomh maith le cur chuige cuimsitheach a chomhtháthaíonn na céimeanna éagsúla feadh na saolré táirgí míochaine pearsantaithe ar bhealach a éascóidh a lánpháirtiú i gcleachtas cliniciúil.

D'éirigh go hiontach leis an gcomhdháil ag gach rannpháirtí agus is léir go mbeidh tionchar aici ar na conclúidí deiridh. Is céim mhór chun tosaigh í seo do leigheas pearsanta.

Creideann ceannaitheoirí na heolaíochta seo a ghluaiseann go mear go bhféadfadh glacadh le conclúidí den sórt sin cás a bhaint amach san Eoraip cosúil le cás na Stát Aontaithe, rud a d'fhág gur nocht an tUachtarán Obama an Precision Medicine Initiative, a thuairiscigh an Teach Bán mar “trom iarracht taighde nua chun an tslí a bhfeabhsaímid sláinte agus a dhéileálann le galar a athrú.

Seoladh é le hinfheistíocht $ 215 agus féachann sé le “ceannródaíocht a dhéanamh ar mhúnla nua taighde faoi thiomáint othar a gheallfaidh go gcuirfidh sé dlús le fionnachtana bithleighis agus go gcuirfeadh sé uirlisí, eolas agus teiripí nua ar fáil do chliniceoirí chun na cóireálacha a roghnóidh na hothair is fearr a roghnú” .

Míníonn an Teach Bán: “Dearadh an chuid is mó de na cóireálacha leighis don 'mheán-othar'. Mar thoradh ar an “gcur chuige seo uile-oiriúnach do chách”, is féidir le cóireálacha a bheith an-rathúil i gcás roinnt othar ach ní le haghaidh othar eile. Tá sé seo ag athrú le teacht chun cinn cur chuige nuálaíoch maidir le galair a chosc agus a chóireáil a chuireann difríochtaí aonair i ngéinte, i dtimpeallachtaí agus i stíleanna maireachtála daoine san áireamh. ”

“Tugann leigheas beacht uirlisí do chliniceoirí chun tuiscint níos fearr a fháil ar na meicníochtaí casta atá mar bhunús le sláinte, galar nó riocht an othair, agus chun na cóireálacha is éifeachtaí a thuar,” arsa sé.

Mar ardán ilpháirtithe leasmhara a dhéanann ionadaíocht ar othair, oibrithe cúram sláinte, eolaithe, lucht acadúil, lucht tionscail agus níos mó, chuir Comhghuaillíocht Eorpach an Leighis Phearsanta (EAPM) sa Bhruiséil fáilte roimh thionscnamh Obama agus tá sé ag déanamh feachtais chun dul chun cinn comhchosúil a dhéanamh ar fud chomhalta 28 an AE stáit ar mhaithe lena 500 othar ionchasach.

Bhí páirt mhór ag an gComhghuaillíocht freisin i gcomhdháil samhraidh Uachtaránacht Lucsamburg, tá ionchur comhordaithe tugtha aige do go leor cúrsaí beartais, idir chosaint sonraí, rialacháin IVD agus trialacha cliniciúla, agus tá sé ag feitheamh le Conclúidí na Comhairle le spéis.

Meastar go meabhróidh na Conclúidí seo - maidir le 'rochtain ar leigheas pearsantaithe a éascú' - faoi Airteagal 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, “go n-áiritheofar leibhéal ard cosanta do shláinte an duine sa sainmhíniú agus sa chur i bhfeidhm de bheartais agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais, agus díreofar gníomh an Aontais, atá chun beartais náisiúnta a chomhlánú, chun sláinte an phobail a fheabhsú ”.

Ina theannta sin: “Spreagfaidh an tAontas comhoibriú idir na Ballstáit i réimse na sláinte poiblí agus, más gá, tabharfaidh sé tacaíocht dá ngníomh." Meastar freisin go ndéanfaidh na Conclúidí: “Athghairm… tacar prionsabal oibríochta arna roinnt ar fud an Aontais Eorpaigh, go háirithe maidir le rannpháirtíocht othar agus cáilíocht agus sábháilteacht cúraim, agus a leagann béim ar leith go bhfuil sé mar aidhm ag córais sláinte uile an AE a bheith othar-lárnaithe."

Ar gach dóchúlacht, luafaidh siad i gceart freisin go dtagraíonn leigheas pearsantaithe do mhúnla míochaine ag baint úsáide as tréithriú feinitíopaí agus géinitíopaí daoine aonair chun an straitéis theiripeach cheart a chur in oiriúint don duine ceart ag an am ceart, agus / nó chun an claonadh chun galair a chinneadh agus / nó cosc ​​tráthúil spriocdhírithe a sholáthar.

Meastar go n-áireoidh an téacs deiridh an tuiscint go mbaineann leigheas pearsanta leis an gcoincheap níos leithne de chúram othar-lárnach, a chuireann san áireamh, go ginearálta, go gcaithfidh córais chúraim sláinte freagairt níos fearr do riachtanais othar.

Agus táthar ag súil a lua, le forbairt na míochaine pearsantaithe, go bhfuil dúshláin nua roimh dhaoine aonair agus ag córais sláinte, lena n-áirítear a rioscaí agus a tairbhí a chothromú agus machnamh á dhéanamh freisin ar a impleachtaí eiticiúla, airgeadais, sóisialta agus dlíthiúla, go háirithe maidir le praghsáil agus aisíocaíocht, cosaint sonraí. agus leas an phobail i bpróiseáil sonraí pearsanta. Creideann insiders go dtabharfaidh an doiciméad ‘faoi deara le himní’ nach bhfuil rochtain ag gach othar ar mhodhanna nuálacha chun cosc, diagnóis agus cóireálacha atá dírithe níos fearr ’.

Leanfaidh sé ar aghaidh ag tabhairt faoi deara gur dúshlán mór do na Ballstáit é glacadh cuí a chur chun cinn i gcórais chúraim sláinte chun comhtháthú a chinntiú i gcleachtas cliniciúil i gcomhréir le prionsabail na dlúthpháirtíochta agus na rochtana uilíche agus cothrom ar ardchaighdeán cúraim.

Ós rud é gur inniúlacht ballstáit aonair é cúram sláinte, táthar ag súil go dtabharfaidh na Conclúidí ‘cuireadh’ don AE-28 chun rochtain iomchuí a chumasú ar leigheas pearsantaithe costéifeachtach atá éifeachtach go cliniciúil agus go airgeadais trí bheartais othar-lárnaithe a fhorbairt… agus comhtháthú an othair peirspictíochtaí i bhforbairt phróisis rialála ".

Creideann na daoine sin atá gar do na himeachtaí go dtabharfaidh na Conclúidí cuireadh do na Ballstáit straitéisí cumarsáide sláinte poiblí a fhorbairt nó a neartú, más gá, chun feasacht an phobail a mhéadú maidir le sochair agus rioscaí leigheas pearsantaithe, chomh maith le ról na saoránach agus cearta (m.sh. a gcuid sonraí a roinnt), agus mar sin ag tacú le rochtain chuí ar mhodhanna diagnóiseacha nuálacha agus ar chóireáil níos spriocdhírithe.

Táthar ag súil freisin go spreagfaidh na Conclúidí na Ballstáit chun: straitéisí faisnéise agus oideachais a chur i bhfeidhm d'othair, bunaithe ar fhaisnéis ábhartha agus intuigthe; oideachas, oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach a sholáthar do ghairmithe sláinte, agus; comhar a chothú maidir le bailiú, comhroinnt, bainistíocht agus caighdeánú cuí na sonraí is gá chun taighde éifeachtach a dhéanamh, de réir na reachtaíochta um chosaint sonraí.

Creideann EAPM gur forbairtí iad uile a bhfuil fáilte mhór rompu cé go bhfuil imní air faoi mhír ar Mheasúnú Teicneolaíochta Sláinte (HTA), a d’fhéadfadh, a deir foinsí, a bheith laghdaithe go mór agus dá bhrí sin nach dtugann siad aghaidh ar an rud atá i ndáiríre mar ‘luach’ - rud tábhachtach díospóireacht i láthair na huaire.

Creideann an Comhaontas go bhfuil argóint láidir ann gur chóir don chustaiméir luach a chinneadh, sa chás seo an t-othar, agus tá imní air nach n-aithneoidh an doiciméad deiridh é seo agus go gcuirfidh sé béim air.

Tá faitíos ar EAPM freisin, cé gur fhéach an doiciméad bunaidh le cuireadh a thabhairt do Bhallstáit agus don Choimisiún 'costéifeachtúlacht, bailíocht chliniciúil agus áisiúlacht modhanna nuálacha diagnóis agus táirgí míochaine spriocdhírithe a mheas, bunaithe ar a luach foriomlán' agus ' chun a luacháil a éascú d’fhonn úsáid cúram sláinte, de réir na straitéise HTA ’, féadfar glao simplí chun‘ tacú le HTA na míochaine pearsantaithe de réir na straitéise HTA ’a chur in ionad na friotal seo.

Is ráiteas i bhfad níos laige é seo. Má tharlaíonn an t-athrú téacs seo, a deir EAPM, ciallóidh sé go bhféadfadh plé fíor, inchreidte agus riachtanach ar luach a bheith scuabtha faoin gcairpéad.

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 2.25 billiún i réamh-mhaoiniú chun na Gearmáine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 2.25 billiún don Ghearmáin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 9% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Freagraíonn sé seo don mhéid réamh-mhaoinithe a d’iarr an Ghearmáin ina plean téarnaimh agus athléimneachta. Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Gearmáine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Gearmáine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 25.6bn san iomlán, ina mbeidh deontais go hiomlán, thar shaolré a plean. Tagann an eisíocaíocht tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Gearmáine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. Tá preasráiteas iomlán ar fáil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending