Ceangail le linn

Comhshaol

Stáit Aontaithe Mheiriceá ag teacht isteach arís i gComhaontú Pháras - Ráiteas ón Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Frans Timmermans agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

"Fáiltíonn an tAontas Eorpach roimh chinneadh an Uachtaráin Biden do na Stáit Aontaithe dul isteach arís i gComhaontú Pháras maidir le hathrú aeráide. Táimid ag tnúth go mbeidh na Stáit Aontaithe inár taobh arís chun iarrachtaí domhanda a threorú chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac. Is í an ghéarchéim an dúshlán sainmhínithe atá inár gcuid ama agus ní féidir dul i ngleic leis ach trí ár bhfórsaí uile a chomhcheangal. Is í an ghníomhaíocht aeráide ár gcomhfhreagracht dhomhanda.

"Beidh Comhdháil um Athrú Aeráide na Náisiún Aontaithe (COP26) i nGlaschú i mí na Samhna seo ina nóiméad ríthábhachtach chun uaillmhian dhomhanda a mhéadú, agus úsáidfimid na cruinnithe G7 agus G20 atá le teacht chun cur leis seo. Táimid cinnte má théann gach tír isteach i rás domhanda go dtí astaíochtaí nialasacha, beidh an bua ag an bpláinéad iomlán. "

EU

Aontaíonn an Coimisiún agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe comhoibriú a threisiú chun dul i ngleic leis na géarchéimeanna san aeráid, sa bhithéagsúlacht agus sa truailliú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D'aontaigh an Coimisiún Eorpach arna ionadú ag an gCoimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius agus Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP) arna ionadú ag a Stiúrthóir Feidhmiúcháin Inger Andersen, comhoibriú feabhsaithe idir an dá institiúid don tréimhse 2021-2025. Tá fócas níos láidre ar chur chun cinn an gheilleagair chiorclaigh, ar chosaint na bithéagsúlachta agus ar an gcomhrac i gcoinne truaillithe ag croílár an chomhaontaithe nua maidir le comhar níos mó. Dúirt an Coimisinéir Sinkevičius: “Fáiltím roimh an gcéim nua seo de chomhoibriú le Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe a chabhróidh linn Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, ach freisin comhghuaillíocht láidir a chruthú chun tosaigh ar chruinnithe mullaigh ríthábhachtacha, is iad sin. a bheidh ar siúl níos déanaí sa bhliain. "

I seisiún fíorúil, Coimisinéir Sinkevičius agus shínigh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Andersen Iarscríbhinn nua le ceann a bhí ann cheana ó 2014 Meabhrán Comhthuisceana (MoU). Tá síniú an doiciméid seo an-tráthúil. Tarlaíonn sé tar éis an cúigiú cruinniú de Thionól Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe an tseachtain seo caite agus seoladh an Chomhghuaillíocht Dhomhanda um Eacnamaíocht Chiorclach agus Éifeachtúlacht Acmhainní (GACERE), agus féachann an pobal domhanda le freagairt do phaindéim COVID-19 agus don aeráid, acmhainní agus bithéagsúlacht phráinneach éigeandálaí. Chuir na comhpháirtithe béim ar an ngá atá le gach réimse den tsochaí a shlógadh chun trasdul glas-digiteach a bhaint amach i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Tá tuilleadh faisnéise sa scaoileadh nuachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Todhchaí atá Athléimneach ar an Aeráid a Thógáil - Straitéis nua de chuid an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le Straitéis nua AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide, ag leagan amach an chosáin chun ullmhú do thionchair dosheachanta an athraithe aeráide. Cé go ndéanann an AE gach a bhfuil ar a chumas chun athrú aeráide a mhaolú, sa bhaile agus go hidirnáisiúnta, ní mór dúinn a bheith réidh freisin chun aghaidh a thabhairt ar a iarmhairtí dosheachanta. Ó thonnta teasa marfacha agus triomaigh tubaisteacha, go foraoisí laghdaithe agus cóstaí a chreimeann leibhéil na farraige ag ardú, tá athrú aeráide ag dul chun dochair cheana féin san Eoraip agus ar fud an domhain. Ag tógáil ar Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2013, is í aidhm mholtaí an lae inniu an fócas a athrú ó thuiscint na faidhbe go réitigh a fhorbairt, agus bogadh ó phleanáil go cur i bhfeidhm.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa, Frans Timmermans: “Is meabhrúchán lom é an paindéim COVID-19 nach féidir iarmhairtí dearfacha a bheith ag ullmhúchán leordhóthanach. Níl aon vacsaín ann i gcoinne na géarchéime aeráide, ach is féidir linn í a throid fós agus ullmhú dá éifeachtaí dosheachanta. Mothaítear tionchair an athraithe aeráide cheana féin laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach. Tugann an straitéis nua um oiriúnú aeráide deis dúinn ullmhóidí a bhrostú agus a dhoimhniú. Má ullmhaímid inniu, is féidir linn amárach atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil. "

Tá méadú ag teacht ar chaillteanais eacnamaíocha de bharr drochaimsire a bhaineann leis an aeráid. San AE, tá na caillteanais sin ina n-aonar cheana féin os cionn € 12 billiún in aghaidh na bliana. Taispeánann meastacháin coimeádacha go mbeadh caillteanas bliantúil de € 3 billiún ar a laghad mar thoradh ar gheilleagar an AE inniu a théamh go domhanda 170 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Bíonn tionchar ag athrú aeráide ní amháin ar an ngeilleagar, ach ar shláinte agus folláine na nEorpach freisin, atá ag fulaingt níos mó ó thonnta teasa; ba í an tubaiste nádúrtha ba mharfaí in 2019 ar fud an domhain an tonn teasa Eorpach, le 2500 bás.

Caithfidh gach cuid den tsochaí agus gach leibhéal rialachais, laistigh agus lasmuigh den AE, a bheith i gceist lenár ngníomh ar oiriúnú don athrú aeráide. Oibreoimid chun sochaí atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil trí eolas a fheabhsú tionchair aeráide agus réitigh oiriúnaithe; le pleanáil oiriúnaithe a mhéadú agus aeráid measúnuithe riosca; le gníomh oiriúnaithe a luathú; agus trí chabhrú le hathléimneacht aeráide a neartú ar fud an domhain.

Oiriúnú níos cliste, níos gasta agus níos sistéamaí

Ní mór gníomhaíochtaí oiriúnaithe a bheith bunaithe ar uirlisí láidre agus uirlisí measúnaithe riosca atá ar fáil do chách - ó theaghlaigh ag ceannach, ag tógáil agus ag athchóiriú tithe go gnóthais i réigiúin chósta nó feirmeoirí ag pleanáil a gcuid barraí. Chun é seo a bhaint amach, molann an straitéis gníomhartha a teorainneacha an eolais ar oiriúnú a bhrú ionas gur féidir linn bailiú níos mó agus níos fearr sonraí maidir le rioscaí agus caillteanais a bhaineann leis an aeráid, agus iad a chur ar fáil do chách. Aeráid-ADAPT, déanfar an t-ardán Eorpach um eolas ar oiriúnú a fheabhsú agus a leathnú, agus cuirfear réadlann sláinte tiomnaithe leis chun tionchair an athraithe aeráide ar shláinte a rianú, a anailísiú agus a chosc níos fearr.

Tá tionchair ag athrú aeráide ar gach leibhéal den tsochaí agus ar fud gach earnáil den gheilleagar, mar sin caithfidh gníomhartha oiriúnaithe a bheith sistéamach. Leanfaidh an Coimisiún ag ionchorprú cúinsí athléimneachta aeráide i ngach réimse beartais ábhartha. Tacóidh sé le straitéisí agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm tuilleadh le trí thosaíocht leathana: oiriúnú a chomhtháthú i beartas macra-fhioscach, réitigh bunaithe ar nádúr le haghaidh oiriúnaithe, agus oiriúnú áitiúil gníomhaíochta.

Gníomh idirnáisiúnta a mhéadú

Caithfidh ár mbeartais oiriúnaithe don athrú aeráide teacht lenár gceannaireacht dhomhanda maidir le maolú ar athrú aeráide. Bhunaigh Comhaontú Pháras sprioc domhanda maidir le hoiriúnú agus leag sé béim ar oiriúnú mar phríomh-rannchuiditheoir le forbairt inbhuanaithe. Cuirfidh an AE cuir chuige fo-náisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha i leith oiriúnaithe chun cinn, le fócas ar leith ar oiriúnú san Afraic agus i Stáit i mBéal Forbartha na nOileán Beag. Méadóimid an tacaíocht d’athléimneacht agus ullmhacht aeráide idirnáisiúnta trí acmhainní a sholáthar, trí thosaíocht a thabhairt do ghníomh agus éifeachtúlacht a mhéadú, tríd an maoiniú idirnáisiúnta a mhéadú agus trí níos láidre rannpháirtíocht agus malartuithe domhanda ar oiriúnú. Oibreoimid freisin le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an bhearna i maoiniú aeráide idirnáisiúnta a dhúnadh.

cúlra

Tá athrú aeráide ag tarlú inniu, mar sin caithfimid amárach níos athléimní a thógáil. Tá an domhan díreach tar éis na deich mbliana is teo ar taifead a thabhairt chun críche nuair a buaileadh teideal na bliana is teo ocht n-uaire. Tá minicíocht agus déine na ndálaí foircneacha aeráide agus aimsire ag méadú. Cuimsíonn na foircinní seo tinte foraoise agus tonnta teasa gan fasach díreach os cionn an Chiorcail Artach go triomaigh tubaisteacha i réigiún na Meánmhara, agus ó hairicíní ag creachadh réigiúin is forimeallaí an AE go foraoisí arna ndíothú ag ráigeanna ciaróg coirt gan fasach i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Tá imeachtaí mall, mar fhásach, cailliúint bithéagsúlachta, díghrádú talún agus éiceachórais, aigéadú aigéin nó ardú leibhéal na farraige chomh millteach san fhadtéarma.

D’fhógair an Coimisiún Eorpach an Straitéis nua, níos uaillmhianaí seo de chuid an AE maidir le hoiriúnú don Athrú Aeráide sa Chumarsáid ar an Déileáil Ghlas na hEorpa, tar éis 2018 meastóireacht ar Straitéis 2013 agus comhairliúchán poiblí oscailte idir Bealtaine agus Lúnasa 2020. Beidh an Togra Eorpach um Dhlí Aeráide soláthraíonn sé an bunús le haghaidh uaillmhian méadaithe agus comhleanúnachas beartais maidir le hoiriúnú. Comhtháthaíonn sé an sprioc dhomhanda maidir le hoiriúnú in Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 13 i ndlí an AE. Geallann an togra don AE agus do na Ballstáit dul chun cinn leanúnach a dhéanamh chun acmhainn oiriúnaitheach a threisiú, athléimneacht a neartú agus leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú. Cuideoidh an straitéis oiriúnaithe nua leis an dul chun cinn seo a thabhairt i gcrích.

Tuilleadh eolais

2021 Straitéis an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Ceisteanna agus Freagraí

Oiriúnú do shuíomh Gréasáin an athraithe aeráide

Déileáil Ghlas na hEorpa

Stoic físeáin ar oiriúnú don athrú aeráide

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending