Ceangail le linn

Gnó

stáit European Commission agus ball bacainní srian ar rochtain ar ghairmeacha rialáilte a mheas

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

FO269regulated_professionsTá an Coimisiún Eorpach inniu (2 Deireadh Fómhair) Ghlac Teachtaireacht fógairt tús meastóireachta maidir rialachán náisiúnta maidir le rochtain ar ghairmeacha. Tá gairmeacha rialaithe gairmeacha a bhfuil an rochtain choinníoll tráth ar shealbhú cáilíochtaí ar leith nó a bhfuil an úsáid a bhaint as teidil ar leith cosanta, eg cógaiseoirí nó ailtirí. Tá cúiseanna an-mhaithe fhéadfadh srianta den sórt sin ann, le haghaidh cosanta mar shampla tomhaltóirí. Mar sin féin, na coinníollacha róshriantach chun rochtain gairmeacha áirithe is féidir a dhíspreagadh nó fiú cosc ​​ar dhaoine óga dul isteach sa mhargadh saothair. Féadfar chórais rialála éagsúla go mbeadh sé deacair do lucht gairme cáilithe chun iarratas a dhéanamh ar fholúntais i mballstáit eile.

rochtain ar gairmeacha, go háirithe a fheabhsú trí thimpeallacht níos comhréirí agus níos trédhearcaí rialála sna Ballstáit a bheadh, a éascú ar an soghluaisteacht de dhaoine gairmiúla cáilithe sa mhargadh aonair agus soláthar trasteorann seirbhísí gairmiúla. D'fhéadfadh sé a bheith chomh maith tionchar dearfach acu ar an staid fostaíochta agus fás eacnamaíoch a fheabhsú, go háirithe ós rud é seirbhísí gairmiúla méid ina n-aonar go dtí thart ar 9% de OTI san Aontas Eorpach.

Chun léargas níos iomláine de na constaicí a dhéanann difear do rochtain agus a gcleachta rialaithe, tuairisc ar thorthaí an athbhreithnithe piaraí maidir le ceanglais foirme agus scairshealbhóireachta dhlíthiúil a rinneadh faoi sholáthar Treoir um sheirbhísí freisin a foilsíodh inniu. Féadfaidh na ceanglais sin, agus a thiocfaidh go minic chomh maith le srianta ar rochtain ar ghairmeacha, bac bunú fochuideachtaí agus cleachtais ildisciplíneacha.

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach agus Seirbhísí, Michel Barnier: "In ainneoin ár n-iarrachtaí is fearr, tá soghluaisteacht gairmithe ar fud an Aontais Eorpaigh fós íseal. Is féidir leis na coinníollacha chun rochtain a fháil ar ghairmithe áirithe a bheith casta, trom agus go minic athraíonn siad go mór ó bhallstát amháin go ceann eile. Ní mholann sé seo. oibrithe ó fhostaíocht a lorg agus a fháil i mballstáit eile. Táim cinnte go mbeidh cleachtadh úsáideach ar bhallstáit a mhapálann na gairmeacha a rialáiltear, agus ansin scagthástáil agus meastóireacht a dhéanamh ar na bacainní ar rochtain ar ghairmithe. Ní bhaineann sé seo le gairmeacha dírialála nó ballstáit a smachtú ach rochtain níos fearr ar sheirbhísí gairmiúla a chinntiú trí athbhreithniú a dhéanamh ar na struchtúir iontrála is fearr a chuireann córas simplithe, comhréireach, sábháilte agus trédhearcach chun cinn. "

Príomheilimintí an chumarsáid

Cuireann cumarsáid lae inniu riachtanais atá leagtha amach sa Treoir leasaithe um Cháilíochtaí Gairmiúla - ceann de na tosaíochtaí Acht 2011 Margadh Aonair I. Foráiltear leis an gcomhsheasamh dtús cleachtadh trédhearcachta: Beidh gach Ballstát a thuairisciú ar an liosta de na gairmeacha rialaíonn sé, lena n-áirítear iad siúd ar leibhéal réigiúnach. Foilseoidh an Coimisiún ansin an liosta i bhfoirm léarscáil Eorpach de ghairmeacha rialáilte a chur ar taispeáint go soiléir a gairmeacha iad a rialáil agus a bhfuil tíortha. A bhuíochas leis seo léarscáil, ba cheart go gairmiúil dteastaíonn uathu oibriú i mBallstát eile a fhios cad iad na coinníollacha a éilíonn gach tír don phost go mbeadh sé nó sí buíochas a cur isteach.

Aiseolas

Is féidir le coinníollacha maidir le gairmeacha rochtain athrú go mór idir thíortha an AE. Na cúiseanna atá taobh thiar na difríochtaí is minic nach dtuigtear go maith. Iarrann an próiseas a seoladh inniu Ballstáit sa dara céim a dhéanamh sa dá bhliain atá romhainn meastóireacht frithpháirteach na bacainní faoi seach atá i bhfeidhm acu a theorannú rochtain gairmeacha áirithe. Leagann sé amach plean oibre uaillmhianach don Choimisiún agus do na riaracháin náisiúnta atá rannpháirteach sa mheastóireacht frithpháirteach. Beidh geallsealbhóirí, go háirithe iad siúd gairmithe a dhéanann ionadaíocht, páirteach go hiomlán le linn an cleachtadh. Ba cheart go bhféadfaí freisin agallamh idir na Ballstáit ag baint úsáide as cineálacha éagsúla cur chuige, áit ar cheart an tionchar gach cineál srianta foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar an rochtain ar ghníomhaíochtaí gairmiúla a scrúdú.

Torthaí an Eorabharaiméadar Speisialta 'Mhargadh Inmheánach' (saincheist 398) D'fhoilsigh inniu thabhairt ar léiriú ar conas a bhrath tomhaltóirí na saincheisteanna seo. saoránaigh an AE a mheas, nuair a roghnú soláthraí seirbhíse, go chomh maith le cáilíochtaí ar leith, tá clú agus taithí ghairmiúil an-tábhachtach a bhfuil.

cúlra

Bhí ualaí díréireacha maidir le rochtain a fháil ar ghairmithe rialáilte i measc na saincheisteanna a aibhsíodh i gconclúidí na Comhairle Eorpaí an 2 Márta 2012, a d’éiligh go gcuirfí deireadh le bacainní rialála nach bhfuil bonn cirt leo sa Mhargadh Aonair. An 14 Meitheamh 2012, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún “réimsí a shainaithint ina bhfuil na Ballstáit ag cur bac go díréireach ar rochtain ar ghairmithe rialáilte”. Tá mór-athchóirithe ar siúl cheana féin sa Phortaingéil, sa Pholainn, san Iodáil, sa tSlóivéin agus sa Spáinn chun rochtain ar ghairmithe rialáilte a éascú. Ardaíodh an cheist freisin i Moltaí Tír-Sonracha roinnt ballstát.

Ina Chumarsáid 'Comhpháirtíocht d’fhás nua i seirbhísí 2012-2015' an 8 Meitheamh 2012 (féach IP / 12 / 587), aibhsigh an Coimisiún an tábhacht a bhaineann le nuachóiriú an chreata rialála do sheirbhísí gairmiúla agus d'fhógair teachtaireacht ar ghairmeacha rialáilte.

Cuirfidh cumarsáid an lae inniu tús le cur i bhfeidhm Airteagal 59 den Treoir maidir le Cáilíochtaí Gairmiúla athbhreithnithe - ceann de thosaíochtaí an Achta um Margadh Aonair I 2011. Foráil seo den Treoir - ar thángthas ar chomhaontú polaitiúil ina leith i mí an Mheithimh (féach MEMO / 13 / 552(b) a cheangal ar gach ballstát a gcuid rialachán náisiúnta go léir a shrianadh a chuireann srian ar rochtain ar ghairmithe agus a dhéanann meastóireacht fhrithpháirteach.

Tógann an Teachtaireacht freisin ar thoradh a ceardlann eagraithe ar 17 2013 Meitheamh le aireachtaí agus páirtithe leasmhara a ionadaíonn gairmeacha náisiúnta.

I mí Iúil 2012, d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach moltaí ón gCoimisiún chuig roinnt Ballstát ar an ngá a oscailt suas seirbhísí gairmiúla chun a ngeilleagar agus iomaíochas a neartú. Bhí siad seo a chothabháil agus fiú leathnú i 2013 do roinnt Ballstát.

Féach MEMO / 13 / 839.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

An Banc Eorpach Infheistíochta

Neartaíonn BEI fócas na forbartha domhanda agus tacaíonn sé le maoiniú nua € 4.8 billiún le haghaidh fuinnimh, iompair, vacsaíní COVID agus infheistíocht ghnó

foilsithe

on

Tá pleananna ceadaithe ag Bord Stiúrthóirí an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI) chun a rannpháirtíocht i bhforbairt dhomhanda a neartú. Cheadaigh sé € 4.8 billiún de mhaoiniú nua do 24 tionscadal chun tacú le gníomhaíocht aeráide, vacsaíní COVID agus athléimneacht eacnamaíoch, iompar inbhuanaithe agus oideachas.

“I mí an Mheithimh d’iarr Comhairle na nAirí ar Bhanc an AE a rannchuidiú le hiarrachtaí forbartha an Aontais a fheabhsú trí straitéisí tiomnaithe, láithreacht níos láidre ar an talamh ar fud an domhain, agus comhordú níos fearr le comhpháirtithe i gcur chuige fíor Team Europe. Thugamar freagra inniu ar ghlao na Comhairle trí mholadh go gcruthófaí brainse den BEI dírithe ar airgeadas forbartha, agus thacaigh an Bord leis an togra seo. Mar thoradh air sin, beidh Banc an AE in ann cur níos láidre le neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a threisiú, trí níos mó saineolaithe a chur ar an talamh, agus a bheith ina chomhpháirtí níos éifeachtaí do bhainc forbartha iltaobhacha agus náisiúnta eile. Agus beimid i riocht níos fearr ár n-uaillmhian dhomhanda a shaothrú i dtéarmaí an chomhraic i gcoinne athrú aeráide, ”a dúirt Uachtarán an BEI, Werner Hoyer.

Tionchar forbartha BEI a neartú

Aiseolas

Cheadaigh Bord Stiúrthóirí BEI moladh an bhainc brainse forbartha a bhunú chun tionchar a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú. Tá sé mar bhonn agus taca ag freagra an BEI ar an nglao ar ghníomh arna shloinneadh i “gconclúidí na Comhairle maidir le hailtireacht airgeadais fheabhsaithe na hEorpa le haghaidh forbartha (2021)” a glacadh an 14 Meitheamh 2021. Trína mbrainse forbartha, atheagróidh an BEI a ghníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach agus a láithreacht a mhéadú ar an talamh, straitéisí agus seirbhísí níos spriocdhírithe a fhorbairt i ndlúthchomhar le comhpháirtithe.

Neartóidh an banc uiríll lasmuigh den AE agus cruthóidh sé roinnt moil réigiúnacha, ag treisiú comhlántacht agus comhoibriú le Bainc Forbartha Iltaobhacha, Institiúidí Airgeadais Forbartha náisiúnta agus comhpháirtithe áitiúla, i gcur chuige Team Europe. Díreoidh na moil ar earnálacha téamacha, inniúlachtaí táirgí agus seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais an réigiúin ina bhfuil siad lonnaithe. Beidh an chéad mhol réigiúnach, ag neartú obair BEI in Oirthear na hAfraice, lonnaithe i Nairobi.

Tabharfaidh grúpa comhairleach nua comhairle don BEI maidir lena oibríochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach. Beidh sé san áireamh

Aiseolas

Lucht déanta beartas forbartha an AE arna n-ainmniú ag na Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus an EEAS.

€ 2.2bn le haghaidh gníomhaíochta aeráide, fuinneamh glan agus tithe atá tíosach ar fhuinneamh

Chomhaontaigh BEI maoiniú nua chun giniúint fuinnimh gaoithe agus gréine a mhéadú sa Spáinn agus sa Phortaingéil, líonraí fuinnimh náisiúnta a uasghrádú sa Pholainn agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus billí téimh a ghearradh san Ungáir agus san Fhionlainn.

Faomhadh freisin scéimeanna maoinithe spriocdhírithe chun dlús a chur le hinfheistíocht i dtionscadail gníomhaíochta in-athnuaite ar scála beag san Ostair agus sa Pholainn, agus ar fud Mheiriceá Laidineach agus na hAfraice.

€ 647 milliún le haghaidh imscaradh vacsaín COVID, sláinte agus oideachas

Deimhníodh ag tógáil ar thacaíocht an Bhainc Infheistíochta Eorpaí d’fhorbairt agus imscaradh vacsaíní COVID cláir nua chun ceannach vacsaíní COVID-19 a mhaoiniú lena ndáileadh san Airgintín agus ar fud na hÁise Theas, lena n-áirítear an Bhanglaidéis, an Bhútáin, Neipeal, Srí Lanca agus Oileáin Mhaildíve.

Chinn an Bord tacú le leathnú an chúraim fhadtéarmaigh d’othair faoi mhíchumas san Ísiltír, aontaíodh rolladh amach na teicneolaíochta foghlama digití i mbunscoileanna agus i meánscoileanna agus uasghrádú a dhéanamh ar thaighde eolaíoch sa Chróit.

€ 752m d’iompar inbhuanaithe uirbeach, réigiúnach, aeir agus muirí

Bainfidh paisinéirí tram i gcathair na Slóvaice Košice agus comaitéirí i gcathracha na Polainne Gdansk, Gdynia agus Sopot, agus ar fud na Moldóive, tairbhe as infheistíocht nua le tacaíocht ón BEI chun naisc iompair a nuachóiriú agus a fheabhsú.

Gheobhaidh calafoirt na hIodáile Genoa agus Savona maoiniú ón BEI chun rochtain ar iarnród a uasghrádú agus na calafoirt a chosaint níos fearr ó thuilte agus ó aimsir níos foircní trí bhriseán nua a thógáil.

Chomhaontaigh an BEI freisin athsholáthar agus uasghrádú trealaimh rialaithe aerthráchta agus trealaimh loingseoireachta chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála a choinneáil in aerspás na hUngáire.

€ 500m d’infheistíocht san earnáil phríobháideach agus athléimneacht eacnamaíoch COVID-19

Cheadaigh bord BEI cláir mhaoinithe nua freisin arna mbainistiú ag comhpháirtithe baincéireachta agus infheistíochta áitiúla chun tacú le hinfheistíocht ó ghnólachtaí ar fud na Spáinne, na Polainne agus na hÁise Thoir Theas atá os comhair dúshláin COVID-19.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Is é an institiúid iasachta fadtéarmach an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a ballstáit. Déanann sé maoiniú fadtéarmach ar fáil le haghaidh infheistíochta fónta chun cur le spriocanna bheartas an AE.

Forbhreathnú ar thionscadail arna gceadú ag an Bord BEI.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

Tuairisceoir AE faoi ionsaí

foilsithe

on

An tseachtain seo caite alt san fhoilseachán Politico Europe líomhnaítear go Tuairisceoir AE Bhí “stocaireacht an AE gléasta suas mar iriseoireacht” mar gheall ar ár litríocht margaíochta: “Úsáid Tuairisceoir an AE chun tionchar a imirt”.

Tuairisceoir AE diúltaíonn sé go hiomlán an chúisimh seo de stocaireacht faoi cheilt, ar ionsaí é ag Politico Europe ar fhoilseachán iomaíocha níos lú ach rathúil agus ar a fhoilsitheoir.

Níor tugadh ach uaireanta an chloig dúinn freagra a thabhairt ar na líomhaintí neamhbhunaithe seo, bunaithe den chuid is mó ar thrál trí scéalta a d’fhoilsíomar le deich mbliana anuas, chun ár n-ainm maith tuillte a chosaint.

Aiseolas

Chun ár lucht féachana a chur ar a suaimhneas, d’iarramar ar an eagraíocht neamhspleách monatóireachta nuachta NewsGuard, monatóireacht a dhéanamh ar ár n-aschur as seo amach, agus a thorthaí a chur ar fáil go poiblí.

Tuairisceoir AE Creideann Politico AEIarracht chiniciúil is ea ionsaí orainn chun ceannas an mhargaidh a bhaint amach, agus tugann sé cuireadh dár léitheoirí féachaint ar Leabhar Súgartha Politico na Bruiséile inniu, a thairgeann:

“Soláthraíonn POLITICO Media Solutions na réitigh do bhrandaí chun imreoirí cumhachta a chruthú, a thionól agus a nascadh. Cruthaímid deiseanna do bhrandaí ceangal a dhéanamh lenár lucht féachana tionchair. "

Aiseolas

Cás daoine i dtithe gloine ag caitheamh clocha b’fhéidir?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iascaigh

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh: Molann an Coimisiún deiseanna iascaireachta do 2022

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún a togra le haghaidh deiseanna iascaireachta do 2022 sa Mheánmhuir agus sna farraigí dubha. Cuireann an togra bainistíocht inbhuanaithe stoic éisc chun cinn sa Mheánmhuir agus sna farraigí dubha agus cuireann sé i gcrích na tiomantais pholaitiúla a rinneadh sa MedFish4Ever agus Dearbhuithe Sóifia. Léiríonn sé uaillmhian an Choimisiúin maidir le hiascaigh inbhuanaithe a bhaint amach sa dá imchuach farraige seo, ar aon dul leis na cinn a glacadh le déanaí 2030 Straitéis an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM).

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is é ár dtiomantas agus ár bhfreagracht bainistíocht inbhuanaithe iascaigh in imchuacha farraige uile an AE. Cé go bhfaca muid feabhas éigin le blianta beaga anuas sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh, táimid i bhfad ó leibhéil inbhuanaithe a bhaint amach agus tá gá le níos mó iarrachta chun an aidhm seo a bhaint amach. Mar sin táimid ag déanamh ár dtogra inniu maidir le gabhálacha éisc sa dá imchuach farraige ag brath go hiomlán ar chomhairle eolaíoch. "

Sa Mhuir Aidriad, cuireann togra an Choimisiúin plean bainistíochta ilbhliantúil na Meánmhara GFCM i bhfeidhm maidir le stoic ghrinnill agus a aidhm inbhuanaitheacht a bhaint amach do na stoic sin faoi 2026 trí laghdú ar an iarracht iascaireachta. Cuireann togra an lae inniu plean bainistíochta ilbhliantúil na Meánmhara Thiar (MAP) i bhfeidhm maidir le stoic ghrinnill agus é mar aidhm an iascaireacht a laghdú tuilleadh, ar aon dul le comhairle eolaíoch. Sa Mhuir Dhubh, tá teorainneacha gabhála agus cuótaí le haghaidh turba agus sprat san áireamh sa togra. Tabharfar an togra chun críche níos déanaí, bunaithe ar thorthaí sheisiún bliantúil GFCM (2-6 Samhain 2021) agus ar infhaighteacht comhairle eolaíochta. Tá tuilleadh faisnéise sa brúigh scaoileadh.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending