Ceangail le linn

Cultúr

Sé cathracha na hIodáile ar ghearrliosta Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2019

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Y7X-2275406 - © - Sandro LuiniTháinig an painéal roghnúcháin a ceapadh chun iarratais ó chathracha na hIodáile ar theideal Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2019 a mheas le chéile sa Róimh inniu agus mhol sé gur cheart Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna agus Siena a chur ar an ngearrliosta. Nuair a bheidh an moladh seo deimhnithe ag an Iodáil, comhlánóidh na cathracha réamhroghnaithe a n-iarratais faoin samhradh seo chugainn. Tiocfaidh an painéal roghnúcháin le chéile arís sa tríú ráithe de 2014 chun cathair na hIodáile a mholadh a bheidh mar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa in 2019.

Dúirt an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Ilteangachais agus Óige Androulla Vassiliou: "Ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a ghabháil leis na cathracha as a n-ainmniúcháin, tar éis an chéad bhabhta den chomórtas. Chuir níos mó ná 20 cathair - an líon is mó riamh - isteach ar an teideal. Is cruthúnas é seo an tóir a bhí ar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa. Má bhíonn tú ar an ngearrliosta don teideal, is féidir go mbeidh tairbhí suntasacha cultúrtha, eacnamaíocha agus sóisialta ann do na cathracha lena mbaineann, ar an gcoinníoll go bhfuil a n-tairiscint mar chuid de straitéis forbartha níos fadtéarmaí faoi stiúir an chultúir. Is deis iad na príomhchathracha d’Eorpaigh níos mó a fhoghlaim faoina chéile agus taitneamh a bhaint as a stair agus a luachanna comhroinnte: is é sin le rá, taithí a fháil ar an mbaint atá acu leis an bpobal Eorpach céanna. Molaim do na cathracha réamhroghnaithe uile an is fearr den tionscadal seo. "

De réir Chinneadh Pharlaimint na hEorpa agus Comhairle na nAirí a leagann síos na critéir do Phríomhchathair Cultúir na hEorpa1Is iad an Iodáil agus an Bhulgáir an dá Bhallstát a bheidh ag óstáil na hócáide i 2019. Beidh an réamhroghnú sa Bhulgáir ar siúl an mhí seo chugainn.

Aiseolas

Tar éis Marseille (an Fhrainc) agus Košice (an tSlóvaic) i mbliana, beidh Umeå (an tSualainn) agus Riga (an Laitvia) mar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa in 2014, Mons (an Bheilg) agus Plzen (Poblacht na Seice) in 2015, Wrocław (an Pholainn) agus Donastia -San Sebastián (an Spáinn) in 2016, Aarhus (an Danmhairg) agus Paphos (an Chipir) in 2017 agus Valletta (Málta) in 2018. Moladh Leeuwarden (an Ísiltír) mar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa in 2018.

cúlra

Thug an Iodáil cuireadh d’iarratais ó chathracha leasmhara ag deireadh 2012. Chuir níos mó ná 20 cathair iarratas i bhfeidhm: Aosta, Bergamo, Cagliari, Caserta, Vallo di Diano agus Cilento le Campania agus Mezzogiorno, Erice, Grosseto agus Maremma, L’Aquila, Lecce, Mantova, Matera, Palermo, Perugia le suíomhanna Francesco d'Assisi agus Umbria, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Siracusa agus an Oirdheisceart, Taranto, Urbino agus Venezia leis an Oirthuaisceart.

Aiseolas

Scrúdaigh painéal comhdhéanta de 13 saineolaí cultúrtha neamhspleácha na hiarratais - seisear a cheap an Iodáil agus an seacht gcinn eile ag na hinstitiúidí Eorpacha.

Is iad baill an phainéil a cheap na hinstitiúidí Eorpacha faoi láthair:

  • Arna cheapadh ag an gCoimisiún Eorpach: Sir Jeremy Isaacs (An Ríocht Aontaithe) feidhmeannach teilifíse agus iar-Stiúrthóir ar an Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (an Ostair), Ard-Stiúrthóir Graz 2003.
  • Arna cheapadh ag an gComhairle: Anu Kivilo (an Eastóin), Stiúrthóir Bainistíochta Ionad Idirnáisiúnta Arvo Pärt; Norbert Riedl (an Ostair), Ceann na Roinne um ghnóthaí cultúrtha déthaobhacha agus iltaobhacha ag Aireacht Chónaidhme na hOstaire um Oideachas, na hEalaíona agus Cultúr.
  • Arna cheapadh ag Parlaimint na hEorpa: Jordi Pardo (an Spáinn), atá freagrach as tionscadail chultúrtha i réimse an chultúir idirnáisiúnta; Steve Green (An Ríocht Aontaithe), comhairleoir agus taighdeoir i mbeartas cultúrtha.
  • Arna cheapadh ag Coiste na Réigiún: Elisabeth Vitouch (an Ostair), a dhéanann ionadaíocht ar Choimisiún Cultúir agus Oideachais Choiste na Réigiún agus atá ina ball de rialtas Chathair Vín.

De réir an chórais reatha chun Príomhchathracha Cultúir na hEorpa a ainmniú, tá dhá bhabhta san áireamh sa roghnú: babhta réamhroghnaithe, agus ina dhiaidh sin déantar gearrliosta de chathracha is iarrthóirí a dhréachtú, agus babhta roghnúcháin deiridh naoi mí ina dhiaidh sin. Ansin ainmníonn Comhairle Airí an AE na cathracha roghnaithe go hoifigiúil.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

An Coimisiún Eorpach: Cultúr

Suíomh Gréasáin Androulla Vassiliou

Cultúr

Seolann an Coimisiún glaonna Eoraip Chruthaitheach chun tacú leis na hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún na glaonna atá fágtha ar na hearnálacha cultúir agus cruthaitheacha laistigh de shnáithe cultúir Clár Eoraip Chruthaitheach, ag cur méid iomlán € 88 milliún ar fáil. Clúdóidh an buiséad seo tionscadail chomhoibrithe Eorpacha i réimse an chultúir, cúrsaíocht agus éagsúlacht mhéadaithe saothair liteartha na hEorpa, agus soláthróidh sé deiseanna oiliúna agus taibhithe do cheoltóirí óga.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is earnálacha beoga iad an cultúr agus an cruthú a bhuail an paindéim go crua. Anois go bhfuil srianta á dtógáil, tá sé thar am díriú ar athshlánú inbhuanaithe gníomhaíochtaí agus ionad cultúrtha. Tá méadú mór tagtha ar bhuiséad Creative Europe don seacht mbliana atá romhainn, agus don bhliain seo, cuirfear € 88 milliún ar fáil cheana féin chun tacú le healaíontóirí, údair agus taibheoirí athcheangal le lucht féachana ar fud na hEorpa. Iarraim ar gach páirtí coinníollacha na nglaonna a sheiceáil agus an deis seo a úsáid. "

Díríonn na glaonna, i measc nithe eile, ar chomhar agus nuálaíocht ealaíne na hEorpa ar ábhair mar rannpháirtíocht lucht féachana, digitiú comhtháthaithe sóisialta, agus rannchuidiú leis an Déileáil Ghlas na hEorpa. Cuirfidh an glao atá tiomnaithe d’ardáin Eorpacha go sonrach le hinfheictheacht, ríomhchlárú agus cur chun cinn ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn a mhéadú. Is féidir le heagraíochtaí leasmhara iarratais a chur isteach anois, le spriocdhátaí idir deireadh Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair ag brath ar na glaonna. Tá tuilleadh faisnéise agus treoir maidir leis na glaonna éagsúla ar fáil ar leathanach gréasáin seo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cultúr

An Eoraip Chruthaitheach: Os cionn € 2 billiún chun tacú le téarnamh, athléimneacht agus éagsúlacht na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha

foilsithe

on

Tá gníomhartha nua seolta ag an gCoimisiún chun tacú leis na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha san Eoraip agus níos faide i gcéin, tar éis an chéad cheann a ghlacadh clár oibre bliantúil den Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. In 2021, leithdháilfidh an Eoraip Chruthaitheach buiséad gan fasach de thart ar € 300 milliún chun cabhrú le gairmithe cultúrtha agus ealaíontóirí comhoibriú thar dhisciplíní agus teorainneacha, d’fhonn níos mó deiseanna a fháil agus lucht féachana nua a bhaint amach.

Leagann an uchtáil bunsraitheanna na gcéad ghlaonna ar thograí faoin gclár nua. Beidh na glaonna seo oscailte do gach eagraíocht atá gníomhach sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha ábhartha. Tá méadú 2.4% tagtha ar an mbuiséad iomlán seacht mbliana de € 63 billiún i gcomparáid leis an mbuiséad roimhe seo. Tá sé mar aidhm ag an Eoraip Chruthaitheach iomaíochas na hearnála cultúrtha a mhéadú, agus tacú lena n-iarrachtaí a bheith níos glaise, níos digití agus níos cuimsithí. Tugtar aird ar leith ar athléimneacht agus athshlánú na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a threisiú i bhfianaise na paindéime.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Oibríonn os cionn 8 milliún duine ar fud an AE i ngníomhaíocht chultúrtha. Níl aon teorainneacha ná aon náisiúntachtaí ar eolas ag an gcultúr. Léiríonn an ealaín fuinneog don domhan mór agus cuireann sí le droichid a thógáil inár measc go léir. Ag am nuair a thosaíonn músaeim, pictiúrlanna, láithreáin oidhreachta cultúrtha, amharclanna go léir ag athoscailt, ba mhaith liom tacaíocht an Choimisiúin do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha a athrá. Le buiséad méadaithe, féachfaidh an Eoraip Chruthaitheach le hathshlánú na n-earnálacha a threisiú agus an éagsúlacht agus an chruthaitheacht ollmhór a chuireann siad ar fáil dúinn a chur chun cinn. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Tá léiriú ealaíonta agus cruthaitheach i gcroílár na dtionscal cultúrtha agus cruthaitheach agus inár bhféiniúlacht Eorpach. Tabharfaidh an clár Eorpach Cruthaitheach athbheoite borradh do scéalta Eorpacha a athshonraíonn go domhanda, agus a chothaíonn cruthaitheoirí, táirgeoirí na hEorpa. Dáileoirí agus taispeántóirí, a bhuail an paindéim chomh dona sin. Trí thacú le comhoibriú ar fud na slabhra luacha agus teorainneacha teanga, chomh maith le samhlacha gnó nuálacha nua, neartóidh MEDIA éiceachóras closamhairc bríomhar agus éagsúil ó thaobh cultúir den chéad uair, agus ag a am na mbagairtí atá ag dul i méid ar iolrachas na meán, cuirfidh an Eoraip Chruthaitheach earnáil meán nuachta sláintiúil agus inbhuanaithe chun cinn ar fud an Aontais. "

A brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cultúr

Treisiú AE don chultúr

foilsithe

on

Cheadaigh FPEnna an buiséad is mó riamh d’earnálacha cultúir agus cruthaitheacha an AE - € 2.5 billiún do 2021-2027. Cumann 

An Eoraip Chruthaitheach Is é an t-aon chlár de chuid an AE a thacaíonn go heisiach leis na hearnálacha cultúir agus closamhairc. Tar éis tréimhse garbh d’ealaíontóirí agus don earnáil iomlán mar gheall ar shrianta atá nasctha le paindéim COVID-19, chomhaontaigh an Pharlaimint agus an Chomhairle ar bhuiséad € 2.5bn do 2021-2027 i mí na Nollag 2020. FPEnna cheadaigh an comhaontú le linn an tseisiúin iomlánaigh i mBealtaine 2021.

Freagra níos fearr ar earnálacha éagsúla agus a gcuid riachtanas

Aiseolas

Le go mbeidh siad in ann meas a bheith acu ar nádúr sonrach earnálacha éagsúla agus freagairt níos fearr dá riachtanais, tá an Eoraip Chruthaitheach roinnte ina thrí shnáithe éagsúla:

Cultúr díríonn sé ar líonrú, comhoibriú trasnáisiúnta agus ildisciplíneach in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar fhéiniúlacht agus luachanna Eorpacha níos láidre a chothú le haird faoi leith d’earnáil an cheoil, mar atá idirbheartaithe ag FPEnna.

Meáin tiomanta do chomhar, soghluaisteacht agus nuálaíocht trasteorann a spreagadh; infheictheacht oibreacha closamhairc Eorpacha a mhéadú sa timpeallacht nua; agus é a dhéanamh tarraingteach do lucht féachana éagsúla, go háirithe daoine óga.

Aiseolas

Tras-earnála Tá sé mar aidhm aige nuálaíocht a spreagadh, tacú le tionscadail thras-earnálacha, malartú na gcleachtas is fearr agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna. Tacaíonn an Eoraip Chruthaitheach freisin le: 

  • Lipéad Oidhreachta Eorpach 
  • Laethanta Oidhreachta na hEorpa 
  • Duaiseanna Eorpacha don cheol, don litríocht, don oidhreacht agus don ailtireacht  
  • Príomhchathracha Cultúir na hEorpa  
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí le breisluach AE

Tacóidh an Eoraip Chruthaitheach le gníomhaíochtaí a chuireann fréamhacha coitianta an AE, éagsúlacht chultúrtha agus comhoibriú trasteorann chun cinn.

Cuimsiú agus comhionannas inscne a chur chun cinn

Chinntigh FPEnna fócas ar chuimsiú agus ar chomhionannas inscne, trí rannpháirtíocht daoine atá faoi mhíchumas, mionlaigh agus iad siúd ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste a chur chun cinn, chomh maith le tacú le tallann ban.

An Eoraip Chruthaitheach 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending