Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Ngleic leis an mbochtaineacht: Beidh Comhdháil Bhliantúil na Ballstáit a ghríosú chun infheistíocht shóisialta tosaíocht a

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

P0013350005An tríú Coinbhinsiún Bliantúil an Ardáin Eorpaigh i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta ar siúl sa Bhruiséil an 26-27 Samhain 2013. Beidh an fócas ar chur i bhfeidhm an Phacáiste Infheistíochta Sóisialta (SIP), a áitigh ar bhallstáit tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht shóisialta, agus tiomantais le haghaidh gníomhaíochta ar leibhéil AE, náisiúnta agus réigiúnacha a shaothrú leasuithe ar bheartas sóisialta sa treo seo.

Tabharfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Herman Van Rompuy agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso aitheasc ag an searmanas oscailte. Osclóidh uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz an dara lá. Glacfaidh an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsithe László Andor agus an Coimisinéir Margaidh agus Seirbhísí Inmheánacha Michel Barnier páirt freisin.

"Tá an Eoraip ag tabhairt aghaidh ar dhifríochtaí agus neamhionannais atá ag dul i méid. Tá an ghéarchéim eacnamaíoch tar éis bualadh go háirithe leis na saoránaigh is laige, leis na glúine is óige agus leis na réigiúin agus na cathracha is boichte. Tá méadú níos mó ná 7 milliún tagtha ar líon na ndaoine atá i mbaol na bochtaineachta le dhá bhliain anuas. Áitíonn an Pacáiste Infheistíochta Sóisialta ar bhallstáit a straitéisí um chuimsiú gníomhach a uasghrádú agus leanúint ar aghaidh ag infheistiú i gcosaint shóisialta níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí. Ní mór dúinn anois tiomantas a thabhairt do ghníomhartha nithiúla chun samhail shóisialta na hEorpa a chosaint, "a dúirt an Coimisinéir Andor.

Aiseolas

Tabharfaidh Coinbhinsiún 2013 aghaidh ar na céimeanna a glacadh agus atá le glacadh d’fhonn an Pacáiste Infheistíochta Sóisialta a chuir an Coimisiún i láthair i mí Feabhra 2013 a chur i bhfeidhm (féach IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117 agus MEMO / 13 / 118). Cuidíonn infheistíocht shóisialta le daoine dul in oiriúint do dhúshláin ar nós margaí saothair a athrú agus cruatan a sheachaint ar nós titim i mbochtaineacht nó a dtithe a chailleadh. I measc na samplaí tá oideachas agus cúram na luath-óige, cosc ​​ar fhágáil luath scoile, foghlaim ar feadh an tsaoil, oiliúint agus cúnamh cuardaigh poist, tacaíocht tithíochta, seirbhísí sláinte inrochtana agus maireachtáil go neamhspleách i seanaois a éascú.

Go háirithe, tá an Coimisiún ag tacú le hiarrachtaí na mballstát faoi láthair:

  1. Córais chosanta sóisialta a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí, mar shampla trí riarachán sochar a shimpliú agus seirbhísí ‘ionad ilfhreastail’ a bhunú;
  2. rochtain a thabhairt ar na cleachtais is fearr i mbeartas sóisialta trí bhanc eolais a thógáil chun cabhrú le lucht déanta beartas agus saineolaithe eispéiris a roinnt agus faisnéis a scaipeadh, agus;
  3. tacaíocht ioncaim leordhóthanach a chinntiú trí infheistíocht a dhéanamh i mbuiséid tagartha agus trí thacaíocht theicniúil a sholáthar chun scéimeanna ioncaim íosta a spreagadh i dtíortha mar an Ghréig.

Trí cheardlanna agus díospóireachtaí, pléifidh an Coinbhinsiún conas dul i ngleic le mórdhúshláin reatha mar rochtain ar chúram sláinte, oideachas agus cúram luath-óige, daoine óga faoi mhíbhuntáiste, easpa dídine agus cuimsiú na Romach. Tarraingeofar aird freisin ar dheiseanna gníomhaíochta ag leibhéal áitiúil, ag tabhairt suntas don ról atá ag cathracha agus bardais agus an gá atá ann tacú leo i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta.

Aiseolas

Ina theannta sin, taispeánfaidh an Coinbhinsiún na féidearthachtaí freisin chun Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Clár nua um Fhostaíocht agus Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) a úsáid sa tréimhse nua mhaoinithe a thosóidh in 2014.

Cuirfidh torthaí na ndíospóireachtaí seo le tiomantas comhchoiteann ar leibhéil Eorpacha, náisiúnta agus áitiúla ar an mbealach chun tosaigh, a scrúdófar ag an gcéad Choinbhinsiún eile in 2014.

cúlra

Is tionscnamh suaitheanta é an tArdán Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiata Shóisialta de straitéis Eoraip 2020 maidir le fás agus poist, a seoladh in 2010 chun cabhrú le sprioc na bochtaineachta a laghdú 20 milliún duine ar a laghad faoi 2020. Gach bliain, glacann an Coinbhinsiún stoc de dul chun cinn atá déanta i dtreo na sprice seo agus díríonn sé ar na hathchóirithe struchtúracha ar bheartas sóisialta atá le baint amach.

Mhéadaigh an ghéarchéim eacnamaíoch reatha leibhéil na bochtaineachta. In 2012, bhí 125.3 milliún duine a chónaíonn san AE i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta, méadú de níos mó ná 7 milliún ó 2010.

Is ar na Ballstáit go príomha atá an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac. Mar sin féin, tacaíonn agus comhlánaíonn gníomh AE an méid a dhéantar ar leibhéal náisiúnta.

Tugann an Pacáiste Infheistíochta Sóisialta a glacadh i mí Feabhra treoir do Bhallstáit ar bheartais shóisialta níos éifeachtaí agus níos éifeachtaí mar fhreagairt ar na dúshláin shuntasacha atá rompu faoi láthair. Díríonn sé go háirithe ar:

  1. A chinntiú go bhfreagraíonn córais chosanta sóisialta do riachtanais daoine ag chuimhneacháin chriticiúla ar feadh a saoil.
  2. Polasaithe sóisialta simplithe agus dírithe níos fearr chun córas cosanta sóisialta leordhóthanach agus inbhuanaithe a sholáthar, ag uasmhéadú éifeachtúlacht chaiteachas ar bheartas sóisialta.
  3. Is réimsí beartais le gné láidir infheistíochta sóisialta iad uasghrádú a dhéanamh ar straitéisí cuimsitheachta gníomhacha sna Ballstáit i réimsí beartais mar chúram leanaí agus oideachas ar chaighdeán inacmhainne, fágáil luath scoile a chosc, oiliúint agus cúnamh cuardaigh poist, tacaíocht tithíochta agus cúram sláinte inrochtana.

An na figiúirí Eurostat is déanaí tabhair le fios gur thit caiteachas cosanta sóisialta sna 2008 Ballstát beagán ó 2009% den OTI in 28 go 29.7% in 2009 agus 29.4% in 2010 tar éis ardú idir 29.1 agus 2011.

Tuilleadh eolais

Tá an fhaisnéis atá Infheistíocht Shóisialta

Tá tuilleadh eolais faoin Ardán Eorpach i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiata Shóisialta

Tá tuilleadh eolais faoin Coinbhinsiún Bliantúil an Ardáin Eorpaigh i gcoinne na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta

Chun an Coinbhinsiún ar Twitter a leanúint: # bochtaineacht2020

Suíomh Gréasáin László Andor

Lean László Andor ar Twitter

Liostáil le r-phost saor in aisce an Choimisiúin Eorpaigh nuachtlitir maidir le fostaíocht, gnóthaí sóisialta agus cuimsiú

An Coimisiún Eorpach

Bauhaus Eorpach Nua: Gníomhartha agus maoiniú nua chun inbhuanaitheacht a nascadh le stíl agus cuimsiú

foilsithe

on

logo

Tá Cumarsáid glactha ag an gCoimisiún ag leagan amach coincheap an Bauhaus Nua Eorpach. Cuimsíonn sé seo roinnt gníomhartha beartais agus féidearthachtaí maoinithe. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal claochlú earnálacha eacnamaíocha éagsúla mar thógáil agus teicstílí a luathú d’fhonn rochtain a sholáthar do gach saoránach ar earraí atá ciorclach agus nach bhfuil chomh dian ar charbón.

Tugann an New European Bauhaus gné chultúrtha agus chruthaitheach le Beart Glas na hEorpa, agus é mar aidhm aige a thaispeáint conas a thairgeann nuálaíocht inbhuanaithe eispéiris inláimhsithe dearfacha inár saol laethúil.

Maidir leis an maoiniú, beidh thart ar € 85 milliún tiomnaithe do thionscadail Nua Eorpacha Bauhaus ó chláir AE in 2021 - 2022. Comhtháthóidh go leor clár eile de chuid an AE an Bauhaus Nua Eorpach mar ghné de chomhthéacs nó de thosaíocht gan buiséad tiomnaithe réamhshainithe.

Aiseolas

Tiocfaidh maoiniú ó chláir éagsúla AE lena n-áirítear an Fís Eoraip clár taighde agus nuálaíochta (go háirithe misin Horizon Europe), an Clár LIFE don chomhshaol agus don ghníomh aeráide agus don Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Ina theannta sin, iarrfaidh an Coimisiún ar na Ballstáit croíluachanna Nua na hEorpa Bauhaus a úsáid ina straitéisí d’fhorbairt chríochach agus shocheacnamaíoch, agus na codanna ábhartha dá bpleananna téarnaimh agus athléimneachta a shlógadh, chomh maith leis na cláir faoin mbeartas comhtháthaithe chun todhchaí níos fearr a thógáil do gach duine.

Bunóidh an Coimisiún a Saotharlann Nua Eorpach Bauhaus: 'umar smaoinimh agus déan' chun uirlisí, réitigh agus moltaí beartais nua a chomhchruthú, a fhréamhshamhlú agus a thástáil. Leanfaidh an Lab le spiorad comhoibritheach na gluaiseachta a thugann slite beatha éagsúla le chéile agus a shíneann amach chuig an tsochaí, an tionscal agus an pholaitíocht chun daoine a nascadh agus bealaí nua a aimsiú le cruthú le chéile.

Tá an Chumarsáid spreagtha ag an ionchur a fuarthas le linn na céime comhdhearaidh a bhí ar siúl ó Eanáir go Iúil nuair a fuair an Coimisiún breis agus 2000 ranníocaíocht ó gach cearn den Eoraip agus níos faide i gcéin.

Aiseolas

Gluaiseacht atá ag fás a chothú

I mí Eanáir 2021, seoladh céim chomhdhearaidh Nua Eorpach Bauhaus chun réitigh aeistéitiúla, inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha dár spásanna maireachtála a aithint agus machnamh a dhéanamh orthu agus chun cabhrú le Beart Glas na hEorpa a sheachadadh. D'iarr an chéad chuid den fhorbairt ar gach duine páirt a ghlacadh i gcomhrá chun athmhachnamh a dhéanamh ar an mbealach ina mairimid le chéile. Chuir na malartuithe seo leis an gcumarsáid Nua Eorpach Bauhaus a glacadh inniu.

Beidh comhchruthú riachtanach i gcónaí, agus tiocfaidh sé chun cinn i bhfianaise na gcéad torthaí nithiúla, trí mheasúnuithe agus athbhreithnithe. Dá bhrí sin, déanfaidh an Coimisiún an obair a dhoimhniú tuilleadh le Pobal Nua Eorpach Bauhaus de dhaoine aonair, eagraíochtaí agus údaráis thiomanta. 

Faigheann an ghluaiseacht inspioráid freisin ó áiteanna agus tionscadail áille, inbhuanaithe agus uilechuimsitheacha atá ann cheana san Eoraip. Déanann an chéad Duaiseanna Nua Eorpacha Bauhaus ceiliúradh ar na héachtaí seo, ag bronnadh duaiseanna thar deich gcatagóir, ó ‘tháirgí agus stíl mhaireachtála’, go ‘áiteanna ath-inathraithe le bualadh le chéile agus a roinnt’. Tacaíonn agus spreagann an snáithe ‘New European Bauhaus Rising Stars’, atá oscailte go heisiach do dhaoine faoi 30, an ghlúin óg leanúint ar aghaidh ag forbairt smaointe nua agus coincheapa spreagúla. Gheobhaidh na buaiteoirí a nduaiseanna ag searmanas duaise an 16 Meán Fómhair.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Comhcheanglaíonn Bauhaus Nua na hEorpa fís mhór Bheart Glas na hEorpa le hathrú inláimhsithe ar an talamh. Athrú a fheabhsaíonn ár saol laethúil agus ar féidir le daoine teagmháil agus mothú - i bhfoirgnimh, in áiteanna poiblí, ach san fhaisean nó sa troscán freisin. Tá sé mar aidhm ag an New European Bauhaus stíl mhaireachtála nua a chruthú a mheaitseálann inbhuanaitheacht le dearadh maith, a bhfuil níos lú carbóin de dhíth air agus atá uilechuimsitheach agus inacmhainne do chách. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Trí eolaíocht agus nuálaíocht a thrasnú leis an ealaín agus leis an gcultúr, agus trí chur chuige iomlánaíoch a ghlacadh, cruthóidh an New European Bauhaus réitigh atá ní amháin inbhuanaithe agus nuálach, ach inrochtana freisin, inacmhainne, agus a fheabhsaíonn an saol dúinn uile. "

Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira: “Trína chur chuige trasdhisciplíneach agus rannpháirteach, treisíonn an Bauhaus Nua Eorpach ról na bpobal áitiúil agus réigiúnach, tionscail, nuálaithe agus intinn chruthaitheach a oibríonn le chéile chun cáilíocht ár beatha a fheabhsú. Déanfaidh an beartas comhtháthaithe smaointe nua a chur i ngníomh ag an leibhéal áitiúil. "

Tuilleadh eolais

Cumarsáid ar an mBauhaus Nua Eorpach

Iarscríbhinn 1 - Tuarascáil ar an gcéim chomhdhearaidh

Iarscríbhinn 2 - Cláir AE a shlógadh

Iarscríbhinn 3 - Éiceachóras beartais nua Bauhaus na hEorpa

Q & A

Suíomh Gréasáin nua Eorpach Bauhaus

Babhta Babhta Ardleibhéil

Aitheasc Stát an Aontais ón Uachtarán von der Leyen

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Stát an AE: An comhrac i gcoinne COVID-19, téarnamh, aeráid agus beartas seachtrach

foilsithe

on

I ndíospóireacht bhliantúil Stát an Aontais Eorpaigh, chuir FPEanna ceist ar Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen faoi na dúshláin is láithreach ón AE, seisiún Iomlánach  AFCO.

Chuir Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen tús lena dara aitheasc de chuid Stát an Aontais Eorpaigh ag aibhsiú, sa ghéarchéim sláinte dhomhanda is mó le céad bliain, an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda is doimhne le blianta fada agus an ghéarchéim phláinéid uaighe riamh, “roghnaigh muid dul leis le chéile. Mar Eoraip amháin. Agus is féidir linn a bheith bródúil aisti ”. Chuir sí i bhfios go láidir go bhfuil an Eoraip i measc na gceannairí domhanda i rátaí vacsaínithe, agus í ag roinnt leath dá táirgeadh vacsaíní leis an gcuid eile den domhan. Anois is é an tosaíocht vacsaíniú domhanda a bhrostú, leanúint le hiarrachtaí san Eoraip agus ullmhú go maith do phaindéimí amach anseo.

Ag breathnú chun cinn, thug sí faoi deara gurb é “digiteach an tsaincheist maidir le déanamh nó briseadh” agus d’fhógair sí Acht Eorpach Sceallóga nua, ag tabhairt le chéile inniúlachtaí taighde, dearaidh agus tástála den scoth san Eoraip agus ag comhordú infheistíochtaí AE agus náisiúnta ar leathsheoltóirí. Maidir le hathrú aeráide, rinne von der Leyen soiléir “ós rud é gur de dhéantús an duine é, is féidir linn rud éigin a dhéanamh faoi”. Thug sí chun suntais gurb é an tAE, leis an mBeart Glas, an chéad gheilleagar mór chun reachtaíocht chuimsitheach a chur i láthair sa réimse seo agus gheall sí tacú le tíortha i mbéal forbartha trí mhaoiniú don bhithéagsúlacht a dhúbailt agus trí € 4 billiún breise a gheallúint d’airgeadas aeráide go dtí 2027 chun tacú lena bhfaiche aistriú.

Aiseolas

Ag labhairt di faoi bheartas eachtrach agus slándála, d’iarr sí go ndéanfaí Beartas Eorpach um Chibear-Chosaint agus Acht nua um Athléimneacht Cibear-Eorpach agus d’fhógair sí cruinniú mullaigh ar chosaint na hEorpa a thionólfar faoi Uachtaránacht na Fraince.

Manfred WEBER (EPP, DE) dhírigh sé aird ar iarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha na géarchéime COVID-19 agus dúirt sí go gcaithfidh an Eoraip poist nua a chruthú go práinneach, san earnáil sláinte freisin ina bhfuil an AE chun tosaigh le vacsaíní COVID-19. Phléadáil sé ar chlár éigeandála trádála AE-SAM do na hearnálacha iompair agus soghluaisteachta agus digiteacha agus plean chun maorlathas a laghdú. Ba cheart cosaint na hEorpa a neartú le fórsa imoibrithe tapa, agus Europol ina FBI Eorpach, dúirt sé.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) rinne troid an AE i gcoinne na paindéime agus a iarmhairtí a mheas go dearfach: “Tá 70% den daonra vacsaínithe, tá saoirse gluaiseachta ina réaltacht arís agus tá cistí NextGenerationEU á ndáileadh cheana féin”. Tá an t-aistriú i dtreo geilleagar glas ar an mbóthar freisin, a dúirt sí, ach “níl go leor déanta againn chun folláine na saoránach a chinntiú”, ag tabhairt dá haire go bhfuil an ghéarchéim tar éis éagothroime a dhéanamh níos measa agus na daoine is leochailí a bhaint amach níos deacra.

Aiseolas

Dacian CIOLOŞ (Athnuachan, RO) gearán go raibh an Coimisiún i mbun taidhleoireachta leis an gComhairle go ró-mhinic in ionad dul i mbun déanta beartas leis an bParlaimint. Ag cur béime air gurb iad luachanna Eorpacha bunsraitheanna ár n-Aontais, áitigh sé ar an gCoimisiún tosú ag úsáid na meicníochta coinníollachta a bunaíodh chun buiséad an AE a chosaint ar sháruithe ar an riail dlí atá i bhfeidhm ar feadh beagnach bliain ach nár cuireadh i bhfeidhm riamh é, chun stop a chur le maoiniú gluaiseachtaí aindleathacha i go leor áiteanna san Eoraip ina bhfuil creimeadh ar neamhspleáchas breithiúnach, dúnmharaíodh iriseoirí agus rinneadh leatrom ar mhionlaigh.

Philippe LAMBERTS (Glasaigh / EFA, BE) d’éiligh sé níos mó uaillmhian aeráide: “níos tapa, níos airde, níos láidre: tá sé thar am na haidhmeanna Oilimpeacha a chur i bhfeidhm inár n-iarrachtaí an phláinéid a shábháil”. D'iarr sé freisin athruithe sna córais fhioscacha agus shóisialta chun saol dínit a chinntiú do chách. Maidir le beartas seachtrach, thug Lamberts faoi deara nach bhféadfadh an AE a bheith ina “thrommheáchan” ar an ardán domhanda ach trí fhlaitheas a roinnt, agus chuir sé in iúl go soiléir nach mbeidh “Fortress Europe” ina imreoir geopolitical mór le rá ”. Faoi dheireadh, bhí aiféala air go raibh tíortha an AE ann ' is é an príomhchúram faoin Afganastáin ná aon Afganach a sheachaint ag cur a gcosa ar chríoch na hEorpa.

Níl “óráidí bláthanna” de dhíth ar shaoránaigh an AE, níl uathu ach “a bheith fágtha ina n-aonar”, a dúirt Jörg MEUTHEN (ID, DE). Cháin sé pleananna an Choimisiúin maidir le “costais ollmhóra” - don Bheart Glas, don chiste téarnaimh, do “Fit for 55”, a mbeadh ar shaoránaigh íoc as sa deireadh. Thug sé foláireamh faoi mhaorlathas a bheith ag fás agus ba trua leis an aistriú i dtreo fuinneamh glas, ag pléadáil go mbeadh níos mó fuinnimh núicléach ann.

Raffaele FITTO (ECR, IT) Thug siad foláireamh “nach leor na hacmhainní NextGenerationEU amháin” agus d’éiligh siad go ndéanfaí athchóiriú ar an gComhaontú Cobhsaíochta. D'iarr sé freisin go n-athrófaí rialacha cúnaimh stáit agus beartas trádála níos uathrialaí. “Ní féidir dul i ngleic leis an aistriú comhshaoil ​​gan an méid atá ag tarlú ar domhan agus an tionchar ar ár gcóras táirgthe a chur san áireamh”, a dúirt sé. Ar riail an dlí agus ar an bPolainn, shéan Fitto “forchur polaitiúil trí thromlach nach bhfuil meas aige ar inniúlachtaí stáit aonair”.

De réir Martin SCHIRDEWAN (An Chlé, DE), Mhol Ms von der Leyen í féin ach níor thug sí aon fhreagraí ar fhadhbanna an lae inniu. D'éiligh sé go mbainfí cosaint paitinne do vacsaíní agus gur oth leis go bhfuil méadú breise tagtha ar na 10 mbilliúnóir is saibhre san Eoraip le linn na paindéime agus leanbh amháin as gach cúigear san AE ag fás aníos i mbochtaineacht nó i mbaol na bochtaineachta.

Cainteoirí

Ursula VON DER LEYEN, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Athnuachan, RO)

Philippe LAMBERTS (Glasaigh / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, TF)

Martin SCHIRDEWAN (An Chlé, DE)

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Molann an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach chun claochlú digiteach an AE a sheachadadh faoi 2030

foilsithe

on

An 15 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Conair chuig an Deichiú Digiteach, plean nithiúil chun claochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair a bhaint amach faoi 2030. Aistreofar an Conair atá beartaithe don Deichiú Digiteach uaillmhianta digiteacha an AE do 2030 isteach i meicníocht seachadta coincréite. Bunóidh sé creat rialachais bunaithe ar mheicníocht comhair bhliantúil leis na Ballstáit chun 2030 a bhaint amach Spriocanna Deich mBig Dhigitigh ar leibhéal an Aontais i réimsí na scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscadail dhigiteacha ar mhórscála lena mbaineann an Coimisiún agus na Ballstáit a aithint agus a chur i bhfeidhm. Chuir an paindéim béim ar an ról lárnach atá ag teicneolaíocht dhigiteach maidir le todhchaí inbhuanaithe agus rathúil a thógáil. Go háirithe, nocht an ghéarchéim deighilt idir gnólachtaí a bhí oiriúnach go digiteach agus iad siúd nár ghlac le réitigh dhigiteacha fós, agus leag sí béim ar an mbearna idir ceantair uirbeacha, tuaithe agus iargúlta dea-nasctha. Tugann an digitiú go leor deiseanna nua ar mhargadh na hEorpa, áit ar fhan níos mó ná 500,000 folúntas do shaineolaithe cibearshlándála agus sonraí in 2020. De réir luachanna na hEorpa, ba cheart go ndéanfadh an Conair chuig an Deichiú Digiteach ár gceannaireacht dhigiteach a threisiú agus beartais dhigiteacha inbhuanaithe agus lárnaithe ag an duine a chur chun cinn. saoránaigh agus gnóthais a chumhachtú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh, Q & A agus bhileog fíricí. Tá Aitheasc Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen ar fáil freisin líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending