Ceangail le linn

Coireachta

Rialacha maidir le cosaint níos fearr a d'íospartaigh na coireachta san AE i bhfeidhm

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

láthair choireTiocfaidh athruithe móra ar an mbealach a gcaitear le híospartaigh na coireachta san Eoraip de bharr rialacha nua an AE maidir le cearta íospartach atá i bhfeidhm amhail an 16 Samhain.

Leagtar síos sa Treoir um Chearta Íospartach tacar ceart ceangailteach d’íospartaigh na coireachta, agus oibleagáidí soiléire ar bhallstáit na cearta seo a chinntiú go praiticiúil (IP / 12 / 1066).

Baineann na rialacha le gach duine, beag beann ar a náisiúntacht, a fhulaingíonn i gcoir san AE. Tá feidhm acu freisin má tharlaíonn na himeachtaí coiriúla san AE.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt, Tomhaltóirí agus Comhionannais Inscne Věra Jourová: “Gach bliain ar fud an AE, bíonn duine as gach seachtar ina íospartach de bharr na coireachta. Ón lá atá inniu ann, tugann rialacha nua cearta soiléire d’íospartaigh ar fhaisnéis, ar chosaint, agus ar rochtain ar sheirbhísí tacaíochta i ngach ballstát. Feabhsóidh na rialacha nua an chaoi a gcaitear le daoine nuair a bhíonn coir acu. Tá cosaint tuillte ag íospartaigh le linn imeachtaí coiriúla. Mar sin féin, níor chuir gach ballstát in iúl don Choimisiún go bhfuil siad tar éis an Treoir a thrasuí. Iarraim ar na ballstáit eile a chinntiú go gcuirtear na rialacha tábhachtacha seo i bhfeidhm a luaithe is féidir, ionas gur féidir le híospartaigh agus a dteaghlaigh leas a bhaint astu go praiticiúil. "

Is é cuspóir na rialacha nua go n-aithnítear agus go gcaitear le gach íospartach coireachta agus baill a theaghlaigh ar bhealach measúil agus neamh-idirdhealaitheach bunaithe ar chur chuige aonair atá curtha in oiriúint do riachtanais an íospartaigh.

I measc na bpríomhchearta nua tá:

Aiseolas
 • Cearta bhaill teaghlaigh na n-íospartach - Beidh na cearta céanna ag baill teaghlaigh na n-íospartach marbh agus atá ag íospartaigh dhíreacha, lena n-áirítear an ceart chun faisnéise, tacaíochta agus cúitimh. Tá sé de cheart ag baill teaghlaigh na n-íospartach a mhaireann tacaíocht agus cosaint a fháil.
 • Ceart a thuiscint agus a thuiscint - Caithfear gach cumarsáid le híospartaigh a thabhairt i dteanga shimplí inrochtana. Caithfear an fhoirm cumarsáide a oiriúnú do riachtanais shonracha gach íospartaigh, lena n-áirítear, mar shampla, riachtanais a bhaineann le haois, teanga nó aon mhíchumas.
 • Ceart chun faisnéise - Caithfidh na húdaráis náisiúnta raon faisnéise a thabhairt d’íospartaigh maidir lena gcearta, a gcás agus na seirbhísí agus an cúnamh atá ar fáil dóibh. Caithfidh údarás inniúil an fhaisnéis a thabhairt ón gcéad teagmháil agus gan mhoill.
 • Ceart chun tacaíochta - Caithfidh ballstáit a ráthú go bhfuil rochtain ag íospartaigh ar sheirbhísí tacaíochta agus ní mór do na húdaráis an tarchur chuig seirbhísí den sórt sin a éascú. Caithfidh tacaíocht a bheith saor in aisce agus faoi rún agus a bheith ar fáil freisin d’íospartaigh nach dtuairiscíonn an choir go hoifigiúil. Caithfidh seirbhísí tacaíochta ginearálta - atá oscailte do gach íospartach coireachta - agus sainseirbhísí tacaíochta a bheith ar fáil. Cuimsíonn tacaíocht speisialtóra scáthláin, tacaíocht tráma agus comhairleoireacht atá curtha in oiriúint do chineálacha éagsúla íospartach.
 • Ceart páirt a ghlacadh in imeachtaí coiriúla - Gheobhaidh íospartaigh ról níos gníomhaí in imeachtaí coiriúla. Beidh sé de cheart acu éisteacht a fháil agus a bheith ar an eolas faoi chéimeanna éagsúla na n-imeachtaí. Mura n-aontaíonn íospartaigh leis an gcinneadh gan ionchúiseamh a dhéanamh, tá sé de cheart acu agóid a dhéanamh i gcoinne an chinnidh. Tá sé de cheart ag íospartaigh cúiteamh a fháil freisin agus má úsáidtear imeachtaí ceartais aisiríoch sa chóras náisiúnta, tá rialacha ann anois a chinntíonn rannpháirtíocht shábháilte na n-íospartach.
 • Cearta cosanta - Caithfear íospartaigh a chosaint ar an gciontóir agus ar feadh na n-imeachtaí coiriúla. D’fhonn a riachtanais chosanta a chinneadh, ní mór do gach íospartach measúnú aonair a fháil féachaint an bhfuil siad i mbaol díobhála breise a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn na n-imeachtaí coiriúla. Más ea, caithfear bearta cosanta speisialta a chur i bhfeidhm chun iad a chosaint le linn na n-imeachtaí agus i gcoinne aon bhagairt a d’fhéadfadh a bheith ann ón gciontóir. Tugtar aird ar leith ar chosaint leanaí.

Ní mór do gach ballstát na rialacha AE seo a chur i bhfeidhm agus a chur i bhfeidhm anois. Thairis sin, ós rud é go bhfuil go leor de na cearta a bunaíodh sa Treoir soiléir agus beacht, is féidir le daoine aonair iad a agairt go díreach os comhair na gcúirteanna náisiúnta, fiú mura bhfuil a mballstát curtha i bhfeidhm go hiomlán fós sa dlí náisiúnta.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Coimisiún ag déanamh monatóireachta ar chur i bhfeidhm sa dlí náisiúnta, agus ag cabhrú le ballstáit sa phróiseas seo, go háirithe trí chruinnithe déthaobhacha agus réigiúnacha a eagrú agus páirt a ghlacadh i bhfóraim eile do shaineolaithe sa réimse. Comhoibreoidh an Coimisiún go dlúth le hUachtaránacht na hÍsiltíre atá le teacht agus leis an tsochaí shibhialta.

Má mhainníonn ballstáit a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh, ní bheidh aon leisce ar an gCoimisiún Eorpach bearta dlí a ghlacadh chun comhlíonadh na rialacha a fhorfheidhmiú.

cúlra

Mhol an Coimisiún treoir an AE maidir le híoschaighdeáin d’íospartaigh i mBealtaine 2011 (IP / 11 / 585 agus MEMO / 11 / 310) cearta do 75 milliún íospartach coireachta a fheabhsú.

I mí Mheán Fómhair 2012, thacaigh Parlaimint na hEorpa leis na dlíthe atá beartaithe (MEMO / 12 / 659), agus ina dhiaidh sin ghlac Comhairle an AE i mí Dheireadh Fómhair 2012 (féach IP / 12 / 1066). Tháinig sé seo i ndiaidh do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle na nAirí teacht comhaontú i mí an Mheithimh tar éis dian-idirbheartaíochta a rinne an Coimisiún Eorpach idirghabháil.

Tar éis fhoilsiú na treorach sa Iris Oifigiúil an AE, bhí trí bliana ag na ballstáit na forálacha a chur i bhfeidhm ina ndlíthe náisiúnta.

Tuilleadh eolais

Treoir um Chearta Íospartach: Ceisteanna coitianta
Bileog Fíricí: Cad a thabharfaidh an Treoir nua d’Íospartaigh?
Treoir um Chearta Íospartach
Treoir do bhallstáit ar an Treoir um Chearta Íospartach
Cearta íospartach

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Margadh cóicín na hEorpa: Níos iomaíche agus níos foréigní

foilsithe

on

Níos foréigní, níos éagsúla agus níos iomaíche: seo príomhthréithe na trádála cóicín san Eoraip. An Nua Tuarascáil Léargais Cóicín, a sheol Europol agus UNODC inniu (8 Meán Fómhair), a thugann léargas ar dhinimic nua mhargadh an chóicín, ar bagairt shoiléir í do shlándáil na hEorpa agus na cruinne. Seoladh an tuarascáil mar chuid de chlár oibre CRIMJUST - Comhoibriú ceartais choiriúil a neartú feadh bealaí gáinneála ar dhrugaí faoi chuimsiú Chlár Sreabhadh Aindleathach Domhanda an Aontais Eorpaigh.

Chruthaigh ilroinnt an tírdhreacha choiriúil i dtíortha foinse deiseanna nua do líonraí coiriúla Eorpacha soláthar díreach cóicín a fháil, ag gearradh amach na n-idirghabhálaithe. Mar thoradh ar an gcomórtas nua seo sa mhargadh tá soláthar méadaithe cóicín agus dá bharr sin tá níos mó foréigin ann, treocht a forbraíodh i Measúnú Bagairt Coireachta Tromchúiseach agus Eagraithe Europol 2021. Thug líonraí nua gáinneála dúshlán do mhonaplachtaí ceannasach roimhe seo i soláthar mórdhíola cóicín do mhargaí na hEorpa. Bhunaigh líonraí coiriúla na mBalcán Thiar, mar shampla, teagmhálacha díreacha le táirgeoirí agus tá áit fheiceálach acu i soláthar mórdhíola cóicín. 

Cuireann an tuarascáil béim ar thábhacht na hidirghabhála ag an bhfoinse toisc go bhfuil an margadh seo á thiomáint go mór ag an slabhra soláthair. Cuirfidh an comhar a neartú agus an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí a mhéadú tuilleadh le héifeachtacht imscrúduithe agus braite lastais. Cuireann an tuarascáil béim ar a thábhachtaí atá imscrúduithe sciúrtha airgid chun brabúis neamhdhleathacha a rianú agus coigistiú cúntóirí a bhaineann le gníomhaíochtaí coiriúla. Tá na himscrúduithe airgeadais seo ag croílár an chomhraic i gcoinne gáinneála cóicín, ag cinntiú nach n-íocann na gníomhaíochtaí coiriúla.

Aiseolas

Dúirt Julia Viedma, ceann roinne an Ionaid Oibriúcháin agus Anailíse ag Europol: “Tá gáinneáil ar chóicín ar cheann de na príomhchúiseanna imní atá romhainn san AE anois. Tá beagnach 40% de na grúpaí coiriúla atá gníomhach san Eoraip bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, agus gineann an trádáil cóicín ilbhilliún-euro i mbrabúis choiriúla. Cuideoidh tuiscint níos fearr ar na dúshláin atá romhainn le cur i gcoinne níos éifeachtaí an bhagairt fhoréigneach a léiríonn líonraí gáinneála cóicín dár bpobail. "  

Chuir Chloé Carpentier, Ceann na Rannóige um Thaighde ar Dhrugaí ag UNODC, béim ar an gcaoi “is dóigh go leanfaidh dinimic reatha éagsúlú agus iomadú bealaí soláthair cóicín, gníomhaithe coiriúla agus módúlachtaí, má fhágtar gan seiceáil iad”.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Neamh-mhargaithe: 23 á gcoinneáil ar chalaois comhréitigh ríomhphoist ghnó COVID-19

foilsithe

on

Tá údaráis sa Rómáin, san Ísiltír agus in Éirinn tar éis scéim sofaisticiúil calaoise a úsáideann ríomhphoist chomhréitithe agus calaois réamhíocaíochta a nochtadh mar chuid de chaingean a chomhordaigh Europol. 

An 10 Lúnasa, coinníodh 23 duine a raibh amhras fúthu i sraith ruathair a rinneadh go comhuaineach san Ísiltír, sa Rómáin agus in Éirinn. Cuardaíodh 34 áit san iomlán. Creidtear go ndearna na coirpigh seo cuideachtaí calaoiseacha i thart ar 20 tír ar a laghad de thart ar € 1 milliún. 

Ba é grúpa coireachta eagraithe a reáchtáil an chalaois a thairg táirgí bréige eile a bhí le díol ar líne go mídhleathach roimh phaindéim COVID-19, mar shampla millíní adhmaid. Anuraidh d’athraigh na coirpigh a modus operandi agus thosaigh siad ag tairiscint ábhair chosanta tar éis ráig na paindéime COVID-19. 

Aiseolas

Chruthaigh an grúpa coiriúil seo - comhdhéanta de náisiúnaigh ó thíortha éagsúla san Afraic a bhfuil cónaí orthu san Eoraip, seoltaí ríomhphoist bréige agus leathanaigh ghréasáin cosúil leis na cinn a bhaineann le cuideachtaí dlisteanacha mórdhíola. Agus iad ag pearsanú na gcuideachtaí seo, chuirfeadh na coirpigh seo na híospartaigh - cuideachtaí Eorpacha agus Áiseacha den chuid is mó, i mbun orduithe a chur leo, ag iarraidh na híocaíochtaí roimh ré d’fhonn na hearraí a sheoladh. 

Mar sin féin, níor seachadadh na hearraí riamh, agus rinneadh na fáltais a sciúradh trí chuntais bhainc na Rómáine a bhí faoi rialú na gcoirpeach sular aistarraingíodh iad ag ATManna. 

Tá Europol ag tacú leis an gcás seo ó thosaigh sé in 2017 trí: 

Aiseolas
 • Na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile ar gach taobh a chonaic ag obair go dlúth le chéile le hIonad Cibearchoireachta Eorpach (EC3) Europol chun ullmhú don lá gníomhaíochta;
 • forbairt agus anailís leanúnach faisnéise a sholáthar chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
 • beirt dá shaineolaithe cibearchoireachta a imscaradh chuig na ruathair san Ísiltír chun tacú le húdaráis na hÍsiltíre le cros-seiceáil ar fhaisnéis fíor-ama a bailíodh le linn na hoibríochta agus chun fianaise ábhartha a fháil. 

Eurojust chomhordaigh sé an comhar breithiúnach i bhfianaise na gcuardach agus thug sé tacaíocht le forghníomhú roinnt ionstraimí comhair bhreithiúnaigh.

Rinneadh an gníomh seo faoi chuimsiú an Ardán ildisciplíneach Eorpach i gcoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT).

Bhí na húdaráis forfheidhmithe dlí seo a leanas páirteach sa chaingean seo:

 • An Rómáin: Póilíní Náisiúnta (Poliția Română)
 • An Ísiltír: Póilíní Náisiúnta (Politie)
 • Éireann: Póilíní Náisiúnta (An Garda Síochána)
 • Europol: Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3)
   
EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a timthriall beartais ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha bhallstáit, institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. cibearchoireacht ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending