Ceangail le linn

Gnó

Glacann an Coimisiún tionscnamh chun riarachán poiblí a athchóiriú agus chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

1000020100000376000001BBDE285AB0I mórán Ballstát, tá riarachán poiblí neamhéifeachtúil fós ar cheann de na príomhbhacainní ar iomaíochas tionsclaíoch agus ar fhás eacnamaíoch. Tá an Coimisiún tar éis athchóiriú riaracháin phoiblí a dhéanamh ar cheann de na cúig thosaíocht eacnamaíocha is fearr aige le dhá bhliain anuas, mar atá leagtha amach sa Suirbhé Bliantúil Fáis.

Chun díriú níos dlúithe ar an tsaincheist, óstálann an Coimisiún comhdháil ardleibhéil inniu (29 Deireadh Fómhair) sa Bhruiséil chun díospóireacht a spreagadh maidir le conas is féidir le riaracháin phoiblí ar fud na hEorpa a bheith níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí. Ag an gcomhdháil, phléigh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh José Manuel Barroso agus Leas-Uachtaráin Antonio Tajani agus Maroš Šefčovič le ceannairí tionscail, airí, lucht déanta beartas agus comhairleoirí faoi conas riaracháin a dhéanamh níos cairdiúla do ghnólachtaí ar fud na hEorpa.

Chuir an chomhdháil ar a gcumas smaointe agus taithí a mhalartú faoi conas is féidir deacrachtaí den sórt sin a shárú. Le linn na comhdhála, sheol an Leas-Uachtarán Tajani dámhachtain freisin maidir leis an soláthar poiblí is fearr d'earraí agus de sheirbhísí nuálacha, an chéad dámhachtain den chineál seo ar leibhéal na hEorpa.

Aiseolas

Cad é an fhadhb?

Le go mbeidh rath ar ghnóthais, tá seirbhís phoiblí éifeachtúil, chost-éifeachtach agus ardchaighdeáin de dhíth ar ghnóthais nuair a dhéantar cinntí gan mhoill mhíchuí, agus nuair a bhíonn cinnteacht agus cobhsaíocht ann maidir le dlíthe agus fad na nósanna imeachta. Mar sin féin, tá laghdú beag tagtha ar éifeachtacht fhoriomlán an rialtais san AE i 2012 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, de réir na sonraí is déanaí. Choinnigh nó d'fheabhsaigh trí Bhallstát déag a seasamh i gcomparáid le 2011, agus thit rangú Ballstáit eile 15. Tá ceithre Bhallstát –Italy, an Ghréig, an Bhulgáir agus an Rómáin - ag feidhmiú go dona (Féach an figiúr 1).

Fíor 1: Éifeachtacht an Rialtais
Nóta: Tugann na Táscairí Rialaithe Domhanda achoimre ar fhaisnéis ó fhoinsí sonraí 30 atá ann cheana féin maidir le tuairimí agus taithí na saoránach, lucht gnó agus saineolaithe sna hearnálacha poiblí, príobháideacha agus neamhrialtasacha. Cuimsíonn éifeachtúlacht an Rialtais braistintí maidir le cáilíocht na seirbhíse poiblí, a leibhéal neamhspleáchais ó bhrúnna polaitiúla, cáilíocht cheapadh agus cur i bhfeidhm beartas, agus creidiúnacht thiomantas an rialtais do bheartais den sórt sin (scála 0 go 100, 100 = is fearr). foinse: An Banc Domhanda - Táscairí Rialachais Domhanda (2011; 2012)

Tá na difríochtaí idir Ballstáit ag brath ó am agus costas a theastaíonn chun cuideachta a thosú go dtí an líon uaireanta an chloig is gá chun cloí le rialacha tuairisceán cánach. Mar shampla:

Aiseolas
 1. Ní mór do ghnólachtaí a bheith in ann cuideachta a thosú ar chostas íseal agus go tapa. Shonraigh an Chomhairle Iomaíochais i mBealtaine 2011 gur cheart do na Ballstáit a chinntiú gur féidir cuideachtaí a chur ar bun i dtrí lá ar chostas uasta € 100. Cé go bhfuil dul chun cinn déanta, níor baineadh an sprioc seo amach. Mar shampla, sa Bheilg, sa Phortaingéil, san Ísiltír agus san Ungáir tógann sé níos lú ná cúig lá chun do chuideachta féin a thosú. Ach i Málta, sa Pholainn, sa Spáinn, agus san Ostair tógann sé níos mó ná 20 lá (féach an figiúr 2). Ar an meán glacann sé 5.4 lá ar chostas € 372.
Figiúr 2: Am agus costas a theastaíonn chun cuideachta a thosú
Foinse: An Banc Domhanda - Ag Déanamh Gnó (2013)
 1. Bíonn gnásanna cánach agus riaracháin ró-throm ar ghnólachtaí, rud a chiallaíonn go gcaitheann siad seal fada ag bailiú tuairisceán cánach. D'fhéadfadh sé seo a bheith éagsúil ó uaireanta 60 go dtí níos mó ná uaireanta 400 i roinnt tíortha. Mar shampla, i Lucsamburg, in Éirinn, san Eastóin agus san Fhionlainn tógann sé níos lú ná XNUM uair an chloig chun rialacha maidir le tuairisceán cánach a chomhlíonadh. Mar sin féin, i bPoblacht na Seice agus sa Bhulgáir, tógann sé níos mó ná 100 uair an chloig (féach an figiúr 400). Ar an iomlán, caitheann an gnáthchuideachta AE 3 uair sa bhliain ar nósanna imeachta comhlíonta cánach.
Figiúr 3: Líon na n-uaireanta a theastaíonn chun rialacha tuairisceáin chánach a chomhlíonadh ar fud an Aontais Eorpaigh
Foinsí: Cairt arna oiriúnú ag an gCoimisiún bunaithe ar staidéar PwC Ag íoc cánacha 2013, The Global Picture
 1. Is féidir le soláthar poiblí cur le nuálaíocht agus éifeachtúlacht mhéadaithe in earnáil an rialtais. Ach fanann údaráis phoiblí go contúirteach agus níl saineolas ná tacaíocht pholaitiúil acu chun earraí agus seirbhísí nuálacha a cheannach. Is iad na tíortha a fheiceann ardleibhéil nuálaíochta i soláthar poiblí ná an Danmhairg (48% de chuideachtaí), an Chipir (45%) agus Málta (40%), agus níl ach 6% de chuideachtaí ag díol táirgí nó seirbhísí nuálacha san earnáil phoiblí san Ungáir (féach figiúr 4).
Figiúr 4: Soláthar rialtais mar thiománaí nuálaíochta gnó
Foinsí: Scórchlár Nuálaíochta na hEarnála Poiblí Eorpaí (2013) bunaithe ar Inneabataiméadar 2010

Smaointe agus dea-chleachtais a mhalartú

Is í aidhm na comhdhála, The Path to Growth: Chun Riarachán Poiblí a Thacaíonn le Gnó, na deacrachtaí lárnacha a bhíonn ag an tionscal a aithint agus iad ag déileáil le riaracháin phoiblí, ach freisin smaointe agus taithí a mhalartú faoin gcaoi ar féidir deacrachtaí den sórt sin a shárú agus coincréit a thaispeáint éachtaí agus dea-chleachtais i riaracháin phoiblí i measc na mBallstát. Mar shampla:

 1. Chun leas iomlán a bhaint as na buntáistí a bhaineann le r-rialtas, tá céimeanna glactha ag an Danmhairg agus an Ríocht Aontaithe i dtreo gurb é "ar líne" an cainéal réamhshocraithe do sheirbhísí áirithe.
 2. Chun leibhéal na hintuarthachta agus na deimhneachta dlíthiúla a mhéadú, tá córas curtha i bhfeidhm ag an Ísiltír, an tSlóvaic, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe ina dtiocfaidh na rialacháin leasaithe nua uile i bhfeidhm ar líon teoranta dátaí réamhshainithe gach bliain.
 3. Chun líon na rialachán nua do ghnólachtaí a laghdú, tá riail “aon-isteach, dhá-amach” á fheidhmiú ag an rialtas sa Ríocht Aontaithe ó Eanáir 2013. Caithfear gach rialachán nua a chuireann ualach inchainníochtaithe nua ar ghnólachtaí a fhritháireamh trí iad a bhaint nó a bhaint. rialachán atá ann cheana a mhodhnú chun na coigiltis a dhúbailt.
 4. I 2012, sheol an Spáinn córas saincheadúnais le haghaidh asraonta miondíola. Ceadaíonn sé seo do ghnólachtaí miondíola suas le 300 m2 tosú ag feidhmiú gan aon údarú áitiúil. Ina áit sin, ní gá do ghnólachtaí ach dearbhú a sholáthar don lucht riaracháin ag deimhniú go bhfuil siad ag cloí le reachtaíocht agus riachtanais ábhartha. Tá sé i gceist ag an rialtas an réimeas seo a leathnú chuig gnólachtaí suas le 500 m2.
 5. Creideann 74% de na hEorpaigh go ngineann an AE an iomarca maorlathas. Mar fhreagra ar an imní sin, tá iarracht chomhbheartaithe déanta ag an gCoimisiún le cúpla bliain anuas reachtaíocht a chuíchóiriú agus ualaí rialála a laghdú. Mar shampla, le déanaí Teachtaireacht maidir le Feidhmiúlacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) leagann an Coimisiún amach, ar bhealach coincréiteach, réimse beartais de réir réimse beartais, áit a ndéanfaidh sé gníomh breise chun dlíthe an AE a shimpliú nó a tharraingt siar, an t-ualach ar ghnólachtaí a éascú agus cur chun feidhme a éascú. Is toradh é ar scagadh ar stoc iomlán reachtaíocht an AE. (IP / 13 / 891). An tseachtain seo caite thacaigh an Chomhairle Eorpach le cumarsáid REFIT an Choimisiúin ag iarraidh ar an gCoimisiún tograí breise a chur isteach agus táim ag tnúth le comhaontú a dhéanamh ar bhearta breise sa treo seo.

Cuideoidh príomhchonclúidí na comhdhála leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit treoir bheartais a fhorbairt tuilleadh chun riarachán poiblí a nuachóiriú agus iomaíochas tionsclaíoch a mhéadú ar fud an AE, ar tosaíochtaí iad i Suirbhé Bliantúil Fáis an AE.

Nuálaíocht a spreagadh i seirbhísí poiblí

Chun leas iomlán a bhaint as na deiseanna a chuireann soláthar poiblí (19% de OTI na hEorpa) ar fáil maidir le hearraí agus seirbhísí nuálacha, le linn na comhdhála sheol an Leas-Uachtarán Tajani an comórtas do An Chéad Dámhachtain um Sholáthar Nuálaíochta Poiblí agus an nua ar líne Ardán Soláthair Nuálaíochta. Is í aidhm an tionscnaimh nua seo soláthar earraí agus seirbhísí nuálacha a chur chun cinn agus fóram a sholáthar inar féidir le húdaráis phoiblí smaointe a mhalartú agus treoirlínte a fháil ar an ábhar seo.

Tuilleadh eolais

Gnó

Soláthraí bogearraí gealltóireachta do ghnó rathúil

foilsithe

on

Is soláthraí réitigh agus táirgí iGaming é NuxGame a thugann deis d’oibreoirí nua a suíomh Gréasáin ceasaíneo / spóirt a sheoladh go tapa. Soláthraíonn an réiteach rochtain láithreach ar raon leathan táirgí ceasaíneo agus gealltóireachta, lena n-áirítear API sparán gan uaim, ardán Turnkey réamhdhéanta, agus inneall gealltóireachta spóirt. Le NuxGame, is féidir leat ceasaíneo cearrbhachais ar líne a thosú i 48 uair an chloig. Tá rochtain ag oibreoirí ar na gnéithe riachtanacha go léir agus ar na táirgí is fearr ó sholáthraithe ardráta. Cad atá níos mó, NuxGame comhpháirtithe le go leor soláthraithe cluichí a bhfuil meas mór orthu, rud a ligeann do cheasaíneonna bailiúchán suntasach cluichí a thairiscint ina gcuid stocaireachta.

Réitigh NuxGame

Tá trí réiteach tosaigh ag NuxGame dóibh siúd atá ag iarraidh casino agus leabhar spóirt ar líne a thosú, mar a thaispeántar thíos.

 1. Turnkey

Is ardán ard-aicme é Turnkey atá deartha chun suíomh Gréasáin cearrbhachais nua-aimseartha caol a thairiscint i 48 uair an chloig. Ligeann an réiteach réamhdhéanta d’oibreoirí ceasaíneonna uaillmhianacha a n-ardán a lainseáil leis na huirlisí agus na gnéithe riachtanacha go léir. Chomh maith lena shocrú tapa, cuireann Turnkey gach cluiche mór, soláthróir, brandáil phearsantaithe, agus raidhse modhanna íocaíochta uilíocha ar fáil. Tá gach comhtháthú ríthábhachtach sa tsraith freisin, lena n-áirítear bogearraí gealltóireachta spóirt, sliotáin físe, ceasaíneonna beo, cluichí boird, spóirt físeáin, srl. Níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh le NuxGame, na téarmaí a phlé leis an ionadaí, agus d’ardán a sheoladh.

Aiseolas
 1. APIs gan uaim

Gheobhaidh oibreoirí APIanna gealltóireachta spóirt nó ceasaíneonna. Nascann painéal atá furasta le húsáid NuxGame agus suíomh Gréasáin an chliaint, ionas gur féidir leat gnéithe a chur leis agus a bhaint go héasca. Tá uirlisí úsáideacha éagsúla ar an deasc iFrame atá éasca le húsáid a ligeann don ábhar a bhainistiú go tapa agus go héasca. Mar shampla, is féidir le hoibreoirí an API odds spóirt a úsáid chun odds iomaíocha a sholáthar, rud a ligeann d’imreoirí gealltóireacht a thosú gan aon ghníomh breise a dhéanamh.

 1. Inneall Spóirt

Is réiteach simplí agus éasca le húsáid é an t-inneall spóirt NuxGame a ligeann do mhodúl gealltóireachta spóirt a chur le do shuíomh Gréasáin nó leabhar spóirt de do chuid féin a lainseáil ón tús. Ligeann sé saincheaptha 100% agus tá sé an-oiriúnach d’oibreoirí ar aon scála - brandaí móra seanbhunaithe agus fiontraithe príobháideacha nach bhfuil ach ag dul isteach sa mhargadh gealltóireachta. Gheobhaidh tú croítháirge iontaofa a ligfidh duit tairseach uathúil gealltóireachta a thógáil ina mbeidh corr seasta réamh-mheaitseála, cluichí beo, il-gheallta (teaglaim geall), bainistíocht riosca, agus rialú branda. Bainfidh d’imreoirí rochtain láithreach ar na mílte margadh ar fud spóirt choitianta mar pheil, cispheil, leadóg, galf, haca, srl.

Táirgí NuxGame

An NuxGame roinnt táirgí iGaming den chéad scoth chun leasa a gcliant. Seo thíos forbhreathnú ar na cúig mhórtháirge a mholtar duit a úsáid in ionad suíomh Gréasáin a thógáil ón tús.

Aiseolas
 1. Casino Líne - Tugann ardán NuxGame rochtain láithreach ar chluichí ceasaíneo a bhfuil an-tóir orthu. Is féidir leat tosú ag tairiscint sliotáin físe ó sholáthraithe ardráta, lena n-áirítear meaisíní torthaí clasaiceacha, jackpots, megaways, cluichí caighdeánacha le cúig ríl, agus go leor eile. Chomh maith le sliotáin, tá cluichí boird mar blackjack, roulette, baccarat, agus poker sa réiteach. Gheobhaidh tú cluichí ó Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, agus go leor eile.
 2. Sportsbook - Aithnítear NuxGame go forleathan as a inneall spóirt, a thairgeann rochtain ar gach cineál gealltóireachta spóirt. Tagann an réiteach bookie ar líne le huirlisí agus gnéithe éagsúla le haghaidh eispéireas gealltóireachta i gcuimhne. I measc na dtréithe suntasacha tá fothaí sonraí fíor-ama ar chustaiméirí agus geallta, uirlisí bainistíochta cearrbhachais, comhtháthú tapa, bainistíocht riosca / corr, agus modhanna íocaíochta iolracha. Beidh rochtain ag na himreoirí ar do leabhar spóirt laistigh de 48 uair an chloig agus gheobhaidh siad rochtain ar ghealltóireacht ar mhórchomórtais agus ar chomórtais dhomhanda.
 3. Live Gheall - Is cuid dhílis d’aon gealltóireacht ar líne aon ghealltóireacht bheo. Tairgeann an chuid is mó d’oibreoirí odds seasta réamh-mheaitseála agus gealltóireacht bheo d’imreoirí atá ag iarraidh leas a bhaint as odds beo sreabhach. Tá bogearraí iontaofa gealltóireachta beo ag NuxGame a ligeann duit eispéireas gealltóireachta spóirt iomlán a sholáthar. Gheobhaidh tú coigeartuithe corr-ama fíor-ama chun an t-éileamh méadaithe ar odds solúbtha in-chluiche a shásamh.
 4. Dealer Casino Beo - Tugann ceasaíneonna déileálaithe beo rud éigin níos gaire d’imreoirí an chearrbhachais clasaiceach ar talamh, chomh maith le croupiers fíor-saoil. Ligeann NuxGame duit na cluichí beo is fearr a chur leis ó na stiúideonna is cáiliúla sa tionscal. Is féidir leat Live Blackjacks, Roulettes, Baccarat, agus Poker a thairiscint. Gheobhaidh tú táirgí déileálaí beo móréilimh eile freisin, mar shampla Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, agus go leor eile. Tugann an réiteach déileálaí beo ceannródaíoch stiúideonna den scoth le sruthanna cáilíochta HD, ilcheamara agus socruithe iomasach imreoirí.
 5. Spórt Fíorúil - Tá fás as cuimse tagtha ar spóirt fhíorúla le cúpla bliain anuas. Nuair nach bhfuil aon spórt fíor-saoil ann le geall a chur air, is féidir le d’imreoirí i gcónaí rud éigin suimiúil a lorg sa chuid seo ós rud é go mbíonn imeachtaí spóirt saoil go minic. Tagann NuxGame Turnkey le bogearraí spóirt fíorúla a thairgeann insamhaltaí bunaithe ar RNG de chluichí coitianta, mar shampla peil, cispheil, rásaíocht capall, agus go leor eile. Murab ionann agus gealltóireacht spóirt rialta agus eSports, tá spóirt fhíorúla ar fáil 24/7, agus is buntáiste mór é sin.

Buntáistí NuxGame

Tá na buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid simplí go leor, go háirithe d’oibreoirí atá ag iarraidh a suíomhanna Gréasáin cearrbhachais a lainseáil. Gan réitigh cosúil le Turnkey, bheadh ​​ort gach rud a thógáil ón tús agus na comhtháthaithe riachtanacha go léir a chur i gcrích, a thógann am, costasach agus sáraitheach. Seo roinnt buntáistí a bhaineann le NuxGame a úsáid do do ghnó cearrbhachais.

 • Raon Leathan Cluichí - Tá NuxGame i gcomhpháirtíocht le príomhfhorbróirí cluichí ceasaíneonna mar Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero agus go leor eile. Beidh stocaireacht cluiche mórthaibhseach agat leis na Favorites lucht leanúna go léir (sliotáin, blackjacks, roulettes, poker, déileálaí beo, srl.).
 • Leabhar Spóirt ollmhór - Tugann an t-inneall spóirt rochtain ar na mílte margadh ar fud gach cineál spóirt agus mórchomórtais ar fud an domhain. Is féidir leat geallta a thaispeáint ar pheil, haca, leadóg, cruicéad, badmantan, rugbaí, galf, rásaíocht, rothaíocht, snámh, eSports, agus go leor eile.
 • Tacaíocht 24 / 7 - Faigheann gach cliant NuxGame tacaíocht timpeall an chloig, ionas gur féidir leat aon cheist a réiteach chun an taithí cearrbhachais is fearr a thabhairt d’imreoirí. Tagann an réiteach freisin le bainisteoir pearsanta chun cabhrú leat saincheisteanna a nascleanúint i bhfíor-am agus i mBonneagar Cloud Cloud Amazon.
 • Cur i bhFeidhm Thapa - Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le réiteach NuxGame agus Turnkey a úsáid is ea an deis do ghnó a chur i bhfeidhm laistigh de 48 uair an chloig. Gheobhaidh tú ardán réamhdhéanta ina mbeidh bogearraí leabhar spóirt, bogearraí ceasaíneo, bogearraí gealltóireachta beo, gealltóireacht spóirt fhíorúil, agus go leor eile.
 • Mobile-Friendly - Tá réiteach agus táirgí NuxGame optamaithe go hiomlán maidir le héifeachtúlacht soghluaiste agus obair ar fud feistí Android agus iOS. Féadfaidh tú ceasaíneo agus leabhar spóirt a thacaíonn le soghluaiste a sheoladh atá comhoiriúnach le brabhsálaithe teileafóin nua-aimseartha. Déantar an réiteach a bharrfheabhsú freisin laistigh de aipeanna tiomnaithe ceasaíneo soghluaiste.

Achoimre

Is réiteach éifeachtach é NuxGame d’fhiontraithe nua atá ag smaoineamh ar ghnó cearrbhachais / gealltóireachta ar líne a thosú. Tugann an réiteach ardán réidh le seoladh réidh chun tosú ag glacadh le clárúcháin agus geallta fíor-airgid. Tá sé thar a bheith slán freisin agus tá bainisteoirí cuntas pearsanta agus tacaíocht do chustaiméirí 24/7 ann. Beidh rochtain ag d’imreoirí ar na cluichí ceasaíneo is fearr agus na margaí gealltóireachta agus spóirt a bhfuil tóir orthu.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh arna shloinneadh i “gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)” a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is é an institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a ballstáit. Déanann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun cur le spriocanna bheartas an AE.

Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag an Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tuairisceoir AE faoi ionsaí

foilsithe

on

An tseachtain seo caite líomhnaigh alt san fhoilseachán Politico Europe go raibh ag Tuairisceoir an AE ag gabháil do “stocaireacht an AE gléasta suas mar iriseoireacht” mar a deir ár litríocht margaíochta: “Úsáid Tuairisceoir an AE chun tionchar a imirt”.

Tuairisceoir AE Diúltaíonn sé go hiomlán don chúisimh seo de stocaireacht faoi cheilt, ionsaí a rinne Politico Europe ar fhoilseachán iomaíocha níos lú ach rathúil agus a fhoilsitheoir.

Níor tugadh ach uaireanta an chloig dúinn freagra a thabhairt ar na líomhaintí neamhbhunaithe seo, bunaithe den chuid is mó ar thrál trí scéalta a d’fhoilsíomar le deich mbliana anuas, chun ár n-ainm maith tuillte a chosaint.

Aiseolas

Chun ár lucht féachana a chur ar a suaimhneas, d’iarramar ar an eagraíocht neamhspleách monatóireachta nuachta NewsGuard, monatóireacht a dhéanamh ar ár n-aschur as seo amach, agus a thorthaí a chur ar fáil go poiblí.

Tuairisceoir AE Creideann Politico AEIarracht chiniciúil is ea ionsaí orainn chun ceannas an mhargaidh a bhaint amach, agus tugann sé cuireadh dár léitheoirí féachaint ar Leabhar Súgartha Politico na Bruiséile inniu, a thairgeann:

“Soláthraíonn POLITICO Media Solutions na réitigh do bhrandaí chun imreoirí cumhachta a chruthú, a thionól agus a nascadh. Cruthaímid deiseanna do bhrandaí ceangal a dhéanamh lenár lucht féachana tionchair. "

Aiseolas

Cás daoine i dtithe gloine ag caitheamh clocha b’fhéidir?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending